แพคเกจสิงคโปร์ SO SAVE 3 วัน 2 คืน

Highlight
 • ออกเดินทางได้ง่ายๆ ไม่ต้องรอใคร เริ่มต้นเพียง 2 ท่าน
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน @ HOTEL 81 STAR หรือ FRAGRANCE CRYSTAL HOTEL
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการ ปอดของชาวสิงคโปร์
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
 • บริการรถรับส่ง สนามบิน - โรงแรม – สนามบิน
 • ราคาสุดคุ้ม ซื้อแพคเกจพร้อมตั๋วเครื่องบิน Singapore Airlines จ่ายเพียง 9,999 แต่ถ้ามีตั๋วกันแล้วซื้อเฉพาะแพคเกจเพียง 3,500 บาท
Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - มิ.ย.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
3,500
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

ช่วงเวลาเดินทาง

 • วันนี้ - มิ.ย. 60

อัตราค่าบริการ 

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(รวมตั๋วเครื่องบิน)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม/ท่าน ราคาพักเพิ่ม/ห้อง/คืน
9,999.- 3,500.- 3,499.- 3,499.-

ตารางเที่ยวบินของสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

ขาไป 
Flight No.
ออกจาก 
กรุงเทพ
เดินทางถึง 
สิงคโปร์
SQ 973 09.45 13.15

ขากลับ 
Flight No.
ออกจาก 
สิงคโปร์
เดินทางถึง 
กรุงเทพ
SQ 978 18.45 20.10

** กรณีสนใจวันเดินทางช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **


ข้อมูลโรงแรมเพิ่มเติม

Hotel 81 - Premier Star 
ที่อยู่ : 31 Lorong 18 Geylang, 398828 Singapore, Singapore 
ทำเล : Geylang 
การคมนาคม : ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดิน Aljunied MRT Station โดยใช้เวลาเดิน 20 นาที 
สถานที่ใกล้เคียง : Orchard Road, Bugis Street
สิ่งอำนวยความสะดวก : WiFi ฟรีที่ห้อง

บรรยากาศภายในโรงแรม

ภายในห้องพักตกแต่งได้อย่างเรียบง่าย ดูสะอาดตา

FRAGRANCE HOTEL-CRYSTAL 
ที่อยู่ : 50 Lor 18 Geylang, Singapore 
ทำเล : Geylang 
การคมนาคม : ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดิน Aljunied MRT Station โดยใช้เวลาเดิน 10 นาที 
สถานที่ใกล้เคียง : Singapore Flyer / Raffles CityโรงละครEsplanade/Peranakan Museum 
สิ่งอำนวยความสะดวก : WiFi ฟรีที่ห้อง

บรรยากาศภายในโรงแรม

ห้องพักดูเรียบง่าย แอบเล่นดีเทลลายไม้ทำให้ดูน่าสนใจและไม่โล่งจนเกินไป

ตารางการเดินทาง

วันแรก : สิงคโปร์

 • เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ (SIC) ที่มีการจัดผังเมืองอย่างสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก FRAGANCE CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : ซิตี้ทัวร์ชมเมืองสิงคโปร์ครึ่งวัน - อิสระตามอัธยาศัย

 • นำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม KWAN IM THONG HOOD CHO TEMPLE วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้นมาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง
 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
 • ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “OLD PARLIAMENT HOUSE” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรํา การแสดงตลก
 • นําท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน
 • นำท่านชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY’’ ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แห่งชาติของ MARINA BAY บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์
 • ที่พัก FRAGANCE CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : สนามบินชางกี

 • บริการนำท่านส่งสนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย (SIC)

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • อัตรา 3,500 รวม ซิตี้ทัวร์ - ห้องพัก - รถรับส่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • อัตรา 9,999 รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน และ ซิตี้ทัวร์ - ห้องพัก - รถรับส่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศรับส่งตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด / ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED PRODUCTS

แพคเกจ SINGAPORE IN & OUT 3 วัน 2 คืน

หลากหลายโรงแรมที่พักในสิงคโปร์ เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ติดรถไฟฟ้า เดินทางสะดวก ฟรี! รถ รับ-ส่ง สนามบิน - โรงแรม แบบ SEAT-IN-COACH และบริการซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน

เริ่มต้น 3,100 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก : สิงคโปร์

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ ราคาพิเศษสุดคุ้ม โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟูลแพ

เริ่มต้น 3,305 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

บินสู่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป กับสายการบินระดับ 5 ดาว บริการ Full service

เริ่มต้น 12,940 บาท/ท่าน

FUN PASS @ SINGAPORE

สนุกสุดเหวี่ยงกันให้ทั่วสิงคโปร์ ด้วย Fun Pass ที่มีให้เลือกหลากหลายโซน ทั้งโซน Education, Family, Lifestyle และ Garden

เริ่มต้น 150 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

5 จุดช้อปปิ้งที่ต้อง Check-in เมื่อไปสิงคโปร์

สิงคโปร์ อีกหนึ่งประเทศที่เป็นสวรรค์ของนักช้อป ใครที่เบื่อกับการไปเดินช้อปปิ้งในรูปแบบเดิมๆ เราแนะนำแหล่งช้อปปิ้งสุดชิค กับดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใคร เห็นแล้วจะต้องไปเช็คอินให้ได้

ไอเดียถ่ายรูปคู่เมื่อไปเที่ยวต่างประเทศ ที่น่ารักได้อีก

น่ารักไปอีก! คู่รักที่ชวนกันไปเที่ยวตามที่ต่างๆ ไม่ได้ถ่ายรูปคู่ร่วมกัน แต่กลับวาดภาพเป็นตัวการ์ตูนสุดน่ารัก ถือเป็นโมเม้นที่น่าประทับใจจริงๆ ค่ะ

รู้แล้วบอกต่อ...วิธีออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศ

อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่มีเงินเก็บกับเค้าซักที ลองมาใช้วิธีต่อไปนี้ดู แล้วคุณจะรู้ว่าการออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก แป๊บๆ ก็ไปเที่ยวได้แล้ว

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

จองตั๋วเครื่องบินยังไง? ให้ได้ราคาถูก

สายการบินขยันออกโปรกันจัง แต่จองทีไรก็ไม่ได้ราคาโปรกับเค้าซักที ลองวิธีนี้ดู อาจจะได้ราคาถูกแบบไม่ต้องรอโปรเลยก็ได้

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

มีอะไรดีๆ เมื่อไปเที่ยวสิงคโปร์ที่ Gardens by the Bay

Gardens by the Bay สิงคโปร์ มีอะไรดี? ทำไมใครๆ ถึงไปกันนะ และนี่คือเหตุผลดีๆ ที่หากใครได้ไปเที่ยวสิงคโปร์ ต้องหาโอกาสไปการ์เด้นบายเดอะเบย์ดูสักครั้ง

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

เติมเต็มความสนุกไม่รู้จบ กับ FUN PASS สิงคโปร์

สิงคโปร์ เกาะเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความบันเทิงมากมาย นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตแล้ว เรื่องความสนุกและความบันเทิงก็มีให้เราเลือกเพียบ แบบที่เลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียว ส่วนจะมีที่ไหนบ้างนั้น เราแยกเป็นโซนเอาไว้ให้แล้ว

เที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ใกล้ๆ ไม่ง้อวีซ่า

ใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ก็ยังแพลนที่เที่ยวไม่ได้ซักที จะไปกันทีก็ปุบปับแบบไม่กี่วันออกเดินทางแล้ว เราแนะนำว่าลองไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ กันดีกว่า เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาขอวีซ่า แถมยังเดินทางได้ง่ายๆ ไม่เสียเวลานาน บางทีหยุดแค่เสาร์-อาทิตย์ยังไปเที่ยวกันได้เลยนะ

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!