กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ชมทัศนียภาพที่สวยงามบนสะพานแขวนมาจังโฮซู
 • ชมทะเลสาบน้ำใสสีเขียวดุจมรกตที่หุบเขาศิลปะโพชอน
 • ชมความงามของพระเศียรของพระพุทธรูป ขนาดมหึมา วัดวาวูจองซา
 • สนุกสนานกับดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • สวมชุดฮันบกพร้อมถ่ายภาพความทรงจำ
 • คล้องกุญแจคู่รักบนหอ Seoul Tower
 • เดินช็อปปิ้ง ณ ตลาดเมียงดงและตลาดสุดฮิป ตลาดฮงอิก
Details
ประเทศ: เกาหลี
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: Jin Air
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.62
รหัสสินค้า: KRBKKICNLJHN07

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ -
2 เดินทางถึงสนามบินอินชอน – สะพานแขวนมาจังโฮซู – หุบเขาศิลปะโพชอน – ป้อมฮวาซอง
NEW M HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก – ร้านเครื่องสำอางค์
GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสม – ศุนย์สมุนไพร – พระราชวังชางด็อก – ถนนซัมชองดง – คล้องกุญแจคู่รัก โซลทาวน์เวอร์ – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 น้ำมันสนเข็มแดง – ตลาดฮงอิก – ร้านละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ -

วันแรก : พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

 • …… น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน JIN AIR เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 • …… น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ002 / LJ004 (มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น BOX SET) ***บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครั้งก่อนเดินทาง หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ***

วันที่สอง : เดินทางถึงสนามบินอินชอน – สะพานแขวนมาจังโฮซู – หุบเขาศิลปะโพชอน – ป้อมฮวาซอง

 • 05.25 น. ถึงสนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย พาท่านเดินทางสู่เมืองพาจูไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ชาวเกาหลีนิยมมาชมใบไม้เปลี่ยนสีกันซึ่งก็คือ สะพานแขวนมาจังโฮซู (SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) ถือเป็นสะพานแขวนที่มีความยาวที่สุดในเกาหลี มีความยาวถึง 220 เมตร บริเวณสะพานตรงกลางสะพานจะมีพื้นกระจกใสยาวประมาณ100เมตร ทำให้มองเห็นผืนน้ำด้านล่างของทะเลสาบมาจังได้ ถือเป็นการท้าทายความเสียวของท่านได้เป็นอย่างดี ซึ่งทะเลสาบมาจังนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะ แห่งใหม่ของชาวเมืองพาจู โดยทะเลสาบมาจังนี้สามารถเที่ยวได้ทุกฤดู ไม่ว่าจะเป็น ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูหนาว แต่ที่สวยที่สุด คงหนีไม่พ้นช่วงดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่จะมองเห็นใบไม้ทั่วทั้งหุบเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล สีส้ม สีแดง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้ทำ เช่น กิจกรรมทางน้ำต่างๆ , แคมป์ปิ้ง, ให้อาหารปลา, เรือถีบ หรือจะเป็น การจิบกาแฟ ณ คาเฟ่ บนภูเขา ถือเป็นสถานที่เที่ยวที่แนะนำให้ทุกท่านมาในช่วงนี้เลย
  รับประทานอาหารเที่ยง - เมนูชาบู ชาบู (สุกี้สไตล์เกาหลี)
 • จากนั้นพาท่านไปผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ณ หุบเขาศิลปะโพชอน(POCHEON ART VALLEY) ซึ่งบางท่านอาจจะเคยเห็นสถานที่นี้แล้วจากซีรี่ย์เกาหลีเรื่องดัง Moon Lovers, Legend of the Blue Sea, Can You Hear My Heart ซึ่งหุบเขานี้แต่เดิมเป็นเหมืองหินแกรนิตเก่าลักษณะเป็นเหว ต่อมาได้มีการพัฒนาปรังปรุงตกแต่งอย่างสวยงาม โดยการนำภาพผลงานศิลปะและประติมากรรมรูปปั้นที่มีลักษณะต่างๆ จัดวางโดยรอบ และที่เรียกว่าเป็นไฮไลต์ของหุบเขาโพชอนแห่งนี้นั่นก็คือทะเลสาบที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวดุจมรกต เมื่อแสงแดดกระทบกับน้ำทีเขียวจะสะท้อนแสงสวยงามออกมาให้ทุกท่านได้ชมความงามตามธรรมชาติพร้อมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก นอกจากนั้นยังมีที่ให้ท่านได้เดินเล่นพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมทั้งทำกิจกรรมอีกมากมายในบริเวณทะเลสาบมาจังแห่งนี้ เช่น ชมพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ภายในมีหอดูดาวและมีการจัดแสดงภาพด้วยระบบ4มิติ , พิพิธภัณฑ์จัดแสดงหินแกรนิต รวมทั้งยังมีร้านขายของที่ระลึกมากมาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวเกาหลีนิยมมาพักผ่อนกันในวันหยุดหุบเขาศิลปะโพชอน
 • พาท่านเดินทางไปชม ป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ สร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ.1794-1796 เป็นป้อมปราการประจำเขตซูวอนของจังหวัดคยองกี เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้กำแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศและมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม ป้อมฮวาซองถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีสำหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ เชื่อกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น และที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยการสู้รบและถูกทำลายไปหลายส่วน แต่ก็มีการบูรณะขึ้นใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบันจะมีการ แสดงการเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณด้วยป้อมฮวาซอง
 • รับประทานอาหารค่ำ - เมนูบุลโกกิ (หมูผัดซอส)
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SUWON NEW M หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก – ร้านเครื่องสำอางค์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา ตั้งอยู่ใน เมืองซูวอน ท่านจะได้ชมความงามของพระเศียรของพระพุทธรูป ขนาดมหึมา ซึ่งถือเป็นวัดที่มีเศียรพระพุทธรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเศียรพระพุทธรูปมีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ บางท่านอาจจะมองเป็นเสมือนลำตัวของพระพุทธรูป ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ วางเรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขาจะพบ อุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอน ขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจาก อินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆัง ที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปีค.ศ.1988 อีกด้วย ทางวัดยังได้มีการให้ทำบุญซื้อหลังคาวัดแล้วให้เขียนชื่อผู้ที่บริจาคไว้บนหลังคาได้อีกด้วยวัดวาวูจองซา
 • รับประทานอาหารเที่ยง - เมนูบุลโกกิ (หมูย่างเกาหลี)
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุขชมความน่ารักของหมี ที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่ง จะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะหนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จัดตามตารางประจำวัน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานที่ผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื้อสาหร่าย พร้อมทั้งทดลองชิมได้ตามอัธยาศัย และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ เช่น รสกุ้ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แล้วเชิญท่าน สวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจำลอง 4 มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ ศูนย์เครื่องสำอาง มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ เช่น ครีมน้ำแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก ฯลฯ พร้อมทั้งอัพเดตสินค้าด้านความงามแบบใหม่ๆ เคล็ดลับความงามที่สาวเกาหลีนิยมใช้กัน
 • รับประทานอาหารค่ำ - เมนูโอซัมบุลโกกิ (หมูและปลาหมึกผัดซอสเกาหลี)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : ศูนย์โสม – ศุนย์สมุนไพร – พระราชวังชางด็อก – ถนนซัมชองดง – คล้องกุญแจคู่รัก โซลทาวน์เวอร์ – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พาท่านเข้าชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
 • นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบำรุงตับ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมรับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
 • จากนั้นพาท่านไปชม พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวังที่สร้างหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตริย์หลายพระองค์ของราชวงศ์โชซอน ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี ภายในประกอบด้วยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวังสำหรับราชวงศ์ และสวนบีวอน หรือรู้จักกันในนามสวนฮูวอน สวนหย่อมด้านหลังที่เต็มไปด้วยต้นไม้ยักษ์อายุกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาพักผ่อน มีความธรรมชาติมากที่สุด ไว้เป็นที่พักผ่อน ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดคือ ฤดูใบไม้ร่วง
 • รับประทานอาหารเที่ยง - เมนูไก่ตุ๋นโสม
 • และถ้าพูดถึงถนนที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นของกรุงโซลก็คงต้องเป็น ถนนซัมชองดง(SAMCHEONGDONG-GIL) เป็นถนนที่ผสมผสานระหว่างความโบราณและความทันสมันกันได้อย่างลงตัว โดยบ้านเรือนบางหลังยังคงความโบราณในรูปแบบบ้านเกาหลีโบราณ ฮันอกสไตล์ และมีความทันสมัยโดยการตกแต่งแบบสมัยใหม่มีการระบายสีและตกแต่งทำเป็นร้านค้าสมัยใหม่ แกลอรี่ คาเฟ่เก๋ๆ ตลอดตามแนวกำแพงจะมี STREET ART ตามแนวกำแพง ให้ทุกท่านได้ชื่นชมความงามและสนุกสนานกับการถ่ายรูป เพราะสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุม เรียกได้ว่า เดินไม่เบื่อกันเลยทีเดียว หากท่านเดินเล่นจนเหนื่อยแล้วก็หาที่นั่งจิบกาแฟ เป็นร้านคาเฟ่เก๋ๆ ดื่มด่ำความโรแมนติกของบรรยากาศในร้าน ที่ตกแต่งอย่างคลาสสิก และที่ท่านต้องมาที่นี่ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนี้เพราะตลอดสองข้างทาง ท่านจะเห็นความงดงามจากใบไม้แดงจากต้นเมเปิ้ลและใบไม้สีเหลืองอร่ามจากต้นแปะก๊วย ซึ่งสวยงามมากจริงๆ
 • จากนั้นนำท่านไปยัง ภูเขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทำคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนำแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล
 • แล้วพาท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ SM Duty Free โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ
 • รับประทานอาหารค่ำ - เมนูบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์
 • จากนั้นเดินเวลาท่านเดินช็อปปิ้ง ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและ สถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อสยามแสควร์เกาหลี ท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : น้ำมันสนเข็มแดง – ตลาดฮงอิก – ร้านละลายเงินวอน -  กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พาท่านชม น้ำมันสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้น เลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด, โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ เป็นต้น และยังให้ท่านได้ลองตรวจเส้นเลือดภายในร่างกายท่านฟรี อีกด้วย
 • เดินเล่นก่อนกลับ ที่ตลาดสุดฮิป ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิก จะมีผลงาน ศิลปะในรูปแบบต่างๆเช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมดที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของบางอย่างทำมาชิ้น เดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อบางที่อาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก
 • รับประทานอาหารกลางวัน - เมนูจิมดัก (ไก่และวุ้นเส้นเกาหลีผัดซอส)
 • แล้วพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินรามยิน อูด้ง กิมจิ ลูกอมรสแปลกๆ บราวนี่ ฮันนี่บัตเตอร์ชิพ ถั่วรสต่างๆ ป๊อกกี้รสต่างๆ นมกล้วย ขนมธัญพืช และอื่นๆอีกมากมาย
 • จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินอินชอนเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 • ……. น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน JINAIR เที่ยวบินที่ LJ001 /LJ003 (มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น BOX SET)
 • ……. น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 • ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 15 กก.)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน
  (กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทางค่ะ)
  (ในส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%(ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

RELATED ARTICLES

ผู้หล่อ บอกต่อด้วย ตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม

ย่านเมียงดงหรือตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม ย่านช้อปปิ้งเมียงดง หรือ มยองดง (Myeong-dong) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นก็ว่าฟินแล้ว ได้ไปเกาหลีพ่วงเข้าไปอีก ฟินยกกำลังสองกันเลยทีเดียว บอกเลยว่าเป็นทริปที่คุ้มค่ามากจริงๆ

5 พิกัดอัพรูปลงใน IG ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เกาหลี

เกาหลีไม่ได้มีดีแค่หน้าหนาว...ลองจัดทริปยาวไปเที่ยวฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกันบ้างดีกว่า ตามน้องวันเดอร์มา จะพาไปเที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสีให้ทั่วเกาหลีไปเลย วิวทิวทัศน์เอย สภาพอากาศเอย บอกเลย... คุณจะต้องตกหลุมรัก กับ 5 พิกัดใบไม้เปลี่ยนสี แบกกล้อง แบกพร็อพไปให้พร้อมแล้วซ้อมท่าโพสไว้ได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!