Highlight
Details
ประเทศ: ญีปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: Cathay Pacific
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ค. - ก.ค. 60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
22,900
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้: 


ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษี
Full Service โดยสายการบิน Cathay Pacific 

น้ำหนักกระเป๋าโหลด
30 Kg./ต่อท่าน
เฉพาะผู้ที่เลือกสายการบิน Cahay Pacific

โรงแรมที่พัก
(ตามที่คุณเลือก)

ฟรี! ใช้งาน Pocket Wifi ไม่อั้น 4 วัน
4G/LTE Unlimited ความเร็วสูงสุด 190Mbps

ฟรี! Watami meal coupon
คูปองทานอาหารในเครือกว่า 1,000 ร้านทั่วญี่ปุ่น
หรือ 
เลือกบิน Scoot รับฟรี! LIGHT MEALS บนเครื่อง ชุด

รถรับส่ง จากสนามบิน 1 เที่ยว
โดย Airport Limousine Bus

วันเดินทางแนะนำ:

เลือกเดินทางกับสายการบิน Cathay Pacific เริ่มต้น 22,900 บาท

วันเดินทางแนะนำ 
สำหรับสายการบิน Cathay Pacific
(รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 kg.)

มิถุนายน 2560 10 – 14 / 15 – 19 / 19 – 23 / 20 – 24 / 22 – 26 / 25 – 29 
กรกฎาคม 2560 3 - 7 / 10 – 14 / 24 – 28 
สิงหาคม 2560 14 – 18 / 18 – 22 / 22 – 26 
กันยายน 2560 3 – 7 / 5 – 9 / 7 – 11 / 11 – 15 / 14 – 18 / 21 – 25 
หมายเหตุ : สนใจวันเดินทางอื่นๆ กรุณาติดต่อ-สอบถาม ได้กับเจ้าหน้าที่

วันเดินทางแนะนำ:

เลือกเดินทางกับสายการบิน SCOOT เริ่มต้น 19,900 บาท

วันเดินทางแนะนำ 
สำหรับสายการบิน Scoot
(*ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า)
มิ.. 2560 7 – 11 / 14 – 18 / 21 – 25 /
.. 2560 2 – 6 / 18 – 22 / 22 – 26
.. 2560 3 – 7 / 5 – 9 / 14 – 18 / 21 – 25
หมายเหตุสนใจวันเดินทางอื่นๆ กรุณาติดต่อ-สอบถาม ได้กับเจ้าหน้าที่

ตารางเวลาบิน ไป-กลับ:

เส้นทาง
Route
เที่ยวบินที่
Flight No.
ไฟลท์เดินทาง
Departure - Arrival
ประเภทเครืองบิน
Air Craft

Cathay Pacific (CX) 
ขาไป สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง
BKK - HKG
CX702 18.50 – 22.40 AIRBUS A330
ฮ่องกง - โอซาก้า
HKG - KIX
CX566 01.45 – 06.20 AIRBUS A330
ขากลับ โอซาก้า – ฮ่องกง 
KIX - HKG
CX503 10.00 – 13.00 Boeing 777
ฮ่องกง – สุวรรณภูมิ 
HKG - BKK
CX751 14.45 – 16.20 Boeing 777

Scoot (TZ)
ขาไป

ดอนเมือง – โอซาก้า
DMK - KIX

TZ298 09.25 – 16.55 Boeing 787-800
ขากลับ นาริตะ – ดอนเมือง 
KIX - DMK
TZ797 18.00 – 21.55 Boeing 787-800

หมายเหตุ: สนใจเดินทางช่วงเวลาและสายการบินอื่น นอกจากที่ระบุกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

รายละเอียด รถ รับ-ส่ง สนามบิน:

KIX Airport Limousine Bus Transfer: 
• เวลาเปิดทำการ: 6:30 am - 11:00 pm
• จำนวน 40 ที่นั่ง
• รถจอดรับจากสนามบินโอซาก้าคันไซ พาท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองโอซาก้า โดยรถออกทุกๆ 5-30 นาที

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และขึ้นรถได้ที่
• Osaka Kansai International Airport Terminal 1: EASYGO counter (1/F) next to the Northern Exit in the Arrival Hall / เวลาให้บริการ: 8:30 am-10:00 pm


อัตราค่าบริการ / ท่าน

หมายเหตุ: ราคานี้สำหรับการเดินทางพร้อมกัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

โรงแรม ประเภทห้องพัก อาหารเช้า จำนวนเข้าพักสูงสุด ราคาต่อท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม / ต่อท่าน
เลือกบิน Scoot เลือกบิน Cathay Pacific

Hotel Sunlife 
ที่ตั้ง: 3 Chome-3-6 Utsubohonmachi, Nishi Ward, Osaka, ญี่ปุ่น 

 • Wifi ฟรี 
 • ห้องน้ำในตัว
 • ห้องปลอดบุหรี่
 • ที่จอดรถ
 • ห้องอาหาร/ภัตตาคาร
Standard ไม่มี

19,900

22,900

6,000

HOTEL MYSTAYS Sakaisuji Honmachi 
ที่ตั้ง: 541-0047 จังหวัดโอซาก้า, โอซาก้า, Chuo-ku Awajimachi 1-4-8, ญี่ปุ่น

 • Wifi ฟรี 
 • ห้องปลอดบุหรี่
 • ห้องน้ำในตัว
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ห้องอาหาร/ภัตตาคาร
Double Room with Kitchenette - Non-Smoking ไม่มี

20,900

22,900

7,000

Hotel Sun White 
ที่ตั้ง: 3 Chome-7-6 Tanimachi, Chuo Ward, Osaka Prefecture 540-0012 ญี่ปุ่น 

 • Wifi ฟรี
 • ห้องน้ำในตัว
 • ห้องพักปรับอากาศ
 • ห้องอาหาร/ภัตตาคาร
Standard Twin มี

23,900

8,000

Mitsui Garden Hotel Osaka Yodoyabashi 
ที่ตั้ง: 
541-0043 จังหวัดโอซาก้า, โอซาก้า, Chuo-ku Koraibashi 2-5-7, ญี่ปุ่น

 • ห้องน้ำในตัว
 • Wifi ฟรี
 • ห้องพักปรับอากาศ
 • ห้องอาหาร/ภัตตาคาร
Standard  มี

25,900

9,000

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัดตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง ท่าน 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นบนเครื่องไม่เกิน 7 กก. ขนาดตามที่สายการบินกำหนด
 • ค่ารถรับส่งไปกลับระหว่างสนามบินและโรงแรม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่า และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า เข้าประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวด้วยตนเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงใดๆได้เลย
  (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน)
 • ราคาที่แสดงข้างต้นสำหรับห้องพัก 3 คืน ไม่สามารถคืนเงินได้หากมีการเช็คเอาท์ออกก่อนกำหนด
 • หากได้รับการยืนยันสถานะเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมง หรือตามข้อกำหนดของทางสายการบิน
  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

หมายเหตุ

ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะที่ว่างห้องพักในวันนั้นๆ ซึ่งราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง

RELATED PRODUCTS

KANTO BUFFET PACKAGE Mt. Fuji + Kawaguchiko Lake PACKAGE 1 Day

ตั๋ว+Pass รถไฟ 3 วันเต็ม ทริปสุดคุ้มบินไปดูภูเขาไฟฟูจิ ต้องที่นี่เท่านั้น ขึ้นรถบัสย้อนยุคเรโทรบัส รอบทะเลสาบคาวากุจิโกะ

เริ่มต้น 14,500 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก: ญี่ปุ่น

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น ตั๋วเครื่องบิน Full Service ราคาพิเศษ ประหยัดสุดคุ้ม เดินทางสู่ 5 เส้นทางยอดนิยม นาริตะ ฮาเนดะ โอซาก้า นาโกย่า ฟุกุโอะกะ สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.59 จองเลย!

เริ่มต้น 15,055 บาท/ท่าน

TOKYO SUPERDEAL PACKAGE 5 Days 3 Nights

(แพ็กเกจ ตั๋ว+โรงแรม+รถรับส่ง พร้อมบัตรสวนสนุก) สุดยอดดีลท่องเที่ยวโตเกียว ที่รวมทุกอย่างแบบเข้าใจความต้องการของคุณ ที่ชอบประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยตัวเองแต่ไม่ลืมที่จะเป็นตัวช่วยในการเดินทางเพื่อให้

เริ่มต้น 21,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โกเบ 5 วัน 3 คืน

ชมความงามของดอกไม้บานสะพรั่งตามฤดูกาลที่วัดมิมุโระโทจิและสวนดอกไม้อาวาจิ บรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ของป่าไผ่อาราชิยาม่า ขอพรเพื่อความมั่งคั่งรุ่งเรืองที่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ นั่งรถไฟแมว TAMA TRAIN

เริ่มต้น 35,900 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

ทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...ชิราคาวาโกะ ที่ญี่ปุ่น

หลากหลายเหตุผลที่ควรรู้เอาไว้ ว่าทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...ชิราคาวาโกะ เมืองมรดกโลกแห่งญี่ปุ่น

มีเวลา 1 วันในฟุกุโอกะ ทำอะไรได้บ้าง?

หากเรามีเวลา 1 วันในฟุกุโอกะ เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะ แนะนำว่าเดินทางโดยรถไฟจะสะดวกกว่า และสามารถเดินทางไปที่ต่างๆ ได้ง่ายๆ แบบไม่ต้องเสียเวลา ส่วนจะเป็นที่ไหนนั้น จุดใหญ่ๆ ที่แนะนำเลยก็คือ...

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า กับ 5 แห่งต่อไปนี้ที่คนชอบช้อปปิ้งไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปเดินให้ได้

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

Review สุดยอดหลังคาแห่งญี่ปุ่น บนเส้นทางเจแปนแอลป์

กำแพงหิมะใหญ่ยักษ์ ความยิ่งใหญ่ที่เปิดให้ชมเพียงปีละครั้ง เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ บนเส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ ที่นี่ เราจะได้ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ Snow Wall หรือกำแพงหิมะที่มีความสูงถึง 10 เมตร

มาแล้ว...พยากรณ์ซากุระบาน ปี 2017

และแล้วเวลาที่หลายๆ คนรอคอยก็มาถึง กับการพยากรณ์ซากุระบานของญี่ปุ่น ที่มีเป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะคำนวณว่าตรงไหนของญี่ปุ่น ดอกซากุระจะบานสวยที่สุดช่วงเวลาไหน จะได้ไม่ไปเก้อ หรือไปเจอตอนร่วงหมดแล้วต้องเสียดายแย่ วันนี้มีพยากรณ์จาก Weather Map มาฝากกัน (อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 60) จะได้แพลนกันแต่เนิ่นๆ ว่าจะไปชมซากุระช่วงไหนดี

เติมความหวานละมุน ด้วยขนมจากดอกซากุระ

กินขนม ชิมชา ชมซากุระ ช่างเป็นช่วงเวลาพิเศษของญี่ปุ่นจริงๆ ยิ่งช่วงเวลานี้ซากุระเริ่มผลิบานกันแล้ว หลายคนคงตั้งตารอชมกันอยู่แล้วล่ะ แต่ถ้าจะพูดถึงขนมแสนอร่อยที่ทำมาจากดอกซากุระ จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปชิมพร้อมๆ กันเลย

10 เมืองในญี่ปุ่น เล็กๆ สุดน่ารัก

สำหรับใครที่ไปญี่ปุ่นเมืองใหญ่ๆ กันแล้ว อยากให้ลองไปสัมผัสญี่ปุ่นในอีกมุมมองหนึ่งค่ะ ไปเที่ยวชมเมืองเล็กๆ ของญี่ปุ่น ที่แต่ละเมืองก็มีความน่ารักเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว เราหยิบยกมาให้ชม 10 เมืองด้วยกัน เห็นแล้วอยากไปเที่ยวให้ครบทุกเมืองเลยค่ะ

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านเล็กๆ ในฟุกุโอกะ ที่ตลบอบอวลไปด้วยความน่ารัก ที่ทำให้เราหลงเสน่ห์เข้าไปอย่างไม่รู้ตัว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!