สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆ อร่อยแบบไม่อั้น
 • ชมวิวฟูจิกับบ้านญี่ปุ่นหลังคาโบราณที่หมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะ ฮักไก
 • เก็บภาพความสวยงามกับ ซุ้มประตูโทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่น
 • ชื่นชมดอกซากุระนับพันๆ ต้น ที่สวนโอคาซากิ (ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสภาพอากาศ)
 • ชมหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส
 • ชมปราสาทโอซาก้าแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า (พาเข้าชมถึงด้านใน!!!)
 • สัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น อ่อนเซ็น ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
 • เดินช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ ย่านซาคาเอะ ย่านชินไซบาชิ
 • มื้ออาหารสุดพิเศษ!! อิ่มหนำสำราญกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง + บุฟเฟ่ต์ขาปูยัก
 • มี WIFI คอยอำนวยความสะดวกบนรถบัสตลอดทริป
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 01-06 เม.ย.63 วันจักรี
รหัสสินค้า: JPBKKNRTKIXPKGTG012

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 April 1-6Apr 2020
(วันจักรี)
TG642
23:50-08:10
TG673
17:35-21:25
56,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ (TG642 23.50-08.10+1) -
2 นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซะกุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ยามานาชิ – ออนเซ็น
FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ยามานาชิ – โอชิโนะฮักไก – เก็บสตรอเบอร์รี่ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) สวนโอคาซากิ – นาโกย่า – ย่านซาคาเอะ
CASTLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท )
OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
6 โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ( เข้าชมด้านใน ) – ห้างอิออน – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (TG673 17.35-21.25) -

วันแรก : กรุงเทพฯ –  สนามบินนาริตะ (TG642 23.50-08.10+1)

 • 19.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
 • 23.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642

วันที่สอง : นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซะกุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ยามานาชิ – ออนเซ็น

 • 08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว
 • เข้าชม วัดอาซะกุสะ ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด

 • ใกล้ๆวัดมี ถนนนาคามิเสะ เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
 • นำทุกท่านไปยัง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ยามานาชิ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
  www.fujimatsuzono.com
 • รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม - ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นซูชิหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบ น่ารับประทาน นอกจากนี้ยังมีสุกี้ยากี้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับ ปีกไก่ทอดกรอบ หมูอบราดซอส ไข่ตุ๋น สเต๊กเนื้อญี่ปุ่นและมิโซะซุป หรือสลัดผักสดๆ และขาปูที่เสิร์ฟให้ท่านอิ่มอร่อยได้แบบไม่อั้น
 • หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ เดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย


วันที่สาม : ยามานาชิ – โอชิโนะฮักไก – เก็บสตรอเบอร์รี่ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )  สวนโอคาซากิ – นาโกย่า – ย่านซาคาเอะ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ โอชิโนะ ฮักไก ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งและที่นี่ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัยพิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

 • หลังจากนั้นนำท่านไปยัง สวนโอคาซากิ เป็นสถานที่ชมซากุระชื่อดังที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยสถานที่ชมซากุระในประเทศญี่ปุ่น มีต้นซากุระโซเมะโยชิโนะราว 1,000 ต้น บานสะพรั่งอยู่ที่เขื่อนกั้นแม่น้ำอิกะเป็นแนวยาว

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เพื่อเดินทางไปยัง ย่านซาคาเอะ เป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองนาโกย่า
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก CASTLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
  www.castle.co.jp/plaza/

วันที่สี่ : นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต เพื่อเข้าชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่น ที่เรียงรายกันเป็นแถว คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร มีความเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
 • นำท่านเข้าชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น ทางยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลกอีกด้วย *** ตั้งแต่เดือนมกราคม 2017 จะมีการปิดซ่อมแซมในส่วนของอาคารหลักจนถึงปี 2020***

 • จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับ ย่านฮิกาชิยาม่า เป็นแหล่งเดินเล่นช้อปปิ้งที่สองข้างทาง เสน่ห์ของย่านนี้คือถนนทางเดินที่สองข้างทางจะมีอาคารไม้ทรงโบราณแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม

Cr.Fabio Achilli/Flick

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เพื่อช้อปปิ้งกันอย่างจุใจที่ ย่านชินไซบาชิ เป็นถนนสายช้อปปิ้ง ตลอดทางเต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำ รวมถึงร้านอาหารและร้านขนมด้วย

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร - บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมักเครื่องเทศ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกะทะร้อน พร้อมทั้งน้ำจิ้มสูตรพิเศษ นอกจากนี้ยังมีซูชินานาชนิด อุด้งร้อน พร้อมทั้งของหวานมากมาย เค้ก ผลไม้ ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
  https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh

วันที่ห้า : โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท )

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เลือกเที่ยวตาม OPTION ที่ท่านเลือก
  • OPTION 1 : เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า
  • OPTION 2 : ซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) เป็นสวนสนุกที่สร้างความบันเทิงให้กับผู้คนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสร้างของบริษัทสร้างภาพยนตร์ HOLLYWOOD ชื่อดังนั่นคือ UNIVERSAL STUDIO ภายในได้จำลองสตูดิโอจากภาพยนตร์เรื่องดังๆ ที่ผ่านมาของทางบริษัทไว้มากมาย โดยเริ่มจากภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับ สตีเว่น สปรีลเบิร์ก คือ E.T. ซึ่งเป็นการนั่งจักรยานไปพร้อมกับอีที และเดินทางข้ามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบ้านเกิด ต่อจากนั้นไปยังสตูดิโอของ TERMINATOR ภาพยนตร์คนเหล็ก ที่สร้างชื่อให้กับดาราดัง อาร์โนล์ ชวาสเซเน็กเกอร์ ท่านจะได้ดูภาพยนตร์ที่ไม่ได้ฉายตามโรงหนังแต่เป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ รวมกระทั่งได้สัมผัสกับบรรยากาศเสมือนจริงกับตัวละครที่ออกมาโชว์กันนอกจอเลยทีเดียว จากนั้น ไปต่อยังสตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D" สไปเดอร์แมนหรือไอ้แมงมุมผู้โด่งดัง เมื่อได้มาดูแบบการฉายภาพสามมิติเทคนิคพิเศษ 4KHD×3D แล้ว ทำให้เหมือนกับตัวละครมาอยู่ตรงหน้าเราจริงๆ ยิ่งตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมหลายเท่า ต่อด้วยเครื่องเล่นที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความกล้า นั่นคือ HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มีการนำเพลงแนว HIP HOP คลาสสิค หรือ J-POP มาใช้เป็น BGM ขณะเครื่องเล่นทะยานขึ้นฟ้า พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูน สุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่นHELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET
   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
  https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/

วันที่หก : โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ( เข้าชมด้านใน ) – ห้างอิออน – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ  (TG673 17.35-21.25)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเข้าชม ปราสาทโอซาก้า (เข้าชมด้านใน) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า

 • หลังจากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
 • 17.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
 • 21.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
 • จากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

ข้อควรระวังก่อนแช่ออนเซ็น

ล้าจากงานมาแบบนี้ ลองไปนอนแช่ออนเซ็นกันหน่อยสิ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น ผ่อนคลายเส้นเอ็นกันบ้าง นั่งเก้าอี้ทำงานท่าเดียวทั้งวัน เส้นยึดรวมกันจนเป็นออฟฟิตซินโดรมแล้ว ไปนอนแช่ออนเซ็นให้คลายปวดเมื่อย นอนแช่ให้ตัวเปื่อยกันไปเลย

อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น ออนเซ็นมีกี่ประเภทนะ..มาดูกัน

ล้าจากงาน เกร็งขาเวลายืนบนบีทีเอส ตามไปผ่อนคลายแบบ "เดอะเบส" ที่ออนเซ็นกันดีกว่า ไปอาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อนให้ตัวเปื่อย เผื่อจะหายเหนื่อยไปได้บ้าง แต่เอ๊ะ! จะไปแช่ออนเซ็นแบบไหนดีน้า ลองไปรู้จักประเภทออนเซ็นแช่น้ำอุ่นๆ กันก่อนดีกว่า

Fun & Learn เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย ติดปีกความรู้ เอาใจคนวัยใส

วัยที่เหมาะกับการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง จะให้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมันก็คงเดิมๆ ชวนไปเปิดประสบการณ์กับโลกกว้างใหญ่ ที่ยังมีอะไรๆ ให้เรียนรู้ได้อีกเยอะ ไปติดปีกความรู้ท่องโลกกันเถอะ คัดมาที่เด็ดๆ ที่เด็กๆ ได้เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย เด็กๆ ชอบ วัยรุ่นก็ชอบ

แนะนำ! จุดชมวิวซากุระบานกลางปี สวนสาธารณะฮิโรซากิ

ถึงแม้ Event ชมซากุระบานจะออกมาถี่มาก บ้างก็สงสัยว่าช่วงนี้ซากุระยังบานอยู่มั้ย? แต่ขอบอกว่า ยัง...ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ !! เอาใจคนที่พลาดไม่ได้ไปรอบที่แล้ว ขอเชิญพบกับ สวนสาธารณะฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ หนึ่งจุดชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!