GROUP & GO ดียังไง?

จัดทริปได้ง่าย

เที่ยวส่วนตัว
เฉพาะสมาชิกคุณ

ราคาดีที่สุด

"GROUP & GO" เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัวได้ ในงบประมาณสบายๆ เดินทางตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป

ประเทศกัมพูชา หรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและประเทศลาว ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับประเทศเวียดนาม และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดอ่าวไทย สถานที่ท่องเที่ยวประเทศกัมพูชาที่น่าสนใจเช่น ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม ปราสาทตาพรม สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ Tomb Rider ไหว้พระขอพรอันประเสริฐ สักการะ พระองค์เจ็ก พระองค์จอมสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมือง ชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่นครวัด บนยอดเขาพนมบาเค็ง ชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวกัมพูชาไปกับ Wonderfulpackage บริษัทท่องเที่ยวชั้นนำ ราคาถูก มีคุณภาพ หลากหลายอาทิโปรแกรมแพ็กเกจทัวร์เสียมเรียบ อรัญประเทศ ปราสาทบัทายศรี นครวัด นครธม ปราสาทตาพรม สะพานนาคราช ตลาดซาจ๊ะ ปราสาทพนมบาเค็ง ด้วยบริการอย่างเป็นกันเองเสมือนพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศหากไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนในกัมพูชา ลองดูโปรแกรมแพ็กเกจกัมพูชาที่แนะนำด้านล่างซิคะ

ค้นหาประเทศที่คุณต้องการ:

สินค้าอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

แพ็คเกจทัวร์กัมพูชา

แพคเกจเที่ยวกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา อีกหนึ่งประเทศที่อยู่ใกล้กันกับไทย ซึ่งเราสามารถเดินทางไปเที่ยวกัมพูชาได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางข้ามผ่านพรมแดนไทย-กัมพูชา หรือจะเป็นการขึ้นเครื่องบินไปกัมพูชา เมืองหลักๆ ในกัมพูชาที่คนไทยรู้จักก็คือ กรุงพนมเปญที่เป็นเมืองหลวง เสียมราฐหรือเสียมเรียบ ปอยเปต เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวของกัมพูชาที่โด่งดังไปทั่วโลกคงหนีไม่พ้น นครวัด นครธม โบราณสถานที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเมื่อครั้งโบราณ นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มปราสาทเก่าแก่โบราณอีกหลายปราสาทที่น่าสนใจ ให้เราสามารถเดินเที่ยวชมในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวกัมพูชาอื่นๆ ก็เช่นปราสาทราชวัง วัดที่มีพระคู่บ้านคู่เมือง สถานที่ย้อนร้อยประวัติศาสตร์ที่ตวลแสลง เดินเที่ยวชมวิถีคนกัมพูชาและเที่ยวตลาดไนท์มาร์เก็ต และอีกหลากหลายกิจกรรมในกัมพูชาที่รอให้เราไปเที่ยวชม


สิ่งแวดล้อมในกัมพูชา

สภาพแวดล้อมในกัมพูชาโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ราบ ประกอบด้วยที่ราบตรงบริเวณโดยรอบทะเลสาบเขมร และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง มีภูเขาล้อมรอบทางด้านทิศเหนือ คือ "เทือกเขาพนมดงรัก" "เทือกเขาบรรทัด" และ "เทือกเขาอันนัม" มีทะเลสาบยักษ์ลูม โตนเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสำคัญมากต่อกัมพูชา รูปร่างลักษณะภูมิประเทศของกัมพูชาเมื่อลองสังเกตุดูแล้วจะมีรูปร่างคล้ายชามหรืออ่างใบใหญ่ กล่าวคือ ตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลุ่มแม่น้ำโขงอันกว้างขวาง มีภูเขาล้อมรอบอยู่ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตะวันออกมีเทือกเขาอันนัมมีพรมแดนติดกับเวียดนาม ด้านเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือมีเทือกเขาพนมดงรักอยู่ติดกับประเทศไทย ส่วนทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้มีเทือกเขาบรรทัดที่ซึ่งติดกับประเทศไทยเช่นเดียวกัน มีแต่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มซึ่งติดอยู่กับฝั่งแม่น้ำโขง


แม่น้ำ/ทะเลสาบที่สำคัญในกัมพูชา

แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายที่มีความสำคัญมากที่สุดของกัมพูชา โดยแม่น้ำสายนี้จะไหลมาจากลาวเข้าสู่กัมพูชาและไหลไปจนถึงเขตแดนเวียดนาม ความยาวของแม่น้ำโขงวัดได้ที่ 500-550 กิโลเมตร แม่น้ำทะเลสาบเป็นแม่น้ำที่เชื่อมกันกับแม่น้ำโขงยาวประมาณ 140 กิโลเมตร อีกหนึ่งแม่น้ำที่สำคัญเช่นกันก็คือแม่น้ำบาสัก ซึ่งจะเชื่อมต่อกันกับแม่น้ำทะเลสาบไหลผ่านหน้าพระราชวังในกรุงพนมเปญ มีความยาว 70 กิโลเมตร ทะเลสาบโตนเลสาบห่างจากพนมเปญไปราวๆ 100 กิโลเมตร โดนที่โนเลสาบนั้นครอบคลุมพื้นที่ 5จังหวัดได้แก่ กำธงปม กำปงสะนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ


ภูเขา

พื้นที่ส่วนใหญ่ของกัมพูชานั้นประกอบไปด้วยเขาและผืนป่ามากมาย พนมอาออรัน คือยอดเขาที่สูงที่สุดในกัมพูชา โดยวัดจากระดับน้ำทะเลได้ 1,800 เมตรโดยประมาณ กัมพูชามีเขตแดนติดกับไทยทางทิศเหนือราวๆ 750 กิโลเมตร คือติดกับจังหวัดอุบลฯ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว และก็ตราด มีเทือกเขาพนมดงรัก และเทือกเขาบรรทัดกันเอาไว้ - เที่ยวกัมพูชา


ป่าไม้

เมื่อหากลองเปรียบกับประเทศไทยหรือประเทศใกล้ๆกันแล้วกัมพูชาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยผืนป่าไม่แพ้กัน แต่ในช่วงระยะหลังๆมาป่าไม้ที่เคยมีอยู่เต็มไปหมดก็ได้เริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากทางรัฐบาลกัมพูชามีการเปิดให้สัมปทานป่าไม้กับบริษัทเอกชนทั้งในและนอกประเทศ


ภูมิอากาศ

กัมพูชานั้นมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนชื้นในแถบมรสุม โดยช่วงที่มีอากาศร้อนที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน และเดือนมกราคมจะเป็นช่วงที่อุณหภูมิต่ำสุด ส่วนฤดูฝนจะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม


ประชากร - ทัวร์กัมพูชา

ประเทศกัมพูชามีประชากรดดยรวมทั้งหมด 15 ล้านคน และกว่า90%เป็นเชื้อสายเขมรโดยกำเนิด ภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาเขมรทางราชการ นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่มีเชื้อสายกัมพูชาและอยู่ในเกาะกงติดเขตแดนไทยด้วย


ภาษา

ภาษาทางราชการของกัมพูชานั้นก็คือภาษาเขมร และชาวกัมพูชาในสมัยก่อนก็ยังสื่อสารโดยใช้ภาษาผรั่งเศษได้อีกด้วย และในปัจจุบันก็มีหลากหลายโรงเรียนในกัมพูชาสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศษด้วย แต่ก่อนนั้นในปีะ 2506 รัฐบาลกัมพูชาได้สั่งห้ามให้ประชากรของตนนั้นพูดหรือใช้ภาษาไทยเด็ดขาด หรือแม้กระทั่งมีหนังสือที่เป็นภาษาไทยไว้ครอบครองก็จะโดนปรับเงินอีกด้วย


ศาสนา - เที่ยวกัมพูชา

ศาสนาที่กัมพูชาส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น 96% และศาสนาอื่นๆอีก 4% กัมพูชามีอารามหรือวัดทั้งหมดประมาณ 4,000 กว่าแห่ง ในสมัยก่อนศาสนาพุทธถูกยกเลิกไปในช่วงปีค.ศ.1970 แต่ก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาในภายหลัง เที่ยวกัมพูชา ทัวร์กัมพูชา

ศาสนาอิสลามเป็นอีกหนึ่งศาสนาที่มีชามกัมพูชาบางกลุ่มนับถือ ดดยส่วนมากจะอาศัยอยู่ในจังหวักกำปงจาม ซึ่งที่นั่นเองมีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามอยู่หลายแห่ง


แพคเกจเที่ยวกัมพูชา ดียังไง

ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศที่เราสามารถหาแพคเกจดีๆ แล้วเดินทางไปเองได้ไม่ยากนัก ซึ่งแพคเกจเที่ยวกัมพูชาก็จะมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกเพื่อให้เหมาะกับการเดินทางของเราเอง อย่างเช่น ถ้าเรามีตั๋วเครื่องบินที่จองเอาไว้แล้ว อยากได้แพคเกจเที่ยวกัมพูชาเพิ่มเติม ก็อาจจะเลือกเป็นแพคเกจ 1 day trip เป็นทริปพาเที่ยวสั้นๆ ในวันเดียว หรือแพคเกจห้องพักรวมการเดินทาง บินไปถึงก็มีคนพาเที่ยวแถมมีห้องพักให้ด้วย หากไม่ได้เตรียมตัวอะไรล่วงหน้า ก็ลองเลือกเป็นแพคเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมห้องพัก ตั๋วเครื่องบินพร้อมทริปพาเที่ยว หรือให้สะดวกสุดก็เป็นแพคเกจในรูปแบบ Group&Go ที่มีคนช่วยวางแผนการเดินทางให้เรียบร้อย พร้อมมีคนขับรถพาเที่ยวกัมพูชาแบบส่วนตัว สะดวกสบายกว่ากันเยอะ ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวรูปแบบไหน เพียงแค่เลือกแพคเกจเที่ยวกัมพูชาให้เหมาะกับคุณ ก็สามารถเที่ยวได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!