กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • เที่ยวชม หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปแสนคลาสสิค ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด
 • ชม บ่อน้ำแร่จิโกกุ เมกุริ บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ
 • ชมความเขียวขจีของทุ่งหญ้าธรรมชาติที่สวยงาม ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ
 • สักการะ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอุทิศตัวและโชคลาภ
 • สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือแม่น้ำยานากาว่า
 • สุดพิเศษ ทาน BBQ Yakiniku +ขาปูไม่อั้น!
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: Thai Airasia X
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค. - ต.ค.62
รหัสสินค้า: JPDMKFUKXJITC41

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 October 2-6Oct 2019 XJ636
23:40-07:00
XJ637
07:45-11:45
24,900 THB
เต็ม 0 October 5-9Oct 2019 XJ636
23:40-07:00
XJ637
07:45-11:45
24,900 THB
เต็ม 0 October 9-13Oct 2019 XJ636
23:40-07:00
XJ637
07:45-11:45
26,900 THB
เต็ม 0 October 12-16Oct 2019 XJ636
23:40-07:00
XJ637
07:45-11:45
25,900 THB
เต็ม 0 October 13-17Oct 2019 XJ636
23:40-07:00
XJ637
07:45-11:45
25,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง -
2 สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ – ชมบ่อน้ำพุร้อนยูมิจิโกกุ
Beppu /Oita Area Hote หรือเทียบเท่า
3 ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ– คุมาโมโต้ - ซากุระโนบาบะ โจไซเอ็น – ช้อปปิ้งย่านชิโมโริ
Ark Royal Kumamoto Joe Mae Hotel (Holly wood twin) หรือเทียบเท่า
4 ล่องเรือแม่น้ำยานากาว่า - โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ฟุกุโอกะ - ร้านดิวตรี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
New Kurume Plaza หรือเทียบเท่า
5 ฟุกุโอกะ - สนามบินฟุกุโอกะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

 • 20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า
 • 23.40 น. นำท่านเดินทางสู่เกาะคิวชู สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ636 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น )

วันที่สอง : สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ – ชมบ่อน้ำพุร้อนยูมิจิโกกุ

 • 07.45 น. เดินทางถึง คิวชู สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
 • นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ฟุกุโอกะ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองท่าที่ สำคัญของญี่ปุ่นด้วยและยังถูกจัดเป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลกโดยนิตยสาร Monole มีสาธารณูปโภคต่างๆ ที่พร้อมและครบครัน แต่ประชากรจะไม่แน่นหนามากอย่างโตเกียวหรือโอซาก้า
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองดาไซฟุ (Dazaifu) เป็นเมืองเงียบๆ เล็กๆ ที่อยู่ใกล้กับเมืองฟูกุโอกะ นำท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) ตั้งอยู่ในดาไซฟุ ที่เคยเป็นที่ทำการของรัฐบาลประจำจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอุทิศตัวและโชคลาภ จึงดึงดูดผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี และยังได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบ ก่อนหน้านี้ดาไซฟุเคยถูกใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นและชาติเอเชีย จึงทำให้เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงทั่วทั้งทวีปเอเชียตะวันออกและมีผู้มาเยือนมากมายจากชาติอื่นๆด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองยุฟุอิน (Yufuin) เมืองตากอากาศขนาดเล็กแต่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของน้ำพุร้อน
 • เดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน (Yufuin Village) หมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป เป็นบ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนน สายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด และยังเป็นหมู่บ้านหัตกรรม ต้นกำเนิด OTOP ภายในจะมีหมู่บ้านมีร้านค้า การฝีมือมากมาย ให้ท่านชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และให้ท่านเลือกซื้ อของที่ระลึกมากมาย และด้านในยั งมี Flora Village เป็นทีมปาร์คสไตล์ยุโรปที่ตกแต่งได้อย่างน่ารักและลงตัว ด้านหลังหมู่บ้านแห่งนี้ ท่านสามารถห็นวิวทะเลสาบขนาดเล็กที่ล้อมด้วยธรรมชาติทิวเขาอันสวยงาม นับว่าเป็นอีกบรรยากาศที่น่าบันทึกภาพเป็นที่ระลึกด้วยเช่นกันถือเป็นไฮไลท์หนึ่งประจำเมืองยูฟุอินด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เบปปุ (Beppu) เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ เมืองแหล่งน้ำแร่และน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะคิวชู และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้ด้วย เป็นเมืองที่มีออนเซ็นมากที่สุดในญี่ปุ่น
 • เดินทางสู่บ่อนรกหรือจิโกกุ แหล่งออนเซนที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของญี่ปุ่น มีอยู่ด้วยกันถึง 8 บ่อแต่ละบ่อล้วนแต่มีเอกลักษณ์ความพิเศษแตกต่างกันไป แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆด้วยกัน ส่วนแรกนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 6 บ่อโดยตั้งอยู่ในเขตคันนาว่า(Kannawa) ประกอบด้วย Umi Jigoku,Oniishibozu Jigoku, Shiraike Jigoku, Kamado Jigoku, Oniyama Jigoku, Yama Jigoku อีก 2 บ่อจะตั้งอยู่ที่เขตชิบาเซกิ(Shibaseki) ที่อยู่ห่างไปประมาณ1.5กิโลเมตร ประกอบด้วย Chinoike Jigoku และ Tatsumaki Jigoku ทัวร์นำท่านชมบ่อยูมิ จิโกกุ (Umi Jigoku) หรือ บ่อทะเลเดือด (Sea Hell) เป็นบ่อที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดบ่อหนึ่ง เพรา ะมีความสวยงามมาก โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิ่นแร่อบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหินซึ่งเป็นธรรมชาติ
 • รับประทานอาหารค่ำ เมนู BBQ Yakiniku +ขาปูบุฟเฟ่ต์
 • ที่พัก : Beppu /Oita Area Hote หรือเทียบเท่า
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่สาม : ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ– คุมาโมโต้ - ซากุระโนบาบะ โจไซเอ็น – ช้อปปิ้งย่านชิโมโริ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ (Kusasenri) ชมความเขียวขจีของทุ่งหญ้าธรรมชาติที่สวยงาม ด้วยโลเคชั่นที่งดงามของทุ่งหญ้าชิซาโตะ มองไปรอบๆ จะเห็นควันสีขาวที่พวยพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟเป็นทุ่งหญ้าแพรรี่ที่อยู่ทางตอนเหนือของปล่องภูเขาไฟเอโบชิดะเกะคุซะเซนริ เป็นทุ่งหญ้าบริเวณเชิงเขารูปแอ่งกระทะ มีบึงน้ำขนาดใหญ่ และบรรดาฝูงม้าโดยฉากหลังเป็นวิวภูเขาอะโบะชิ (Aboshi-dake) ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมลงไปเดินเล่นและถ่ายรูปชกันมาก และบางฤดูกาลมีบริการขี่ม้าแบบมีคนจูงด้วย ในฤดูร้อน จะเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจี หรือหิมะสีขาวที่ปกคลุมในฤดูหนาว สถานที่แห่งนี้ มีผู้คนมาเยือนตลอดปี เพื่อผ่อนคลาย และฝึกการขี่ม้า บริเวณนี้ทั้งหมดอยู่ในอาณาเขตอุทยานแห่งชาติอะโสะ-คุจุ (Aso-Kuju national park) เช่นเดียวกับเทือกเขาอะโสะ และเทือกเขาคุจุในจังหวัดโอะอิตะ (Oita)
 • นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดคุมาโมโต้ (Kumamoto) เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่ของเกาะคิวชูฝั่งตะวันออก มีประชากรประมาณ 6 แสนคน มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่น มีมาสคอตประจำจังหวัดที่หลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดี ชื่อหมีคุมะมง
 • นำท่านเดินทางสู่ ซุยเซ็นจิ โจจูเอ็น (Suizen-ji Jōju-en) ค่าทัวรไม่รวมค่าเข้าสวนท่านละประมาณ 400 เยน สวนสวยสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ สร้างขึ้นเมื่อราว 400 ปีก่อน เป็นสวนญี่ปุ่นที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3สวนของญี่ปุ่นที่ควรค่าไปเยี่ยมเยือนที่อยู่ใจกลางเมืองคุมาโมโต้ ภายในสวนเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 53 จุดพักแรมบนเส้นทางโทไคโด ( Tokaido Gojusan Tsugi – 53 Stations of the Tokaido)” ซึ่งเป็นทางและที่พักระหว่างทางที่เชื่อมจากเอโดะ (โตเกียว) สู่เกียวโตในสมัยเอโดะ (ปี 1603 – 1868) แถมยังมีภูเขาขนาดเล็กที่ดูเหมือนกับภูเขาไฟฟูจิอีกต่างหาก ทางตอนเหนือของสวนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าอิซุมิ (Izumi Shrine) ซึ่งบูชาผู้ครองแคว้นแต่ละรุ่นในตระกูลโฮโซกาวะซึ่งเป็นผู้ปกครองคุมาโมโตะในสมัยเอโดะ อิสระตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารกลางวัน เมนู Japanese Set
  นำท่านเดินทางไป ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น (Sakurano Baba Josaien) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ติดกับปราสาทคุมาโมโต้ ถนนร้านค้าซากุระโนะโคจิ เป็นสถานที่อัดแน่นไปด้วยเสน่ห์แห่งคุมาโม โต้ ทั้งร้านค้าจำหน่าย อาหารและของฝากมากมายกว่า 23 ร้าน และยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่อยู่ใกล้ๆปราสาทคุมาโมโตะ ถูกออกแบบมาให้เหมือนเมืองในสมัยเอโดะ (1603-1868) และยังมีอาหารพื้นเมืองของคุมาโมโตะให้ท่านลิ้มลองด้วย ที่สำคัญอาจจะได้เห็นไดเมียว (เหล่าผู้นำทัพในสมัยสงคราม 1467-1590) เดินไปมาในบริเวณนี้ด้วย นอกจากนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมวาคุวาคุสะสถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของคุมาโมโต้และศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดคุมาโมโต้ด้วย จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองคุมาโมโต้ แหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตและใหญ่ที่สุดของเมืองคุมาโมโต้ เป็นที่คึกคักมากที่สุดของตัวเมืองคุมาโมโต้ตลอดถนนมีหลังคาโค้งคลุมสามารถเดินทะลุถึงกันหมด ย่านนี้ได้รับความนิ ยมมากๆเป็นการรวมตัวของถนนถึงสามสายด้วยกัน คือ ถนนคามิโทริ(Kamitori) จะเต็มไปด้วยร้านขายของฝาก ร้านกิ๊ฟช้อป ร้านขายเครื่องสำอาง ร้านกาแฟ และร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมมากมาย ถนนชิโมโทริ(Shimotori) มีร้านค้าคล้ายกับถนนคามิโทริ แล้วยังสามารถเดินตรงไปยังถนน Shower Dori จนเจอห้าแยกแล้วข้ามถนนไปยังฝั่งแม่น้ำ Shirakawa มีวิวกลางคืนที่สวยงามไม่น้อยเลย และถนนซันชินซึไก(Sun Road Shin-shigai) เน้นเป็นร้านสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ ร้านเกมตู้ คาราโอเกะ ปาจิงโกะ ผับ บาร์ และโรงแรม ถนนสายนี้จะอยู่เชื่อมกับถนนชิโมโทริ และถนนชาวเวอร์(Shower Road) นับว่าเป็นย่านช็อปปิ้งที่เดินได้เพลินๆ ทัวร์นำท่านช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ
 • อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • ที่พัก : Ark Royal Kumamoto Joe Mae Hotel (Holly wood twin) หรือเทียบเท่า
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่ : ล่องเรือแม่น้ำยานากาว่า - โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ฟุกุโอกะ - ร้านดิวตรี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองยานากาว่า เป็นเมืองที่ชาวญี่ปุ่นรู้จักกันดีในฐานะของเมืองแห่งปราสาท เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางปราสาทในอดีตและยังคงหลงเหลือสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เช่น กำแพงหินหรือคูน้ำ รอบเมือ และเป็นบ้านเกิดของนักกวีอย่าง “คิตะฮาระ ฮาคุชู” นอกจากนี้มีกิจกรรมขึ้นชื่ออย่างการล่องเรือไปตามแม่น้ำลำธาร คูคลองทั่วทุกมุมเมือง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดฟุกุโอกะ ทั่วเมืองมีการสร้างทางน้ำไหลผ่านกลางเมืองเพื่อปกป้องปราสาท กิจกรรมการนั่งเรือดงโกะนับเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวเมืองยานากาว่า ให้ท่านได้ลองสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือแม่น้ำยานากาว่า ท่านจะได้เห็นบรรยากาศของเมืองยานากาว่าในแบบต่างๆตามแต่ละฤดูกาล เช่น ในฤดูใบไม้ผลิก็จะได้ชมดอกไม้หลากสีสัน ในฤดูร้อนก็จะได้ชมทัศนียภาพยามค่ำคืน ในฤดูใบไม้ร่วงก็จะได้ชมใบไม้แดงและในฤดูหนาวก็จะได้เพลิดเพลินกับการล่องเรือโคทัตสึ ที่ใส่โคทัตสึไว้บนเรือดงโกะด้วย ปกติแล้วจะล่องเรือโดยให้นั่งเก้าอี้บนเรือ แต่ในฤดูหนาวจะเปลี่ยนจากเก้าอี้เป็นฟุตง(ฟูกที่นอน)และฮิบาจิแทนโดยจะนั่งเรือกันเหมือนกับการนั่งผิงไฟในโคทัตสึเลย คนพายเรือจะบังคับเรือดงโกะโดยใช้ไม้เรียวยาว มีเอกลักษณ์อยู่ที่การสวมชุดฮัปปิซึ่งเป็นชุดดั้งเดิมของญี่ปุ่นชมลีลาการพายและการร้องเพลงของคนพายเรือ ท่านสามารถซื้อเครื่องดื่มและอาหารระหว่างล่องเรือได้จากร้านค้าลอยน้ำและให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพเมืองรอบปราสาทที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ นำท่านเดินทางสู่เมืองโทสุเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งของเกาะคิวชู อยู่ในจังหวัดซากะ
 • เดินทางสู่ โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlets) ตั้งอยู่ที่ เป็นเอาท์เล็ทที่ใหญ่สุดในคิวชู มีร้านค้าแบรนด์ชื่อดังทั้งในและนอกประเทศมารวมตัวกันกว่า 150 ร้าน ภายในตกแต่งตามแบบเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เข้ากับบรรยากาศที่สดใสเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งในเอาท์เล็ท
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู เป็นศูนย์กลางความเจริญของคิวชูทั้งในด้านการเมือง การค้า และวัฒนธรรม นำท่านแวะ ร้านดิวตรี้ฟรี เลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน (Tenjin ward) หรือเรียกได้ว่า Downtown Area ของเมืองฟูกุโอกะ เป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู โดยมีร้านค้าต่างๆ ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆมากมาย มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย จากสถานีรถไฟเทนจิน ไม่ว่าจะออกที่ทางออกไปทางไหนก็จะมีถนนสำหรับเดินเล่นช้อปปิ้งไปได้เรื่อยๆทุกทิศทางให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • ที่พัก : New Kurume Plaza หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่ห้า : ฟุกุโอกะ - สนามบินฟุกุโอกะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

 • เช้า บริการอาหารเช้าแบบ Set Box เพื่อความสะดวกในเรื่องเวลาเดินทางมาสนามบิน
  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 07.45 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ637
  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น )
 • 11.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

** ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทย เท่านั้น!! **

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
  **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้นพร้อมชำระค่าน้ำหนัก**
  - ซื้อนำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,000 บาท
  - เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 2,000 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
 • ค่าประกันกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ

RELATED ARTICLES

ไปเที่ยวเบบปุ ไม่ได้ชมบ่อน้ำพุร้อน ถือว่ายังมาไม่ถึง

เบปปุ บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ เกิดเป็น 8 บ่อที่มีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไป เป็นความน่าอัศจรรย์ที่เกิดจากธรรมชาติ ที่ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!