Group & Go ทัวร์ 2 มหานคร มาเก๊า จูไห่  3 วัน 2 คืน

Highlight
 • เยือน 2 เมือง มาเก๊า จูไห่ สัมผัสกลิ่นอายยุโรป พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตต้อนรับศักราชใหม่
 • มาเก๊า: เราจะนำท่านไปขอพรเรื่องโชคลาภเงินทองที่ วัดกวนอิม วัดเก่าแก่ในมาเก๊าที่มีอายุยาวนานกว่า 400 ปี
 • มาเก๊า : อิ่มบุญกันแล้วไปช้อปกันต่อที่เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดใจกลางมาเก๊า ท่ามกลางสถาปัตยกรรมโปรตุเกสที่งดงามและทรงคุณค่า
 • มาเก๊า: แล้วต้องไม่พลาดชมความสวยงามอลังการของรีสอทร์หรูเวเนเชี่ยน ไม่ต้องไปไกลถึงยุโรปเราก็ได้บรรยากาศเมืองจำลองของปารีสที่ Parisian แหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อเต็มไปด้วยของแบรนด์เนมนานาชนิด
 • จูไห่ : สุดโรแมนติกบนถนนคู่รัก แล้วไปยังจุดฮวงจุ้ยดีเยี่ยมในการสักการะรูปปั้น จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
 • จูไห่ : ชมความงามและร่มรื่นของสวนหยวนหมิงหยวน ที่จำลองแบบมาจากนครปักกิ่ง แล้วไปตื่นตาตื่นใจกับโชว์แสง สี เสียง ที่มีนักแสดงกว่า 100 ชีวิต
 • บินตรงลงมาเก๊า บริการแบบ Full Service กับสายบิน แอร์มาเก๊า อาหารครบทุกมื้อ ในราคาเดียว
 • Group&Go 4-6 คนออกเดินทางได้เลย
Details
ประเทศ: ฮ่องกง มาเก๊า
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
สายการบิน: Air Macau
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,999
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

ช่วงเวลาเดินทาง

 • 15-17, 22-24, 29-31 ธ.ค. 59
 • 12-14 ม.ค. 60

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พัก
ห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
15 - 17 ธ.ค. 59 11,999 13,999 13,999 13,999 6,000
22 - 24 ธ.ค. 59 12,999 14,999 14,999 14,999 6,000
29 - 31 ธ.ค. 59 13,999 15,999 15,999 15,999 6,000
12 - 14 ม.ค. 60 12,999 14,999 14,999 14,999 6,000

กำหนดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพ - มาเก๊า - จูไห่

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินแอร์มาเก๊า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
 • เดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบิน  NX 885
 • นำท่านสู่ เมืองจูไห่ (โดยรถโค้ช) ข้ามพรมแดนไปเขตปกครองพิเศษที่เป็น 1 ใน 5 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน เรียกว่า "เมืองจูไห่"
  เป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ แผ่นดินในเขตมณฑลกวางตุ้ง
 • ที่พัก โรงแรม Landmark Hotel (Zhuhai City) หรือเทียบเท่า  

วันที่สอง : จูไห่ - ถนนคู่รัก - ฟิชเชอร์เกิร์ล - ร้านหยก - ศูนย์สมุนไพรจีน - ผ้าไหม - วัดไป๋หลิน - ตลาดกงเป่ย - ชมสวนหยวนหมิงหยวน (พร้อมชมโชว์) 

 • นำท่านสู่ถนนสายโรแมนติกแห่งจูไห่ ถนนคู่รัก (The Lover Road) ที่เลียบชายหาดทอดขนานอ่าวรูปจันทร์เสี้ยวแสนสวย มองเห็นรูปปั้นเจ้าแม่ บริเวณอ่าวเซียงลู่ เรียกว่า “หวีหนี” หรือที่เรามักเรียกกันว่า จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล ที่ไม่ว่าใครไปใครมาเมืองนี้ ก็ต้องมาเยี่ยมเธอเสมอ
 • จะซื้อหยกอย่างไรให้มีคุณภาพ สามารถชมวิธีการสาธิตและเลือกซื้อได้ที่ ร้านหยก เพื่อนำไปเป็นของขวัญของฝาก
 • ชม ศูนย์สมุนไพรจีน แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณ ที่เราเรียกว่า บัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย พร้อมผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่าเท้า
 • ชมวิธีการสาวเส้นไหม และวิธีการดึงใยไหมรังแฝด ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าต่างๆ ที่โรงงานผลิตผ้าไหม
 • นมัสการเทพเจ้ากวนอู, เทพเจ้าโชคลาภ, เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดไป๋หลิน หรือ วัดดอกบัวขาว ซึ่งเป็นวัดที่ชาวเมืองจูไห่ ให้ความเคารพนับถือ
 • ช้อปปิ้งกันที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ที่มีสินค้าน่าสนใจมากมาย ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าที่ระลึก ถือเป็นแหล่งสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก
 • ชมความงามและร่มรื่นของสวนหยวนหมิงหยวน ที่จำลองแบบมาจากนครปักกิ่ง แล้วไปตื่นตาตื่นใจกับโชว์แสง สี เสียง ที่มีนักแสดงกว่า 100 ชีวิต
 • ที่พัก Landmark Hotel (Zhuhai City) หรือเทียบเท่า

ทัวร์ 2 มหานคร มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน


วันที่สาม : จูไห่ - มาเก๊า - กวนอิม - โบสถ์เซนต์พอล - เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง - เซนาโด้สแควร์ - ร้านเค้ก - The Parisian - กรุงเทพฯ

 • ขอพรเรื่องโชคลาภเงินทองที่ วัดกวนอิม วัดเก่าแก่ในมาเก๊าที่มีอายุยาวนานกว่า 400 ปี ที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานภายใน แต่งเครื่องทรงอาภรณ์ด้วยชุดเจ้าสาวโบราณ
 • ชมรูปปั้น เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง ที่มีองค์รูปปั้นเป็นสีทองมีพระลักษณ์ละม้ายคล้ายชาวตะวันตก เป็นที่ระลึกแห่งความสัมพันธ์ที่โปรตุเกสมอบให้ 
 • ชมความงดงามของประตู โบสถ์เซนต์พอล ที่ถึงแม้จะเหลือเพียงประตูให้เราเห็น แต่ก็ทำให้นึกถึงว่าหากยังคงสภาพอยู่ทั้งหลังจะยิ่งใหญ่และงดงามเพียงใด
 • เดินเที่ยวย่านช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดใจกลางมาเก๊า ท่ามกลางสถาปัตยกรรมโปรตุเกสที่งดงามและทรงคุณค่า
 • ชิมของอร่อยมาเก๊าที่พลาดไม่ได้ที่ ร้านเค้ก แนะนำขนมพื้นเมือง ทาร์ตไข่ และขนมต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อเป็นของฝาก 
 • ไม่ต้องไปไกลถึงยุโรปเราก็ได้บรรยากาศเมืองจำลองของปารีสที่ Parisian แหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อเต็มไปด้วยของแบรนด์เนมนานาชนิด
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่  NX880
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ 2 มหานคร มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบหมู่คณะ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน15 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ = 180 HKD./ทั้งทริป

RELATED PRODUCTS

โรงแรมที่พัก มาเก๊า ราคาดีที่สุด

คัดสรรที่พักยอดนิยม ในราคาสุดคุ้ม! ชวนคุณเที่ยวมาเก๊า พร้อมคัดสรรโรงแรมที่พักสุดหรูยอดนิยม ในราคาพิเศษกว่าใคร ด้วยที่พักใจกลางเมืองมาเก๊า

เริ่มต้น 2,990 บาท/ท่าน

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ Super save 4 วัน 3 คืน

เที่ยวสองเมืองสุดคุ้ม ฮ่องกง จูไห่ ไหว้พระวัดดังฮ่องกงเสริมสิริมงคล เต็มอิ่มกับบรรยากาศสุดโรแมนติกถนนคู่รัก และจูไห่ฟิชเชอร์เลดี่ ช้อปปิ้งจุใจทั้ง 2 เมือง ลิ้มรสเมนูพิเศษจากต้นตำรับแท้ๆ

เริ่มต้น 14,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า สัมผัสประสบการณ์เที่ยว 4 เมือง 4 วัน 3 คืน

เที่ยวสุดคุ้มสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างของทั้ง 4 เมือง ไหว้พระขอพรที่ฮ่องกง-มาเก๊า ชมโชว์สุดอลังการ เซินเจิ้น-จูไห่ ชมความผสมผสานของสถาปัตยกรรมโปรตุเกสและรีสอร์ทหรูที่มาเก๊า ช้อปปิ้งกันเพลินในแต่ละเมือง

เริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน

มาเก๊า 1 Day Tour

อยู่ฮ่องกง ก็เที่ยวมาเก๊าได้ ข้ามไปเที่ยวมาเก๊า เช้าไป-เย็นกลับ (รถรับส่ง + เรือข้ามไป กลับฮ่องกง-มาเก๊า + ทัวร์รอบเกาะมาเก๊า + อาหารกลางวัน 1 มื้อ )

เริ่มต้น 3,900 บาท/ท่าน

TRIP INFORMATION

Group Size:

10คน

RELATED ARTICLES

มีความลับอะไรในกระเป๋าเดินทางบ้าง

กระเป๋าเดินทางของคุณจะใส่อะไรลงไปในนั้นบ้าง ถ้าคุณจะออกเดินทางไปที่ไหนซักที่หนึ่ง นี่เป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพในกระเป๋าเดินทาง ดูซิว่ามีอะไรในนั้นบ้าง

สัมผัสประสบการณ์ 4 เมือง : เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ฮ่องกง เกาะเล็กๆ ที่ยังมีอะไรดีๆ ซ่อนอยู่มากมาย ในแต่ละเมืองก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป โดยเฉพาะ 4 เมืองนี้ ที่อยู่ห่างกันไม่มาก และมีอะไรน่าสนใจอยู่ไม่น้อย

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลย

เที่ยวมาเก๊า 10 ที่ต้องไปให้ได้

เที่ยวมาเก๊า 10 ที่ต้องไปให้ได้ นอกจากคาสิโน มาเก๊ายังมีที่เที่ยวน่าสนใจอีกมาก ทั้งมรดกโลกอย่าง Fortaleza do monte และโบสถ์เซนต์ปอล เมืองที่น่าชมอย่างไทปา

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

ภาพประทับใจจาก 20 ประเทศตลอดชีวิตการเดินทาง

ในโลกนี้มีประเทศมากมายหลายหลากที่แตกต่างกันไปทั้ง ภาษา วัฒนธรรม เชิ้อชาติ เผ่าพันธ์ การดำเนินชีวิต และสภาพภูมิศาสตร์ ทุกครั้งที่เราไปเยือนดินแดนที่แตกต่างกันนั้น เราก็ได้สิ่งต่างๆ ที่เราไม่เคยรู้กลับมามากมาย

กินเจปีนี้ ถ้าอยู่ต่างประเทศทำอย่างไรดี

ถึงเทศกาลกินเจทั้งที ก็เป็นโอกาสดีๆ ที่จะได้กินเจ ชำระล้างจิตใจ อิ่มบุญอิ่มใจไปตามๆ กัน ถ้าหากเรากำลังเดินทางไปต่างประเทศพอดี แต่ก็ยังอยากจะกินเจด้วย จะทำอย่างไรดีล่ะ มาดูวิธีกัน

เช็คอินยังไงให้ทันเครื่องออก

วางแผนเดินทางซะยาวนาน จะเดินทางแล้วสิ ถ้าพลาดครั้งนี้ต้องรออีกนาน แล้วถ้าตกเครื่องขึ้นมาล่ะ เศร้าเลยเรามีหลากหลายวิธีเช็คอินมาบอกกัน จะได้ไปให้ทันเครื่องออก

ดูแลลูกน้อยให้อยู่หมัด เมื่อพาไปเที่ยวต่างประเทศ

เดี๋ยวนี้การไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หนุ่มๆ สาวๆ ที่อยากจะไปเที่ยวพร้อมกับลูกน้อย จะเตรียมรับมือกันยังไงบ้างนะ เรามีวิธีมาบอก

วันตรุษจีน...ของไหว้ตรุษจีน

ก่อนถึงวันตรุษจีน เป็นวันไหว้ แล้วรู้กันบ้างมั้ยเอ่ยว่าของไหว้แต่ละชนิดมีความหมายว่าอะไรบ้าง

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!