กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • เที่ยวสุดคุ้ม 2 ประเทศ ไต้หวัน พัก 2 คืน และ ญี่ปุ่น พัก 3 คืน
 • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค และตึกไทเป 101 แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ไม่ควรพลาด
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง ศูนย์รวมแฟชั่น แหล่งของกินอร่อย สุดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน
 • ดื่มด่ำความโรแมนติก ณ โอตารุ กลิ่นอายบรรยากาศสไตล์ตะวันตก 
 • ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีสุดคลาสสิกหลากหลายสไตล์ และนาฬิกาไอน้ำโบราณหนึ่งในแลนด์มาร์กที่ต้องห้ามพลาด
 • ย้อนวัยกับเหล่าการ์ตูนยอดฮิต โดราเอม่อน สกายพาร์ค (Doraemon Skypark)
 • เยือนบ่อน้ำร้อนจิโกคุดานิ หุบเขานนรกต้นกำเนิดออนเซ็น
 • เอาใจสายหวาน เที่ยวชมโรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ต้นตำรับความอร่อยของกฮอกไกโด
 • พิเศษ!! อิ่มอร่อยไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติทั้งคาวหวานให้เลือกหลากหลาย
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ

โปรโมชั่พิเศษ

 • จองเป็นคู่ ลดเพิ่มทันที 2,000.- (*ลด 1,000 บาท/ท่าน)
 •  จอง : วันนี้ - 31 มี.ค. 62

Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: China Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 17-22 พ.ค.62
รหัสสินค้า: JPTPECTSCI25

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
25 May 17-22May 2019
(วันวิสาขบูชา)
CI838
08:35-13:15
CI837
22:35-01:20
39,900 THB
Promotion
จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
WELL GARDEN HOTELหรือเทียบเท่า
2 สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน – สนามชิโตเสะ ฮอกไกโด ญี่ปุ่น - สวนสนุกโดราเอม่อน – โนโบริเบทสึ -บ่อน้ำแร่จิโกกุดานิ –แช่ออนเซ็น
NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTELหรือเทียบเท่า
3 นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟอุสุ – จุดชมทะเลสาบโทยะ –คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – อิออนโอตารุ
GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานเบียร์อาซาฮี – ย่านทานูกิโคจิ
SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในซัปโปโร (ไม่มีรถบัสบริการ)
SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ชิโตเสะ - เรร่า เอาท์เลต - สนามบินชิโตเสะ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน  CI838 (08.35-13.15)อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

 • 06.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 08.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 838
 • 13.15 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็น จนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ
 • นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 เป็นหนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีควาสูงมากถึง 508 เมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป (ราคาไม่รวมค่าลิฟท์)
 • จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในกรุงไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คงเป็นย่านสยามสแควร์ เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น สินค้ารุ่นใหม่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ นอกจากนั้นยังเป็นโซนที่มีอาหารหลากหลายให้นักท่องเที่ยวเลือกชิมได้อย่างจุใจ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สอง : สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน – สนามชิโตเสะ ฮอกไกโด ญี่ปุ่น CI130 (08.40-13.30) - สวนสนุกโดราเอม่อน – โนโบริเบทสึ -บ่อน้ำแร่จิโกกุดานิ –แช่ออนเซ็น

 • เช้า บริการท่านด้วยอาหารเช้าแบบกล่อง
  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
 • 08.40 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI130
 • 13.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าที่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านเข้าชม โดราเอม่อนสกายพาร์ค (DORAEMON WAKU WAKU SKY PARK ) ซึ่งโดราเอมอนเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในแถบเอเชียก่อนที่จะกระจายไปทั่วโลก โดยที่สวนสนุกโดราเอมอน แห่งนี้จะประกอบด้วยกันเจ็ดโซน เช่น โซนที่เกี่ยวกับเครื่องมือลับของโดราเอมอนมีรูปแบบที่น่าสนใจให้ไปสัมผัสกันได้ โซนที่เป็นร้านขายสินค้า เป็นต้น
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร่ธรรมชาติของฮอกไกโด ชม จิโกคุดานิ หรือ นรกวัลเลย์ ซึ่งมีความหมายว่า หุบผานรก เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ นำท่านเดินผ่านสะพานทางเดินเพื่อไปยังบ่อต้นกำเนิดโดยสองข้างสะพานจะมีโคลนเดือดไหลออกมาเป็นลำธารและมีบ่อเล็กใหญ่ให้เห็นตลอดทางที่เดินไป
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนู บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดให้ท่านได้เลือกสรร
  หลังจากนั้นเชิญท่านผ่อนคลายกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่องการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิต และผิวพรรณที่เปล่งปลั่ง


วันที่สาม : นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟอุสุ – จุดชมทะเลสาบโทยะ –คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – อิออนโอตารุ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ โทยะ เพื่อ นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสึ ให้ท่านได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา พร้อมชมภูเขาไฟโชวะหรือโชวะซินซัน ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี ปัจจุบันยังมีควันลอยกรุ่นอยู่
 • จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ (Silo View Point) เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะในมุมที่สวยที่สุด ซึ่งทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม เกิดจากปาก ปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบชิโกสึ ทะเลสาบแห่งนี้ มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่เป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ในหน้าร้อนอากาศก็เย็นสบาย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ สัมผัสกับบรรยากาศความโรแมนติกของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างดินแดนตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำ และสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่าง ๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังในสมัยโบราณ หรือ เลือกชิมขนมชื่อดังร้านต่างๆที่ตั้งเรียงราย เช่น ชีสเค้ก LeTao ชูครีมไส้ทะลัก Kitakaro หรือซอฟท์ครีม 7 สี เป็นต้น แวะชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ภายนอกสร้างจากอิฐแดง โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ เชิญท่านเลือกชมเลือกซื้อกล่องดนตรีเป็นของฝากซึ่งมีให้ท่านเลือกมากมายและนอกจากนี้ท่านยังสามารถถ่ายรูปกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษ ตั้งอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น
 • นำท่านสู่ อิออนโอตารุ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับโรงแรมที่พัก ท่านสามารถเดินผ่านทางเชื่อมจากโรงแรมสู่อิออนมอลล์ได้เลย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าราคาประหยัดทั้ง เสื้อผ้า ของใช้ ขนม มีซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านไดโสะ และอื่นๆอีกมากมาย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนู บุฟเฟ่ต์นานาชาติทั้งคาวหวานให้เลือกหลากหลาย


วันที่สี่ : ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานเบียร์อาซาฮี – ย่านทานูกิโคจิ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด แวะชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้และเหล่าบรรดาตุ๊กตาแสนน่ารัก เชิญท่านเลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซึ่งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด รวมทั้งขนมอร่อยๆ ที่มีชื่อเสียงของที่นี่กลับไปเป็นของฝาก
 • จากนั้นนำท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เป็นศาลเจ้าชินโตที่คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสืบไป
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ตั้งอยู่ในซัปโปโรการ์เด้นพาร์ค อาคารก่ออิฐแดงถูกสร้างโดยโรงงานน้ำตาล Monbetsu ในปี ค.ศ. 1879 ในฐานะผู้ผลิตน้ำตาลหัวผักกาด หลังจากสิ้นสุดสงครามชิโน-ญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1895 ความต้องการในตลาดน้ำตาลลดลง บริษัท เบียร์ซัปโปโร จึงได้ซื้อและปรับปรุงโรงงานน้ำตาลเพื่อใช้เป็นโรงเบียร์ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ในอุตสาหกรรมเบียร์และซัปโปโรเบียร์ ตั้งแต่บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง, ขั้นตอนการผลิตและเครื่องมือสำหรับการต้มเบียร์ และท่านสามารถลองชิมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของเบียร์ซัปโปโรได้อีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ เชิญท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าซึ่งมีมากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสําอาง, เสื้อผ้ารองเท้า,กล้อง, เกมส์และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าในช่วงเย็นท่านยังสามารถเดินเล่น ย่านซูซูกิโนะ ซึ่งรวบรวมร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ที่นี่ที่เดียว เที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำยันดึก เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรี และยังมีตรอกราเม็งให้ท่านได้ลองชิมอีกด้วย
 • อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ย่านทานูกิโคจิและซูซูกิโนะมีร้านอาหารขึ้นชื่อมากมายให้ท่านเลือกตามสะดวก
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในซัปโปโร (ไม่มีรถบัสบริการ)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ) มีสถานที่แนะนำตามนี้
 • ตลาดปลานิโจ อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรก็มีชื่อเสียงในฐานะเป็นตลาดที่มีมาตั้งแต่สมัยเมจิ หากต้องการชิมอาหารอร่อยตามฤดูกาลของฮอกไกโด เพลิดเพลินไปกับการชิมข้าวหน้าอาหารทะเลและซูชิ ที่ใช้อาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งซื้อมาในตอนเช้าอย่างเต็มที่ และขอเชิญรรับประทานปูเป็นๆ ในอ่างที่นำมาลวกน้ำร้อน … เป็นความอร่อยที่มีเฉพาะในตลาดเท่านั้น
 • เจอาร์ ทาวเวอร์ ซัปโปโร อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อต่อกับสถานีรถไฟซัปโปโร มีพร้อมตั้งแต่ของฝากจากฮอกไกโด ขนมขึ้นชื่อ เสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนม อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
 • มิตซุย เอาท์เล็ต พาร์ค ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัย แหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย
 • เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หก : ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ชิโตเสะ - เรร่า เอาท์เลต - สนามบินชิโตเสะ – สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน  CI131 (15.00-18.10)  - กรุงเทพฯ   CI837 (22.35-01.20)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน เป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า
 • นำท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร ที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมาช้านาน จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เดิมที่เป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่
 • จากนั้นเดินทางสู่ ชิโตเสะ แวะช้อปปิ้งที่ เรร่า เอาท์เล็ต มอลล์ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย หลากหลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap ฯลฯ
 • เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ สนามบินชิโตเสะ ทำการเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 15.00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI131
 • 18.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) เพื่อแวะต่อเครื่อง
 • 22.35 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI837
 • 01.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ ไต้หวันและญี่ปุ่นรวมกันประมาณ 1,000 บาทตลอดทริป

RELATED ARTICLES

มิชลินไกด์ไทเป Michelin Stars Award Taipei 2018

มิชลินไกด์ไทเป Michelin Stars Award Taipei 2018 ถึงคิวฝั่งไทเป ไต้หวันกันแล้ว สำหรับรางวัลที่นักชิมต้องชอบ เพราะนี่คือรางวัลมิชลินสตาร์ประจำปี 2018

VISA FREE! ขยายเวลาฟรีวีซ่าไต้หวัน สำหรับคนไทย วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562

ไต้หวันฟรีวีซ่า ไต้หวันจะขยายระยะเวลาการทดลองใช้สิทธิพิเศษฟรีวีซ่า (Visa Free) ให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง 3 ประเทศได้แก่ ไทย บรูไนและฟิลิปปินส์ จากเดิมเพิ่มออกไปอีก 1 ปี มีผลประกาศฟรีวีซ่าตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (31 July 2019)

โอตารุ สวยทะลุจอแม้ในวันที่ไม่มีหิมะ

"โอตารุ" เมืองเล็กแสนน่ารัก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากซับโปโร หากมีโอกาสมาซับโปโรก็ควรแวะเวียนมาที่นี่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาพของ "โอตารุ" ที่ทุกคนติดตากันนั้นก็คือภาพของหิมะริมคลองโอตารุ เเสงไฟประดับประดาริม 2 ฟากฝั่ง หิมะโปรยปราย หนาวจนปากสั่นแต่ช่วงนี้หิมะกำลังจะหมดไปแล้ว เลยอยากจะนำเสนออีกมุมนึงของเมืองโอตารุว่าไม่จำเป็นต้องมีหิมะก็เที่ยวได้

ทริปสโลว์ไลฟ์ที่ไต้หวัน Part1 ไปจิบไวน์ ชมธรรมชาติ อี๋หลาน

เปิดมุมมองใหม่ไต้หวัน ออกไปสูดอากาศสดชื่นนน นอกไทเปกันบ้างดีกว่า เราจะพาออกนอกเมืองไปที่ อี๋หลาน กันจ้า เมืองนี้มีความน่ารัก แต่ก็แอบชิคๆ คูลๆ กับเค้าอยู่เหมือนกัน ก่อนจะกลับมาเที่ยวต่อที่ไทเป ไปค่ะ เกาะปีกเครื่องบินตามมาเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!