แพคเกจ Hong Kong Business Class @Prudential Hotel 3 วัน 2 คืน

Highlight
 • บินหรู ไป-กลับ ฮ่องกง ที่นั่ง Business Class โดยสายการบิน Emirate Airlines
 • พร้อมความสะดวกสบายที่เหนือกว่ากับ Premium Lane ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวนาน
 • ผ่อนคลายก่อนการเดินทางกับอาหาร และเครื่องดื่ม สไตล์ค็อกเทล ณ Business Lounge
 • พักหรูโรงแรม 4 ดาว Prudential 2 คืน ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง สะดวกสุดๆ
 • บริการ รถรับส่ง ไป-กลับ สนามบินและที่พัก
 • ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวครึ่งวัน – ไหว้พระวัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ร้านสมุนไพร – ร้านจิวเวอร์รี่
 • นั่งรถ Open Top Bus เปิดประทุน เที่ยวชมเมืองฮ่องกง สุดเก๋
 • บริการติ่มซำมื้อเช้า 1 มื้อ
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 1 มื้อ
สายการบิน: Emirates
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 5-7 เม.ย.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,900
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

แพคเกจ Hong Kong บินหรูที่นั่ง Business Class พักหรู Prudential Hotel 3 วัน 2 คืน

เลือกบินช่วงเวลาสวยๆ วันที่ 5 - 7 เม.ย.60 หรือเช็ควันบินอื่นๆ ได้ตามต้องการ เดินทางวันนี้ - มิ.ย.60

ช่วงเเดินทางแนะนำ วัน สายการบิน
Business Class
ขาไป จากกรุงเทพฯ
ถึงฮ่องกง
ขากลับ จากฮ่องกง
ถึงกรุงเทพฯ
5 – 7 เม.ย. 2560
จองด่วน! 4 ที่สุดท้าย
พ-ศ Emirates Airline (EK) EK384 13:45-17:30 EK385 21:15-23:15

*ช่วงเวลาอื่นนอกจากที่แนะนำ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่*
*ยกเว้นวันที่ 1 เม.ย.60

อัตราค่าบริการ / ท่าน

โรงแรม พักห้องละ 2 ท่านๆ ละ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม/ท่าน
Prudential ระดับ 4 ดาว

19,900

9,000

บิน Emirates ชั้น Business Class พร้อมความสะดวก กับ Premium Lane ไม่ต้องเสียเวลารอคิว

บริการ อาหารและเครื่องดื่มสไตล์ค็อกเทล ที่ Business Lounge

พักโรงแรมพรูเดนเชียล (Prudential Hotel) ระดับ 4 ดาว พร้อมห้องพักเรียบหรู สไตล์โมเดิร์น บนทำเลดีที่สุดในฮ่องกง!

ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน Jordan MTR Train Station รวมถึงแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำ Temple Street Night Market และ Harbour City Mall โดยสามารถเดินทางไปได้จากโรงแรมอย่างง่ายได้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ สระว่ายน้ำบนดาดฟ้า / อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-fi ฟรี / ศูนย์ออกกำลังกาย / บริการรูมาเซอร์วิส และอีกมากมาย


PLAN เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

Day1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

 • 10.30 : เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ T ประตู 9
 • 13.45 : ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK384 (A380 Business Class)
 • 17.30 : ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก ฮ่องกง – นำท่านเข้าสู่ที่พัก Prudential Hotel หรือเทียบเท่า

Day2 : แชกงหมิว - รีพัลส์เบย์ - วิคตอเรียพีค - Shang Palace Restaurant

 • 07.30 : บริการซิตี้ทัวร์ – ไหว้พระวัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านสมุนไพร
 • บ่าย : นั่งรถเปิดประทุน Open Top Bus สัมผัสบรรยากาศรอบเกาะฮ่องกง – จบซิตี้ทัวร์โดยรถส่งท่านที่ แหล่งช้อปปิ้งย่านดังจิมซาจุ่ย หรือที่ เลดี้มาร์เก็ต – อิสระช้อปปิ้งต่อตามอัธยาศัย 
 • เย็น/ค่ำ : เดินทางกลับโรงแรมที่พักด้วยตัวเอง

Day3 : อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • เช้า : เที่ยวตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ร้านปลอดภาษีอย่างจุใจ ย่านนาธาน-จิมซาจุ่ย
 • 18.30 : สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 21.15 : ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK385

แพคเกจฮ่องกง EXCLUSIVE HARBOUR VIEW MICHELIN STAR 3 วัน 2 คืน

สนใจเดินทางช่วงเวลาอื่น หรือสายการบิน-ห้องพัก นอกจากที่ระบุในรายการ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้น Business Class รวมภาษีสนามบิน โดยสารการบิน Emirate Airlines
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 40 กก.
 • ที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 • ซิตี้ทัวร์ตามระบุในรายการ (Seat in Coach)
 • ติ่มซำ มื้อเช้าก่อนเริ่มซิตี้ทัวร์ 1 มื้อ
 • รถรับส่ง สนามบิน <-> โรงแรม (Seat in Coach)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารสำหรับผู้ถือบัตรต่างด้าว
 • ค่าทิปเด็กยกกระเป๋า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 50 HKD/ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ราคาที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ท่าน
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วต้องชำระเงินภายใน 24 ชม. หรือตามที่สายการบินและโรงแรมกำหนด
 • หลังจากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆ ทุกกรณี

RELATED PRODUCTS

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

ซิมท่องโลก Travel Sim World 4GB Non-Stop 15 วันต่อเนื่อง

ใหม่! ซิมเดียวท่องเที่ยวได้รอบโลก สุดคุ้มๆ ด้วย ซิมท่องโลก Travel Sim World 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 15 วันต่อเนื่อง ซิมเดียวที่ให้เที่ยว สบายใจ ตลอดทริป ไม่ต้องกังวลเน็ตรั่ว ครอบคลุม 40 ประเทศทั่วทุกทวี

เริ่มต้น 899 บาท/ท่าน

Group&Go ฮ่องกง เซินเจิ้น เที่ยวช้อปปิ้ง 2 เมืองใหญ่ 3 วัน 2 คืน

เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน + มื้ออาหาร 5 มื้อ + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถปรับอากาศนำเที่ยว + วีซ่าเซินเจิ้น)

เริ่มต้น 3,000 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก : ฮ่องกง

โปรโมชั่นบินสู่ฮ่องกง ในราคาสุดคุ้ม โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟลูแพตเกจ

เริ่มต้น 5,050 บาท/ท่าน

TRIP INFORMATION

Location:

RELATED ARTICLES

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

จองตั๋วเครื่องบินยังไง? ให้ได้ราคาถูก

สายการบินขยันออกโปรกันจัง แต่จองทีไรก็ไม่ได้ราคาโปรกับเค้าซักที ลองวิธีนี้ดู อาจจะได้ราคาถูกแบบไม่ต้องรอโปรเลยก็ได้

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

ไหว้พระ 5 วัดดังของฮ่องกง

หากใครต้องการไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต คงต้องนึกถึงฮ่องกงเป็นอันดับแรกๆ เพราะมีวัดดังมากมายที่ให้พรในเรื่องต่างๆ แล้วแต่ว่าเราจะไปไหว้พระขอพรที่ไหน และขอเรื่องอะไร ส่วนวัดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็น 5 วัดนี้ ที่เมื่อไปเที่ยวฮ่องกง ก็ต้องหาโอกาสไปสักการะกันสักครั้ง

รีวิวสายการบิน Emirates กับความประทับใจที่เหนือกว่า

หากคุณรักการเดินทางที่สะดวกสบายแล้วล่ะก็ สายการบิน Emirates เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ลองขยับขึ้นมานั่งชั้น Business Class ดูสักครั้ง แล้วจะพบกับความน่าประทับใจจนลืมการเดินทางแบบเก่าไปได้เลย

รองเท้าดีๆ มีผลต่อการเบิร์น ชี้เป้าช้อปรองเท้ากีฬาที่ฮ่องกง

สายสปอร์ตห้ามพลาด อยากจะเผาผลาญแคลลอรี่ให้อยู่หมัด ต้องมีรองเท้าคู่ใจดีๆ ซักคู่ ถ้าอยากจะช้อปรองเท้ากีฬาแบบโดนๆ เราชี้เป้าให้เลย ต้องที่นี่ Fa Yuen Street หรือว่า Sport Street นั่นเอง

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

ช้อปกระจาย ที่เซินเจิ้น กับเทคนิคการต่อราคาอย่างเซียน

ช้อปกระจาย ที่เซินเจิ้น กับเทคนิคการต่อราคาอย่างเซียน ถ้าพูดถึงเซินเจิ้นแล้ว ต้องนึกถึงเรื่องช้อปปิ้ง และนี่คือแหล่งช้อปที่ต้องไปให้ได้

10 เทคนิค เที่ยวอย่างไรให้ประหยัด

จะไปเที่ยวแต่ละที ก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีอยู่ไม่น้อยเลยล่ะ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป เรามีวิธีดีๆ มาแนะนำ ที่จะทำให้คุณประหยัดงบไปได้อีกเยอะ

เมนูอร่อยติดดาวกับ Hong Kong Michelin Star 2017

มาแล้ว จดกันเอาไว้ให้ดี เพราะไปฮ่องกงครั้งนี้เราจะไปกินให้หนำใจ กับสุดยอดร้านอาหารฮ่องกงมิชลินปี 2017 ที่เค้าได้ประกาศออกมาแล้ว ปีนี้มีร้านอาหารหน้าใหม่เพิ่มเข้ามาด้วย ส่วนจะเป็นร้านอะไรบ้างนั้น ตามไปดูพร้อมๆ กัน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!