HONGKONG Exclusive @Kowloon Shangri-La PACKAGE 3 Days 2 Nights

Highlight
 • บิน Emirates ชั้น Business Class พร้อมความสะดวก กับ Premium Lane ไม่ต้องเสียเวลารอคิว
 • บริการ อาหารและเครื่องดื่มสไตล์ค็อกเทล ที่ Business Lounge
 • ห้องพักสุดหรู 5 ดาว 3 วัน 2 คืน ที่โรงแรม Kowloon Shangri-La
 • ลิ้มรสอาหาร Michelin Star ที่ Shang Palace Restaurant
 • บริการ City Tour เที่ยวรอบเกาะฮ่องกง สัมผัสฮ่องกงอย่างคนรู้จริง
 • ช่วงเดินทาง เม.ย. - พ.ค.60 หรือเช็ควันบินอื่นๆ ได้ตามต้องการ

Exclusive Trip เที่ยวสุดหรู สไตล์เซเลป

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี

ผ่อน 0% นาน 3 เดือน ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 9,967

ช่วงเวลาเดินทาง: เม.ย. - พ.ค.60

Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 1 มื้อ
สายการบิน: Emirates
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,900
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

HONG KONG EXCLUSIVE

3 DAYS – 2 NIGHTS @Kowloon Shangri-La

บิน Emirates ชั้น Business Class พร้อมความสะดวก กับ Premium Lane ไม่ต้องเสียเวลารอคิว

บริการ อาหารและเครื่องดื่มสไตล์ค็อกเทล ที่ Business Lounge

ห้องพักสุดหรูระดับ 5 ดาว ที่โรงแรม Kowloon Shangri-La

โรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ในย่าน Tsim Sha Tsui มีวิวเหนืออ่าว Victoria Harbour โรงแรมสุดหรูแห่งนี้มีห้องอาหาร 7 ห้อง สระว่ายน้ำในร่มและห้องพักมีอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายฟรี อีกทั้งมีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี ในทุกพื้นที่ของโรงแรม

Kowloon Shangri-La

Kowloon Shangri-La

Deluxe Side Harbour View Room 

ห้องพักตกแต่งสุดหรูมีหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานซึ่งมีวิวตัวเมือง Hong Kong หรือวิวท่าเรือ ห้องพักแต่ละห้องมีโทรทัศน์ระบบช่องสัญญาณดาวเทียม โต๊ะทำงานขนาดใหญ่และมีเครื่องชงชาและกาแฟ

Kowloon Shangri-La

ลิ้มรสอาหาร Michelin Star ที่ Shang Palace Restaurant

Kowloon Shangri-La

Kowloon Shangri-La


ช่วงเวลาเดินทาง

 • 21-23 เม.ย.60
 • 28-30 เม.ย.60
 • 5-7 พ.ค.60 ตรงวันฉัตรมงคล
 • 12-14 พ.ค.60

ตารางบินสายการบิน Emirates ชั้น Business Class

สายการบิน
Business Class
ขาไป จากกรุงเทพฯ
ถึงฮ่องกง
ขากลับ จากฮ่องกง
ถึงกรุงเทพฯ
Emirates Airline (EK) EK384 13:45-17:30 EK385 21:15-23:15

*ช่วงเวลาอื่นนอกจากที่แนะนำ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่*

อัตราค่าบริการ / ท่าน

โรงแรม พักห้องละ 2 ท่าน
(ราคาต่อท่าน)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม/ท่าน
Kowloon Shangri-La 29,900 9,500

*Upgrade ห้องพักติด Harbour View เพิ่ม 7,500 บาท/ห้อง/2คืน


PLAN เที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน 

Day1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

 • 10.30 : เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ T ประตู 9
 • 13.45 : ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK384 (A380 Business Class)
 • 17.30 : ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก ฮ่องกง - นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kowloon Shangri-La

Day2 : แชกงหมิว - รีพัลส์เบย์ - วิคตอเรียพีค - Shang Palace Restaurant

 • 09.00 : บริการซิตี้ทัวร์ : วัดแชกงหมิว - อ่าวรีพัลส์เบย์หรืออ่าวน้ำตื้น - จุดชมวิววิคตอเรียพีค – ร้านจิวเวอรี่
 • เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ระดับ Michelin Star Restuarant ณ Shang Palace Restaurant
 • บ่าย : อิสระตามอัธยาศัย กลับเข้าที่พัก Kowloon Shangri-La

แพคเกจฮ่องกง EXCLUSIVE HARBOUR VIEW MICHELIN STAR 3 วัน 2 คืน

Day3 : อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • เช้า : เที่ยวตามอัธยาศัย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ร้านปลอดภาษีอย่างจุใจ ย่านนาธาน-จิมซาจุ่ย
 • 18.30 : สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 21.15 : ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค แลป ก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK385

แพคเกจฮ่องกง EXCLUSIVE HARBOUR VIEW MICHELIN STAR 3 วัน 2 คืน

สนใจเดินทางช่วงเวลาอื่น หรือสายการบิน-ห้องพัก นอกจากที่ระบุในรายการ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้น Business Class รวมภาษีสนามบิน ตามระบุในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 40 กก.
 • ที่พัก 2 คืน ตามระบุในรายการ
 • ซิตี้ทัวร์ตามระบุ (Seat in Coach)
 • อาหารกลางวัน ระดับ Michelin's Star 1 มื้อ
 • รถรับส่ง สนามบิน <-> โรงแรม (Seat in Coach)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารสำหรับผู้ถือบัตรต่างด้าว
 • ค่าทิปเด็กยกกระเป๋า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 50 HKD/ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทาง (หากต้องการซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

RELATED PRODUCTS

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

Group&Go สนุกคุ้ม ช้อปมันส์ 2 เมืองใหญ่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน + มื้ออาหาร 3 มื้อ + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถปรับอากาศนำเที่ยว + วีซ่าเซินเจิ้น)

เริ่มต้น 5,000 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก : ฮ่องกง

โปรโมชั่นบินสู่ฮ่องกง ในราคาสุดคุ้ม โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟลูแพตเกจ

เริ่มต้น 5,050 บาท/ท่าน

GROUP&GO สัมผัสประสบการณ์เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 4 วัน 3 คืน

เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน + มื้ออาหาร 7 มื้อ + รถรับส่งพร้อม City Tourโดยรถปรับอากาศนำเที่ยว)

เริ่มต้น 5,500 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

ไหว้พระ 5 วัดดังของฮ่องกง

หากใครต้องการไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต คงต้องนึกถึงฮ่องกงเป็นอันดับแรกๆ เพราะมีวัดดังมากมายที่ให้พรในเรื่องต่างๆ แล้วแต่ว่าเราจะไปไหว้พระขอพรที่ไหน และขอเรื่องอะไร ส่วนวัดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็น 5 วัดนี้ ที่เมื่อไปเที่ยวฮ่องกง ก็ต้องหาโอกาสไปสักการะกันสักครั้ง

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

10 เทคนิค เที่ยวอย่างไรให้ประหยัด

จะไปเที่ยวแต่ละที ก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีอยู่ไม่น้อยเลยล่ะ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป เรามีวิธีดีๆ มาแนะนำ ที่จะทำให้คุณประหยัดงบไปได้อีกเยอะ

รองเท้าดีๆ มีผลต่อการเบิร์น ชี้เป้าช้อปรองเท้ากีฬาที่ฮ่องกง

สายสปอร์ตห้ามพลาด อยากจะเผาผลาญแคลลอรี่ให้อยู่หมัด ต้องมีรองเท้าคู่ใจดีๆ ซักคู่ ถ้าอยากจะช้อปรองเท้ากีฬาแบบโดนๆ เราชี้เป้าให้เลย ต้องที่นี่ Fa Yuen Street หรือว่า Sport Street นั่นเอง

จองตั๋วเครื่องบินยังไง? ให้ได้ราคาถูก

สายการบินขยันออกโปรกันจัง แต่จองทีไรก็ไม่ได้ราคาโปรกับเค้าซักที ลองวิธีนี้ดู อาจจะได้ราคาถูกแบบไม่ต้องรอโปรเลยก็ได้

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

เมนูอร่อยติดดาวกับ Hong Kong Michelin Star 2017

มาแล้ว จดกันเอาไว้ให้ดี เพราะไปฮ่องกงครั้งนี้เราจะไปกินให้หนำใจ กับสุดยอดร้านอาหารฮ่องกงมิชลินปี 2017 ที่เค้าได้ประกาศออกมาแล้ว ปีนี้มีร้านอาหารหน้าใหม่เพิ่มเข้ามาด้วย ส่วนจะเป็นร้านอะไรบ้างนั้น ตามไปดูพร้อมๆ กัน

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

รู้แล้วบอกต่อ...วิธีออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศ

อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่มีเงินเก็บกับเค้าซักที ลองมาใช้วิธีต่อไปนี้ดู แล้วคุณจะรู้ว่าการออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก แป๊บๆ ก็ไปเที่ยวได้แล้ว

ช้อปกระจาย ที่เซินเจิ้น กับเทคนิคการต่อราคาอย่างเซียน

ช้อปกระจาย ที่เซินเจิ้น กับเทคนิคการต่อราคาอย่างเซียน ถ้าพูดถึงเซินเจิ้นแล้ว ต้องนึกถึงเรื่องช้อปปิ้ง และนี่คือแหล่งช้อปที่ต้องไปให้ได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!