กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

Trip Highlight
 • เที่ยวไต้หวัน กรุ๊ป 10 ท่าน เลือกเที่ยวตรงวันหยุด Long weekend ราคาพิเศษตามช่วงเดินทางที่กำหนด
 • รวมรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พัก พักโรงแรมระดับ ★★★ 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ
 • รวมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย นั่ง Shuttle bus Daxi Express Route พาเที่ยวชมบรรยากาศของถนนโบราณต้าซี สะพานต้าซี
  ฉือหู สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และ ช้อปปิ้ง Metrowalk shopping
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยพร้อมบัตร MRT One-Day Pass เพื่อให้ท่านได้เที่ยวเจาะลึกตามเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งสถานที่เที่ยวร้านอาหารแบบเจ้าถิ่นจริงๆ 1 วันเต็ม
 • รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษี บินตรงสู่ไต้หวัน โดยสารการบิน Tigerair Taiwan
 • ฟรี! สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กก.และ ถือขึ้นเครื่อง 10 กก.
 • แถมฟรี! ซิมเน็ตเล่นไม่อั้นนาน 1 วัน พร้อมโทรฟรี โดย WONDER SIM (*เฉพาะจองออนไลน์)
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ + อิสระ 6 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. 62
รหัสสินค้า: PKTWTPETPEIT19

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 10 September 20-23Sep 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
IT506
19:20-00:10
IT505
15:30-18:20
9,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินดอนเมือง - เดินทางสู่ไต้หวัน
I HOTEL ZHONGLI FLAGSHIP
2 มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย พานั่ง Shuttle bus Daxi Express Route - ถนนโบราณต้าซี - สะพานต้าซี - สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค - Metrowalk shopping center - ไทเป
HOTEL LEISURE TAIPEI
3 มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยพาเที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ1วัน ท่านละ1ใบ) – แนะนำเส้นทางดังนี้ ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฯลฯ
HOTEL LEISURE TAIPEI
4 โรงแรม พร้อมทานอาหารเช้า - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เช็คเอ้าท์โรงแรม - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) -

DAY 1 : สนามบินดอนเมือง - ไต้หวัน 

 • 19.20น.  ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT 506
 • 00.10น.  ถึง ท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถตู้ส่วนตัว  (มีไกด์รอรับส่งเข้าโรงแรม)
 • โรงแรม I HOTEL ZHONGLI  FLAGSHIP  / หรือเทียบเท่า 3*

DAY 2 : มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย พานั่ง Shuttle bus Daxi Express Route - ถนนโบราณต้าซี - สะพานต้าซี - สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค - Metrowalk shopping center - ไทเป

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
 • 08.00น.  มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย พานั่ง Shuttle bus Daxi Express Route พาเที่ยวชมบรรยากาศของถนนโบราณต้าซี  ตรอกซอกซอยแห่งนี้เป็นถนนสายเก่าที่มีชีวิตชีวาและเงียบสงบที่สุดในไต้หวัน  
 • และอีกจุดเช็คอินที่พลาดไม่ได้เลยคือ สะพานต้าซี ที่ออกแบบสไตล์บาร็อค 
 • เที่ยง อิสระอาหารตามอัธยาศัย
 • บ่าย  จากนั้นพาท่านเที่ยวชม สุสานอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงมารดาของตน ออกแบบสร้างบ้านพักตากอากาศในสไตส์สถาปัตยกรรมแบบหมิ่นหนานและเจ้อเจียงขึ้นที่นี่ โดยบ้านพักตากอากาศหลังนี้ได้รับการปรับปรุงและสร้างเป็นสุสานหลังอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
 • จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้ง Metrowalk shopping center 
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ไทเป
 • เย็น อิสระอาหารตามอัธยาศัย
 • โรงแรม HOTEL LEISURE  TAIPEI  / หรือเทียบเท่า 3*


DAY 3 : มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยพาเที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ1วัน ท่านละ1ใบ) – แนะนำเส้นทางดังนี้ ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฯลฯ

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
 • มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยพาเที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าของไทเป (แถมบัตรรถไฟฟ้าแบบ1วัน ท่านละ1ใบไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้)แนะนำเส้นทางดังนี้ ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฯลฯ
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • โรงแรม HOTEL LEISURE  TAIPEI  / หรือเทียบเท่า 3*


DAY 4 : โรงแรม พร้อมทานอาหารเช้า - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เช็คเอ้าท์โรงแรม - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  – อิสระช้อปปิ้ง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • 11.30น. รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน – เช็คอิน
 • 15.30น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT505
 • 18.20น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ 
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ20 กก.และ ถือขึ้นเครื่อง 10 กก.
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัว
 • ไกด์บริการซีตี้ทัวร์โดย Shuttle bus Daxi Express Route
 • ไกด์บริการซีตี้ทัวร์ พร้อมบัตร MRT One-Day Pass เที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าในไทเป 1 วันเต็ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ทิปไกด์และคนขับ 1000 TWD /ลูกค้า 1 ท่าน /ตลอดการเดินทาง ( จ่ายให้ไกด์ )

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour มีไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์
 • ควรนัดหมายเวลากับไกด์หรือคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

แจกแพลนเที่ยวไต้หวันแบบครบรส

ไต้หวันที่เที่ยวเยอะ แล้วจะไปไหนก่อนดีนะ? นึกไม่ออกเราเอาแพลนเที่ยวไต้หวันมาฝาก เที่ยวง่ายๆ แล้วได้ครบ ได้ทั้งเที่ยว กิน ช้อป จัดกันไปเลย!!!

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!