สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

Trip Highlight
 • ทัวร์แบบส่วนตัว เที่ยวไต้หวัน 6 คนเดินทางได้เลย พร้อมตั๋วเครื่องบิน
 • รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษี กับ Tigerair Taiwan
 • รถยนต์พร้อมคนขับพาเที่ยวส่วนตัว
 • โรงแรมและอาหารครบครัน สะดวกสุดๆ
 • ได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งสัมผัสวิถีชีวิตชาวไต้หวัน ไปตามเส้นทางรถไฟสายสือเฟิ่น ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่เมืองจิ่วเฟิ่น เมืองโบราณสุดมหัศจรรย์ของประเทศไต้หวัน
 • สัมผัสความงดงามของเมืองอี๋หลาน จิบเครื่องดื่มบนเขาพร้อมชมวิวทะเล ณ ร้าน Mr. Brown Coffee Castle
 • พาท่านชมและชิมวิสกี้ Kavalan ที่มีเอกลักษณ์และมีรสชาติเฉพาะตัว ได้รางวัลWorld’s Best Single Malt Whisky 2015
 • ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป
 • เที่ยวชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว) ตึกระฟ้าสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม
 • ไกด์พูดภาษาไทยดูแล ในวันที่มี CITY TOUR 


Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ + อิสระ 5 มื้อ
เดินทางโดย: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม 2563
รหัสสินค้า: PKTPETPEIT17

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 วันที่ 1: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ไต้หวัน (เถาหยวน) - ที่พัก
Hotel Leisure Beitou
2 วันที่ 2: พาเที่ยวสถานที่ห้ามพลาดในใต้หวัน เมืองอี๋หลาน - Sunshine Onion DIY - Mr. Brown Coffee Castle - วิสกี้ Kavalan - Jimmy Plaza - ซีเหมินติง
Hotel Leisure Beitou
3 วันที่ 3: พาเที่ยวสถานที่ห้ามพลาดในใต้หวัน เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - DUTY FREE SHOP TAIWAN - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - พายเค้กสับปะรด - ตึกไทเป 101
Hotel Leisure Beitou
4 อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ -

วันที่ 1: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ไต้หวัน (เถาหยวน) - ที่พัก

 • 20.00น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT 506
 • 00.40น. ถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถตู้ส่วนตัว (ไม่มีไกด์บริการ)
 • เข้าพักที่โรงแรม BEITOU HUASHE HOTEL / หรือเทียบเท่า

เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

Mini Van สำหรับนั่ง 6 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 8 คน (1 คน นั่งข้างคนขับ)


วันที่ 2: พาเที่ยวสถานที่ห้ามพลาดในใต้หวัน เมืองอี๋หลาน - Sunshine Onion DIY - Mr. Brown Coffee Castle - วิสกี้ Kavalan - Jimmy Plaza - ซีเหมินติง  

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • รถตู้ส่วนตัวและไกด์ท้องถิ่นรับท่านจากที่พักนำท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋หลาน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Sunshine Onion DIY เพื่อลงมือทำ DIY จากหัวหอม
 • จิบเครื่องดื่มบนเขาพร้อมชมวิวทะเล ณ ร้าน Mr. Brown Coffee Castle ร้านกาแฟที่คนนิยมมาถ่ายรูปเรียกได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่ใหญ่และวิวสวยที่สุดในไต้หวัน
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • พาท่านชมและชิม วิสกี้ Kavalan ซึ่งมีเอกลักษณ์และมีรสชาติเฉพาะตัว
 • ชม Jimmy Plaza สถานีที่ตกแต่งเป็นธีมตัวการ์ตูนจากศิลปินชื่อดังของไต้หวัน
 • อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • พาท่าน ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  ที่พัก
 • เข้าพักที่โรงแรม BEITOU HUASHE HOTEL / หรือเทียบเท่า


วันที่ 3: พาเที่ยวสถานที่ห้ามพลาดในใต้หวัน เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - DUTY FREE SHOP TAIWAN - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - พายเค้กสับปะรด - ตึกไทเป 101 

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • รถตู้ส่วนตัวและไกด์ท้องถิ่นรับท่านจากที่พัก เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน ไฮไลท์ของที่นี้คือการปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคมลอย) 
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นแหล่ง เหมืองทองที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณ 
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง DUTY FREE SHOP TAIWAN ร้านปลอดภาษีดิวตี้ฟรีไต้หวัน 
 • จากนั้นพาท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า  อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • อิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน “พายเค้กสับปะรด” 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  ที่พัก
 • เข้าพักที่โรงแรม BEITOU HUASHE HOTEL / หรือเทียบเท่า


วันที่ 4: อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • มีเวลาในช่วงเช้าให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง กินเที่ยวตามอัธยาศัย อย่าลืมเผื่อเวลาเช็คเอาท์และเดินทาง
 • เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • 11.30น. รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน - เช็คอิน
 • 15.45น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT505
 • 18.45น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง)
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 6-8 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วันเต็ม
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าเข้าชมสถานที่

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :  

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับ 800 NT/ลูกค้า ตลอดการเดินทาง จ่ายให้ไกด์
 • ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ราคาน้ำหนักกระเป๋าต่อเที่ยว (ซื้อล่วงหน้า ราคาต่อเที่ยว)
 • 20kg = 970 บาท     25kg = 1190 บาท        30kg = 1530 บาท     35kg = 1870 บาท   40kg = 2270 บาท

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
  หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 •  ในวันที่มีซิตี้ทัวร์สามารถใช้รถได้ไม่เกิน 8-12 ชั่วโมง/วัน  และหากเกินเวลาที่กำหนด ท่านต้องจ่ายเพิ่มให้กับคนขับรถ (อัตราชั่วโมงละ 500 NT)

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 6-8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED ARTICLES

ข้อดีของการเที่ยวแบบส่วนตัว

เราจะไปเที่ยวไหนกันดี เรามาวางแผนกันไว้ก่อนเลยดีกว่า เที่ยวที่ไหนกับใครก้อไม่ถูกใจเท่ากับเที่ยวกับคนที่รู้ใจ เที่ยวกับเพื่อนและเที่ยวกับครอบครัว

จัดทริปกับเดอะแก๊งค์อย่างไรไม่ให้ทริปล่ม

จัดทริปกับเดอะแก๊งค์อย่างไรไม่ให้ทริปล่ม - หลายๆกลุ่มเคยเจอปัญหาเช่นเดียวกับที่น้องกรุ๊ปเจอใช่มั้ย เวลานัดเดอะแก๊งค์ไปเที่ยวที่ไหนกันสักทีเนี่ย พอยิ่งใกล้วันเดินทางทีไร คนนั้นติดงาน คนนี้ติดธุระด่วน อีกคนไปไม่ได้ขึ้นมา จึงทำให้กรุ๊ปล่มไปไม่เป็นท่าเล

เหตุผลที่ควรเดินทางแบบทัวร์ส่วนตัว

เคยมั้ย? เที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์แล้วไม่สะดวกสบาย อยากจะไปเที่ยวกันเอง แต่ก็ไม่อยากต้องมานั่งแพลนการเดินทางเอง ลองเปลี่ยนมาเป็นทัวร์ส่วนตัว ที่ตอบโจทย์คนชอบเดินทาง แต่ไม่อยากไปกับทัวร์แบบเยอะๆ

อยากไปทัวร์ส่วนตัว แพงไหม?

แพลนทริปไว้ล่วงหน้าสำหรับคนที่อยากจะออกเดินทางไปท่องโลก ถ้าอยากจะเที่ยวแบบทัวร์ส่วนตัว แพงไหม? เรามาลองแจกแจงงบประมาณกันเล่นๆ ดีกว่า ว่าแบบไหนดี แบบไหนจะคุ้มกว่ากัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!