สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • สนุกสุดตื่นเต้นได้ที่ สวนสนุกเลโก้แลนด์ มาเลเซีย เอาใจคนรักเลโก้สุดน่ารักอีกมากมาย
 • ชม มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) สัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองปุตราจายา
 • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน หนึ่งในสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่สวยงามที่สุด
 • พักโรงแรมในระดับ 4 ดาว
 • ช็อปปิ้งอย่างจุใจ ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต สวรรค์แห่งการช้อปปิ้งเสื้อผ้า
 • พลาดไม่ได้ ถ่ายรูปกับตึกแฝดปิโตรนาส (Petronas Tower) สัญลักษณ์ของเมืองกัวลาลัมเปอร์และประเทศมาเลเซีย
Details
ประเทศ: มาเลเซีย
ระยะเวลา: 2
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Malaysia Airline
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ.-มิ.ย.63
รหัสสินค้า: MYBKKKULMHGQ002

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 April 3-5Apr 2020 MH785
11:05-14:15
MH796
22:00-23:10
13,999 THB
จอง 6 April 24-26Apr 2020 MH785
11:05-14:15
MH796
22:00-23:10
12,999 THB
จอง 6 May 1-3May 2020 MH785
11:05-14:15
MH796
22:00-23:10
13,999 THB
จอง 6 June 5-7Jun 2020 MH785
11:05-14:15
MH796
22:00-23:10
12,999 THB
จอง 6 June 19-21Jun 2020 MH785
11:05-14:15
MH796
22:00-23:10
12,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-14.15) – ยะโฮร์บาห์รู - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต
KSL RESORT หรือ GRAND PARAGON HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เต็มอิ่มสวนสนุกเลโก้แลนด์
FURAMA HOTEL BUKIT BINTANG ,VERDANT HILL HOTEL หรือเทียบเท่า
3 มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด - พระราชวังอิสตานาเนการา – ตึกแฝด ปิโตรนาส - กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (MH796: 22.00-23.10) -

วันแรก : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย)– ยะโฮร์บาห์รู - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต

 • 09.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
 • 11.05 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH785 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • 14.15 น. เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (เวลาที่ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองยะโฮร์บาห์รู 
 • จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต (Johor Premium Outlet) เป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งเสื้อผ้า ที่นี่คุณจะได้พบกับส่วนลดตั้งแต่ 25-65% ทุกวัน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก KSL RESORT หรือ GRAND PARAGON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : เต็มอิ่มสวนสนุกเลโก้แลนด์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • สัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นขณะสู้กับมังกรบินที่ สวนสนุกเลโก้แลนด์ มาเลเซีย (LEGOLAND Malaysia : Theme Park) พบกับเครื่องเล่นกว่า 70 ชนิด สไลเดอร์ การแสดง และจุดเที่ยวมากมายสำหรับครอบครัวและเด็กทุกวัย เยี่ยมชมโซนในธีมต่าง ๆ ทั้ง 7 ของสวนสนุก ได้แก่
  • บีกินนิง (Beginning)
  • เมืองจำลองมินิแลนด์ (Miniland)
  • โลกจินตนาการ (Imagination)
  • เลโก้เทคนิค (Lego Technic)
  • อาณาจักรเลโก้ (Lego Kingdoms)
  • ดินแดนผจญภัย (Land of Adventure) และ 
  • เมืองเลโก้ (Lego City) เที่ยวเลโก้แลนด์ มาเลเซีย สวนสนุกระดับนานาชาติแห่งแรกของมาเลเซีย ชมสถานที่สำคัญชื่อดังระดับโลกในขนาดย่อส่วนที่ต่อจากตัวต่อเลโก้

 • แจกคูปองรับประทานอาหารกลางวันเพื่อให้ทานเพลิดเพลินกับสวนสนุก
 • ท่านสามารถเลือกซื้อแพ็คเก็จ สวนน้ำเลโก้แลนด์ มาเลเซีย (LEGOLAND® Malaysia Water Park) ตะลุยสวนน้ำเลโก้แลนด์ สนุกสุดหวี่ยงกับสไลเดอร์และเครื่องเล่นมากมาย พร้อมกับโมเดลเลโก้กว่า 70 ชุด (ไม่รวมค่าเข้าชม Water Park ราคาประมาณ 157 RM หรือ 1,256 บาท) 

www.legoland.com

 • แพ็คเก็จซีไลฟ์ มาเลเซีย (Sea Life Malaysia) เอาใจคนรักเลโก้ (LEGO®) โดยเฉพาะ ด้านในคุณจะได้พบกับหุ่นจำลองเลโก้ไซส์มินิ และเลโก้ที่ต่อขึ้นเป็นสัตว์ทะเลสุดน่ารักอีกมากมาย (ไม่รวมค่าเข้าชม Sea Life Malaysia ราคาประมาณ 95 RM หรือ 760 บาท)

www.legoland.com

 • เดินทางสู่เมือง กัวลาลัมเปอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 – 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมาเลเซีย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก FURAMA HOTEL BUKIT BINTANG ,VERDANT HILL HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู – สุเหร่าสีน้ำเงิน – อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด - พระราชวังอิสตานาเนการา – ตึกแฝด   ปิโตรนาส - กัวลาลัมเปอร์ (สนามบินมาเลเซีย) –  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิต
 • นำท่านชม มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย

Cr.naim fadil - flick

 • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หนึ่งในสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่สวยงามที่สุดในมาเลเซียเลยก็ว่าได้

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building) 

 • จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตานาเนการา (Istana negara palace) พระราชวังแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสวนสวยหรูหราอลังการบนเนื้อที่กว้างขวาง

 • นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนาส (Petronas Tower) สัญลักษณ์ของเมืองกัวลาลัมเปอร์และประเทศมาเลเซีย สิ่งปลูกสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความศิวิไลซ์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 451.9 เมตร มีทั้งหมด 88 ชั้น (ไม่รวมค่าขึ้น 28 USD)

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • 19.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย
 • 22.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH796 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • 23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 25 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!