กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • สนุกกับการเรียนแบบ Total Chinese Immersion Program (TCIP) ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษที่เน้นการเรียนภาษาจีนนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ (Real life classroom) ไม่ได้นั่งเรียนภาษาจีนในห้องเรียนแบบเดิมๆ อีกต่อไป
 • หลักสูตร Total Chinese Immersion Program (TCIP) คิดค้นโดยเหล่าซือ Oscar Wang จบ Postgraduate Diploma สาขาการศึกษานานาชาติจาก University of Leicester ประเทศอังกฤษ' และมีประสบการณ์สอนภาษาจีนที่โรงเรียนนานาชาติ อาทิเช่น บางกอกพัฒนา, NIST เป็นเวลามากกว่า 10 ปี
 • เหล่าซือ Oscar Wang เชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนให้กับเด็กนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ในสิ่งแวดล้อมแบบจีน 100%
 • หลักสูตรไม่จำเจ เรียน + เที่ยว เสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
 • เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา ใช้งานได้จริง สื่อสารได้จริง
 • ผู้ปกครองหายห่วง ร่วมทางไปกับบุตรหลานของท่าน พร้อมพาเที่ยวเฉิงตู เมืองที่ขึ้นชื่อว่าน่าเที่ยวที่สุดในจีน
 • เที่ยวชมเมืองเฉิงตู พร้อมกับการเรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศจีน เช่น การชงชา การแต่งกาย ทำอาหาร
 • เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเฉิงตู เช่น ศูนย์วิจัยแพนด้า, พิพิธภัณฑ์เฉิงตู, พระใหญ่เล่อซาน, วัดวูเฮา, ถนนคนเดินชุนซี และอีกมากมาย
 • พิเศษ! ที่พักระดับ 5 ดาว ที่โรงแรม Sheraton Chengdu Lido Hotel
 • พิเศษ! อาหารเมนูขึ้นชื่อของเฉิงตู
 • เดินทางด้วยสายการบินไทย (Thai Airways) พร้อมสะสมไมล์ได้ 50%


Promotion สำหรับบัตรเครดิตทหารไทย

 • ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 พ.ค. 2562
 • ลูกค้าบัตรเครดิต TMB เลือกรับสิทธิพิเศษทันที (เลือกอันใดอันหนึ่ง)
  • ส่วนลดพิเศษ 5,000 บาท(จากราคาปกติ) เมื่อชำระเต็มจำนวน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
  • แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน *หลังหักมัดจำ 30,000 บาท
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 10 วัน 9 คืน
รวมมื้ออาหาร: 27 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 29 มิ.ย. - 8 ก.ค. 2562
รหัสสินค้า: CTCNAPR18

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพมหานคร (BKK) – เฉิงตู (CTU)
Sheraton Chengdu Lido Hotel
2 Tea house in People’s Park – Chengdu Museum
Sheraton Chengdu Lido Hotel
3 Du Jiang Yun – Chinese School
Sheraton Chengdu Lido Hotel
4 Le Shan Buddha
Sheraton Chengdu Lido Hotel
5 Huan Hua Xi Park – Wuhou Temple – Huang Long Xi
Sheraton Chengdu Lido Hotel
6 Chunxi, Taigu Street – Science & Technology Museum
Sheraton Chengdu Lido Hotel
7 Sichuan Opera House – National Stadium
Sheraton Chengdu Lido Hotel
8 Sichuan Cuisine Museum – Panda Research Centre
Sheraton Chengdu Lido Hotel
9 Kuanzhai Alley – Dinner Place
Sheraton Chengdu Lido Hotel
10 เฉิงตู (CTU) – กรุงเทพมหานคร (BKK) -

กำหนดวันเดินทาง

เด็กอายุ 10 – 14 ปี

พักห้องละ 4 ท่าน

ผู้ใหญ่เดินทางพร้อมเด็ก 1 คน

จ่ายเพิ่มต่อห้อง

ผู้ใหญ่เดินทางพร้อมเด็ก 2 คน

จ่ายเพิ่มต่อห้อง

29 มิ.ย. - 8 ก.ค. 2562

79,800

1ุ6,000

8,000

**สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติต้องจ่ายเพิ่มค่าธรรมเนียมวีซ่า 500 บาทต่อท่าน**

บริษัท อะบรอด เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2551 โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนของโรงเรียนมัธยม สถาบันสอนภาษา และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และให้คำแนะนำและช่วยเหลือทั้งนักเรียนไทยและลาว ในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นเป็นบริษัทในเครือ มิราม่า กรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวแบบครบวงจรมากว่า 15 ปี


We Go Abroad

การเรียนภาษาในรูปแบบใหม่ ได้ใช้ในสถานที่จริงกับเจ้าของภาษา

สื่อสารภาษาจีนได้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างความมั่นใจ

ทุกการเรียนเป็นภาษาจีนทั้งหมด


Oscar Wang

เหล่าซือผู้ชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนให้กับเด็กนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) - ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว (CTU) - เข้าที่พัก 

 • 10.50 - 15.00 น. เดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 6418
 • เมืองเฉิงตู เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้
 • 16.00 - 17.00 น. ต้อนรับท่านด้วย Welcome Diner รับประทานอาหารที่โรงแรม
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****


วันที่สอง : Tea house in People's Park - Chengdu Museum

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • 09.30 - 10.00 น. เรียนรู้คำศัพท์ และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการดื่มชาของจีน
 • 10.00 - 12.00 น. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกประเภทและลักษณะของชา การเรียนรู้ขั้นตอนการชงชา และมารยาทในการดื่มชา
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • 14.30 - 15.30 น. ชมการแสดงหุ่นเงา และฝึกการเชิดหุ่นเงา
 • 15.30 - 17.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉิงตู เรียนรู้ระวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเฉิงตู *กิจกรรมเกม "ล่าขุมทรัพย์" (แบ่งกลุ่มถ่ายภาพกับสิ่งของที่กำหนดให้ภายในพิพิธภัณฑ์ ในเวลาที่กำหนดทีมที่เร็วที่สุดที่จะได้รับของรางวัล)
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****


วันที่สาม : Du Jiang Yun - Chinese School

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • 09.00 - 10.30 น. เรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ *กิจกรรมเกม Bingo จัดบนรถบัสขณะเดินทาง
 • 10.00 - 12.00 น. เยี่ยมชมโครงการชลประทาน ตูเจียงเยี่ยน (Du Jiang Yan) ทำความเข้าใจหลักการของระบบชลประทาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมของจีนยุคโบราณ ซึ่งแสดงถึงหลักการทางวิศวกรรมและภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • 15.00 - 17.00 น. เรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบจีนโบราณ และรับชมการแสดง
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****


วันที่สี่ : Le Shan Buddha

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • 09.00 10.30 น. เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว *กิจกรรมเกม Bingo จัดบนรถบัสขณะเดินทาง
 • 11.00 - 17.00 น. เยี่ยมชมพระใหญ่เล่อซาน (Le Shan Buddha) เพิ่มความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน *กิจกรรมเกมทดสอบความรู้หลังจากการเยี่ยมชมพระใหญ่เล่อซาน, ตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล
 • จากนั้น นำท่านกลับสู่โรงแรมเพื่อทบทวนเนื้อหาของสามวันแรกที่ได้เรียนรู้ (เหล่าซือแจกการบ้านให้ไปทำ)
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****


วันที่ห้า : Huan Hua Xi Park - Wuhou Temple - Huang Long Xi

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • 09.00 - 10.30 น. เรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับงานอดิเรก
 • 10.00 - 12.00 น. เขียนอักษรจีน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • 13.00 - 15.00 น. เยี่ยมชมวัดวูเฮา (Wuhuo Temple) ศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของสามก๊ก
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • 19.00 - 20.00 น. เยี่ยมชมเมืองโบราณหวงหลงซี (Huang Long Xi) สัมผัสกับเกมพื้นบ้านดั้งเดิม
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****


วันที่หก : Chunxi, Taigu Street – Science & Technology Museum

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • 09.00 - 10.30 น. เรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการถามทางและบอกทาง
 • 10.00 - 12.00 น. เยี่ยมชมถนนคนเดินชุนซี (Chunxi) และถนนไท่กู (Taigu) *กิจกรรมเกม แบ่งกลุ่มและ ให้นักเรียนบอกทิศของสถานที่ที่กำหนด กลุ่มไหนบอกได้ก่อนจะได้รับรางวัล
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • 13.30 - 17.00 น. เยี่ยมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: สำรวจความลึกลับของจักวาล
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****


วันที่เจ็ด : Sichuan Opera

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • 09.00 - 10.00 น. เรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับอุปรากรเสฉวน (Sichuan Opera)
 • 10.00 - 15.00 น. เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอุปรากรเสฉวน (Sichuan Opera) ให้ความรู้การแต่งหน้าและความหมายของสีบนหน้ากาก พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน *ให้นักเรียนได้ตกแต่งหน้ากากจีนด้วยตนเอง
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • 19.30 - 20.00 น. เรียนรู้การเล่นกีฬาปิงปอง ซึ่งเป็นกีฬาที่เด่นที่สุดของประเทศจีนในกีฬาโอลิมปิก
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****


วันที่แปด : ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์หมีแพนด้า

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • 09.00 - 10.00 น. เรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาหารและการซื้ออาหาร
 • 10.00 - 12.00 น. ฝึกทำอาหารเสฉวนด้วยตนเอง
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • 13.00 - 15.00 น. เยี่ยมชมบ้านเกิดของหมีแพนด้า เข้าชมศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์หมีแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • 16.00 - 17.00 น. เรียนรู้เรื่องอาหารของหมีแพนด้า ลักษณะนิสัยและแหล่งที่อยู่อาศัยไปจนถึงการอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับหมีแพนด้าอย่างใกล้ชิด *เล่นเกม(ตอบคำถาม เพื่อชิงขิงรางวัล)
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****


วันที่เก้า : Kuanzhai Alley

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • 09.30 - 12.30 น. เยี่ยมชมถนนคนเดิน "ควานไจ่เซี่ยงจื่อ" (Kuanzhai Alley) มีเสน่ห์ของความเป็นอาคาร ตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความเป็นทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว
 • เที่ยง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • 15.00 - 18.00 น. นักเรียนและเหล่าซือกล่าวสรุปและปิดการทัศนศึกษา พิธีพิธีสำเร็จการศึกษา นักเรียน เหล่าซือ สตาฟ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษขึ้นชื่อของเฉิงตู)
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • โรงแรมที่พัก Sheraton Shengdu Lido Hotel หรือเทียบเท่า 5****


วันที่สิบ : เฉิงตู - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 15.55 น. เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
 • 18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

 

เงื่อนไขสินค้า

หมายเหตุ

 1. ผู้เดินทาง อายุตั้งแต่ 8 - 14 ปี

 2. ผู้ที่อายุ 8 - 9 ปี ต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปด้วย

 3. มัดจำ มัดจำ 30,000 จ่ายเงินที่เหลืออย่างน้อย 30 วันก่อนวันเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ

 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)

 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 4 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า

 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (สําหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) พาสปอร์ตต่างชาติต้องจ่ายเพิ่มค่าธรรมเนียมวีซ่า 500 บาทต่อท่าน

  หมายเหตุ ในกรณีที่จองช้ากว่าการส่งยื่นวีซ่าของทางบริษัทฯ ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าด่วนเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.

 • ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1.5 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและการชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง

 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ท่านละ 20,000 บาท เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน

 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีที่กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บเงินเร็วกว่าที่กำหนด

 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า

RELATED ARTICLES

รีวิวเฉิงตู ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง

รีวิวเฉิงตู ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง ไปซอกแซกทั่วเฉิงตู เมืองที่ชาวจีนเลือกที่จะมาพักผ่อนเป็นอันดับต้นๆ น่าไปขนาดไหนตามรีวิวไปเลย ภาพจริงไปเอง ไม่อิงอะไร

ตะลอนจีน ส่อง10 สตรีทฟู้ด จินหลี่ ความอร่อยนี้ที่ เฉิงตู

เมืองเฉิงตูหากมาเที่ยวต้องไม่ควรพลาดถนนคนเดินจิ๋นหลี่ Jin Li ถนนสายนี้เป็นถนนโบราณ เมื่อไปถึงก็รู้สึกเลยว่ากลิ่นอายความคลาสสิคลอยเเตะจมูกเลยหละ

จะขอวีซ่าจีน ถ่ายรูปทำวีซ่าจีนยังไงให้ผ่านฉลุย

เป็นที่รู้ๆ กันว่าการไปเที่ยวจีนจะต้องมีการขอวีซ่าจีน และหลายคนก็ได้ยินเสียงร่ำลือมาว่าถ่ายรูปทำวีซ่าจีนผ่านยากมาก รูปต้องเป๊ะจริงตามกฏที่ให้ไว้ถึงจะผ่าน แต่อย่าเพิ่งเป็นกังวล ทำตามนี้รับรองยื่นทำวีซ่าจีนผ่านฉลุยแน่นอน

รีวิวเที่ยวเฉิงตู อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน

เฉิงตูยังมีอะไรน่าเที่ยวอีกเยอะ รีวิวยังไงก็ไม่หมด วันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนรู้จักกับพระเอกหลักของทริปเที่ยวเฉิงตู คือเรียกได้ว่านอกจากแพนด้าแล้ว ถ้าไม่มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงเฉิงตู กับ "อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน"

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!