กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • กรีซ ดินแดนเหล่าทวงเทพ เที่ยวชมกรุงเอเธนส์ ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ที่มีอารยธรรมแบบอาณาจักรกรีกโบราณและโรมัน
 • ซานโตรินี เกาะในฝัน ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ
 • ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดบนเกาะซานโตรินี่ ณ เอีย วิลเลจ หมู่บ้านสีขาว ที่ตั้งลดหลั่นไล่ระดับตามหน้าผาสูงชัน ตัดกับท้องฟ้าและผืนมหาสมุทรสีฟ้าคราม ที่มีความสวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะในกรีซ
 • เที่ยวกรุงเมืองเดลฟี อดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นสะดือของโลก “Navel of the Earth” เข้าชมวิหารแห่งเทพเจ้าอพอลโล ชมความงดงามของอารยธรรมกรีกโบราณ
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ อะโครโพลิสแห่งเอเธนส์ เมืองป้อมปราการโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมวิหารพาร์เธนอน วิหารโบราณที่สร้างเพื่อเป็นศาสนสถานบูชาเทพีเทพีอธีนา หรือเทพีแห่งปัญญา ความรอบรู้
Details
ประเทศ: กรีซ
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
รวมมื้ออาหาร: 16 มื้อ
สายการบิน: Qatar Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย. 62 - มี.ค. 63

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 5 November 1-9Nov 2019 QR833
19:35-23:25
QR836
02:40-13:15
69,900 THB
เต็ม 0 November 2-10Nov 2019 QR833
19:35-23:25
QR836
02:40-13:15
69,900 THB
จอง 5 November 22-30Nov 2019 QR833
19:35-23:25
QR836
02:40-13:15
69,900 THB
จอง 5 November 30 Nov 2019-8 Dec 2019 QR833
19:35-23:25
QR836
02:40-13:15
69,900 THB
จอง 5 December 24 Dec 2019-1 Jan 2020 QR833
19:35-23:25
QR836
02:40-13:15
75,900 THB
จอง 5 December 28 Dec 2019-5 Jan 2020 QR833
19:35-23:25
QR836
02:40-13:15
79,900 THB
จอง 5 January 11-19Jan 2020 QR833
19:35-23:25
QR836
02:40-13:15
69,900 THB
จอง 5 January 17-25Jan 2020 QR833
19:35-23:25
QR836
02:40-13:15
69,900 THB
จอง 5 February 1-9Feb 2020 QR833
19:35-23:25
QR836
02:40-13:15
69,900 THB
จอง 5 February 8-16Feb 2020 QR833
19:35-23:25
QR836
02:40-13:15
69,900 THB
จอง 5 February 21-29Feb 2020 QR833
19:35-23:25
QR836
02:40-13:15
69,900 THB
จอง 5 March 6-14Mar 2020 QR833
19:35-23:25
QR836
02:40-13:15
69,900 THB
เต็ม 0 March 21-29Mar 2020 QR833
19:35-23:25
QR836
02:40-13:15
69,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – โดฮา -
2 โดฮา – เอเธนส์ – ชมเมือง – แหลมซูเนี่ยน – วิหารโพไซดอน
Novotel Athens Hotel
3 เอเธนส์ – เรือเฟอร์รี่ สู่เกาะซานโตรินี่ พักสองคืน – หมู่บ้านเอีย – ชมเมืองเก่า
El Greco Hotel
4 เกาะซานโตรินี่ – นั่งกระเช้าชมเมืองฟิร่า – ล่องเรือชมภูเขาไฟ
El Greco Hotel
5 ซานโตรินี่ – บินไฟล์ภายในสู่กรุงเอเธนส์ – ช้อปปิ้ง
Novotel Athens Hotel
6 เอเธนส์ – เดลฟี่ – เข้าชมวิหารอพอลโล
Hotel Delphi Palace Hotel
7 เดลฟี่ – อะราโชวา – คอรินท์ – เอเธนส์
Novotel Athens Hotel
8 เอเธนส์ – อะโครโปลิส – สนามบิน -
9 โดฮา – กรุงเทพฯ -

วันที่1 กรุงเทพฯ – โดฮา

 • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยดูแลอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833
 • เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่2 โดฮา – เอเธนส์ – ชมเมือง – แหลมซูเนี่ยน – วิหารโพไซดอน

 • ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 211
 • เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • เที่ยวชมกรุงเอเธนส์ เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ กรุงเอเธนส์ใช้ชื่อตามเทพเจ้า อาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อน คริสตกาล ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
 • นำท่านนั่งรถชมเมือง ผ่านชม รัฐสภา ซึ่งจะมีทหารใส่ชุดแบบพื้นเมืองเฝ้าอยู่และจะมีการเปลี่ยนเวรยามทุกๆ ชั่วโมง, พระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นที่พำนักของประธานาธิบดี, โรงละครแห่งชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกม้าที่สร้างโดยจักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใช้เป็นที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ออกเดินทางสู่ แหลมซูเนี่ยน ตั้งอยู่ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝั่งข้างทางท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศริมชายหาดกายฟาด้า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทางตอนใต้ของแหลมซูเนี่ยน ที่นี่เป็นที่ตั้งของวิหารของเทพโพไซดอน เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล
 • ได้เวลาเดินทางกลับสู่ กรุงเอเธนส์
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่: Novotel Athens Hotel / หรือระดับเทียบเท่า

วันที่3 เอเธนส์ – เรือเฟอร์รี่ สู่เกาะซานโตรินี่ พักสองคืน – หมู่บ้านเอีย – ชมเมืองเก่า

 • บริการอาหารเช้า แบบกล่อง / นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
 • ออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ โดยเรือเฟอร์รี่ ชมความงดงามของท้องทะเล
 • เดินทางถึง เกาะซานโตรินี่ (SANTORINI ISLAND) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลก ต่าง ใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม หมู่บ้าน Pyrgod ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้องล่างอัน
 • ชม หาดเพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายดำ (Black Beach) ที่ชายหาดเป็น ทรายสีดำสนิทจากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของหาดทรายสีดำตัดน้ำทะเลสีฟ้าที่เรียกว่า (Kamari Beach) ที่พบได้ที่นี่แห่งเดียว
 • เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมู่บ้านเอีย (Oia Village) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็นไฮไลท์ของเกาะที่พลาดไม่ได้
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • พักที: El Greco Hotel / หรือระดับเทียบเท่า

วันที่4 เกาะซานโตรินี่ – นั่งกระเช้าชมเมืองฟิร่า – ล่องเรือชมภูเขาไฟ

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางขึ้นสู่ หน้าผาโดย CABLE CAR สู่ เมืองฟิรา (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี่ ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 แทนศูนย์กลางเก่าที่โดนแผ่นดิน ไหว ทำลาย มีความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาวและฟ้าน้ำทะเล
 • ชมเมืองฟิรา กับสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ลานระเบียง และสีสันของอาคารบ้านเรือน ถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่างๆตั้งตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาว และฟ้าน้ำทะเล
 • ชมย่านการค้า ของเมืองฟิราให้ท่านได้พักผ่อนอย่างแท้จริงกับบรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งนี้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมาย
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • สัมผัสประสบการณ์การล่องเรือพื้นเมืองล่องทะเลไปสู่ “NEW KAMENI VOLCANO” เกาะที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟโดยที่ท่านได้มีโอกาสสัมผัสปากปล่องภูเขาไฟอย่างใกล้ชิดจนสามารถรู้สึกถึงความร้อนตามก้อนหินต่างๆ ที่ยังมีควันระอุอยู่
 • จากนั้นล่องเรือสู่ “HOT SPRINGS” (หากต้องการลงไปสัมผัสกับอุณหภูมิควรเตรียมผ้าเช็ดตัวและชุดว่ายน้ำไปด้วย) ให้เวลาท่านคลายความเหน็ดเหนื่อยแบบสปาธรรมชาติที่เดียวในโลก ที่ทำให้ท่านสดชื่นและกระปรี้กระเปร่า กับอุณหภูมิของน้ำอุ่น
 • ถึงท่าเรือ สนุกสนานกับการนั่งลา DONKEY ขึ้นชมวิวบนหน้าผา (รวมค่านั่งลาเรียบร้อยแล้ว) พาหนะที่โด่งดังและเก่าแก่ในการใช้เดินทางในเมืองซานโตรินี่ ที่มีบันไดกว่า 500 ขั้น และเป็นทางเดินที่สะดวกปลอดภัยในเวลาเพียง 20 นาที
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที: El Greco Hotel / หรือระดับเทียบเท่า

วันที่5 ซานโตรินี่ – บินไฟล์ภายในสู่กรุงเอเธนส์ – ช้อปปิ้ง

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ….
 • เดินทางถึง กรุงเอเธนส์
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองกรุงเอเธนส์ (Athens) อิสระช้อปปิ้ง ย่านพลาก้า สแควร์ (Plaka Square) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เที่ยวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคัก พลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน 
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่: Novotel Athens Hotel / หรือระดับเทียบเท่า

วันที่6 เอเธนส์ – เดลฟี่ – เข้าชมวิหารอพอลโล

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองเดลฟี (DELPHI) ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือ สะดือโลก Navel of the Earth ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เข้าชม วิหารอพอลโล (TEMPLE OF APOLLO) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผู้ให้คำพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู้ทุกนาม
 • ชม โรงละครแห่งเดลฟี ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ
 • ชม สเตเดียมแห่งเดลฟี (THE STADIUM) ที่คงสภาพไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรีก
 • ชม พิพิธภัณฑ์เดลฟี (DELPHI MUSEUM) ที่รวบรวมสิ่งของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปปั้น นักแข่งม้า CHARIOTEER ซึ่งเป็นรูปปั้นของนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชาในการแข่งขันกีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่: Hotel Delphi Palace Hotel / หรือระดับเทียบเท่า

นที่7 เดลฟี่ – อะราโชวา – คอรินท์ – เอเธนส์

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 940 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาพาร์นัสซอส เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งทอ พรม และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียง 
 • เดินทางสู่ หมู่บ้านอิเทีย (ITEA) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขตโฟซิส ของประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองที่จัดได้ว่าค่อนข้างใหม่ คือค้นพบในปี ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเวลาต่อมาเนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยังเป็นเมืองที่มีท่าเรือที่คึกคักอีกประการหนึ่งอยู่ติดริมอ่าวโครินเธียน
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ดินทางต่อสู่ เมืองคอรินท์ (Corinth) นำท่านชม คอคอดคอรินท์ (Isthmus of Corinth) เป็นผืนดินแคบ ๆ ซึ่งเชื่อมระหว่างเพโลพอนนีสและส่วนที่เหลือของกรีซแผ่นดินใหญ่ ใกล้กับเมืองคอรินท์ มีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวคอรินท์ทางตะวันตก และอ่าวซาโรนิกทางตะวันออก
 • ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเอเธนส์
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่: Novotel Athens Hotel / หรือระดับเทียบเท่า

วันที่8 เอเธนส์ – อะโครโปลิส – สนามบิน

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) 
 • วิหารพาเธนอน (THE PARTHENON) เป็น วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าเอธีนา สร้างเมื่อปี 432-447 ก่อนคริสต์กาล วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่เสาแบบดอริก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่าง ๆได้อย่างกลมกลืน
 • ชม วิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็นอนุสาวรีย์แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค้ำยันวิหาร
 • นอกจากนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสที่เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ที่จะทำให้ท่านได้กับความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ
 • วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน และเทพีอะธีน่า โดยสร้างขึ้นในตำแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้ำทั้งหกต้นที่ออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้ำยันอาคาร ปัจจุบันเสาทั้งหกต้นถูกแทนที่ด้วยรูปจำลองเนื่องจากของจริงถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก
 • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ในย่านพลักก้า ที่เต็มไปด้วยของที่ระลึก และแบรนด์เนม
 • ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
 • ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR204
 • เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่9 โดฮา – กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836
 • เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

หมายเหตุ

 • โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้น ทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เอเธนส์-กรุงเทพฯ // ไฟล์ภายใน ซานโตรินี - เอเธนส์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน
 • น้ำหนักกระเป๋าไฟล์อินเตอร์ ท่านล่ะ 30 กิโลกรัม ไฟล์ภายในท่านล่ะ 17 กิโลกรัม ควรแยกกระเป๋าเล็กไปใช้ในเกาะ สองคืน เพื่อไม่ให้น้ำหนักเกิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ากรีซ (เชงเก้น) (ค่าวีซ่าและค่าบริการ 3,200.-) (ใช้เวลาในการดำเนินการ 15 วันไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการเดินทาง

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

5คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!