Trip Highlight
 • หลงเสน่ห์อันซีนแดนใต้! ดอยตาปัง จุดชมวิวทะเลหมอกสุดสวย
 • ทุ่งวัวแล่น หาดสวย น้ำใส ทรายขาว ขุนเขาผาสูงตระหง่าน เทียนเหมินซานประเทศไทย อะเมซิ่ง
 • คลองหินดำ แกรนด์แคนยอน
 • พักสวี ดอยตาปัง 1คืน หาดทุ่งวัวแล่น 1 คืน
Details
ประเทศ: ไทย (ชุมพร)
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: เมษายน 2564
รหัสสินค้า: CPVN01CHUMPHON

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 April 30 Apr 2021-2 May 2021 BY000
00:00 - 00:00
BY000
00:00 - 00:00
3,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

วันแรก จุดนัดพบปั๊ม ปตท.วิภาวดี ดินแดง เวลา 06.00 น. – ป่าสนบ้านเหมืองแร่ ทับสะแก – บางสะพาน – วัดพระบรมธาตุสวี – คลองหินดำ แกรนด์แคนยอน – มะลิลา คอฟฟี่

 • 06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย จุดนัดพบปั๊ม ป.ต.ท. สาขาดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้าติดกับสนามกีฬากองทัพบก) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์
 • ออกเดินทางสู่ จ.ชุมพร อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย อิสระอาหารเช้า ณ จุดแวะพักรถ
 • นำท่านเดินทางผ่าน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แวะ ป่าสนบ้านเหมืองแร่ ทับสะแก นำท่านเช็คอินถ่ายรูปป่าสนสวยๆให้บรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศ จากนั้นเดินทางต่อสู่ บางสะพาน แวะทานอาหารกลางวัน
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
 • เดินทางต่อสู่ ชุมพร เดินทางถึง วัดพระบรมธาตุสวี เป็นพระธาตุสวีได้มีการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง ในปัจจุบันพระบรมธาตุสวีมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น พระบรมธาตุสวี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร 
 • จากนั้นนำท่านสู่ คลองหินดำ หรือแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองชุมพร เป็นคลองที่คาดว่าเกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกเดียวกันกับที่จังหวัดสตูลทำให้เกิดเป็นผาหินสีดำยาวหลายร้อยเมตร มีสายน้ำไหลผ่านลึกประมาณ 50 เซนติเมตร เชื่อว่าคลองหินดำมีอายุมายาวนานหลายพันปี โ
 • จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอสวี เดินทางสู่ มะลิลา คอฟฟี่ เป็นร้านกาแฟเล็กๆ มีเครื่องดื่ม อาหารจำหน่าย พร้อมมีแคมป์ปิ้งที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
 • ที่พัก: กันเองโฮมสเตย์ เชิงดอยตาปัง หรือพื้นที่ใกล้เคียง ระดับเทียบเท่า
  (ชื่อที่พักคอนเฟิร์มที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
 • ที่พักกันเองโฮมสเตย์ มีบริการที่พักแบบ บ้านพัก และเต็นท์ โดม กระโจม สไตล์โฮมสเตย์ชุมชน
  กรณีลูกค้าเดินทาง 4 ท่าน จัดพักแบบเต็นท์กระโจมหรือโดม
  กรณีลุกค้าเดินทาง 2 ท่าน จัดพักแบบบ้าน กรณีเดินทาง 2 ท่านต้องการพักแบบเต็นท์โดม/กระโจมชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท
  กรณีโฮมสเตย์เต็มทางบริษัทขอจัดสรรที่พักเป็นอำเภอใกล้เคียงแทน

วันที่สอง ชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น ดอยตาปัง – จุดชมวิวลานลมโชย – โรงคั่วกาแฟ เขาทะลุอินเตอร์ – เทียนเหมินซานประตูสวรรค์ชุมพร – หาดภราดรภาพ – จุดชมวิวเขามัทรี – ศาลกรมหลวงชุมพร หาดทรายรี – สะพานไม้เคี่ยม แก้มลิง – หาดทุ่งวัวแล่น – เข้าที่พัก

 • 05.30 น. ออกเดินทางโดยรถท้องถิ่น นำท่านสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ แสงอาทิตย์ยามเช้า พร้อมชมทะเลหมอกสวย ๆ กับอากาศเย็นสบาย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ ดอยตาปัง ให้ท่านได้ชื่นชมวิวทะเลหมอกและเขาทะลุ ในยามเช้า
 • และบริเวณใกล้กันเป็น จุดชมวิวลานลมโชย เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแบบพาโนรามา ยามเช้ามีสายหมอกโอบล้อมสันเขา ยอดเขาแหลมๆ ที่โผล่พ้นทะเลหมอก สวยงามราวกับภาพวาด มองดูคล้ายหุบเขาอวตารของประเทศจีน อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่างเชิงดอย
 • รับประทานอาหารเช้า เมนูข้าวต้ม
 • นำท่านเดินทางสู่ โรงคั่วกาแฟ เขาทะลุอินเตอร์ ตั้งอยู่ที่ ต.เขาทะลุ อ.สวี ท่านสามารถชิมกาแฟสดเขาทะลุที่เป็นโรบัสต้า 100%ได้มีบริการจำหน่าย สำหรับกาแฟเขาทะลุเป็นสินค้า OTOP 5 ดาวตัวแรกของจังหวัดชุมพร ผลิตกาแฟ 3 in 1 กาแฟคั่วบด เมล็ดกาแฟ ส่งขายทั่วประเทศ และที่นี่สามารถมองเห็นเขาทะลุได้แบบชัดเจน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์คใหม่ ประตูสวรรค์ชุมพร หรือเทียนเหมินซานของไทย ตั้งอยู่บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำธารน้ำลอด ตำบลทุ่งระยะ อ.สวี อยู่ท่ามกลางขุนเขาผาสูงตระหง่านมีลักษณะภูมิประเทศคล้าย เขาเทียนเหมินซาน ประเทศจีนเป็นสถานที่ทางธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีหุบเขาภูผาสูงสลับซับซ้อนเด่นตระหง่านมีหมอกขาวโพลนตลอดทั้งปี (ขึ้นกับสภาพอากาศ)
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ หาดภราดรภาพ เป็นหาดยาวขนานไปกับแนวถนนที่หนาแน่นด้วยต้นมะพร้าวตลอดเส้นทาง บริเวณริมชายหาดมีร้านอาหารและหมู่บ้านชาวประมง รวมถึงโรงแรมต่างๆมากมาย
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร บริเวณหาดภราดรภาพ
 • เดินทางสู่ จุดชมวิวเขามัทรี สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา สามารถมองเห็นเห็นเกาะน้อยใหญ่และเรือประมงที่จอดเทียบท่าทะเลปากน้ำชุมพร พร้อมสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ประทับท่านั่งหันไปทางทะเล มีระเบียงยื่นรับลมทะเล และชมวิวปากน้ำชุมพร กว้างไกลสุดสายตา
 • จากนั้นนำท่านเดินทางชม ศาลกรมหลวงชุมพร เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือ และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป
 • จากนั้นเดินทางสู่ สะพานไม้เคี่ยม แก้มลิง ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ภายในมีบึงน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานไม้ที่สร้างขึ้นมาจากไม้เคี่ยม เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีมากในภาคใต้ ทนทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม สะพานมีลักษณะส่วนเว้าส่วนโค้งที่สวยแปลกตา อิสระให้ท่านถ่ายรูปยามเย็น แบบสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่บริเวณ หาดทุ่งวัวแล่น เป็นชายหาดที่สวยงามน้ำใสของ จ.ชุมพรแห่งหนึ่ง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
 • ที่พัก:บริเวณหาดทุ่งวัวแล่น หรือพื้นที่ใกล้เคียง ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
  (ชื่อที่พักคอนเฟิร์มที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม ชุมพร – ประจวบ เมืองสามอ่าว ชมวิวทะเล – ถ่ายรูปสะพานสราญวิถี – Bay Camp Cafe คาเฟ่ริมทะเล เขาตาม่องล่าย – ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางออกจากจังหวัดชุมพร เดินทางสู่ จ.ประจวบ เมืองสามอ่าว อ่าวประจวบคีรีขันธ์ ที่เป็น 1 ใน 3 ของ เมืองสามอ่าว ที่ประกอบไปด้วย อ่าวมะนาว, อ่าวน้อย และอ่าวประจวบฯ ทิศเหนือติดกับ เขาตาม่องล่าย ทิศใต้ติดกับ เขาล้อมหมวกะมีถนนลัดเลาะเชื่อมสู่ถนนสายหลักได้ทุกเส้นทาง อ่าวประจวบฯ เป็นอ่าวที่ตั้งอยู่ในเขตตัวเมือง มีชายหาด และน้ำทะเลที่ใส เป็นอ่าวที่มีความโค้งยาวตลอดแนว 8 กิโลเมตร บริเวณใกล้กันเป็น สะพานสราญวิถี สะพานสีแดงแห่งเมือง ประจวบฯ ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น ให้ท่านถ่ายรูปเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
 • เดินทางสู่ Bay Camp Cafe คาเฟ่ริมทะเล เขาตาม่องล่าย เป็นคาเฟ่น่ารักๆริมทะเลตั้งอยู่ที่หน้าทางเข้าของวนอุทยานเขาตาม่องล่าย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ บรรยากาศดี ตกแต่งร้านได้สวย อิสระให้ท่านเลือกซื้อ เครื่องดื่ม ขนมทานเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะร้านของฝาก ในเส้นทางกลับให้ท่านได้ซื้อของฝากคนทางบ้าน และเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ:

 • รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
 • ที่นั่งบนรถตู้ทางบริษัทจัดสรรตามลำดับการจองและชำระเงิน หลังชำระเงินแล้วจะทำการยืนยันเลขที่นั่งได้เท่านั้น

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19
 • บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ // ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  • กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  • กรณีโฮมสเตย์เต็มทางบริษัทขอจัดสรรที่พักเป็นอำเภอใกล้เคียงแทน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขการให้บริการ

 • มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
 • สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

RELATED ARTICLES

ใครว่าภาคใต้ไม่มีทะเลหมอก Unseen ทะเลหมอกแดนใต้

หนาวนี้ใครๆ ก็หนีไปขึ้นเหนือ เพราะอยากใกล้ชิดธรรมชาติและชมวิวทะเลหมอก แต่ใครว่าทะเลหมอกมีแต่ภาคเหนือกันล่ะ ทางภาคใต้ก็มีเหมือนกันนะ แถมยังมีจุดชมวิวสุดอันซีนที่หลายคนยังไม่ค่อยรู้จักกันนัก เพราะฉะนั้น หนาวนี้ ลองไปชมทะเลหมอกภาคใต้กันดูไหม สวยตื่นตาตื่นใจไม่แพ้ที่ไหนๆ เลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

6คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!