Trip Highlight
 • ชมวัดสวยงามของจังหวัดเชียงรายไม่ว่าจะเป็น วัดห้วยปลากั้ง วัดร่องเสือเต้น และวัดร่องขุ่น
 • แวะถ่ายรูปกับคาเฟ่ชิคๆสไตล์ญี่ปุ่นในเชียงราย เรียวกังคาเฟ่
 • จชมวิวทะเลหมอกภูชี้ฟ้า ชมทะเลหมอกสุด อลังการคลอภูเขาที่สวยงาม 
 • เช็คอินสุดเก๋ ฮิโนกิแลนด์ Hinoki land จำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นไว้กลางหุบเขาในเชียงใหม่
 • เที่ยวดอยอ่างขาง ชมโครงการหลวง ตามล่าหาดอกนางพญาเสือโคร่ง
 • เช็คอินถ่ายรูปกับจุดชมวิว ไร่ชา 2000 ดอยอ่างขาง ที่มีความงดงามในบรรยากาศของริ้วลายของแปลงชาไล่ระดับในมุมสูง
 • พิชิตทางบันไดนาคที่มีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่
 • พิชิต อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม
Details
ประเทศ: ประเทศไทย (เชียงราย-เชียงใหม่)
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
เดินทางโดย: สายการบินไทยเวียดเจ็ท
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธันวาคม 63 – กุมภาพันธ์ 64
รหัสสินค้า: THCEICNXVZIT77

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 December 25-28Dec 2020 VZ130
06:30 - 07:55
VZ2107
21:10 - 22:30
9,900 THB
เต็ม 0 January 15-18Jan 2021 VZ130
06:30 - 07:55
VZ2107
21:10 - 22:30
9,900 THB
เต็ม 0 January 21-24Jan 2021 VZ130
06:30 - 07:55
VZ2107
21:10 - 22:30
9,900 THB
เต็ม 0 January 29 Jan 2021-1 Feb 2021 VZ130
06:30 - 07:55
VZ2107
21:10 - 22:30
9,900 THB
เต็ม 0 February 11-14Feb 2021 VZ130
06:30 - 07:55
VZ2107
21:10 - 22:30
9,900 THB
เต็ม 0 February 25-28Feb 2021 VZ130
06:30 - 07:55
VZ2107
21:10 - 22:30
9,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – เรียวกังคาเฟ่ – ภูชี้ฟ้า
บ้านระเบียงฟ้ารีสอร์ท,ภูฟ้าสวรรค์,ภูหมอกแคมป์
2 ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมทะเลหมอก – ภูชี้ดาว - ภูชี้เดือน – ดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง - อ.ท่าตอน – วัดท่าตอน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ - ฝาง
โรงแรมต้นฝาง/อำเภอฝาง
3 ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 - ไร่ชา2000(ชมซากุระ) - ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล– ดอยม่อนแจ่ม – เมืองเชียงใหม่
The Hive Hotel / Peppery Hill Hotel
4 พระธาตุดอยคำ – จอมทอง – ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร – บ้านถวาย - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – เรียวกังคาเฟ่ – ภูชี้ฟ้า

 • 04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ E โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 06.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงราย โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ130
 • 07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์ถือป้ายต้อนรับรอทุกท่านบริเวณทางออก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ
 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
 • เดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง มีความสวยงามไม่แพ้วัดอื่นๆในจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บนเขาและรายล้อมด้วยเนินเขาและวิวที่งดงาม จุดเด่นของวัดนี้คือ "พบโชคธรรมเจดีย์" เจดีย์สูง 9 ชั้น ทรงแหลมศิลปะจีนผสมล้านนาสง่างามด้วยทันได้ที่มีมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์จำลองขนาด 12 ราศี
 • นำท่านสู่ วัดร่องเสือเต้น ชมพระวิหารหลังใหม่ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า รูปแบบของศิลปะส่วนหนึ่งมีความคล้ายกับผลงานของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อ.ถวัลย์ ดัชนีย์ สองศิลปินแห่งชาติชื่อดังชาวเชียงราย
 • เดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ได้รับการบูรณะโดยอาจารย์เฉลิม ชัยโฆษิตพิพัฒน์ เมื่อพ.ศ.2540 โดยจิตรกรชาวเชียงราย ผู้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จากวัดเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมนี้ได้กลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี

 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
 • เดินทางสู่ ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ ภายในไร่มีการปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน อาทิ ไร่ชาอู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน แปลงดอกไม้ประดับปลูกเปลี่ยนหมุนเวียนทั้งปี

 • เดินทางสู่ เรียวกังคาเฟ่ (Ryokan Cafe) เป็นคาเฟ่ชิคๆสไตล์ญี่ปุ่นในเชียงราย มีความเป็นญี่ปุ่นสูงมาก ด้วยความที่เจ้าของร้านเคยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น และชื่นชอบวัฒนธรรม การ์ตูน เลยมาเปิดเป็นคาเฟ่ และที่พักคล้ายกับชนบทของญี่ปุ่น

 • จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูชี้ฟ้า
 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
 • ที่พัก : บ้านระเบียงฟ้ารีสอร์ท, ภูฟ้าสวรรค์, ภูหมอกแคมป์ หรือเทียบเท่า
 • หมายเหตุ : (พักที่ภูชี้ฟ้าพักห้องละ 4 ท่าน หรืออาจจะ 2 ท่าน อาจเป็นเตียงคู่ TWN หรือเตียงใหญ่ DBLและห้องพักส่วนใหญ่จะเป็นเตียงใหญ่ Double Bed เกือบทั้งหมด หรืออาจเป็นที่พักแบบเต็นท์กระโจม หรือ โดม)

วันที่สอง ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมทะเลหมอก – ภูชี้ดาว - ภูชี้เดือน – ดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง - อ.ท่าตอน – วัดท่าตอน – อ.ไชยปราการ – ฮิโนกิแลนด์ - ฝาง

 • 05.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกภูชี้ฟ้า (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถท้องถิ่น) ชมทะเลหมอกสุด อลังการคลอภูเขาที่สวยงาม ชมเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ที่ไม่มีใครเหมือนนั่นคือลักษณะภูเขาที่ชี้ไปบนฟ้า เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย-ลาว
 • จากนั้นเดินทางสู่ ภูชี้ดาว มีความสูงประมาณ 1,800 เมตร ซึ่งสูงกว่าทั้งภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง ชมวิวทะเลหมอกที่คลอเคลียตามเทือกเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนในยามเช้า เดินทางสู่ ภูชี้เดือน ทางไม่ชันเหมือนภูชี้ดาว บริเวณยอดภูมี มองไปทิศเหนือจะเห็นดอยผาหม่น สูงแหลมโดดเด่น ถ้ามองอีกฝั่งจะเห็นภูชี้ดาว และภูชี้ฟ้า อยู่ไม่ไกลมี ให้ท่านชมวิวทะเลหมอก ชมวิวทิวเขาสวยงามตา และจะสวยที่สุดในช่วงหน้าหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกุมภาพันธ์

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
 • เดินทางสู่ ดอยตุง ชม สวนแม่ฟ้าหลวง หรือ สวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไร่ ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มิเซียม ยิบอินซอย 
 • เดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิวไร่ชาสวยๆท่ามกลางภูเขา และท้องฟ้าสีครามที่สวยงาม นอกจากนี้ที่นี่ยังมีคาเฟ่เล็กๆ ให้นักท่องเที่ยวได้อร่อยกับเค้ก พร้อมนั่งจิบชา หรือกาแฟชมวิวในบรรยากาศดีๆสวยงาม
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
 • เดินทางสู่ อ.ท่าตอน ชม วัดท่าตอน (อุทยานพระพุทธศาสนา) เดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานได้จาก วัตถุโบราณที่ค้นพบในบริเวณนี้ วัดท่าตอนยังเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติด และสงเคราะห์ชาวเขา เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม 
 • เดินทางสู่ อำเภอไชยปราการ อยู่บนเส้นทางสายเชียงใหม่-ฝาง สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สลับ ที่ราบเชิงเขา 
 • นำท่านสู่สถานที่เช็คอินสุดเก๋ ฮิโนกิแลนด์ Hinoki land อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่จำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นไว้กลางหุบเขาในเชียงใหม่ 

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อำเภอฝาง
 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)
 • ที่พัก : โรงแรมต้นฝาง/อำเภอฝางระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาวสวน 80 - ไร่ชา2000(ชมซากุระ) – ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล – ดอยม่อนแจ่ม – เมืองเชียงใหม่

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7)
 • เดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
 • เที่ยวชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือเรียกว่า โครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายใน มีแปลงปลูกพืชเมืองหนาว มีทั้งไม้ดอกและไม้ผล และพืช ผัก ชนิดต่างๆ ผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุดจะเป็นสตอเบอร์รี่พันธุ์ 80 ที่มีรสชาติดี รสหวาน
 • สวนดอกไม้เมืองหนาวสวน 80 เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวเป็นแหล่งรวบรวมไม้ดอกเมืองหนาวปลูกลงบนแปลงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม และยังมีต้นซากุระจากญี่ปุ่นให้ชื่นชมอีกด้วยซึ่งซึ่งออกดอกสวยงาม
 • นำชม ไร่ชา 2000 ดอยอ่างขาง ซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงบ้านนอแล ให้ท่านเช็คอินถ่ายรูปกับจุดชมวิวสวยๆตามอัธยาศัย หลักๆจะมี2จุดคือ ด้านบนตรงบริเวณกังหันลมแคนนอน และ ตรงแปลงชาด้านล่าง นอกจากนี้มีร้านชาบริการให้นักท่องเที่ยวดื่มด่ำไปกับบรรยากาศ
 • เดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล ต้นสตรอเบอร์รี่ถูกปลูกลดหลั่นตามความลาดเทของภูเขาให้วิวที่สวยงาม มีวิวสวยงามมากเหมาะแก่การถ่ายรูป สามารถเข้าชมแปลงปลูกได้แต่ไม่สามารถเก็บสตรอเบอร์รี่เองได้ สามารถเลือกซื้อแบบสดๆจากหน้าสวนที่ชาวบ้านเก็บมาขายได้

 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)
 • เดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอย จุดชมวิวหลักๆของดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็นทิวเขาสลับกันวิวสวยสุดลูกหูลูกตา อีกด้านเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่
 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9)
 • ที่พัก : The Hive Hotel / Peppery Hill Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ พระธาตุดอยคำ – จอมทอง – ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – ถ่ายรูปป้ายจุดสูงสุดแดนสยาม – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร – บ้านถวาย - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 10)
 • เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ 
 • เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศไทยและเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ 
 • จากนั้นชมความงดงามของ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สีน้ำตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ

 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11)
 • เดินทางสู่ น้ำตกวชิรธาร ความงามแห่งดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า น้ำตกตาดฆ้องโยง ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
 • แวะเที่ยวชม ตลาดม้ง ร้านค้าชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก เสื้อผ้า ต่างๆนานา มาวางขาย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ 
 • แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้าน

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ
 • อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • 21.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบิน VZ107
 • 22.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19
 • บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  หมายเหตุ: (พักที่ภูชี้ฟ้าพักห้องละ 4 ท่าน หรืออาจจะ 2 ท่าน อาจเป็นเตียงคู่ TWN หรือเตียงใหญ่ DBLและห้องพักส่วนใหญ่จะเป็นเตียงใหญ่ Double Bed เกือบทั้งหมด หรืออาจเป็นที่พักแบบเต็นท์กระโจม หรือ โดม )
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 400 บาท
 • ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

RELATED ARTICLES

ธรรมชาติเต็มสิบ ดอกไม้ ทุ่งหญ้า กาแฟ น้ำตก เชียงใหม่ - ขุนแปะ

ฟินกันให้สุด และจะไม่หยุดแค่ตัวเมืองเชียงใหม่ เพราะยังมีธรรมชาติวิวดีแบบเต็มสิบรอให้เราไปเจออยู่มากมาย จะพาไปชมดอกไม้ ทุ่งหญ้า จิบกาแฟ เล่นน้ำตก ออกนอกเมืองไปตามเส้นทางขุนแปะ และไล่ตามเก็บธรรมชาติสวยๆ ไปตลอดทาง บอกเลยว่าสวยทุกจุดและได้เที่ยวครบทุกรสแน่นอน

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมสิริมงคลรับปีใหม่

ปีใหม่นี้ ไปไหว้พระเสริมสิริมงคล นำสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตรับต้นปีกันดีกว่า แนะนำไหว้พระธาตุประจำปีเกิด แยกมาให้ครบทั้ง 12 ปีนักษัตร ใครเกิดปีไหนต้องไปไหว้พระธาตุอะไร ไหว้อย่างไร เรามีข้อมูลดีๆมาฝาก

เชียงรายหน้าหนาว เที่ยวดอย ชมเดือน เยือนทะเลหมอก

หนาวนี้ที่เชียงราย ขึ้นไปเหนือสุดสัมผัสลมหนาวบนยอดดอย มองทะเลหมอกกับแสงอาทิตย์แรกของวัน กับบรรยากาศฟินๆ ในหน้าหนาว แนะ 3 ภู 5 ดอย แต่ละที่สวยแบบกินกันไม่ลง มีที่ไหนบ้าง เตรียมเสื้อกันหนาวอุ่นๆ แล้วตามไปเที่ยวด้วยกันเลย

8 จุดเช็คอิน ที่เที่ยวดอยอ่างขาง เชียงใหม่ ต้องตามเก็บให้ครบ

หนาวนี้ต้องพาร่างไปสัมผัสอากาศหนาวและไอหมอกที่ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถ้าจะเที่ยวให้ทั่วทั้งดอยอ่างขางจะมีจุดแวะเช็คอินอยู่หลายแห่ง แนะนำ 8 จุดเด็ดๆ ที่ควรแวะเช็คอิน ไปดอยอ่างขางทั้งทีต้องตามเก็บให้ครบ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!