ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เทศกาลประดับไฟ White Illumination 6 วัน 4 คืน

Highlight
 • ตะลุยฮอกไกโด สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเกาะเหนือของประเทศญี่ปุ่น
 • สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย ณ ลานสกี RUSUTSU SKI RESORT อาทิ สกี, สโนว์บอร์ด, สโนว์สเลด
 • เยือนดินแดนซามูไร หมู่บ้านโบราณดาเตะ จิไดมูระ สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคสมัยเอโดะ
 • ชมสีสันความสวยงามจากการประดับประดาดวงไฟกว่าแสนดวงในเทศกาล White Illumination ซัปโปโร
 • สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของคลองโอตารุ ที่ถูกปกคลุมไปด้วยสีขาวของหิมะ
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูเขาไฟอุสึ ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของทะเลสาบโทยะและภูเขาไฟโชวะ
 • เยือนโรงงานช็อกโกแลต ที่ถูกตกแต่งบรรยากาศเสมือนดั่งอยู่ในเทพนิยาย ณ SHIROI KOIBITO PARK
 • ชมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์นีโอบาร็อค อเมริกา ณ ทำเนียบรัฐบาลเก่า
 • บำบัดสุขภาพกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ออนเซ็น
 • บินตรงโดยการบินไทย พร้อมสะสมไมล์กับรอยัล ออร์คิดพลัส
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย. - ธ.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
45,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 November 29 Nov 2017-4 Dec 2017 TG670
23:55-08:20
TG671
10:00-15:50
45,900 THB
เต็ม 0 December 7-12Dec 2017
(วันรัฐธรรมนูญ)
TG670
23:55-08:20
TG671
10:00-15:50
47,900 THB
จอง 4 December 13-18Dec 2017 TG670
23:55-08:20
TG671
10:00-15:50
49,900 THB
จอง 3 December 14-19Dec 2017 TG670
23:55-08:20
TG671
10:00-15:50
49,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) -
2 สนามบินชิโตเสะ – ดาเตะจิไดมูระ – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวอุสึซาน – แช่ออนเซ็น
RUSUTSU SKI RESORT
3 Rusutsu Ski Resort – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO
4 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกทําเนียบรัฐบาลเก่า – Mitsui Outlet – ชม White Illumination สวนโอโดริ
IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO
5 อิสระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย
IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO
6 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)

D 1 :  Depart from Bangkok to Chitose Airport by TG 670 (23.55-08.30)

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
 • เดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่สอง : สนามบินชิโตเสะ – ดาเตะจิไดมูระ – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวอุสึซาน – แช่ออนเซ็น 

D 2 :  Arrive Chitose - Date Jindai Mura - Noboribetsu - Jigogudani - Mt.Usu Ropeway - Onsen

 • เดินทางสู่ หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกันตลอด
 • ชม จิโกคุดานิ (Jigokudani) หรือ นรกวัลเลย์ ซึ่งมีความหมายว่า หุบผานรก หุบผาแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟ ซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ 
 • นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า ขี้นสู่ยอด ภูเขาไฟอุสึ ที่ระเบิดมาแล้วถึง 4 ครั้งในรอบ 100 ปี ให้ท่านได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาและต้นไม้ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวสะอาดตาในช่วงฤดูหนาว เดินทางสู่ RUSUTSU SKI RESORT    
 • ที่พัก RUSUTSU SKI RESORT หรือเทียบเท่า 
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” 


วันที่สาม : Rusutsu Ski Resort – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะs

D 3 :  Rusutsu Ski Resort – Otaru - Otaru Canal - Kitaichi Glass - Music Box Museum - Sapporo - Chocolate Factory 

 • อิสระให้ท่านได้ เล่นสกีบนลานสกี Rusutsu Ski Resort เป็นสกีรีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งของฮอกไกโด มีพื้นที่เล่นสกีขนาดใหญ่ครอบคลุมภูเขา 3 ลูก เส้นทางสกีมีความหลากหลาย ภูมิทัศน์สวยงามอยู่ใกล้กับทะเลสาบโทยะ (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าและค่าอุปกรณ์) 
 • สัมผัสความงามของ คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือในยามค่ำคืนคลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด 
 • ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ที่ขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ ชมการเป่าแก้วในรูปแบบต่างๆ 
 • ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 
 • ชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้  
 • ที่พัก IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า


 วันที่สี่ : ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกทําเนียบรัฐบาลเก่า – Mitsui Outlet – ชม White Illumination สวนโอโดริ

D 4 :  Hokkaido Shrine - Old Government - Clock Tower -  Mitsui Outlet - White Illumination at Odori Park 

 • ชม ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข 
 • ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็อค อเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน 
 • ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร ที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมาช้านาน จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
 • ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัย แหล่งรวมพลของ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์
 • ชมความสวยงามจากการประดับประดาไฟของเทศกาล White Illumination ณ สวนโอโดริ ที่ทอดยาวผ่านใจกลางเมืองซัปโปโร โดยต้นไม้สองข้างทางและบริเวณโดยรอบจะถูกประประดาไปด้วยดวงไฟกว่า 500,000 ดวง ในแบบเทศกาลคริสต์มาส 
 • ที่พัก IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : อิสระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย

D 5 :  Free Time For Leisure

 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดังของเมืองซัปโปโร ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ)
 • **อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า**
 • ที่พัก IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า


วันที่หก : สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

D 6 :  Return to Bangkok by TG 671 (10.00-15.50)

 • เดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ มาตรฐาน 4,000 เยน/ท่าน/ทริป

RELATED ARTICLES

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017 ใครที่กำลังตั้งตารอคอยไปชมช่วงที่มีแต่สีสันทั่วญี่ปุ่น มีข่าวมาฝาก พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นในปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะเริ่มเปลี่ยนสีจากเหนือสุด ลงไปใต้สุด ตั้งแต่ ฮอกไกโด > โทโฮคุ > คันโต > ชูบุ > ค้นไซ > ชูโงะกุ > ชิโกะกุ > คิวชู

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!