กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight

 • เข้าชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก (CANTON  FAIR) ครั้งที่ 124th อย่างเต็มอิ่ม 2 วัน  โดยไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาลจีน
 • มองหาแนวธุรกิจที่แหล่งช้อปปิ้งของเมืองกวางเจา ถนนปักกิ่ง อี้เต๋อลู่ ซ่างเซี่ยจิ่ว และ TEE MALL
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในโลก ณ ภูเขาดอกบัว
 • เต็มอิ่มกับหลากหลายเมนูสุดพิเศษ ห่านย่างรสเลิศ ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยเสด็จเสวย และเมนูพิเศษอีกหลากหลาย อาทิเช่น ชาบู ชาบู ติ่มซำ กุ้งมังกร และเป๋าฮื้อ ฯลฯ
 • เดินทางโดยสายการบินคุณภาพ การบินไทย
 • พักหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว ใกล้งานแสดงสินค้าและตัวเมืองกวางเจา
 • ฟรีบัตรเข้าชมงานสำหรับผู้เดินทางเข้างานแฟร์เป็นครั้งแรก
Details
ประเทศ: จีน กวางเจาแฟร์
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 16-19 ต.ค.61 (Phase1- 3)
รหัสสินค้า: CNCANCANTG01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ - กวางเจา - จัตุรัสฮวาเฉิง - ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว
EASELAND HOTEL
2 ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th *** - ถนนปักกิ่ง
EASELAND HOTEL
3 ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th *** (ต่อ) - ช้อปปิ้งที่ TEE Mall
EASELAND HOTEL
4 นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในโลก ที่เขาเหลียงฮัวซาน - ช้อปปิ้งอิเต๋อลู่ - กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ - กวางเจา - จัตุรัสฮวาเฉิง - ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว  

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
 • เดินทางสู่ เมืองกวางเจาประเทศจีน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 668
 • ชม จัตุรัสฮวาเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ศูนย์กลางของเมือง ที่มีพื้นที่กว่า 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 อาคาร ให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ Canton Tower ซึ่งจัดว่าเป็นหอส่งสัญญาณทีวีที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 600 เมตร และถ่ายรูปด้านนอกกับ อาคาร Guangzhou International Finance Center หรือ Guangzhou West Tower ซึ่งจัดเป็นตึกที่สูงที่สุดเป็นลำดับที่ 9 ของโลก มีความสูงถึง 103 ชั้น หรือ 440.20 เมตร 
 • ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ได้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมายและสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้เห็น ชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Panxi  *** ห่านย่างรสเลิศ *** ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยเสด็จเสวย
 • ที่พัก EASELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว


วันที่สอง : ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th *** - ถนนปักกิ่ง  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิ สินค้าทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วย หรือจะเลือกอาหารในภัตตาคาร,ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  *** ชาบู ชาบู ***
 • ถนนปักกิ่ง ถนนโบราณที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถส่องพื้นกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได้จากการขุดเจาะของรัฐบาล สองข้างทางมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกมากมาย ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย เพื่อเป็นของที่ระลึกแด่ญาติมิตรของท่าน
 • ที่พัก EASELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว


วันที่สาม : ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th *** (ต่อ) - ช้อปปิ้งที่ TEE Mall

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท  ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัยรับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ทางบริษัทฯ เตรียมของว่างให้ท่านเข้าไปทานในงานด้วย หรือจะเลือกอาหารในภัตตาคาร,ศูนย์อาหาร และ Fast Food ที่มีบริการภายในงานมากมาย 
 • งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท  ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  *** เมนูพิเศษ กุ้งมังกร และเป๋าฮื้อ ***
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ TEE Mall หนึ่งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมืองกวางเจา 
 • ที่พัก EASELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

 


วันที่สี่ : นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในโลก ที่เขาเหลียงฮัวซาน - ช้อปปิ้งอิเต๋อลู่ - กรุงเทพฯ      

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เขาเหลียงฮัวซาน หรือ ภูเขาดอกบัว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในโลก เพื่อความเป็นศิริมงคล และขอพรให้ท่านประสบความสำเร็จที่ได้มาชมงานแฟร์ในเมืองจีนครั้งนี้ 
 • รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร *** ติ่มซำ ***
 • ช้อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งบางอย่างหาไม่ได้ที่เมืองไทย
 • เดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 679
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ../วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 10-15 วันทำการ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 4 วัน x 3คน = 120 หยวน

RELATED ARTICLES

เที่ยวมณฑลเหอหนาน เจิ้งโจว อันหยาง ลั่วหยาง ไคฟง สุดยอดอารยธรรมแดนมังกร

แน่นอนว่าจีนยิ่งใหญ่ขนาดนั้น เราเที่ยวยังไงก็เที่ยวไม่หมด อยากจะให้ลองเปลี่ยนบรรยากาศ มาสัมผัสกับธรรมชาติสุดอันซีน และสุดยอดสถานที่สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ ต้องที่มณฑลเหอหนาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง ไคฟง บอกเลยว่าแต่ละแห่งน่าไปทั้งนั้น พลาดแล้วจะเสียใจ...

ทายสิว่าฉันอยู่ที่ไหน? บอกใบ้ว่าเราจะพามาเที่ยวคุนหมิง

ทายสิว่าฉันอยู่ที่ไหน? บอกใบ้ว่าเราจะพามาเที่ยวคุนหมิง

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้ มันต้องชมถึงด้านใน

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มันต้องชมถึงด้านใน inside Oriental Pearl Tower เห็นข้างนอกก็ดูเหมือนว่าเป็นแค่ตึกสวยๆ ธรรมดาตึกหนึ่ง แต่ต้องมาดูข้างใน มันล้ำมากกก มาดูว่ามีอะไรพิเศษบ้าง

จะขอวีซ่าจีน ถ่ายรูปทำวีซ่าจีนยังไงให้ผ่านฉลุย

เป็นที่รู้ๆ กันว่าการไปเที่ยวจีนจะต้องมีการขอวีซ่าจีน และหลายคนก็ได้ยินเสียงร่ำลือมาว่าถ่ายรูปทำวีซ่าจีนผ่านยากมาก รูปต้องเป๊ะจริงตามกฏที่ให้ไว้ถึงจะผ่าน แต่อย่าเพิ่งเป็นกังวล ทำตามนี้รับรองยื่นทำวีซ่าจีนผ่านฉลุยแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!