กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ชมสุดยอดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ
 • ชมศิลปะดั้งเดิมของชาวริวกิวที่ปราสาทซูริ
 • สัมผัสเกาะสวยน้ำทะเลใสหาดทรายขาวที่เกาะโคริ
 • ชมบ้านสไตล์อเมริกันและร้านอาหารอเมริกันที่หมู่บ้านอเมริกัน
 • สัมผัสความงดงามของระบำอิซ่าระบำพื้นเมืองของญี่ปุ่น
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 30 ธ.ค.62 - 04 ม.ค.63 (ปีใหม่)
รหัสสินค้า: JPHNTOKA01

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 2 December 31 Dec 2019-4 Jan 2020
(วันปีใหม่)
TGXXX
01:30-08:00
TGXXX
18:00-20:30
39,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินนาฮะ (โอกินาวา) – ตลาดปลา -ปราสาทชูริโจ-โรงกลั่นสุราอาวาโมริ – ถนนโคะคุไซ
Smile Naha City หรือ Red Planet หรือ Sun Queen หรือเทียบเท่า
3 โอกินาวาเวิลด์– ถ้ำเกียวคุเซ็นโด-ช้อปปิ้งอาชิบิน่าเอ้าท์เล็ต เซะนะกะจิมะ อุมิคะจิ เทอเรส
Smile Naha City หรือ Red Planet หรือ Sun Queen หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
Smile Naha City หรือ Red Planet หรือ Sun Queen หรือเทียบเท่า
5 ร้านโอกาชิ โกเต็น-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
Sun Coast หรือMiyuki Hamabaru Resort หรือ Resonex Nago หรือเทียบเท่า
6 ผามันซะโมะ-หมู่บ้านอเมริกัน มิฮามะ - สนามบินนาฮะ (โอกินาวา)- กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -

วันที่ 30 ธ.ค. 62 : สนามบินสุวรรณภูมิ 

 • 22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C-D สายการบินไทย
  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

วันที่ 31 ธ.ค. 62 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินนาฮะ (โอกินาวา) – ตลาดปลา - ปราสาทชูริโจ - โรงกลั่นสุราอาวาโมริ – ถนนโคะคุไซ

 • 01.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG XXX
  08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาฮะ หมู่เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าที่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
 • นำท่านสู่ ตลาดปลาโทมาริยุมาจิ (TOMARIIYUMACHI FISH MARKET) ตั้งอยู่ในท่าเรือประมงของเมืองนาฮะเป็นตลาดปลาที่มีแหล่งขายปลาทูน่าชั้นเยี่ยมสามารถชมการขนย้ายปลาได้ผ่านกระจกใส ที่ตลาดปลานี้มีร้านขายปลาสดอยู่หลากหลายร้านเมนูแนะนำคือทูน่าซาชิมิและข้าวหน้าปลาทูน่าซึ่งชนิดของปลาทูน่าจะแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล
 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทชูริโจ (SHURIJO CASTLE)เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโอกินาว่าได้รับขึ้นทะเบียนเป็น UNESCO WORLD HERITAGE เมื่อปี 2000 ปราสาทชูริเดิมได้สร้างขึ้นในช่วงปลายยุค 1300 ในราชวงศ์ของอาณาจักรริวกิว อาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันสร้างขึ้นในปี 1992 รวมถึงประตูชูเรม่อน(SHUREIMON GATE) และเนื่องจากตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาจึงทำให้สามารถมองเห็นวิวเหนือเมืองนาฮะที่งดงามอีกด้วย (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงกลั่นสุราอาวาโมริ (AWAMORI FACTORY) โรงกลั่นสุรายี่ห้ออาวาโมริเป็นสุรากลั่นชนิดแรกของญี่ปุ่นเป็นของขึ้นชื่อของโอกินาว่าใช้ข้าวไทย (พันธุ์อินดิกา) เป็นส่วนประกอบหลัก ในศตวรรษที่ 15 ชาวริวกิวได้รับวิธีการกลั่นเหล้าขาวจากชาวสยามจากการติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาและนำมาปรับกรรมวิธีให้เข้ากับภูมิอากาศที่อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 22 องศาสุราอาวาโมริเมื่อใช้เชื้อราจากโคจิดำมาย่อยหมักข้าวแล้วนำไปบ่มในไหดินเผาหลายสิบปีผลลัพธ์ที่ได้คือสุรารสนุ่มนวลชั้นดีที่ต่างจากเหล้าขาวในแบบไทยโดยสิ้นเชิง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร - ชาบู ชาบู
 • นำท่านเดินทางสู่ ถนนโคะคุไซ (KOKUSAI STREET) เป็นถนนสายหลักของเมืองนาฮะความยาว 1.6 กิโลเมตรถนนช็อปปิ้งแห่งนี้ได้รับฉายาว่า“1 ไมล์มหัศจรรย์”ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหารคาเฟ่ร้านขายเสื้อผ้าห้างสรรพสินค้าร้านขายของเก่าร้านของที่ระลึกร้านของฝากมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างอิสระ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SMILE NAHA CITY หรือ RED PLANET หรือ SUN QUEEN หรือเทียบเท่า


วันที่ 01 ม.ค. 63 : โอกินาวาเวิลด์– ถ้ำเกียวคุเซ็นโด - ช้อปปิ้งอาชิบิน่าเอ้าท์เล็ต เซะนะกะจิมะ อุมิคะจิ เทอเรส

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอกินาว่าเวิลด์ (OKINAWA WORLD)
 • นำท่านชมสถานที่ไฮไลท์คือ ถ้ำเกียวคุเซ็นโด (GYOKUSENDO CAVE)เ ป็นถ้ำหินงอกหินย้อยธรรมชาติที่กำเนิดขึ้นเมื่อ300,000 ปีก่อนมีความยาวเป็นถ้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยขนาดเล็กใหญ่จัดไฟไลท์อัพสว่างไสวสวยงามให้สามารถเดินชมได้ภายในถ้ำจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเพราะเป็นที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลาและที่นี่ยังมี“ถ้ำคาเฟ่”อีกด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร---บุฟเฟ่ต์
 • นำท่านเดินทางสู่ อาชิบิน่าเอ้าท์เล็ตมอลล์ (OUTLET MALL ASHIBINAA) เป็นเอ้าท์เล็ตมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนาฮะรวบรวมร้านไว้กว่า 60 ร้านมีขายสินค้าแบรนด์ดังระดับพรีเมียมที่หลายๆคนรู้จัก
 • จากนั้นนำท่านสู่ เซะนะกะจิมะ อุมิคะจิ เทอเรส (SENAGAJIMA UMIKAJI TERRACE) มอลล์เล็กๆ บนเกาะเซะนะกะจิมะ ตัวอาคารและกำแพงสีขาวกับฉากหลังเป็นท้องฟ้าและน้ำทะเลทำให้ได้รับบรรยากาศสบาย ๆ แบบรีสอร์ทตากอากาศ กว่า 30 ร้านค้าและร้านอาหารที่คัดสรรมาเฉพาะ รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย ที่เหมาะแก่การนั่งชมพระอาทิตย์ตกริมทะเล พร้อมจิบค็อกเทลแก้กระหายไปพร้อมกัน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร--- JAPANESE SET
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SMILE NAHA CITY หรือ RED PLANET หรือ SUN QUEEN หรือเทียบเท่า


วันที่ 02 ม.ค. 63 : อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้งเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ไม่มีรถบัสบริการในวันนี้ค่าเดินทางไม่รวมในค่าทัวร์มีไกด์แนะนำการเดินทาง 
 • ให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่าหรือทดลอง นั่งยูอิเรล (YUI RAIL) รถไฟโมโนเรลแห่งแรกในโอกินาว่าที่เริ่มจากสถานที่สนามบินนาฮะถึงสถานีชูริระหว่างทางท่านสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองนาฮะได้อีกด้วย ยุอิเรล (YUI RAIL) คือบริการขนส่งสาธารณะที่วิ่งเชื่อมเส้นทางระหว่างสนามบินนาฮะ (NAHA AIRPORT) กับพื้นที่แถบชุริ (SHURI) จากสนามบินมายังสถานียุอิเรล (YUI RAIL) มีทางเดินเชื่อมกันซึ่งใช้เวลาเดิน 3 นาทีเท่านั้น และยังมีสถานีกระจายอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆ อย่างเช่น ถนนโคะคุไซโดริ (KOKUSAIDORI STREET) และปราสาทชุริ (SHURI CASTLE) สถานที่จำหน่าย : สามารถซื้อได้ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติหรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วตามสถานีต่างๆ เวลาเดินรถ : เทียวแรก 06.00 เที่ยวสุดท้าย 23.30
 • สถานที่แนะนำ
  1.ตลาดสาธารณะมะกิชิ (MAKISHI PUBLIC MARKET) : สถานี MAKISHI
  นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง ตลาดซะคะเอะมะจิ (SAKAEMACHI MARKET) ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าก็เป็นตลาดที่แนะนำสำหรับผู้ที่อยากจะลองสัมผัสกับบรรยากาศแบบท้องถิ่น เพราะเป็นตลาดที่คนท้องถิ่นในโอกินาวะ (OKINAWA) นิยมมาใช้บริการกันเป็นปกติจนเปรียบได้กับเป็น “ครัวแห่งโอกินาวะ” เลยทีเดียว ด้านในตลาดเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายแน่นขนัด ทั้งร้านขายเนื้อ ร้านขายปลาสดๆ ร้านขายอาหารสำเร็จรูป ตลอดจนร้านขายเสื้อผ้าเรียงรายเต็มไปหมด นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านเหล้าสไตล์ญี่ปุ่นหรืออิซากายะ (ISAKAYA) ที่เนืองแน่นครึกครื้นไปด้วยลูกค้าในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกวันนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แม้ไม่ได้โด่งดังมากแต่ก็ให้เราได้สัมผัสผู้คนในท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด
  2.ถนนทสึโบยะ ยาจิมุน (TSUBOYA YACHIMUN STREET) :สถานี MAKISHI
  ถนนทสึโบยะ ยาจิมุน (TSUBOYA YACHIMUN STREET) ถนนสายสั้นๆ เพียง 330 เมตรที่เต็มไปด้วยร้านเครื่องปั้นดินเผาทสึโบยะตลอดสองข้างทาง พาย้อนอดีตในบรรยากาศเก่าๆ เมื่อ 300 ปีก่อน ซึ่งรัฐบาลริวกิวได้รวบรวมเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาและช่างฝีมือที่กระจายอยู่ทั่วโอกินาวะมารวมไว้ที่นี่ ปัจจุบันมีทั้งเวิร์คช็อปศิลปะเซรามิก ร้านค้า แกลเลอรี รวมถึงพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาทสึโบยะให้ได้เที่ยวชม
  3.DFS GALLERIA OKINAWA : สถานี OMOROMACHI
  เป็นแหล่งรวมร้านปลอดภาษีที่มีแบรนด์ชั้นนำของโลกมากกว่า 130 ร้านเลยทีเดียว เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับทั้งคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติรวบรวมทั้งแบรนด์เนมหรือเครื่องสำอางค์ไว้อย่างมากมายสินค้าบางอย่างท่านสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าข้างนอกถึง 40% และยังมีร้านขายขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่นอีกเป็นจำนวนมากให้ท่านได้ลองซื้อและลองชิมกันมากมาย
  4.ห้าง AEON และ JUSCO : สถานี OROKU
  ย่านสถานี OROKU นี้เป็นหนึ่งในสวรรค์แห่งการชอปปิงของโอกินาว่า และยังเป็นย่านที่ขึ้นชื่อว่าของถูกอีกด้วย ห้าง AEON และ JUSCO เป็น 2 สถานที่ห้ามพลาด เพราะมีทั้งเครื่องใช้ในบ้าน ของใช้ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ขนม และเสื้อผ้าแบรนด์ญี่ปุ่นมากมาย
  5. ร้าน RYUKYU SHINMEN TONDOU : สถานี OROKU
  ร้านราเมนชื่อดังที่สุดในจังหวัดโอกินาว่า ที่อยากให้ท่านได้ลองชิม โดยจุดเด่นจะอยู่ที่รสชาติของน้ำซุปกระดูกและจะมีการแบ่งเป็นราเมนผู้ชาย คือสีดำและราเมนผู้หญิงคือสีแดง ซึ่งถือเป็นกิมมิคของทางร้านอีกด้วย
  6.ตลาดSAKAEMACHI MARKET :สถานี ASATO
  ตลาดยุคเก่าแกแห่งเมืองโอกินาว่า ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายแห่งยุคโชวะเรียกว่าเป็นตลาดที่ส่วนมากจะมีแต่ชาวท้องถิ่นเท่านั้นที่รู้จักช่วงเวลาแนะนำให้ไปคือช่วงเย็นถึงดึกถนนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยอิซากายะหรือร้านเหล้าสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแน่นอนสำหรับชาวต่างชาติ
 • โปรแกรมแนะนำสำหรับท่านที่ชื่นชอบแนวธรรมชาติ
  เกาะอิชิงากิ+ปั่นจักรยานเกาะทาเคโตมิ เกาะอิชิงากิตั้งอยู่ในหมู่เกาะยาเอะยามะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 บนเกาะมีหาดทรายขาวเนียนละเอียดมากมายโดยเฉพาะที่หาดโยเนะฮาระ (YONEHARA) เป็นจุดเล่นน้ำและดำน้ำตื้นยอดนิยมมีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์สวยงามรวมถึงอ่าวคาบิระ (KABIRA BAY)สามารถนั่งเรือท้องกระจกเพื่อชมโลกใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินป่าพายเรือคายัคไปตามแม่น้ำเกาะทาเคโตมิตั้งอยู่ในหมู่เกาะยาเอะยามเช่นเดียวกับเกาะอิชิงากิเกาะแห่งนี้มีจุดเด่นคือหมู่บ้านริวกิวที่ยังคงรักษาวีถีชีวิตดั้งเดิมและวัฒนธรรมของโอกินาว่าในอดีตไว้บ้านเรือนที่มีหลังคากระเบื้องสีแดงล้อมรอบด้วยแนวกำแพงหินสามารถนั่งรถลากด้วยควายเที่ยวชมถนนสายวัฒนธรรมหรือจะเช่าจักรยานปั่นชมรอบๆรวมทั้งปั่นไปยังชายหาดเพื่อเล่นน้ำได้อีกด้วยนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่เกาะแห่งนี้เป็นONE DAY TRIP เพราะใช้เวลาเดินทางจากเกาะอิชิงากิเพียง 10 นาทีเท่านั้น
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SMILE NAHA CITY หรือ RED PLANET หรือ SUN QUEENหรือเทียบเท่า

วันที่ 03 ม.ค. 63 : ร้านโอกาชิ โกเต็น - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านโอกาชิโกเต็น (OKASHIGOTEN) ร้านขายขนมที่มีชื่อเสียงมากในโอกินาว่ามีความเก่าแก่เป็นเจ้าแรกที่ขายทาร์ตมันม่วงที่เป็นของฝากขึ้นชื่อถ้าหากได้มาเยือนสามารถชมโรงงานผลิตทาร์ตมันม่วงได้ด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ (OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM)ตั้งอยู่ภายในOCEAN EXPO PARK เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นจุดเด่นของที่นี่คือแท็งก์น้ำคุโรชิโอะ (KUROSHIO TANK) เป็นหนึ่งในแท็งก์น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งในแท็งก์นี้มีดาวเด่นอย่างฉลามวาฬและปลากระเบนราหูอาศัยอยู่นอกจากนี้ยังสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอีกมากมาย ตื่นตาตื่นใจใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิมีที่จัดการแสดงปลาโลมาแสนรู้ (OKICHAN THEATER) เวลาแสดงรอบละประมาณ 20 นาที
  **กรุณาตวจสอบรอบการแสดงก่อนเข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม**
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร---ยากินิกุ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUN COAST หรือMIYUKI HAMABARU RESORT หรือ RESONEX NAGO หรือเทียบเท่า


วันที่ 04 ม.ค. 63 : ผามันซะโมะ - หมู่บ้านอเมริกัน มิฮามะ - สนามบินนาฮะ (โอกินาวา)- กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ผามันซะโมะ (CAPE MANZAMO) สามารถรองรับคนที่ไปเยือนได้ถึง 10,000 คนจึงเป็นที่มาของชื่อมันซะโมะรูปร่างของหินลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าออกสู่ทะเลจีนตะวันออกมีความสูงชันกว่า 20 เมตรเป็นจุดเด่นที่ผู้มาเยือนต้องถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอเมริกัน มิฮามะ (MIHAMA AMERICAN VILLAGE )ศูนย์รวมแหล่งความบันเทิงขนาดใหญ่สร้างให้บรรยากาศคล้ายแหล่งช็อปปิ้งในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะโอกินาว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีสิ้นค้าหลากหลายสไตล์
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮะ(โอกินาว่า) เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางเดินทางกลับ
 • 18.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG XXX
 • 20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) กรณีต้องการพักห้อง Triple 3 ท่าน หากโรงแรมไม่มีห้อง Triple ลูกค้าต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่ (Twin) และ 1 ห้องเดี่ยว (Single)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ยกเลิกเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ ท่านละ 5,000 เยนตลอดทริป

RELATED ARTICLES

อาหารญี่ปุ่น สุดยอดของความอร่อย ตอนที่ 1

อาหารญี่ปุ่น ไม่ว่าจะมาจากเมืองไหนของญี่ปุ่น ก็ยังคงความอร่อยและมีเอกลักษณ์ของเมืองนั้นๆ มีอะไรน่าอร่อยให้ชิมบ้างนะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!