กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองซากะ และ ยามากุจิ
 • ช้อปปิ้งครบทุกรูปแบบ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก โทสุเอาท์เล็ท คาแนลซิตี้ ย่านเทนจิน
 • สักการะศาลเจ้าดังขอพรสารพัดนึก การเรียน การงาน ความรัก ผิวสวย รวยดี มีความสุข
 • นั่งรถไฟสายคาวาอี้ที่สุดในญี่ปุ่น “Hello Kitty Shinkansen”
 • เมนูพิเศษ!!! บุพเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ปลาหมึกสดชื่อดัง ข้าวหน้าปูม้าแห่งทาระที่แสนอร่อย
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติถึง 2 คืน
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. - พ.ย.62
รหัสสินค้า: JPFUKQETG002

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 November 20-24Nov 2019 TG648
00:50-08:00
TG649
11:35-14:55
43,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 กรุงเทพฯ – สนามบินฟุกุโอกะ TG648 (00.50-08.00) –ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนลซิตี้ – ร้านจำหน่ายของฝาก – อิออน มอลล์ ฟุกุโอกะ – แช่ออนเซ็น
SEKIA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองยานากาวะ –ล่องเรือชมเมือง - เมืองซากะ - ชิมปูม้าญี่ปุ่น (Takezaki) – ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ – ถนนสายสาเก ฮิเซนฮามาชูกุ – ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ – อุเรชิโนะ ออนเซ็น - แช่ออนเซ็น
URESHINO ONSEN หรือเทียบเท่า
4 ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ – น้ำตกมิคะเอริ – โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลต
TOSU HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ยามากูชิ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ – ตลาดปลาคาราโตะ – HELLO KITTY SHINKANEN – ฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ TG 649 (11.35-14.55) -

วันแรก : กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ

 • 21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร การเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

วันสอง : กรุงเทพฯ – สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนลซิตี้ – ร้านจำหน่ายของฝาก – อิออน มอลล์ ฟุกุโอกะ - แช่ออนเซ็น

 • 00.50 น. ออกเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648
 • 08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย(เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านสักการะ ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งเป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตโดยคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนภายในให้บรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยแมกไม้ขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัดรวมถึงร้านขนมขึ้นชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ ขนมหวานที่ทำจากถั่งแดงห่อแป้งข้าวเหนียวแล้วนำไปปิ้งหรือจะเลือกซื้อ ตุ๊กตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ทำจากกระดาษปั้นเป็นก้อนและระบายตกแต่งเป็น รูปหน้า คนญี่ปุ่นเชื่อว่า เป็นตุ๊กตานำโชค
 • จากนั้นนำท่านสู่ คาแนลซิตี้ เป็นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขนานนามว่าเป็น"เมืองที่อยู่ในเมือง" ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้า คาแนลซิตีตั้งอยู่ติดกับย่านบันเทิงและอยู่ระหว่างศูนย์กลางธุรกิจและการค้าปลีกของฟุกุโอกะจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สร้างรายได้ให้แก่เมืองได้อย่างมากจัดเป็นโครงการพัฒนาโดยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับพื้นที่ 234,460 ม²) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจินตนาการอย่างมีลักษณะเด่นเฉพาะด้วยประติมากรรมรูปโค้งและน้ำพุจำนวนมาก และออกแบบอาคารไม่ให้มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองภายนอกมากนัก เพื่อสร้างบรรยากาศคล้ายโอเอซิสแยกออกจากเมืองโดยรอบ
 • รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกร้านอาหารที่มีมากมายในคาแนลซิตี้
 • นำท่านสู่ ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกมาตรฐานญี่ปุ่น แหล่งรวมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่ได้รับความนิยมในการเลือกซื้อกลับเป็นของฝากของที่ระลึกอันได้มาตรฐานการผลิตของญี่ปุ่น เช่น เครื่องสำอาง โฟมล้างหน้า ครีมบำรุงผิว และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ราคาเกินคุ้ม
 • จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ห้างยอดฮิตของญี่ปุ่น อิออน มอลล์ ฟุกุโอกะ ซึ่งทุกสาขาได้รวบรวมสินค้าทั้งแบรนด์เนม และแบรนด์พื้นเมืองของญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมในการเลือกซื้อใช้ ทั้งอาหาร ขนม ผลไม้สด ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SEKIA ONSEN หรือระดับเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • หลังจากนั้นเชิญท่านผ่อนคลายกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยในเรื่องการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม : เมืองยานากาวะ – ล่องเรือชมเมือง – เมืองซากะ - ลิ้มลองปูม้าญี่ปุ่น – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ถนนสายสาเก ฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ – อุเรชิโนะ ออนเซ็น – แช่ออนเซ็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองยานากาวะ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฟุกุโอกะเป็นเมืองที่ยังคงหลงเหลืออาคารบ้านเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่น โดยเราสามารถ ล่องเรือบนธารน้ำภายในเมืองเพื่อสัมผัสบรรยากาศราวกับย้อนเวลากลับไปสู่ญี่ปุ่นสมัยก่อนได้อย่างชิลล์ๆ เนื่องจากภายในตัวเมืองเต็มไปด้วยคลองมากมาย จึงได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำไปโดยปริยาย นอกจากนี้ก็ยังตั้งอยู่ติดทะเลอาริอาเกะซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติด้วย ที่นี่จึงขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายของปลาทะเลและเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์เฉพาะทางแม่น้ำและทะเลตามไปด้วย เช่น สาหร่ายและปลาไหล เป็นต้น
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาระ จังหวัดซากะ แหล่งจับปูชื่อดังของคิวชูปูชนิดนี้คือ Takezaki Kani (ปูทะเคะซะคิ) ซึ่งจับได้มากที่แถบทะเลอะริอะเกะ หน้าตาก็ละม้ายคล้ายกับปูม้าบ้านเรา (ปูม้าญี่ปุ่นเรียกว่า วะทะริงะนิ = watarigani)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ให้ท่านได้ลิ้มลอง ข้าวหน้าปูม้าญี่ปุ่น
 • นำท่านขอพร ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูลนาเบะชิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจากศาลเจ้าฟูชิมิอินาริในเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระกิ
 • จากนั้นนำท่านสู่ ถนนสายสาเก ฮิเซ็นฮามาชูกุ (Hizen Hamashuku) ถนนเก่าแก่แห่งคาชิมะเรียกได้ว่าเป็นอีกไฮไลต์ของเมืองซากะ ย่านที่ขึ้นชื่อเรื่องร้านสาเกและโรงงานทำสาเกอันโด่งดัง ที่แฝงตัวอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนเก่าแก่อายุนับร้อยๆปี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่น่ามาเดินเล่น นอกจากจะได้พบกับร้านขายสาเกขึ้นชื่อของเมืองแล้ว ยังเจอกับร้านขายของน่ารักๆ ที่เป็นงาน Handmade เก๋ๆ ที่ไม่เหมือนใคร
 • ได้เวลาอันควรเดินทางสู่ ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะหรือเรียกว่า“ปลาดุกนามะสึซามะ” ผู้ให้พรผิวสวยโทโยทามะฮิเมะคือผู้รับใช้เจ้าหญิงโอโตะฮิเมะแห่งวังบาดาล เรื่องเล่ามีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่โทโยทามะฮิเมะเดินทางมาเยือนอุเรชิโนะ นางได้พบกับปลาดุกตัวใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บ จึงราดน้ำร้อนที่ผุดขึ้นมาใส่แล้วพบว่าผิวของมันสวยขึ้น ภายในศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะจินจะมี “ศาลนามะสึ” ที่เชื่อกันว่าถ้าสัมผัส “ปลาดุกนามะสึซามะ” ซึ่งทำจากดินสีขาวลื่นเป็นมันวาว ผู้นั้นก็จะมีผิวที่ขาวและสวยเฉกเช่นเดียวกัน ทำให้นักท่องเที่ยวหญิงนิยมมาสักการะศาลเจ้าแห่งนี้เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุเรชิโนะ ออนเซ็น เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงด้านออนเซ็นในจังหวัดซากะ โดดเด่นจนได้เป็นเมืองที่มีออนเซ็นคุณภาพเยี่ยมเพื่อผิวสวยกระจ่างใส ได้รับเลือกให้เป็นออนเซ็นผิวสวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น อีกสองที่คือ ฮิโนะคามิออนเซ็นในจังหวัดชิมาเนะ และคิซึเระกาว่าออนเซ็นในจังหวัดโทชิหงิ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก URESHINO ONSEN หรือระดับเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังจากนั้นเชิญท่านผ่อนคลายกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยในเรื่องการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่ : ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ – น้ำตกมิคะเอริ –  โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลต 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าทาเคโอะ เรียกอีกชื่อได้ว่า โกชะไดเมียว (Goshadaimyo) เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนี้ เมื่อเข้าไปจะพบกับต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุถึง 3,000 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าแห่งนี้เลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นต้นไม้ 2 ต้นที่มีรากที่เชื่อมติดกัน จึงทำให้มีผู้คนมาบูชาขอพรใน เรื่องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก คู่ครอง ธุรกิจ โชคลาภ
 • จากนั้นนำท่านชม สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน (Mifune-yama Rakuen) ตั้งอยู่ที่ตีนเขามิฟูเนะ จังหวัดซากะ เรียกได้ว่าเป็นสวนขนาดใหญ่ที่จัดแต่งได้แบบสวยมากๆแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ยิ่งด้วยทำเลที่ตั้งบริเวณตีนเขายิ่งจะมทำให้เหมือนสวนแห่งนี้ถูกรายล้อมด้วยเทือกเขา โดยพื้นที่ของสวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอนมากถึง 150,000 ตารางเมตร ภายในสวนมีการจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี สามารถเข้าชมได้ทุกฤดู
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสัมผัสธรรมชาติอันงดงามแห่งซะกะ น้ำตกมิคะเอริ (Mikaeri No Taki Fall) เป็นน้ำตกที่สวยงามติดอันดับหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น ไหลลงสู่แม่น้ำอิคิซะ บริเวณลานจอดรถทางเดินเข้านำตกริมธารน้ำนั้นมีต้นซากุระและไม้ดอกเรียงรายที่สวนงามอยู่ทั้งริมสองฝั่ง อีกจุดถ่ายรูปที่สวยงามและสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด
 • จากนั้นนำท่านสู่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต เอาท์เล็ตที่ทำเป็นชอปปิ้งมอลล์แห่งนี้มีต้นแบบมาจากเมืองที่สวยงามทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีอากาศสดชื่นแจ่มใสและมีแสงแดดส่องสว่าง มีทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์นอกที่มาดำเนินกิจการเองโดยตรงกว่า 150 ร้าน และมีศูนย์อาหารและร้านอาหารเพียบ ภายในบรรยากาศที่โล่งสบายทำให้เดินเล่นได้ทั้งวันเลย
 • รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย 
 • ที่พัก TOSU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ –  ตลาดปลาคาราโตะ – ทดลองนั่ง HELLO KITTY SHINKANSEN – ฟุกุโอกะ –  ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดยามากุชิ (Yamaguchi) จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะฮอนชูและตั้งอยู่ติดกับตอนเหนือของเกาะคิวชู
 • ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ ตั้งอยู่ติดกับช่องแคบคันม่อนมีทั้งหมด 4 ชั้นมีการรวบรวมปลาปักเป้ากว่า 100 ชนิดจากทั่วโลก ซึ่งแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อื่นๆ เนื่องจากเมืองชิโมโนเซกินั้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาปักเป้านอกจากนี้ยังมีโซนสัตว์น้ำอื่นๆที่หลากหลาย จุดที่น่าสนใจมากอีกจุดหนึ่งคือ ตู้กระแสน้ำจากช่องแคบคันม่อน ซึ่งเป็นตู้แรกในโลกที่มีกระแสน้ำไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของอุโมงค์ใต้น้ำจะเห็นเพนกวินที่น่ารักว่ายน้ำอยู่ได้อย่างชัดเจน ชั้นสองพบกับโลมาแสนรู้ ที่โชว์พ่นฟองอากาศเป็นวงและมีการแสดงโชว์ความน่ารักของโลมาและแมวน้ำอีกด้วย
 • นำท่านชม ตลาดปลาคาราโตะ ตั้งอยู่ในเมืองยามากูชิมีชื่อเสียงมากในเรื่องปลาปักเป้าซึ่งการจะนำปลาปักเป้ามาปรุงอาหารผู้เป็นเซฟจะต้องมีใบอนุญาติในการปรุงปลาปักเป้าอีกด้วย ท่านสามารถเพลิดเพลินกับความสดใหม่มากมายและราคาไม่แพงซูชิจากมือของพ่อค้าจริงๆ อิ่มอร่อย ไม่แพง อาหารทะเล ซุปปลาปักเป้า ปลาปักเป้าทอด ฯลฯ นอกของอาคารตลาดช่อง Kanmon ขยายในสายตาของคุณมีซูชิอร่อยมากมายให้คุณได้ลิ้มรสมองออกไปเห็นสะพาน Kanmon และเรือเข้าอละออกจากท่าเรือไม้ ความรู้สึกที่ตลาดมีชีวิตชีวา
  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่สถานีรถไฟโคคุระ ให้ท่านได้ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซ็น “HELLO KITTY” สัมผัสความน่ารักมุ้งมิ้งของขบวนรถไฟซึ่งภายนอกและภายในถูกตกแต่งให้เป็นธีมสีชมพูขาวให้ความรู้สึกสดใส โดยมีตู้รถไฟสำหรับจำหน่ายสินค้าชื่อดังของท้องถิ่นและยังมีตู้โดยสารที่ตกแต่งลวดลายเป็นคิดตี้ทั้งหมด จุดเด่นของตู้นี่คือ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับคิดตี้ในชุดยูนิฟอร์มเจ้าหน้าที่รถไฟได้อีกด้วย
 • นำท่านเดินทางจากสถานีโคคุระสู่สถานีฮากาตะ เมืองฟุกุโอกะ เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็กๆ แห่งนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของฟุกุโอกะ
 • นำท่านช้อปปิ้งกันที่ ย่านเทนจิน (Tenjin) อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเมืองฟูกุโอกะหรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ โดยในบริเวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่มากมาย มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
 • รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย 
  ที่พัก FUKUOKA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก : สนามบินฟุกุโอกะ –  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 11.35 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
 • 14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านั้น **
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

มีเวลา 1 วันในฟุกุโอกะ ทำอะไรได้บ้าง?

หากเรามีเวลา 1 วันในฟุกุโอกะ เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะ แนะนำว่าเดินทางโดยรถไฟจะสะดวกกว่า และสามารถเดินทางไปที่ต่างๆ ได้ง่ายๆ แบบไม่ต้องเสียเวลา ส่วนจะเป็นที่ไหนนั้น จุดใหญ่ๆ ที่แนะนำเลยก็คือ...

ไปเที่ยวเบบปุ ไม่ได้ชมบ่อน้ำพุร้อน ถือว่ายังมาไม่ถึง

เบปปุ บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ เกิดเป็น 8 บ่อที่มีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไป เป็นความน่าอัศจรรย์ที่เกิดจากธรรมชาติ ที่ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านเล็กๆ ในฟุกุโอกะ ที่ตลบอบอวลไปด้วยความน่ารัก ที่ทำให้เราหลงเสน่ห์เข้าไปอย่างไม่รู้ตัว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!