กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight

 • ชมเทศกาลเทศกาลดอกทิวลิป ที่ EVERLAND TULIP FESTIVAL 2019 
 • สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • เดินเล่นบนเกาะ Floting Island เกาะลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 • ตามรอยซี่รี่ยส์ชื่อดัง สัมผัสบรรยากาศเย็นสบายบนเกาะนามิ
 • ชมสวน The Garden of the Morning Calm ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้มากกว่า 5,000 ชนิด
 • แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017
 • ชมความงดงามของ พระราชวังฮวาซอง พระราชวังขององค์รัชทายาท
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองสไตล์เกาหลีแท้ๆ

Details
ประเทศ: เกาหลีใต้
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Thai Airasia X
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: เมษายน- พฤษภาคม 62
รหัสสินค้า: KRICNITCXJ17

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง -
2 สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – ชมสวน The Garden of the Morning Calm – Soyanggang Sky Walk
CENTRAL PLAZA
3 พระราชวังฮวาซองแฮงกุง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร)– COSMETIC SHOP – SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island
BENIKIA SEOUL HOTEL
4 ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก – วัดโชเกซา – คลองชองเกชอน – DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง
BINIKIA SEOUL HOTEL
5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET -
6 สนามบินอินชอน – ท่าอากาศยานดอนเมือง -

วันแรก : สนามบินดอนเมือง

 • 23.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานกอนเมือง ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน THAI AIR ASIA X เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง


วันที่สอง : สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – ชมสวน The Garden of the Morning Calm – Soyanggang Sky Walk

 • 02.50 น. เดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 700 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 • 10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางไป รับประทานอาหารเที่ยง
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- พูลโกกิ (สุกี้กึ่งน้ำกึ่งแห้ง)
 • บ่าย นำท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทับใจ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือ จะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควรอำลาเกาะนามิ จากนั้นเดินทางสู่ เดอะการ์เด้น ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม (The Garden of Morning Calm) คือสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยสวนนั้นตั้งอยู่ในเขตเมืองในเมืองกาพยอง (Gapyeong) จังหวัดเกียงกิโด (Gyeonggi-do) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งที่นี่ถือได้ว่าเป็นสวรรค์สำหรับช่างภาพ ครอบครัว และคู่รัก ที่มักจะมาพักผ่อนรวมทั้งถ่ายภาพสวยๆที่นี่เสมอ เนื่องจากสวนแห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณ ที่ส่งกลิ่นหอมหวานอบอวลไปทั่วทั้งสวน รวมถึงหมู่ต้นสนมากมายที่มอบทัศนียภาพแห่งความงามที่ไม่เหมือนที่ไหน เป็นสวนสวยที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30000 ตารางเมตร ที่นี่เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจในจังหวัดคยองกีโด สวนนี้เป็นสวนส่วนตัวที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเกาหลีเป็นพื้นที่ทางศิลปะที่มีความสมดุลระหว่างความสวยงามตามธรรมชาติ กับแนวคิดของเกาหลี และที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวกันมาถึง 600,000 คนต่อปี ด้วยวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริมความงามของดอกไม้และพืชเกาหลีไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกใส) ที่อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน มาพิสูจน์ความหวาดเสียวกัน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็นทะเลสาบได้อย่างชัดเจน ทำเอาคนที่กลัวความสูงถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหนึ่งบทพิสูจน์คือการเดินข้ามสะพานที่ยาว 156 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ---ดัคคาลบี้ (ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิว)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CENTRAL PLAZA หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : พระราชวังฮวาซองแฮงกุง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร)– COSMETIC SHOP – SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - Floating Island

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง พระราชวังขององค์ชายรัชทายาท แฮงกุงเป็นพระราชวังที่พระราชวงศ์จะมาประทับเมื่อเสด็จออกจากเมืองหลวง พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ในป่าฮวาซองในซูวอนและเป็นพระราชวังที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองในช่วงสมัยนั้น นอกจากนั้นยังได้รับการขนานนามว่าเป็นพระราชวังที่มีความงดงามและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เรือนหลักของพระราชวังคือห้องโถงพงซูดัง ปรากฏใน “Love in the Moonlight” เป็นที่ประทับขององค์ชายรัชทายาท ในตอนที่ 2 ขันทีจัง(แสดงโดยอีจุนฮยอก) แนะนำราอนให้รู้จักกับเรือนแห่งนี้ซึ่งก็คือที่ประทับขององค์ชายรัชทายาท พระราชวังฮวาซองแฮงกุงได้ปรากฏอยู่ในซีรีส์ในตอนที่ 3 ที่ราอนโดนพระมเหสีคิม(แสดงโดยฮันซูยอน)ลงโทษ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land European Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนำว่า ควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่ สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย จากนั้นทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น หรือท่านสามารถเดินไปชมเทสกาลดอกไม้ที่จัดได้อย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไม้หลากสีสันสวยงาม เดินทางช่วง 14มี.ค.–4พ.ค. ได้ชมเทศกาล Everland Tulip Festival
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- คาลบี้ (หมูย่างเกาหลี)
 • นำท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลี อาทิ Rojukiss, Missha เป็นจนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) 1ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านชม เกาะ Floating Island เกาะลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเกาะเทียมสามเกาะตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮัน ตั้งอยู่ทางด้านขวาของสะพาน Banpo Bridgeข้างในมีทั้งที่จัดนิทรรศการร้านอาหารและอื่นๆ ทั้งสามเกาะเดินเชื่อมต่อกันได้ ตอนกลางคืนเปิดไฟแล้วสวยมาก บรรยากาศดี เหมาะกับการเดินเล่นสบายๆ อยู่ติดกับสะพานบันโพ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- ซัมแกทัง (ไก่ตุ๋นโสม)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก – วัดโชเกซา – คลองชองเกชอน – DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายที่ใหม่ทุกวันให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเพื่อ ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”และถ่ายรูปภาพความประทับใจนำมาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง, สาหร่ายย่าง
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- บิบิมบับ (ข้าวยำเกาหลี)
 • นำท่านสู่ วัดโชเกซา (Jogyesa Temple) หรือที่คนไทยเรียกว่า “วัดพระยิ้ม” ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเดินเข้ามาในวัดนี้สิ่งแรกที่จะสังเกตุเห็นก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ด้านหน้าประตูทางเข้า มีความสูงถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า Daeungjeon สร้างขึ้นในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักสิทธิ์ จึงนิยมไปนมัสการในวันสำคัญต่างๆ จากนั้น นำท่านไปชม แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017 เกิดจากการปรับทัศนียภาพของถนนยกระดับที่เกือบจะถูกทุบทิ้งบริเวณ Seoul Station ให้กลายมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า นำท่านเดินทางสู่ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซลจากนั้นพาท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
 • ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม BINIKIA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนั้นพาท่านชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสีม่วง เป็นของนำโชคของชาวเกาหลีซึ่งมี แหล่งกำเนิดใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีมี ความเชื่อว่า เป็นพลอยนำโชค นำความโชคดีมาให้แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- จิมดัก (ไก่อบซีอิ๊วดำ)
 • นำท่าน ช้อปปิ้งย่านฮงแด เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลี รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไป เช่น EVISU, ZARA อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้า และร้านอาหารต่างๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ นำท่านช้อปปิ้ง HYUNDAI OUTLET มีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้า และมีสินค้าดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสินค้าจะมีการจัดลดราคา 30-80%
 • จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- ชาบู ชาบู
 • เวลาสมควรนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินอินชอน


วันที่หก : สนามบินอินชอน – ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • 01.05 น. นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่ XJ 703 (ไม่มี บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 04.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

**ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! **

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได้ ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) ที่นั่งเป็นไปตามสายการบินจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถระบุได้
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) กำหนดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องไป-กลับ ท่านละ 20กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง(Carry on) 7กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป (ชำระค่าทิปที่สนามบินวันเช็คอิน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.), ค่าประกันกระเป๋ากรณีเกิดการชำรุดเสียหาย
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
  กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก
  (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

RELATED ARTICLES

เที่ยวเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ท่องถนนสายโรแมนติก

เที่ยวเกาหลี ชมเอเวอร์แลนด์ ไร่สตอเบอรรี่ วัดว๊าวจงซา หมู่บ้านวัฒธรรมเจินจู วัดแท๊บซา ขี่จักรยาน Rail Bike ถนนสายโรแมนติก ชมโชว์ Drawing Show

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

พี่กิ๊กเซียนเกาหลี พาชมวัดวาวูจองซา

วันนี้พี่กิ๊กจะพาชมวัดวาวูจองซากันให้ลึกซึ้งเลยค่ะ หลายคนที่เคยไปแล้ว ถ้าแค่ไหว้แป๊บเดียวแล้วก็กลับ พี่กิ๊กเสียดายแทนเลย เพราะว่าด้านบนยังมีอะไรให้ชมอีกเยอะ

ผู้หล่อ บอกต่อด้วย ตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม

ย่านเมียงดงหรือตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม ย่านช้อปปิ้งเมียงดง หรือ มยองดง (Myeong-dong) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!