แพคเกจ HONGKONG X PENINSULA VIP PACKAGE พักหรู 5 ดาว 3 วัน 2 คืน ★★★★★

Trip Highlight
 • รวมที่พักโรงแรมหรู Peninsula Hotel บริการระดับ 5 ดาว 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อหลัก ณ ห้องอาหาร The Lobby Restaurant หรือ The Verandah Restaurant
 • รวมพาเที่ยวรอบเกาะฮ่องกง ครึ่งวันเช้า แบบซิตี้ทัวร์ เช็คอินสถานที่ไฮไลท์ของฮ่องกงที่ห้ามพลาด อาทิ วัดแชกงหมิว,  อ่าวรีพัลส์เบย์ , จุดชมวิววิคตอเรียพีค, อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย 
 • ดื่มด่ำความสุนทรีย จิมน้ำชาหอมกรุ่นยามบ่าย Afternoon Tea Set @ The Lobby Restaurant
 • สำหรับขาไป รวมบริการรถรับจาก สนามบิน สู่ โรงแรม โดยรถยนต์ส่วนตัวระดับหรู Rolls Royce หรือ Mercedes Benz
 • สำหรับขากลับ รวมบริการรถรับจาก โรงแรม สู่ สนามบิน โดยรถยนต์ส่วนตัว Private Car Toyota Alphard 7 ที่นั่ง 
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการค่า ห้องพัก + ซิตี้ทัวร์ + รถรับส่ง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ช่วงพีเรียดเดินทาง พักห้องละ ท่าน
ท่านละ
เด็ก อายุ 2-11 ปี พักเดี่ยว
ท่านละ
พักเพิ่ม
ราคา/ห้อง/คืน
พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียง
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
วันนี้ - 21 ธันวาคม 2560

21,900.-

21,900.- 21,900.- 6,500.- 20,500.- 17,900.-

หมายเหตุ : *ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ใน ช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ข้อมูลโรงแรมเพิ่มเติม

Peninsula Hotel 

บริการระดับโลกดุจดั่งเซเลปที่ The Peninsula Hong Kong โรงแรมหรู พร้อมบริการระดับ 5 ดาวและมนต์เสน่ห์แบบย้อนยุค ตั้งอยู่ริม Victoria Harbour ในย่าน Tsim Sha Tsui มีสระว่ายน้ำในร่มสไตล์โรมัน สปาขนาด 12,000 ตารางฟุต

The Peninsula Hong Kong

ห้องพักได้รับการตกแต่งแบบผสมผสานระหว่างความประณีตงดงามสไตล์ตะวันออกและความหรูหราทันสมัย ห้องน้ำหินอ่อนพร้อมอ่างสปา เครื่องเล่นบลูเรย์ ทีวีจอแอลอีดีแบบหมุนได้ ภาพยนตร์ความละเอียดสูงที่มีให้บริการฟรี อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี แผงควบคุมแบบดิจิตัลบริเวณหัวเตียง ผนังแอลอีดีแบบทัชสกรีน และโทรศัพท์ไร้สายแบบ VOIP (บริการโทรศัพท์ทางไกลฟรี)

The Peninsula Hong Kong

Meal Service Time

Breakfast 7:00 am - 11:00 am
Lunch 11:30 am - 2:30 pm
Tea 2:00 pm - 6:00 pm (First-come, first-served basis)
Dinner 6:30 pm - 10:30 pm (Sundays to Thursdays)
6:30 pm - 11:30 pm (Fridays and Saturdays)
Drinks 11:00 pm - 12:00 am (Sundays to Thursdays)
11:00 pm - 1:00 am (Fridays and Saturdays)
Weekend Brunch 9:00 am - 1:00 pm (Saturdays and Sundays)

The Peninsula Hong Kong

ตารางการเดินทาง

วันแรก

 • เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก ประเทศฮ่องกง
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก พร้อมบริการสุดหรูดุจดั่งเซเลป โดยรถ Rolls Royce รถคุณภาพประกอบแบบ Hand Made พร้อมความหรูหราภายในตัวรถที่คัดสรรอย่างเฉพาะตัว รอคุณได้สัมผัส
 • ที่พัก Peninsula Hotel***** (ท่านสามารถเข้า Check in ห้องพัก ได้ตั้งแต่เวลา 14.00 เป็นต้นไป)

The Peninsula Hong Kong

วันที่สอง

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ท่านสามารถเลือกรับบริการได้ที่ The Lobby Restaurant หรือ The Verandah Restaurant
 • 09.00 น. เลือกรับบริการซิตี้ทัวร์ : วัดแชกงหมิว - อ่าวรีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น - จุดชมวิววิคตอเรียพีค - ร้านจิวเวอรี่ - อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย
 • บ่าย ลิ้มรส Afternoon Tea Set @The Lobby Restaurant อันเลื่องชื่อ (สามารถจองโต๊ะได้ In-house reservation หากเป็นลูกค้าพักในโรงแรม)
 • ที่พัก Peninsula Hotel*****

แพคเกจฮ่องกง EXCLUSIVE HARBOUR VIEW MICHELIN STAR 3 วัน 2 คืน

วันที่สาม

 • เช้า ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ปลอดภาษีได้อย่างจุใจ ที่ย่านถนนนาธาน ที่มีร้านค้าให้ท่านเลือกช้อปมากกว่า 700 ร้าน
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินแบบส่วนตัว โดยรถ Alphard เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับตามเวลาไฟล์ทบินของท่าน

แพคเกจฮ่องกง EXCLUSIVE HARBOUR VIEW MICHELIN STAR 3 วัน 2 คืน

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม  

 • ที่พัก 2 คืน ตามระบุในรายการ พร้อมอาหารเช้า
 • บริการซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน (SIC)
 • Afternoon Tea Set @The Lobby Restaurant
 • Rolls Royce หรือ Mercedes Benz รับจากสนามบิน สู่โรงแรม(Subject on Available: เบื้องต้นจะทำการรีเควสเป็น Rolls Royce ให้เป็นอันดับแรก หากกรณีที่รถเต็มจะเป็น Mercedes Benz มารับแทน
 • รถรับส่งโรงแรม สู่สนามบิน Private 7 ที่นั่ง (Alphard)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารสำหรับผู้ถือบัตรต่างด้าว
 • ค่าทิปเด็กยกกระเป๋า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 50 HKD/ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ระยะเวลาการจอง : วันนี้ – 15 ธันวาคม 2560
 • ระยะเวลาการเดินทาง : วันนี้ – 20 ธันวาคม 2560
 • ราคาที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ท่าน
 • ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สถานะห้องพักราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

RELATED ARTICLES

ขอสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ต้องไปที่นี่

เรื่องสุขภาพไม่เข้าใครออกใคร อยู่ๆ ก็อาจเจ็บไข้ได้ป่่วยกันได้ เล็กๆ น้อยๆ คงไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นหนักไม่หายซักที อาจจะต้องหาที่พึ่งทางใจกันบ้างแล้วล่ะ ลองไปไหว้พระขอพรตามวัดเหล่านี้ ว่ากันว่าให้พรเรื่องสุขภาพได้ศักดิ์สิทธิ์ คนที่ไม่ได้เจ็บป่วยก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงได้เหมือนกัน

ปีจอ...ขอให้ได้ ไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ ไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้ เรื่องของเงินๆ ทองๆ โชคลาภ โชคดี ใครๆ ก็อยากได้ใช่มั้ยล่ะ ถ้าอยากจะขอพรด้านนี้ก็มีวัดดังๆ อยู่หลายแห่งเลยล่ะ คัดมาให้แต่ที่เด็ดๆ ของแต่ละประเทศเลยดีกว่า จะได้แพลนไปขอกันถูก

ขอลูกให้ได้ลูก คนมีลูกยากต้องไปขอวัดไหนดี

แต่งงานมาก็นานยังไม่มีลูกสักที ทำตามคำแนะนำโน่นนี่นั่นก็แล้ว หาหมอก็แล้ว ยังไม่เป็นผล คงต้องไปไหว้พระขอลูกกันบ้างแล้วล่ะ ใครพร้อมเป็นคุุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ตามมาเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!