Trip Highlight
 • พาท่านล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย สวยเหมือนสวรรค์บนดิน ที่เขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน
 • ถ่ายรูปกับซุ้มประตูพุทธวดี 9 ยอด ที่อุทยานธรรมเขานาในหลวง
 • ชมความสวยงามแห่งท้องทะเล นั่งเรือทัวร์ 4 เกาะ ดำน้ำ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand
 • ชมสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ เขาขนาบน้ำ และลานปูดำ
 • ไม่พลาดช้อปปิ้งกระบี่ไนท์มาร์เก็ต
Details
ประเทศ: ไทย
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
เดินทางโดย: รถโค้ชปรับอากาศ
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. - ธ.ค.63
รหัสสินค้า: THKBVSTNBUSIT83

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 December 4-7Dec 2020 BYBUS
00:00 - 00:00
BYBUS
00:00 - 00:00
4,999 THB
จอง 6 December 9-12Dec 2020 BYBUS
00:00 - 00:00
BYBUS
00:00 - 00:00
4,999 THB
จอง 6 December 30 Dec 2020-2 Jan 2021 BYBUS
00:00 - 00:00
BYBUS
00:00 - 00:00
5,999 THB
จอง 6 December 31 Dec 2020-3 Jan 2021 BYBUS
00:00 - 00:00
BYBUS
00:00 - 00:00
5,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – สุราษฎร์ธานี -
2 สุราษฎร์ธานี – ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา – สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ภูเขารูปหัวใจ – ซุ้มประตูอุทยานธรรมเขานาในหลวง – Mountain View – กระบี่ อ่าวนาง
โรงแรมอ่าวนางบุรี
3 ทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะ โดย Speed boat (ถ้ำพระนาง หาดไร่เลย์ – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – ทะเลแหวก Unseen in Thailand) - เมืองกระบี่ – เขาขนาบน้ำ ลานปูดำ – กระบี่ไนท์มาร์เก็ต
โรงแรมอ่าวนางบุรี
4 ร้านของฝาก – สะพานไม้อ่าวท่าเลน – ท่าปอมคลองสองน้ำ – วัดมหาธาตุวชิรมงคล – แหล่งของฝากไข่เค็มไชยา – กรุงเทพฯ -

วันแรก : พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ – สุราษฎร์ธานี

 • 18.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์
 • จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-11 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สอง : สุราษฎร์ธานี – ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา – สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ ภูเขารูปหัวใจ – ซุ้มประตูอุทยานธรรมเขานาในหลวง – Mountain View – กระบี่ อ่าวนาง

 • เดินทางถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำท่านแวะทานอาหารเช้า พร้อมทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย
 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
 • นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน นำท่านล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย สวยเหมือนสวรรค์บนดิน ฟ้าสวยน้ำใส

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์ (หรือชื่อเดิมว่าสะพานแขวนเขาพัง) เป็นอีกจุดเช็คอิน ที่แนะนำให้มาถ่ายรูปสวยๆ ไฮไลท์ของที่นี่คือสะพานแขวนที่สามารถถ่ายรูปและเห็นพื้นหลังเป็นภูเขารูปหัวใจ

 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
 • เดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาในหลวง เป็นสถานที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศิลาวดี และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมสวยงาม เช่นซุ้มประตูพุทธวดี 9 ยอด ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่ ทัวร์นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า

Cr.FB Onitsuka Serrano

 • นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ นำท่านแวะ ร้าน Mountain View ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ด้วยทำเลที่ตั้งที่โดดเด่น ตั้งอยู่ท่ามกลางการห้อมล้อมของขุนเขา อิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม ของว่างทานเล่นตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
 • ที่พัก: โรงแรมอ่าวนางบุรีหรือระดับเทียบเท่ากัน หรือเมืองใกล้เคียง
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม : ทัวร์ดำน้ำ 4 เกาะ โดย Speed boat (ถ้ำพระนาง หาดไร่เลย์ – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – ทะเลแหวก Unseen in Thailand) - เมืองกระบี่ – เขาขนาบน้ำ ลานปูดำ – กระบี่ไนท์มาร์เก็ต

 • บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
 • ทัวร์ 4 เกาะ ดำน้ำ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand จากนั้นนำท่านนั่งเรือ speed boat เดินทางสู่ ถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก พักผ่อนบริเวณชายหาดตามอัธยาศัย สามารถชม หาดไร่เลย์ เกาะไก่ เกาะปอดะ
 • บริการอาหารกลางวัน (แบบบุฟเฟ่ต์ที่เกาะปอดะ) (มื้อที่ 5)
 • หลังอาหารให้ทุกท่านเล่นน้ำ ถ่ายภาพ เก็บบรรยากาศความประทับใจตามอัธยาศัย เดินทางสู่ ทะเลแหวก Unseen in Thailand
 • 14.30 น. นำท่านกลับสู่ท่าเรือ กลับเข้าที่พักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
  หมายเหตุสำคัญ:โปรแกรมอาจสลับปรับเปลี่ยนหรือจะแตกต่างกันจากรายละเอียดทัวร์ ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน้ำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก

 • สมควรแก่เวลานำท่านไปใน ตัวเมืองกระบี่ ไปชมสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ เขาขนาบน้ำ ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับงานศิลปะปูดำยักษ์โดยมีฉากหลังเป็นเขาขนาบน้ำ ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ"อนุสาวรีย์ปูดำ"
 • จากนั้นนำท่านสู่ กระบี่ไนท์มาร์เก็ต ริมแม่น้ำเมืองกระบี่ ให้ท่านเพลิดเพลิน เลือกซื้อของฝาก ทานอาหารท้องถิ่นตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก: โรงแรมอ่าวนางบุรีหรือระดับเทียบเท่ากัน หรือเมืองใกล้เคียง
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่ : ร้านของฝาก – สะพานไม้อ่าวท่าเลน – ท่าปอมคลองสองน้ำ – วัดมหาธาตุวชิรมงคล – แหล่งของฝากไข่เค็มไชยา – กรุงเทพฯ

 • นำท่าน ซื้อของฝากจ.กระบี่ มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย ทั้งข้าวสังข์หยด เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วโบราณ น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกสมุนไพร ปลาฉิ้งฉ้าง ปลาหมึก กุ้ง สินค้า OTOP เป็นต้น
 • นำท่านไปถ่ายรูปวิวสวยๆที่ สะพานไม้อ่าวท่าเลน เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดลงไปสู่ทะเล
 • จากนั้นเดินทางสู่ ท่าปอมคลองสองน้ำ Unseen กระบี่
 • จากนั้นนำท่านสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล เดิมชื่อวัดบางโทง ตั้งอยู่บ้านบางโทง
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
 • นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่าน แวะซื้อของฝากของไข่เค็มไชยา จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-12 ชั่วโมง)

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าห้องพัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

แพลนเที่ยววันหยุดยาว ทั่วไทย

ประเทศไทยเรามีวันหยุดยาวอยู่หลายวัน ที่เราสามารถวางแผนท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี หากต้องการเปลี่ยนสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว หากยังนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนของไทย เราเอาทริปดีๆ มาแนะนำกันค่ะ

กระบี่ไม่ง้อทะเล รวมกิจกรรม Adventure กระบี่

ไปเที่ยวกระบี่ใครๆ ก็นึกถึงทะเล แต่ถ้ามีวันว่างเหลือๆ ในกระบี่สักวัน อยากเที่ยวกระบี่แบบไม่ง้อทะเล จะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้าง วันนี้เลยขอเอาใจขาลุย ชวนไปทำกิจรรม Adventure กระบี่ เที่ยวผจญภัยมันส์ๆ กันไปเลย

แจกแพลนเที่ยวทะเลกระบี่ 3 วันไม่ซ้ำ!!

เป็นที่รู้กันดีว่ากระบี่มีทะเลสวยๆ น้ำใสๆ และเกาะต่างๆ มากมาย หากจะแพลนที่ยวทะเลกระบี่จริงๆ สามารถแพลนได้หลายเส้นทางเลยล่ะ จัดไปเลย แพลนเที่ยวทะเลกระบี่ 3 วันไม่ซ้ำ!! เอาให้หนำใจกันไปเลย

กระบี่ไม่ได้มีแค่ทะเล ชี้เป้า 10 ที่เที่ยวทั่วกระบี่

ถ้าบอกว่าไปเที่ยวกระบี่ หลายคนก็คงจะนึกถึงแต่ทะเลกันใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วในตัวเมืองกระบี่ยังมีที่เที่ยวที่ไม่ใช่ทะเลอีกหลายจุดน่าสนใจด้วยกัน วันนี้เราเลยจะพาไปเที่ยวกระบี่แบบไม่ลงทะเล กับ 10 ที่เที่ยวทั่วกระบี่

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

6คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!