แพคเกจสิงคโปร์ SO SAVE 3 วัน 2 คืน

Highlight
 • ออกเดินทางได้ง่ายๆ ไม่ต้องรอใคร เริ่มต้นเพียง 2 ท่าน
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน @ HOTEL 81 STAR หรือ FRAGRANCE CRYSTAL HOTEL
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการ ปอดของชาวสิงคโปร์
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
 • บริการรถรับส่ง สนามบิน - โรงแรม – สนามบิน
 • ราคาสุดคุ้ม ซื้อแพคเกจพร้อมตั๋วเครื่องบิน Singapore Airlines จ่ายเพียง 9,999 แต่ถ้ามีตั๋วกันแล้วซื้อเฉพาะแพคเกจเพียง 3,500 บาท
Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - มิ.ย.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
3,500
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

ช่วงเวลาเดินทาง

 • วันนี้ - มิ.ย. 60

อัตราค่าบริการ 

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม/ท่าน ราคาพักเพิ่ม/ห้อง/คืน
9,999.- 3,500.- 3,499.- 3,499.-

ตารางเที่ยวบินของสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

ขาไป 
Flight No.
ออกจาก 
กรุงเทพ
เดินทางถึง 
สิงคโปร์
SQ 973 09.45 13.15

ขากลับ 
Flight No.
ออกจาก 
สิงคโปร์
เดินทางถึง 
กรุงเทพ
SQ 978 18.45 20.10

** กรณีสนใจวันเดินทางช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **


ข้อมูลโรงแรมเพิ่มเติม

Hotel 81 - Premier Star 
ที่อยู่ : 31 Lorong 18 Geylang, 398828 Singapore, Singapore 
ทำเล : Geylang 
การคมนาคม : ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดิน Aljunied MRT Station โดยใช้เวลาเดิน 20 นาที 
สถานที่ใกล้เคียง : Orchard Road, Bugis Street
สิ่งอำนวยความสะดวก : WiFi ฟรีที่ห้อง

บรรยากาศภายในโรงแรม

ภายในห้องพักตกแต่งได้อย่างเรียบง่าย ดูสะอาดตา

FRAGRANCE HOTEL-CRYSTAL 
ที่อยู่ : 50 Lor 18 Geylang, Singapore 
ทำเล : Geylang 
การคมนาคม : ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดิน Aljunied MRT Station โดยใช้เวลาเดิน 10 นาที 
สถานที่ใกล้เคียง : Singapore Flyer / Raffles CityโรงละครEsplanade/Peranakan Museum 
สิ่งอำนวยความสะดวก : WiFi ฟรีที่ห้อง

บรรยากาศภายในโรงแรม

ห้องพักดูเรียบง่าย แอบเล่นดีเทลลายไม้ทำให้ดูน่าสนใจและไม่โล่งจนเกินไป

ตารางการเดินทาง

วันแรก : สิงคโปร์

 • เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ (SIC) ที่มีการจัดผังเมืองอย่างสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก FRAGANCE CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : ซิตี้ทัวร์ชมเมืองสิงคโปร์ครึ่งวัน - อิสระตามอัธยาศัย

 • นำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม KWAN IM THONG HOOD CHO TEMPLE วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้นมาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง
 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
 • ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “OLD PARLIAMENT HOUSE” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรํา การแสดงตลก
 • นําท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน
 • นำท่านชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY’’ ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แห่งชาติของ MARINA BAY บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์
 • ที่พัก FRAGANCE CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : สนามบินชางกี

 • บริการนำท่านส่งสนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย (SIC)

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • อัตรา 3,500 รวม ซิตี้ทัวร์ - ห้องพัก - รถรับส่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • อัตรา 9,999 รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน และ ซิตี้ทัวร์ - ห้องพัก - รถรับส่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศรับส่งตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด / ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED PRODUCTS

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

ซิมท่องโลก Travel Sim World 4GB Non-Stop 15 วันต่อเนื่อง

ใหม่! ซิมเดียวท่องเที่ยวได้รอบโลก สุดคุ้มๆ ด้วย ซิมท่องโลก Travel Sim World 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 15 วันต่อเนื่อง ซิมเดียวที่ให้เที่ยว สบายใจ ตลอดทริป ไม่ต้องกังวลเน็ตรั่ว ครอบคลุม 40 ประเทศทั่วทุกทวี

เริ่มต้น 899 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก : สิงคโปร์

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ ราคาพิเศษสุดคุ้ม โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟูลแพ

เริ่มต้น 3,305 บาท/ท่าน

Group&Go เช็คอินสิงค์โปร์ สถานที่สุดฮิต 3 วัน 2 คืน

(แพ็กเกจ ที่พัก+พาเที่ยว+รถรับส่ง) หลากหลายโรงแรมที่พักในสิงคโปร์ เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ติดรถไฟฟ้า เดินทางสะดวก พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ + รถรับส่ง ไปกลับ สนามบินที่พัก แบบส่วนตัว

เริ่มต้น 4,999 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

5 จุดช้อปปิ้งที่ต้อง Check-in เมื่อไปสิงคโปร์

สิงคโปร์ อีกหนึ่งประเทศที่เป็นสวรรค์ของนักช้อป ใครที่เบื่อกับการไปเดินช้อปปิ้งในรูปแบบเดิมๆ เราแนะนำแหล่งช้อปปิ้งสุดชิค กับดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใคร เห็นแล้วจะต้องไปเช็คอินให้ได้

ช้อปปิ้งสิงคโปร์ แนะนำ 20 ร้านน่าแวะ เมื่อไปเดิน Orchard

ช้อปปิ้งสิงคโปร์ แนะนำร้านน่าแวะ เมื่อไปเดิน Orchard ถนนออชาร์ด แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของคนเที่ยวสิงคโปร์ แต่ว่าทั้งร้านทั้งห้างเยอะแยะเต็มไปหมด เลือกไม่ถูกเลยว่าจะช้่อปร้านไหน แนะนำ 20 ร้านต่อไปนี้ น่าไปช้อปปิ้งที่สุด

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

Charles and Keith สิงคโปร์ อยากช้อปแบรนด์นี้ต้องที่นี่เลย

อยากไปช้อปปิ้งกระเป๋า รองเท้า ที่สวยเรียบหรูดูดี และราคาไม่แพง แถมยังเป็นแบรนด์เนมอีกต่างหาก ต้องเป็น Charles and Keith สิงคโปร์ ก็เพราะว่าเป็นแบรนด์เนมสัญชาติสิงคโปร์ที่งานดี และบ้านเราฮิตกันมาก แต่บอกเลยว่าบ้านเราที่ขายกันราคาหลักพัน มาซื้อที่สิงคโปร์ ได้ในราคาหลักร้อยเท่านั้น

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

YAYOI KUSAMA: Life is the Heart of a Rainbow ที่สิงคโปร์

ศิลปะ + แฟชั่น กลายเป็น Polka Dot... "YAYOI KUSAMA: Life is the Heart of a Rainbow" ที่สิงคโปร์ กับตำนาน Polka Dot ของ ยาโยอิ คุซามะ ศิลปินอายุ 88 ปี คนที่ทำให้ลายจุดกลายเป็นลายฮิตไปทั่วโลกนั่นเอง

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

PIECE OF PEACE ย่อทุกมรดกโลกจาก UNESCO มาไว้ที่นี่ที่เดียว

PIECE OF PEACE ย่อทุกมรดกโลกจาก UNESCO มาไว้ที่นี่ที่เดียว

Ya Kun Kaya Toast คายาหอมหวาน ต้นตำรับความอร่อยของสิงคโปร์

มาเสิร์ฟเมนูรับวันใหม่กันด้วย Kaya Toast ความอร่อยต้นตำรับจากสิงคโปร์ เพราะนี่คืออาหารเช้าของชาวสิงคโปร์เค้าล่ะ

ไปนั่งชิลล์ ชมโชว์ ที่สิงคโปร์

ไปนั่งชิลล์ ชมโชว์ ที่สิงคโปร์ กลางวันเที่ยวสิงคโปร์เต็มอิ่ม กลางคืนไปตื่นตากับโชว์แสงสีเสียงสุดอลังการ กับ 3 โชว์ 3 แห่ง ชอบแบบไหนไปที่นั่นได้เลย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!