แพคเกจมัลดีฟส์ HIDEAWAY BEACH RESORT & SPA 4 วัน 2 คืน

Highlight
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทางสู่ HIDEAWAY รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว ที่จะทำให้ท่าน ประทับใจไม่รู้ลืม
 • เดินทางสู่ที่พักด้วย Domestic Flight และลงเรือ Speed Boat ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่น่าหลงใหล ท่ามกลางหาดทรายขาวละเอียด โอบล้อมด้วยน้ำทะเลสีฟ้าใส
 • พบกับห้องพักสุดหรู มีสระว่ายน้ำและข้าวของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกแบบครบครัน
 • ฟรี !!! Wifi ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร หรือจะอัพรูปสวยๆก็สะดวกสบาย
 • ฟรี !!! จักรยาน ให้ท่านสามารถปั่นชมความสวยงามรอบๆ เกาะ
 • ฟรี !!! กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่มีเครื่องยนต์ และสามารถยืมอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำกิจกรรมได้จากโรงแรม
 • เดินทางโดยสายการบิน Srilankan Airlines เที่ยวบินเช้า – กลับดึก ให้ท่านมีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ แบบไม่ต้องรีบร้อน
Details
ประเทศ: มัลดีฟส์
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: Srilankan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
79,900
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ  :  ยกเว้นเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์


โรงแรมที่พัก

ช่วงเดินทาง

ประเภทห้องพัก
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่ม ต่อห้อง/ต่อคืน พักเพิ่ม ต่อห้อง/ต่อคืน

HIDEAWAY BEACH RESORT & SPA DHONAKULHI MALDIVES

1 - 31 .. 2559
SUNSET BEACH VILLA 79,900 - 40,000
DELUXE WATER VILLA WITH POOL 83,900 - 45,000

1 .. - 20 .. 2559
SUNSET BEACH VILLA 84,900 - 45,000
DELUXE WATER VILLA WITH POOL 89,900 - 50,000

วันแรก : กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ ( - / - / เย็น )

 • เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ “M”สายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์  
 • ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 405
 • ถึงสนามบิน กรุงโคลอมโบ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโคลอมโบ)
 • ออกเดินทางต่อไปยังมัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 115
 • นำท่านเดินทางโดย  Domestic  Flight  ประมาณ  50 นาที และต่อด้วย Speed Boat ประมาณ 15  นาที ไปยัง “HIDEAWAY  BEACH  RESORT & SPA  MALDIVES” รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว เช็คอินพร้อมรับ Welcome Drink จากทางรีสอร์ท

แพคเกจมัลดีฟส์ HIDEAWAY BEACH RESORT & SPA 4 วัน 2 คืน


วันที่สอง : มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย (เช้า / - / เย็น) 

 • หลังรับประทานอาหารเช้า เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกทำกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น
  - ดำน้ำตื้น ท่านสามารถยืมอุปกรณ์ได้จากทางรีสอร์ท
  - ปั่นจักรยานชมธรรมชาติรอบๆ เกาะ
  - กิจกรรมทางน้ำต่างๆ ที่ไม่มีเครื่องยนต์
  - คลาส โยคะ , นั่งสมาธิ
  - กิจกรรมทางน้ำต่างๆ ที่ใช้เครื่องยนต์ อาทิเช่น ชมพระอาทิตย์ขึ้น , ตกปลา , Sand Bank , ชมพระอาทิตย์ (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย)

แพคเกจมัลดีฟส์ HIDEAWAY BEACH RESORT & SPA 4 วัน 2 คืน


วันที่สาม : มัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ย์ – โคลอมโบ (เช้า / - / - )

 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเที่ยวบินที่ UL 104  
 • เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลี่ยนเครื่อง)

แพคเกจมัลดีฟส์ HIDEAWAY BEACH RESORT & SPA 4 วัน 2 คืน


วันที่สี่ : โคลอมโบ-กรุงเทพฯ ( - / -/ - )

 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL 404
 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แพคเกจมัลดีฟส์ HIDEAWAY BEACH RESORT & SPA 4 วัน 2 คืน

เงื่อนไขสินค้า

ค่าบริการนี้รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน SRILANKAN AIRLINES (N Class Only) , ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ) / โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น) / Domestic Flight และ Speed Boat รับ-ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พัก /ค่านำเที่ยว / ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุ ในโปรแกรม Half Board Plan

ค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ) / ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

เงื่อนไข
- ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากมีตั๋วเครื่องบิน Srilankan Airways แล้วหักออก 10,000 บาท
- สามารถเปลี่ยนเป็นสายการบิน Bangkok Airways มีราคาส่วนต่างเพิ่มขึ้นประมาณ 15,000 บาท
- หากต้องการเพิ่มอาหารกลางวัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,500 บาท/มื้อ

RELATED PRODUCTS

แพคเกจห้องพักมัลดีฟส์ ADAARAN CLUB RANNALHI 3 วัน 2 คืน ★★★★

ห้องพัก 2 คืน (All-Inclusive) รวม Speedboat รับส่งถึงรีสอร์ท + อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ + บริการผู้ช่วยส่วนตัว + กิจกรรมทางน้ำ + กิจกรรมผ่อนคลายโดยผู้เชี่ยวชาญ

เริ่มต้น 22,900 บาท/ท่าน

แพคเกจห้องพักมัลดีฟส์ CINNAMON DHONVELI MALDIVES 3 วัน 2 คืน ★★★★

ห้องพัก 2 คืน (All-Inclusive) รวม Speedboat รับส่งถึงรีสอร์ท + อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ + กิจกรรมทางน้ำ

เริ่มต้น 23,600 บาท/ท่าน

แพคเกจห้องพักมัลดีฟส์ ADAARAN SELECT HUDHURAN FUSHI 3 วัน 2 คืน ★★★★

ห้องพัก 2 คืน (All-Inclusive) รวม Speed Boat รับส่งถึงรีสอร์ท + อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ + กิจกรรมทางน้ำ + กิจกรรมผ่อนคลาย

เริ่มต้น 24,900 บาท/ท่าน

แพคเกจห้องพักมัลดีฟส์ CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES 3 วัน 2 คืน ★★★★

ห้องพัก 2 คืน (All-Inclusive) รวม Speedboat รับส่งถึงรีสอร์ท + อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ + กิจกรรมทางน้ำ + กิจกรรมผ่อนคลายโดยผู้เชี่ยวชาญ

เริ่มต้น 25,100 บาท/ท่าน

TRIP INFORMATION

Group Size:

99คน

RELATED ARTICLES

ทัวร์มัลดีฟส์ ชมรีสอร์ทสุดชิคที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต

มัลดีฟส์ สวรรค์ของคนรักทะเล ที่จะพาเราไปหย่อนกายพักใจให้สบาย หลีกหนีความวุ่นวาย ไปกับน้ำใสๆ ท้องฟ้าสีคราม และหาดทรายขาว วันนี้เลยนำเอารีสอร์ทสุดชิคในมัลดีฟส์ ที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลย

Club Med Kani Maldives อีกหนึ่งความสบายบนเกาะสวรรค์ กับทัวร์มัลดีฟส์

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงรักทะเล คงจะไม่พลาดโอกาสที่ได้ไปเที่ยวมัลดีฟส์ดูสักครั้ง ถ้ากำลังมองหาที่พักดีๆ บนเกาะมัลดีฟส์อยู่ล่ะก็ แนะนำ Club Med Kani Maldives อีกหนึ่งรีสอร์ทฮอตฮิตของมัลดีฟส์

10 ที่เที่ยวทั่วโลก ต้องไปก่อนที่จะหายไปจากแผนที่

ในโลกนี้มีที่เที่ยวใหม่ๆ ให้มากมาย หลายที่ยังไม่ทันได้เที่ยวเลย แต่อาจจะหายไปจากแผนที่ในเร็วๆ นี้ก็ได้โดยเฉพาะ 10 ที่ต่อไปนี้ มีแนวโน้มว่าจะหายไปก่อนเลย

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

มีเวลา 3 วันอยู่ที่มัลดีฟส์ ทำอะไรดีนะ

ร้อนนี้ เตรียมตัวไปมัลดีฟส์กันแล้วหรือยัง แล้วหากเรามีเวลา 3 วันอยู่ที่มัลดีฟส์จะทำอะไรดีนะ ที่จะใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าและเต็มอิ่มที่สุด ลองมาแพลนเล่นๆ กันดีกว่า

10 รีสอร์ทมัลดีฟส์สุดคุ้ม แบบ ALL INCLUSIVE

ร้อนนี้ ใครๆ ก็อยากไปเที่ยวมัลดีฟส์ แต่ว่ามัลดีฟส์เต็มไปด้วยเกาะน้อยใหญ่มากมาย และรีสอร์ทก็เยอะแยะเต็มไปหมด เลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวว่าจะพักที่ไหนดี วันนี้เราเลยหยิบ 10 รีสอร์ทมัลดีฟส์ที่คัดสรรมาให้แล้วว่าคุ้มที่สุดในแบบ ALL INCLUSIVE

ไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัว จะแพ็คเกจ หรือทัวร์ดี

อยากมีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศกันพร้อมหน้าพร้อมตาดูสักครั้ง จะไปเป็นแพคเก็จ หรือไปกับทัวร์ดีน้าา

รู้แล้วบอกต่อ...วิธีออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศ

อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่มีเงินเก็บกับเค้าซักที ลองมาใช้วิธีต่อไปนี้ดู แล้วคุณจะรู้ว่าการออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก แป๊บๆ ก็ไปเที่ยวได้แล้ว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!