แพคเกจมัลดีฟส์ HIDEAWAY BEACH RESORT & SPA 4 วัน 2 คืน

Highlight
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทางสู่ HIDEAWAY รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว ที่จะทำให้ท่าน ประทับใจไม่รู้ลืม
 • เดินทางสู่ที่พักด้วย Domestic Flight และลงเรือ Speed Boat ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่น่าหลงใหล ท่ามกลางหาดทรายขาวละเอียด โอบล้อมด้วยน้ำทะเลสีฟ้าใส
 • พบกับห้องพักสุดหรู มีสระว่ายน้ำและข้าวของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกแบบครบครัน
 • ฟรี !!! Wifi ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร หรือจะอัพรูปสวยๆก็สะดวกสบาย
 • ฟรี !!! จักรยาน ให้ท่านสามารถปั่นชมความสวยงามรอบๆ เกาะ
 • ฟรี !!! กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่มีเครื่องยนต์ และสามารถยืมอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำกิจกรรมได้จากโรงแรม
 • เดินทางโดยสายการบิน Srilankan Airlines เที่ยวบินเช้า – กลับดึก ให้ท่านมีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ แบบไม่ต้องรีบร้อน
Details
ประเทศ: มัลดีฟส์
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: Srilankan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
79,900
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ  :  ยกเว้นเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์


โรงแรมที่พัก

ช่วงเดินทาง

ประเภทห้องพัก
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่ม ต่อห้อง/ต่อคืน พักเพิ่ม ต่อห้อง/ต่อคืน

HIDEAWAY BEACH RESORT & SPA DHONAKULHI MALDIVES

1 - 31 .. 2559
SUNSET BEACH VILLA 79,900 - 40,000
DELUXE WATER VILLA WITH POOL 83,900 - 45,000

1 .. - 20 .. 2559
SUNSET BEACH VILLA 84,900 - 45,000
DELUXE WATER VILLA WITH POOL 89,900 - 50,000

วันแรก : กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ ( - / - / เย็น )

 • เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ “M”สายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์  
 • ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 405
 • ถึงสนามบิน กรุงโคลอมโบ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโคลอมโบ)
 • ออกเดินทางต่อไปยังมัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 115
 • นำท่านเดินทางโดย  Domestic  Flight  ประมาณ  50 นาที และต่อด้วย Speed Boat ประมาณ 15  นาที ไปยัง “HIDEAWAY  BEACH  RESORT & SPA  MALDIVES” รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว เช็คอินพร้อมรับ Welcome Drink จากทางรีสอร์ท

แพคเกจมัลดีฟส์ HIDEAWAY BEACH RESORT & SPA 4 วัน 2 คืน


วันที่สอง : มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย (เช้า / - / เย็น) 

 • หลังรับประทานอาหารเช้า เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกทำกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น
  - ดำน้ำตื้น ท่านสามารถยืมอุปกรณ์ได้จากทางรีสอร์ท
  - ปั่นจักรยานชมธรรมชาติรอบๆ เกาะ
  - กิจกรรมทางน้ำต่างๆ ที่ไม่มีเครื่องยนต์
  - คลาส โยคะ , นั่งสมาธิ
  - กิจกรรมทางน้ำต่างๆ ที่ใช้เครื่องยนต์ อาทิเช่น ชมพระอาทิตย์ขึ้น , ตกปลา , Sand Bank , ชมพระอาทิตย์ (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย)

แพคเกจมัลดีฟส์ HIDEAWAY BEACH RESORT & SPA 4 วัน 2 คืน


วันที่สาม : มัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ย์ – โคลอมโบ (เช้า / - / - )

 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเที่ยวบินที่ UL 104  
 • เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลี่ยนเครื่อง)

แพคเกจมัลดีฟส์ HIDEAWAY BEACH RESORT & SPA 4 วัน 2 คืน


วันที่สี่ : โคลอมโบ-กรุงเทพฯ ( - / -/ - )

 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL 404
 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แพคเกจมัลดีฟส์ HIDEAWAY BEACH RESORT & SPA 4 วัน 2 คืน

เงื่อนไขสินค้า

ค่าบริการนี้รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน SRILANKAN AIRLINES (N Class Only) , ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ) / โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น) / Domestic Flight และ Speed Boat รับ-ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พัก /ค่านำเที่ยว / ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุ ในโปรแกรม Half Board Plan

ค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ) / ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

เงื่อนไข
- ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากมีตั๋วเครื่องบิน Srilankan Airways แล้วหักออก 10,000 บาท
- สามารถเปลี่ยนเป็นสายการบิน Bangkok Airways มีราคาส่วนต่างเพิ่มขึ้นประมาณ 15,000 บาท
- หากต้องการเพิ่มอาหารกลางวัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,500 บาท/มื้อ

RELATED PRODUCTS

แพ็กเกจห้องพักมัลดีฟส์ CLUB MED KANI 3 วัน 2 คืน ★★★★★

ห้องพัก 2 คืน (All-Inclusive) รวม Speedboat รับส่งถึงรีสอร์ท + อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ + กิจกรรมบันเทิงโดย G.O. + ฟรี! อุปกรณ์ดาน้ำตื้นชมประการัง + กิจกรรมทางน้ำ + กิจกรรมผ่อนคลาย

เริ่มต้น 21,300 บาท/ท่าน

แพ็กเกจห้องพักมัลดีฟส์ ADAARAN SELECT HUDHURAN FUSHI 3 วัน 2 คืน ★★★★

ห้องพัก 2 คืน (All-Inclusive) รวม Speed Boat รับส่งถึงรีสอร์ท + อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ + กิจกรรมทางน้ำ + กิจกรรมผ่อนคลาย

เริ่มต้น 25,500 บาท/ท่าน

แพ็กเกจห้องพักมัลดีฟส์ CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES 3 วัน 2 คืน ★★★★

ห้องพัก 2 คืน (All-Inclusive) รวม Speedboat รับส่งถึงรีสอร์ท + อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ + กิจกรรมทางน้ำ + กิจกรรมผ่อนคลายโดยผู้เชี่ยวชาญ

เริ่มต้น 25,900 บาท/ท่าน

แพ็กเกจห้องพักรวมตั๋วเครื่องบินมัลดีฟส์ Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives 4 วัน 2 คืน ★★★★

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Srilankan Airlines + ห้องพัก 2 คืน (All-Inclusive) รวม Speed Boat รับส่งถึงรีสอร์ท + อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ + ฟรี! อุปกรณ์ดำน้ำตื้นชมประการัง + กิจกรรมทางน้ำ

เริ่มต้น 35,500 บาท/ท่าน

TRIP INFORMATION

Group Size:

99คน

RELATED ARTICLES

ทัวร์มัลดีฟส์ ชมรีสอร์ทสุดชิคที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต

มัลดีฟส์ สวรรค์ของคนรักทะเล ที่จะพาเราไปหย่อนกายพักใจให้สบาย หลีกหนีความวุ่นวาย ไปกับน้ำใสๆ ท้องฟ้าสีคราม และหาดทรายขาว วันนี้เลยนำเอารีสอร์ทสุดชิคในมัลดีฟส์ ที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต

10 ที่เที่ยวทั่วโลก ต้องไปก่อนที่จะหายไปจากแผนที่

ในโลกนี้มีที่เที่ยวใหม่ๆ ให้มากมาย หลายที่ยังไม่ทันได้เที่ยวเลย แต่อาจจะหายไปจากแผนที่ในเร็วๆ นี้ก็ได้โดยเฉพาะ 10 ที่ต่อไปนี้ มีแนวโน้มว่าจะหายไปก่อนเลย

รู้แล้วบอกต่อ...วิธีออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศ

อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่มีเงินเก็บกับเค้าซักที ลองมาใช้วิธีต่อไปนี้ดู แล้วคุณจะรู้ว่าการออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก แป๊บๆ ก็ไปเที่ยวได้แล้ว

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลย

Club Med Kani Maldives อีกหนึ่งความสบายบนเกาะสวรรค์ กับทัวร์มัลดีฟส์

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงรักทะเล คงจะไม่พลาดโอกาสที่ได้ไปเที่ยวมัลดีฟส์ดูสักครั้ง ถ้ากำลังมองหาที่พักดีๆ บนเกาะมัลดีฟส์อยู่ล่ะก็ แนะนำ Club Med Kani Maldives อีกหนึ่งรีสอร์ทฮอตฮิตของมัลดีฟส์

มีเวลา 3 วันอยู่ที่มัลดีฟส์ ทำอะไรดีนะ

ร้อนนี้ เตรียมตัวไปมัลดีฟส์กันแล้วหรือยัง แล้วหากเรามีเวลา 3 วันอยู่ที่มัลดีฟส์จะทำอะไรดีนะ ที่จะใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและเต็มอิ่มที่สุด ลองมาแพลนเล่นๆ กันดีกว่า

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

ไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัว จะแพ็คเกจ หรือทัวร์ดี

อยากมีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศกันพร้อมหน้าพร้อมตาดูสักครั้ง จะไปเป็นแพคเก็จ หรือไปกับทัวร์ดีน้าา

10 รีสอร์ทมัลดีฟส์สุดคุ้ม แบบ ALL INCLUSIVE

ร้อนนี้ ใครๆ ก็อยากไปเที่ยวมัลดีฟส์ แต่ว่ามัลดีฟส์เต็มไปด้วยเกาะน้อยใหญ่มากมาย และรีสอร์ทก็เยอะแยะเต็มไปหมด เลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวว่าจะพักที่ไหนดี วันนี้เราเลยหยิบ 10 รีสอร์ทมัลดีฟส์ที่คัดสรรมาให้แล้วว่าคุ้มที่สุดในแบบ ALL INCLUSIVE

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!