กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น
 • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น!!! 
 • สนุกสนานกับกิจกรรมที่ลานสกี Fujiten Snow Resort 
 • ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ ณ หมู่บ้านเยอรมัน
 • ชมวัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
 • ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ มิตซุยเอ้าท์เลท
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: NOKSCOOT
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.62-มี.ค.63 (ปีใหม่)
รหัสสินค้า: JPBKKNRTXWIT223

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 December 1-4Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 December 2-5Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 December 3-6Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 December 4-7Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
25,900 THB
จอง 6 December 5-8Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
25,900 THB
จอง 6 December 6-9Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
25,900 THB
จอง 6 December 7-10Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
25,900 THB
จอง 6 December 8-11Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
25,900 THB
จอง 6 December 9-12Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
25,900 THB
จอง 6 December 10-13Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 December 11-14Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 December 12-15Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 December 13-16Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 December 14-17Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 December 15-18Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 December 16-19Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 December 17-20Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 December 18-21Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 December 19-22Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 December 20-23Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 December 21-24Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 December 22-25Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 December 23-26Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
26,900 THB
จอง 6 December 24-27Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
26,900 THB
จอง 6 December 25-28Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
26,900 THB
เต็ม 0 December 26-29Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
26,900 THB
จอง 6 December 27-30Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
29,900 THB
เต็ม 0 December 28-31Dec 2019 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
29,900 THB
จอง 6 December 29 Dec 2019-1 Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
35,900 THB
จอง 6 December 30 Dec 2019-2 Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
35,900 THB
จอง 6 December 31 Dec 2019-3 Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
35,900 THB
จอง 6 January 1-3Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
29,900 THB
จอง 6 January 2-5Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
27,900 THB
จอง 6 January 3-6Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
27,900 THB
จอง 6 January 4-7Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
25,900 THB
จอง 6 January 5-8Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 January 6-9Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 January 7-10Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
22,900 THB
เต็ม 0 January 8-11Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
22,900 THB
จอง 6 January 9-12Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 January 10-13Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 January 11-14Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 January 12-15Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 January 13-16Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
22,900 THB
จอง 6 January 15-18Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 January 16-19Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 January 17-20Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
เต็ม 0 January 18-21Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
เต็ม 0 January 20-23Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
22,900 THB
จอง 6 January 21-24Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
22,900 THB
จอง 6 January 22-25Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 January 23-26Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 January 24-27Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 January 25-28Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 January 26-29Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 January 27-30Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
22,900 THB
จอง 6 January 28-31Jan 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
22,900 THB
จอง 6 January 29 Jan 2020-1 Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 January 30 Jan 2020-2 Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 January 31 Jan 2020-3 Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 1-4Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 2-5Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 3-6Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
22,900 THB
จอง 6 February 4-7Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
22,900 THB
จอง 6 February 5-8Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 6-9Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 February 7-10Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
25,900 THB
จอง 6 February 8-11Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
25,900 THB
จอง 6 February 9-12Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 February 10-13Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 11-14Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 12-15Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 13-16Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 14-17Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
เต็ม 0 February 15-18Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 16-19Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 17-20Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 18-21Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 19-22Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 20-23Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 21-24Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 22-25Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 23-26Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 24-27Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 25-28Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 26-29Feb 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 27 Feb 2020-1 Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 28 Feb 2020-2 Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 February 29 Feb 2020-3 Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
23,900 THB
จอง 6 March 1-4Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 March 2-5Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 March 3-6Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 March 4-7Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 March 5-8Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 March 6-9Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 March 7-10Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 March 8-11Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 March 9-12Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 March 10-13Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 March 11-14Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 March 12-15Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 March 13-16Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 March 14-17Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 March 15-18Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
จอง 6 March 16-19Mar 2020 XW102
02:45-10:25
XW101
13:55-19:10
24,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง -
2 ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – ออนเซ็น
Fujinobou Kaen Hotel/ Alexander Yamanakako Hotel หรือเทียบเท่า
3 ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกี Fujiten - โอชิโนะฮัคไก – มิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ- จ.ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมู่บ้านเยอรมัน - นาริตะ
Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์ (เช่นตลาดปลา ชิบูย่า ฮาราจูกุ)
Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเท่า
5 วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ - ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองเที่ยวบินที่ NRT - DMK XW101 13.55-19.10 -

วันแรก : พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 • 23.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOKSCOOT มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า l

วันที่สอง : ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku – ออนเซ็น

 • 02.20 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW102 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง กรณีท่านต้องการสั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น)
 • 10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ นำท่านขึ่นรถโค้ชปรับอากาศจากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่โตเกียวเมืองหลวง
 • รับประทานอาหารกลางวัน - บริการเบนโตะบนรถ เพื่อความสะดวกในการเดินทางและเวลาท่องเที่ยว
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขาย ขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ที่นี่ หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ สำหรับโตเกียวสกายที เปิด ให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวน์เวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา นำท่านช้อปปิ้งย่านชินจูกุและ Laox Shinjuku แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องสำอางเช่นแบนรด์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เคร่องใช้เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักออนเซ็น
 • รับประทานอาหารค่ำ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น!!!
 • หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการ อาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี พร้อมทั้งบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง
 • พักที่ Fujinobou Kaen Hotel/ Alexander Yamanakako Hotel หรือเทียบเท่า
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่สาม : ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกี Fujiten - โอชิโนะฮัคไก – มิตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ- จ.ชิบะ - งานประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village หมู่บ้านเยอรมัน - นาริตะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซึ่งได้จำลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิตวิธีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเข้าไปทดสอบในห้องจำลองแผ่นดินไหวในระดับที่แตกต่างกันได้ พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ เช่นโฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีมต่างๆเป็นต้น
 • นำท่านไป ลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะขาวโพลนอิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วยสกีเลือกสนุกกับสโนว์บอร์ดหรือเลือกเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก หรือท่านจะสามารถเลือกถ่ายรูปบริเวณรอบ หรือซื้อของที่ระลึกจากร้าน souvenir shop หรือเลือกทานอาหารเครื่องดื่มที่บริเวณชั้น2ของตัวอาคารได้ตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกีและชุดสำหรับเล่นสกีราคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลื่อน Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยังไม่พร้อมให้บริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไม่เอื้ออำนวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณน้อยอยู่ โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็นโออิชิปาร์ค แทนและสภาพอากาศ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - Japanese Set เมนู Tobanyaki
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อน้ำใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระถายภาพ หรือเลือกซื้อของฝาก ชิมของอร่อยๆโมจิย่าง ซอฟครีมตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล หรือ ที่ญี่ปุ่นเรียกว่า “โตเกียว อควาไลน์” ซึ่งเป็นทางด่วนที่เชื่อมระหว่างเมืองคาวาซากิ จังหวัด คานากาว่าและเมืองคิซาระสุ จังหวัดชิบะ
 • นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ (MITSUI OUTLET PARK KISARAZU) เอาท์เล็ท มอลล์ที่เป็นที่นิยมในหมู่คนญี่ปุ่นมีร้านค้าแบนด์ต่างๆรวม 308 ร้าน นับเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังยี่ห้อดังๆ เช่น CATH KIDTON, ASICS, BEAMS, BURBERRY, COACH, CROCS, GAP, LACOSTE, KATE SPADE, LEGO, MARK JACOBS, ONITSUKA TIGER, PAUL SMITH, SEIKO และแบรนด์อื่นๆอีกมากมาย
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่จังหวัดชิบะ นำท่านไป หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว (Tokyo German Village) คือธีมพาร์คที่จัดงานประดับไฟ 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต จัดติดต่อกันมาปีนี้เป็นครั้งที่ 14 แล้ว โดยจะประดับหลอดไฟทั้งสิ้น 3 ล้านดวงจนพร่างพราวไปด้วยแสงสว่างทั่วทั้งบริเวณทั้งอุโมงค์สายรุ้ง (Rainbow Tunnel) สูง 70 เมตรที่ระยิบระยับไปด้วยแสงไฟ 7 สีสวยงาม ไฟประดับสามมิติขนาดมหึมา และเวทีหลักของงานอย่าง “มาร์คพลัทซ์ (Marktplatz) ” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์เยอรมันที่ประดับประดาด้วยแสงไฟสวยงาม อีกทั้งโชว์ ที่นี่มีการแสดงแสงสีเสียง 3D illumination ที่เน้นศิลปะและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันช่วยสร้างบรรยากาศให้ยิ่งคึกคัก นอกจากนี้จากบนชิงช้าสวรรค์บริเวณเนินสูงมองลงมาก็จะได้เห็นภาพอันสว่างไสวระยิบระยับเต็มไปหมด ราวกับปูไว้ด้วยพรมแห่งแสงไฟ ซึ่งดูสวยงามจนลืมอากาศอันหนาวเหน็บในคืนฤดูหนาวได้เลยทีเดียว
 • จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัยบริเวณโรงแรม
 • พักที่ Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกซื้อBus เสริมพร้อมทัวร์ (เช่นตลาดปลา ชิบูย่า ฮาราจูกุ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น อากิฮาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชินจูกุหรือช้อปปิ้งแถวนาริตะ เช่นห้างอิออนมอลล์,ชิซุยเอ้าท์เลท ท่องเที่ยวโดยตัวท่านเอง
 • Shisui Premium Outlets อยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะ เปิดให้บริการทุกวัน มีแบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่นและแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านค้าเช่น Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger, New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถช้อปได้ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย
  - การเดินทางโดย Shuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
  - การเดินทางโดยรถไฟ JR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR Shisui Station แล้วขึ้นรถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที
 • เลือกเที่ยวดิสนีย์ Tokyo Disneyland หรือ DisneySea ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบัสจากสนามบนสู่ดิสนีย์ได้โดยง่าย หมายเหตุ: ราคาบัตรท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) กรณีต้องการสั่งซื้อบัตรกับบริษัทฯ (กรุณาแจ้งความประสงค์อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางพร้อมชำระค่าบัตร) บัตรโตเกียวดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์ซี ราคาเท่ากันและเลือกเข้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งโตเกียวดิสนีย์ ท่านจะได้พบกับความมหัศจารรย์ของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland)และโตเกียวดิสนีย์ซี (Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจแล ะเครื่องเล่นมากมาย จะทำให้คุณได้สัมผัสถึงความสุขตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณเข้าไป สวนสนุกทั้งสองแห่งนี้เต็มไปด้วยความบันเทิง พร้อมกับกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น ท่านจะได้พบกับตัวละครสุดคลาสสิคจากดิสนีย์มากมายที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือดำดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรกับโตเกียวดิสนีย์ซีที่มาพน้อมกับตัวละครจากใต้ทะเลมากมาย ดิสนีย์เป็นโลกแห่งจิ นตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จำกัดจำนวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ
  • เล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story
  • ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean
  • เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion
  • สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World
  • ชมภาพ ยนตร์สามมิติ The Invention of the Year
  ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการ จับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ ท่านสามารถเดินทางจากสนามบินนาริตะได้โดยรถไฟหรือรถชัตเติ้ลบัส หรือถ้าเดินทางจากโตเกียว ท่านสามารถขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกียวไปยังโตเกียวดิสนีย์แลนด์โดยใช้เวลา 15 นาที อีกทั้ง ยังมีรถโดยสารวิ่งตรงจากโรงแรมหรือสถานที่ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน
  - วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริต ขึ้นรถไฟ JR นาริตะเอ็กซ์เพรส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที) เปลี่ยนสายรถที่สถานีรถไฟ JR โตเกียว ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ เดินประมาณ 5 นาทีถึงโตเกียวดิสนีย์แลนด์
  - เลือกซื้อบัสเสริม+เที่ยวโตเกียว (มีบัสและไกด์) หมายเหตุ: รายการนี้เป็นการเสนอขายรถบัส+ทัวร์เสริมวันฟรีเดย์เช่น ไปเที่ยวตลาดปลา ช้อปปิ้งชิบูย่า ฮาราจูกุ เป็นต้น ไกด์จะเสนอรายการเที่ยวหน้างาน ทางบริษัทและไกด์ไม่สามารถบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความต้องการเดินทางของลูกค้าแต่ละท่านเท่านั้น (หากท่านต้องการแจ้งความประสงค์กับไกด์หน้างาน)
  อัตราค่าบริการ /ท่าน
  เดินทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน
  เดินทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน
  เดินทาง 26-30 ท่าน ราคา 2,000 บาท/ท่าน
  เดินทาง 31 ท่านขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • พักที่ Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า : วัดนาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ - ห้างอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองเที่ยวบินที่ NRT - DMK XW101 13.55-19.10

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ และจำนวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลักเป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดีย์ห้าชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณสำหรับเลี้ยงสัตว์ ภายใ นก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ นำท่านกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล ให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินค้าพื้นเมือง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ร้านดองกี้ เป็นร้านที่รวบรวมสินค้าต่างๆของญี่ปุ่นไว้มากมาย ในราคาพิเศษ ใกล้ๆกันจะมีห้างอิออนมอลล์ ท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งได้
 • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 13.55 น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW101(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น)
 • 19.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน NOKSCOOT AIR กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้)
  **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้นพร้อมชำระค่าน้ำหนัก**
  - ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 400 บาท / 10 กก. ชำระเพิ่ม 700 บาท / 15 กก. ชำระเพิ่ม 1,000 บาท
  / 20 กก. ชำระเพิ่ม 1,300 บาท / 30 กก. ชำระเพิ่ม 2,350 บาท
  หมายเหตุ: สายการบินไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ชิ้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกับสุขภาพเพิ่มได้

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
 • ค่าประกันกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ

RELATED ARTICLES

ไปญี่ปุ่นซื้ออะไรดีที่ 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า กับ 5 แห่งต่อไปนี้ที่คนชอบช้อปปิ้งไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปเดินให้ได้

5 ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ขอคู่ญี่ปุ่น ณ โตเกียวแดนปลาดิบ

จีบใครก็กินแห้ว ชอบใครเขาก็มีคู่ มาตรงนี้เลยจ้า เอาใจคนสถานะ "โสด" กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา? จะพาไปศาลเจ้าแก้นก ไปขอคู่ญี่ปุ่น คราวนี้ถึงเวลาต้องได้คู่กับเค้าบ้างล่ะ

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!