กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • นำท่านบินลัดฟ้าด้วยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบิน ไป-กลับ รวมภาษีแล้ว
 • นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้พระขอพรเสริมดวงวัดดังแห่งเกาะฮ่องกง
 • นั่งกระเช้าพื้นกระจกนองปิง นมัสการพระใหญ่ลันตา ที่วัดโปวหลิน
 • นำท่านชม AVENUE OF STARS ที่เปิดให้ชมอีกครั้งกับรอยประทับมือกว่าร้อยของเหล่าดาราที่มีชื่อเสียง
 • ชมวิวบนยอดเขาที่มีชื่อเสียงของกาะฮ่องกง วิคตอเรียพีค ถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของเกาะฮ่องกง
 • ช้อปปิ้ง ณ CAUSEWAY BAY ย่านช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อว่ามีค่าเช่าที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • พิเศษ อาหารระดับภัตตาคาร ระดับ มิชลินสตาร์
 • พิเศษ สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 3,000 คะแนน + 25,000 บาท/ท่าน

 

Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 29 – 31 มี.ค. 62
รหัสสินค้า: HKHKGHKGTG02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการต่อท่าน 

เดินทาง ผู้ใหญ่ 
พัก
ห้องละ 2-3 ท่าน

ใช้คะแนนสะสม Smile Point 

29 – 31 มีนาคม 2562

40,000

3,000 คะแนน + 25,000 บาท/ท่าน

จำกัดจำนวน 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ทุกรายการ ตลอดโครงการ

Day 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - นองปิง 360  AVENUE OF STAR – หลี่หยุ่นมุน

 • 05.00 น. คณะฯ พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4  ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D
  สายการบินไทย
  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนการเดินทาง

 • 08.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG600
 • 11.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย ให้คณะท่านออก Exit B 
 • เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร @ Airport Chao Inn Restaurant
 • นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจกับการนั่งกระเช้านองปิง (NGONG PING 360) แบบพื้นกระจก ให้คุณสามารถลองนั่งชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิคเชื่อมจากใจกลางเมืองให้ท่านสักการะสักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้ง ที่ใหญ่ที่สุด เลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง **หากอากาศไม่เอื้ออำนวย ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้ จะเปลี่ยนเป็นรถโค้ชแทน**

 • ค่ำ รับประทานอาคารค่ำ ณ  ภัตตาคาร @ LEI YUN MUN (เมนูอาหารทะเล)
 • นำท่านชม AVENUE OF STARS หลังผ่านการปรับโฉมใหม่ด้วยฝีมือของเจมส์ คอร์เนอร์ ภูมิสถาปนิกชื่อดัง ร่วมกับดีไซน์เนอร์ท้องถิ่นและต่างชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร์ ได้เปิดให้เข้าชมอีกครั้งกับรอยประทับมือกว่าร้อยของเหล่าดาราที่มีชื่อเสียงที่จะพาคุณออกเดินทางสู่ "ถนนสายดารา" โดยรูปปั้นสมาคมรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกงและรูปปั้นดาราต่าง ๆ จะถูกประดับตกแต่งด้วยเอฟเฟ็คสายน้ำที่ไหลริน มีแสงไฟส่องเคล้าคลอเบา ๆ

 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW WORLD MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า


Day 2 วิคตอเรียพีค (รถราง 1 ขา)  วัดหวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกง –  CAUSEWAY BAY

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร --- เมนู ติ่มซำรสชาติต้นตำหรับ**
 • นำท่านเดินทางสู่ วิคตอเรียพีค คือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกงสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกง นำท่านขึ้นรถราง PEAK TRAM (ONE WAY)ชมวิวถ่ายรูป ณ จุดชมวิวเขาวิคเตอเรียพีค (VICTORIA PEAK)
 • นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียนวัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง ซึ่งขึ้นชื่อ  เรื่องการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และพบกับผู้คนมากมายที่นำธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจฯ

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Fung Shing Restaurant--- เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง**

 • นำท่านสู่ วัดแชกงหมิวเป็นวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองรู้จักกันดีในนามวัดกังหัน วัดแห่งนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆเข้ามา ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน หรือวันตรุษจีน ซึ่งหากผู้ที่เกิดปีชงไปสักการะ  จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่องอีกด้วย (**ควรนำกังหันเดิมที่มีอยู่แล้วไปด้วย) 

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร Yung Kee Restaurant--- เมนูห่านย่างหนังกรอบเนื้อนุ่ม 
 • นำท่านสู่CAUSEWAY BAY ย่านช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อว่ามีค่าเช่าที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นที่ตั้งของห้าง สรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายห้าง อย่าง Time Square ตึกที่เป็นแห่ลงรวมของร้านค้า ร้านอาหาร อาคาร สำนักงาน ที่ตั้งของร้านเสื้อผ้ายอดนิยมอย่าง Zara G2000 และห้าง Lane Crawford “Lee Gardens” ห้างสุด หรู ที่เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดัง LV, Gucci, Dior ห้าง Laforet ห้างสไตล์คาวาอี้จากญี่ปุ่น และ HYSAN PLACE ห้างหรูที่เป็นที่ตั้งของ Duty Free ที่แน่นขนัดไปด้วยผู้คนเต็มท้องถนนทั้งกลางวันและ กลางคืน รวมถึง SOGO ห้างใหญ่ยักษ์สัญชาติญี่ปุ่น ที่มีสินค้ามากมายหลายชนิดทั้งสินค้าแบรนด์เนม และเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของใช้ในบ้านรวมถึงร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW WORLD MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า


Day 3 SKY 100 ช้อปปิ้งถนนนาธาน -  CITYGATE OUTLET  – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร Nathan Congee (เมนู โจ๊กเป๋าฮื้อ)
 • นำท่านสู่ SKY 100 จุดชมวิวที่สูงที่สุดในฮ่องกง อยู่บนชั้น 100 ของตึก International Commerce Centre (ICC) ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกง และสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 393 เมตร สามารถชมวิวเมืองฮ่องกงทั้งฝั่งเกาลูน เกาะฮ่องกง เกาะลันตาได้ 360 องศา ด้านบนจุดชมวิวจะเป็นการชมวิวผ่านกระจกใส สูงโปร่ง มองเห็นวิวแบบพาโนราม่า นอกจากนี้นิทรรศการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮ่องกงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจัดแสดงเอาไว้ให้ชมอีกด้วย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัคตาคาร Sun Tung Lok Restaurant  ( 2 MICHELIN STAR)
 • นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนนาธาน (NATHAN ROAD)  เป็นถนนที่จัดได้ว่าเป็นแหล่งละลายทรัพย์นักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของฮ่องกง มีร้านค้าต่าง ๆ มากมายทั้งมียี่ห้องและไม่มียี่ห้อ ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารต่าง ๆ มีครบครัน ร้านอาหารดัง ๆ หลายร้านก็อยู่ย่านนี้
 • ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALLให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย พบกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ 
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok)
 • 20.45 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG607
 • 22.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ

 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 

พิเสษ! สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Point 3,000 คะแนน + 25,000 บาท/ท่าน

จำกัดจำนวน 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ทุกรายการ ตลอดโครงการ

วิธีการขอรับสิทธิ์

Smile Service Application โดยนำรหัสส่วนลดที่ได้รับ ทำการแจ้งไปยัง Wonderful Packageที่เบอร์02-7929292 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2562 หรือจนกว่ามีผู้รับสิทธิ์ตามจำนวนที่กำหนด

ระยะเวลาการจัดโครงการ

ระยะเวลาการเปิดแลกคะแนนสะสม ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2562 หรือจนกว่ามีผู้รับสิทธิ์ตามจำนวนที่กำหนด ระยะเวลาเดินทาง 29 - 31 มีนาคม 2562

กติกาการเข้าร่วมและเงื่อนไข

 1. สามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point ที่ Smile Service Application โดยนำรหัสส่วนลดที่ได้รับ ทำการแจ้งไปยัง Wonderful Package ที่เบอร์ 02-7929292 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2562 หรือจนกว่ามีผู้รับสิทธิ์ตามจำนวนที่กำหนด

 2. จำกัดจำนวนการแลกคะแนน 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ตลอดโครงการ

 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม Smile Point ในกรณีที่ทำการแลกรับสิทธิ์แล้วทุกกรณี

 4. พนักงานและตัวแทนบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่ สามารถร่วมกิจกรรมได้

 5. เงื่อนไขในการใช้บริการแพ็กเกจท่องเที่ยวเป็นไปตามที่บริษัท มิราม่า กรุ๊ป จำกัด กำหนด

 6. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club

 7. คะแนนสะสม Smile Point สามารถใช้เข้าร่วมกิจกรรม, รับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าพันธมิตร และสามารถลุ้นรับโชคใหญ่ได้ตลอดทั้งปี

 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.muangthai.com

 9. เงื่อนไขในการแลกคะแนนสะสม Smile Point เป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

โครงการ SMILE EXCLUSIVE LIMOUSINE SERVICE BY BLACK TIE

 • ระยะเวลาการแลกคะแนนสะสม : 1 ส.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2562

 • ช่องทางการแลกคะแนน : แลกคะแนนรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง SMS เพื่อรับ Code สิทธิพิเศษ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

Promotion

 • Airport Limousine Service ใช้บริการลีมูซีน รับ หรือ ส่ง ที่สนามบิน (ราคารวมค่าทางด่วนและโทลล์เวย์)

 1. Limousine by Toyota Camry (One-way) 250 คะแนน / ครั้ง (200 สิทธิ์) มูลค่า 1,200 บาท

วิธีรับสิทธิ์ : พิมพ์ L250*หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club *รหัสผ่านสี่หลัก แล้วส่งมาที่ 4839009 ตัวอย่างข้อความตอบกลับ : รหัสของท่านCAMRY001จองBlack Tie Service 022398811(9.00-21.00น.)

       - สำหรับ 3 ท่าน กระเป๋าไม่เกิน 2 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)
       - อนุโลมให้โดยสารได้สูงสุด 4 ท่านในกรณีที่มีเด็ก 2 ท่าน อายุไม่เกิน 6 ปี และสัมภาระไม่เกินที่กาหนดคือ กระเป๋า 28 นิ้ว ไม่เกิน 2 ใบ และไม่มีรถเข็นเด็ก

      2.  Limousine by Toyota Camry (One-way) 250 คะแนน / ครั้ง (200 สิทธิ์) มูลค่า 1,200 บาท

วิธีรับสิทธิ์ : พิมพ์ L550*หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club *รหัสผ่านสี่หลัก แล้วส่งมาที่ 4839009 ตัวอย่างข้อความตอบกลับ : รหัสของท่านBMWBEN001จองBlack Tie Service 022398811(9.00-21.00น.)

       - สำหรับ 3 ท่าน กระเป๋าไม่เกิน 2 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)
       - อนุโลมให้โดยสารได้สูงสุด 4 ท่านในกรณีที่มีเด็ก 2 ท่าน อายุไม่เกิน 6 ปี และสัมภาระไม่เกินที่กาหนดคือ กระเป๋า 28 นิ้ว ไม่เกิน 2 ใบ และไม่มีรถเข็นเด็ก

      3.  Limousine by Hyundai H1 (One-way) 500 คะแนน / ครั้ง (20 สิทธิ์) มูลค่า 2,200 บาท

วิธีรับสิทธิ์ : พิมพ์ L500*หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club *รหัสผ่านสี่หลัก แล้วส่งมาที่ 4839009 ตัวอย่างข้อความตอบกลับ : รหัสของท่านHyundai001จองBlack Tie Service 022398811 (9.00-21.00น.)

       - สำหรับ 5 ท่าน กระเป๋าไม่เกิน 5 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)

      4.  Limousine by Toyota Alphard (One-way) 700 คะแนน / ครั้ง (20 สิทธิ์) มูลค่า 3,890 บาท

วิธีรับสิทธิ์ : พิมพ์ L700*หมายเลขหน้าบัตรเมืองไทย Smile Club *รหัสผ่านสี่หลัก แล้วส่งมาที่ 4839009 ตัวอย่างข้อความตอบกลับ : รหัสของท่าน Alphard001จองBlack Tie Service 022398811 (9.00-21.00น.)

       - สำหรับ 4 ท่าน กระเป๋าไม่เกิน 5 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)

 • หากได้รับ Code แล้ว สมาชิกฯจองบริการ Black Tie Service โทร : 02-239-8811 ( ตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น.

 • สำรองรถต้องสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

รูปแบบรถ

จำนวนผู้โดยสาร

ขนาดสัมภาระ

จำนวนสัมภาระ

หมายเหตุ

Toyota Camry

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน

กระเป๋า 28”

ไม่เกิน 2 ใบ

อนุโลมให้โดยสารได้สูงสุด 4 ท่านในกรณีที่มีเด็ก 2 ท่าน อายุไม่เกิน 6 ปี

และสัมภาระไม่เกินที่กาหนดคือ กระเป๋า 28” ไม่เกิน 2 ใบ และไม่มีรถเข็นเด็ก

BMW Series5/Benz E-class

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน

กระเป๋า 28”

ไม่เกิน 2 ใบ

อนุโลมให้โดยสารได้สูงสุด 4 ท่านในกรณีที่มีเด็ก 2 ท่าน อายุไม่เกิน 6 ปี

และสัมภาระไม่เกินที่กาหนดคือ กระเป๋า 28” ไม่เกิน 2 ใบ และไม่มีรถเข็นเด็ก

Hyundai H 1

ผู้ใหญ่ 5 ท่าน

กระเป๋า 28”

ไม่เกิน 5 ใบ

Toyota Alphard

ผู้ใหญ่ 4 ท่าน

กระเป๋า 28”

ไม่เกิน 4 ใบ

เงื่อนไขการให้บริการของ Airport Limousine Service 4 ประเภท

 1. การใช้บริการลีมูซีน รับ หรือ ส่ง สนามบิน (ราคารวมค่าทางด่วนและโทลล์เวย์) เฉพาะพื้นที่ กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล ได้แก่ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยเป็นการบริการรับหรือส่งระหว่างสนามบินไปยังที่พักเท่านั้น

 2. ก่อนการเดินทาง หากน้อยกว่านั้นขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการสารองรถ (หรือขอพิจารณาในช่วงเวลาที่สามารถให้บริการได้)

 3. หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนประเภทรถตามข้อตกลงระหว่าง เมืองไทย Smile Club กับ Black Tie Limousine ต้องแจ้งล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดรับโดยลูกค้าต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างด้วยตัวเอง

 4. หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดรับ ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆหากท่านแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

 5. หากท่านต้องการยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดรับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 24 ชั่วโมงทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการ 100% จากค่าบริการ โดยค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยตรงจากลูกค้า

 6. การเข้ารับจากสนามบิน เจ้าหน้าที่สนามบินจะรอพบท่านเป็นเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากเครื่องลงจริง หากภายใน 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่สนามบินไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือท่านไม่แสดงตน ตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกโดยคิดเป็น 100% จากค่าบริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยตรงกับลูกค้า

 7. การเข้ารับจากที่พัก รถลีมูซีนจะรอลูกค้าอยู่สูงสุดเป็นเวลา 30 นาที นับจากเวลานัดรับ หากภายใน 30 นาทีนี้ พนักงานขับรถไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือท่านไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกโดยคิดเป็น 100% จากค่าบริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยตรงกับลูกค้า

 8. หากท่านประสงค์ให้พนักงานขับรถรอมากกว่า 30 นาที จะมีค่าธรรมเนียมในการรอคิดเป็นชั่วโมงละ 500 บาท (โดยเริ่มคิดจากนาทีที่ 31 เป็นต้นไป และ เศษชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมง โดยท่านสามารถชาระค่ารอเกินเวลากับพนักงานขับรถได้โดยตรง)

 9. ในกรณีฉุกเฉินที่รถไม่สามารถเข้ารับท่านได้ทันเวลาเนื่องจากอุบัติเหตุ / การจราจรติดขัด / ถนนถูกบล็อก บริษัทฯจะจัดหารถทดแทนที่อยู่ในระดับเทียบเท่าในการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ Personal Limousine Service แลก 2,000 คะแนน (10 Hours)

 1. บริการเฉพาะพื้นที่ กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล ได้แก่ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ในระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร ต่อวัน หรือ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง นับจากเวลานัดรับ (ค่าบริการรวมค่าน้ามัน ทางด่วน และที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว)

 2. การสารองรถต้องสารองล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หากน้อยกว่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการสารองรถ(หรือขอพิจารณาในช่วงเวลาที่สามารถให้บริการได้)

 3. หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดรับ ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆหากท่านแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

 4. หากท่านต้องการยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดรับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 24 ชั่วโมงทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการ 100 % จากค่าบริการ โดยค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยตรงจากลูกค้า

 5. ในกรณีฉุกเฉินที่รถไม่สามารถเข้ารับท่านได้ทันเวลาเนื่องจากอุบัติเหตุ / การจราจรติดขัด / ถนนถูกบล็อก บริษัทฯ จะจัดหารถทดแทนที่อยู่ในระดับเทียบเท่าในการให้บริการ

กติกาการเข้าร่วมและเงื่อนไข

 1. สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถสมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ www.muangthai.co.th และศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ หรือโทร 1766 เมืองไทย Smile ในเวลาทาการ

 2. ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS, DTAC และ TRUE เท่านั้น

 3. หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านได้แจ้งระงับการรับข้อความ (SMS) จากบริการเสริมต่างๆ จากเครือข่ายที่ท่านใช้บริการอยู่ซึ่งจะทาให้ท่านไม่ได้รับข้อความจาก เมืองไทย Smile Club เช่นกัน ทั้งนี้กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งเปิดการใช้งานการรับข้อความ (SMS) จากเครือข่ายของท่าน (ระยะเวลาการดาเนินการขึ้นอยู่กับการดาเนินการของแต่ละเครือข่าย)

 4. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี

 5. ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสม/ท่าน ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม

 6. คะแนนสะสม Smile Point ที่แลกแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมทุกกรณี

 7. กรณีระบบแจ้งรับสิทธิ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี

 8. สิทธิพิเศษนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 10. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club

 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.muangthai.co.th

 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Black Tie Customer Service โทร.02-239-8811 ( 9.00-21.00 น. )

 13. กรุณาสำรองสิทธิ์จองรถล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

RELATED ARTICLES

ฮ่องกงวันเดย์ทริป สัมผัสฮ่องกงมากกว่าเคย

เที่ยวฮ่องกงวันเดียว ที่จะพิเศษกว่าทริปไหนๆ ที่คุณเคยไปมา เพราะฮ่องกงยังมีเสน่ห์เล็กๆ ซ่อนอยู่รอให้เราไปค้นหา และยังมีอีกหลายสถานที่ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย มาดูกันว่าฮ่องกงวันเดย์ทริป เราจะไปเที่ยวแบบไหนได้บ้าง

เที่ยว 2 แห่งได้บุญ 2 เด้ง เที่ยวไหว้พระมาเก๊า ฮ่องกง

ทริปนี้เรียกได้ว่าเจาะลึกสายบุญโดยเฉพาะ หลังจากที่รู้สึกว่าไม่ได้ทำบุญนานมว๊ากก บวกกับตัวเองอยากเที่ยวด้วยเลยตัดสินใจไปเที่ยวทริปนี้ ซึ่งไปทั้งมาเก๊าและฮ่องกง ก็เลยรู้สึกอิ่มบุญล้นเว่อร์ จนอยากจะนำบุญมาฝากทุกคนผ่านรีวิวอันนี้กัน พนมมือแล้วดูรูปไปพร้อมๆกันเลยจ้า

ครั้งเเรกกับสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

วันก่อนไปเยือนฮ่องกงเลยมีโอกาสได้ไปเยือนสะพาน "ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า" สะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก โดยเป็นสะพานยาว 55 กม.ที่เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญทางภาคใต้ของจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่

ให้ทุกมื้อเป็นมื้อโปรด ที่ Hongkong Disneyland

ให้ทุกมื้อเป็นมื้อโปรด ที่ Hongkong Disneyland นึกภาพอาหารน่ารักๆ ลายมิกกี้เมาส์ รวมไปถึงตัวละครดิสนีย์ที่เดินเข้ามาทักทายเราสิ จะฟินขนาดไหน ตามไปชิมอาหาร ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กันเถอะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

28คน

Location:

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!