กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight

 • สุดพิเศษ! ร่วมไหว้พระขอพร โชคลาภ เสริมบารมี ที่ มาเก๊า กับอาจารย์ช้าง พร้อมเคล็ดลับขอพรให้ได้ผลสมดังใจหวังที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม และ วัดอาม่า
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม – 23.30 น. พิธีไหว้กลางคืน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่วงเวลาอันมงคล เปิดกระเป๋ารับทรัพย์ นำโดย อาจารย์ ช้าง ทศพร ศรีตุลา
 • วัดอาม่า – 10.00 น. พิธีไหว้ตอนเช้า เปิดฤกษ์วันใหม่ รับพลังมงคล ณ วัดอาม่า ขอพรความสุข ปัดเป่าโรคภัย เสริมมงคลชีวิต นำโดย อาจารย์ ช้าง ทศพร ศรีตุลา
 • วัดเปากง – แก้ปีชง หมุนดวงปีเกิด ส่งเสริมเรื่องการงาน
 • วัดกวนไท (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) – ปกป้องคุ้มครอง ครอบครัวและบริวาร เสริมอำนาจและบารมี
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว (รีพลัสเบย์) – เรื่องความเมตตา เรื่องการขอบุตร และโชคลาภตลอดปี
 • วัดหวังต้าเซียน – ฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ และ เรื่องการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 • วัดเทียนโห่ว – ปัดเป่าความโชคร้ายต่าง ๆให้หมดไป
 • วัดแชกงหมิว – ขอโชคลาภ ปัดเป่าเรื่องร้าย ๆ หมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี
 • พิเศษลิ้มรส! อาหารทะเล ณ หมู่บ้านชาวประมง หลี่หยุ่นหมุ่น
 • พิเศษสุด ของสมนาคุณสำหรับลูกค้า รับฟรี กระเป๋า SHOPING BAG 
 • เดินทางโดยสายการบิน FULL SERVICES การบินไทย แอร์เวย์ (TG)
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 2562
รหัสสินค้า: HKHKGHKGTG19

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพ – ฮ่องกง – วัดเทียนโห่ว - รีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – SYMPHONY OF LIGHTS
REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอร์รี่ - มาเก๊า – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้ สแควร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม
HOTEL ROYAL MACAU หรือเทียบเท่า
3 วัดอาม่า – วัดเปากง – วัดกวนไท (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) - ฮ่องกง - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพ  – ฮ่องกง – วัดเทียนโห่ว - รีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – SYMPHONY OF LIGHTS  

 • 07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYSโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
 • 10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 628
 • 14.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย ให้คณะท่านออก Exit B จากนั้น นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนยาวที่สุดของโลก ที่ทันสมัย 
 • จากนั้นนำท่านสักการะเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดเทียนโห่ว (1) ช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัย เรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งท้องทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุ และความหายนะทางทะเล
 • นำท่านสักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว (รีพลัสเบย์) (2) พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของการของบุตร ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ยขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี อ่าวรีพลัสเบย์ สถานที่พักผ่อนบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเลและจุดที่สนใจอีกด้านหนึ่งของอ่าว
 • จากนั้นอิสระชิอปปิ้ง ดิวตี้ฟรี ตามอัธยาศัยที่ OceanTerminal & HarbourCity กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่าง ๆ ระดับโลกเช่น Gucci Burberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis Vuitton เป็นต้น ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ที่ ห้าง K 11 - The World's fist Art Mall ห้างใหม่ล่าสุดใน ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งมีทั้งหมด 6 ชั้น ด้านบนจะเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวเปิดใหม่ชื่อ Hyatt Regency ภายในห้างจะเป็นการผสมผสานของศิลปะ มนุษย์ และธรรมชาติเข้าด้วยกัน ด้านในจึงมีปฏิมากรรมมากมายให้ได้ชม และร้านค้าจากแบรนด์ต่างๆอีกด้วย
 • เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ณ หมู่บ้านชาวประมง หลี่หยุ่นมุ่น
 • หอยงวงช้างซาชิมิ กุ้งทะเลลวก กุ้งมังกรสับชิ้นในน้ำซุป ปลาทะเลนึ่ซีอิ๊ว 
  เป๋าฮื้อนึ่งซีอิ๊ว กั้งทะเลผัดพริกเกลือ ปลาหมึกซุปแป้งทอด
  ข้าวผัดปลาเค็ม ผักตามฤดูลวก หอยเชลล์นึ่งวุ้นเส้นกระเทียม
 • จากนั้นทำน่านชม ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROYAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สอง : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอร์รี่ - มาเก๊า – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้ สแควร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า  @PARAMOUNT RESTAURANT
 • ขนมจีบกุ้ง ฮะเก๋า ปอเปี๊ยะทอด ซาลาเปาหมูแดง
  ก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง ซาลาเปาใส้ไหล โจ๊กหมู่ใส่ไข่เยี่ยวม้า ผัดหมีขาวซีอิ้ว
 • นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว (3) เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกงวัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนามวัดกังหันวัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้น ปีใหม่ของจีน หรือวันตรุษจีนนั่นเอง ซึ่งชาวฮ่องกงและไทยจะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง เมื่อถึงบริเวณวัดจะเห็นถึงความร่มเย็นของวัดได้ อย่างดีทีเดียว เข้าข้างในวัด จะมีเจ้าหน้าทีวัดขายธูป
 • จากนั้นนำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน (4) หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และพบกับผู้คนมากมายที่นำธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ ธุรกิจ นำท่านเยี่ยมชม ร้านจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย ถ่ายรูป GROUP PHOTO ที่ฮ่องกง จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายให้กับลูกทัวร์ ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร @FUNG SING RESTAURANT
 • เป็ดปักกิ่ง หมูแดง ซุปไก่ใส่ข้าวโพด หมูผัดกระหล่ำปลี
  ผัดผักตามฤดูกาล ไข่เจียว ข้าวสวย ปลาน้ำจืดนึ่งซีอิ้ว
  กระดูกหมูทอดกระเทียม
 • นำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่เข้าสู่ มาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ
 • จากนั้นนำท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทำให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย
 • เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • 23.00 น. (23.30 – 00.30 น. สุดพิเศษ! ร่วมไหว้พระขอพร เสริมบารมี ที่ มาเก๊า กับอาจารย์ช้าง พร้อมเคล็ดลับขอพรให้ได้ผลสมดังใจหวัง)
  พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (5) ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ชาวมาเก๊าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มีเทพศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายพระองค์ เช่น เจ้าแม่กวนอิม,เจ้าพ่อกวนอู,พระสังคจาย,เจ้าแม่ทับทิมฯลฯ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ROYAL MACAU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม : วัดอาม่า – วัดเปากง – วัดกวนไท (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) - ฮ่องกง - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ   

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า  @ROYAL ONE
  ฮะเก๋า ขนมจีบ ขนมงาทอด
  ซาลาเปาไส้หมูแดงซอสเป่าฮื้อ ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้หมูแดง ขาไก่นึ่งเต้าซี่
  โจ๊กหมูไข่เยี่ยวม้า กระดูกหมูนึ่งกระเทียม
 • 10.00 – 12.30 น. สุดพิเศษ! ร่วมไหว้พระขอพร โชคลาภ เสริมบารมี ที่ มาเก๊า กับอาจารย์ช้าง พร้อมเคล็ดลับขอพรให้ได้ผลสมดังใจหวัง)
 • นำท่านเข้าชม วัดอาม่า (6) ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาก ๆ สำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อำนวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็ก ๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม
 • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดเปากง (7) ชื่อวัดได้มาจากเทพแห่งความยุติธรรม “เปาบุ้นจิ้น” และยังมีเทพศักดิ์อีกหลายองค์ เช่น เทพนาจา, พระถังซำจั๋ง, เทพแห่งความมั่งคั่ง และนายพลจูล่ง หากใครมาไหว้ขอพรกับเทพเจ้าที่วัดแห่งนี้จะช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมถึงช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นจากตัวได้
 • จากนนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) (8) ถือว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองของสมัยก่อน โดยได้รับการสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1723-1795 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้ากวนอูที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรม ซื้อสัตว์ และกตัญญูรู้คุณ ยังคงได้รับความนิยมจากนักธุรกิจหรือคนทำมาค้าขายที่นิยมมาขอพรให้กิจการของตนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือโดนโกง ต่างฝ่ายต่างสื่อสัตว์จริงใจต่อกัน เพื่อให้ทำมาค้าขึ้น ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมา หรือถ้าอยากมีลูกน้องบริวานดี ช่วยส่งเสริมให้การงานประสบความสำเร็จ ก็ต้องไม่ลืมที่จะไหว้ขอพรจากองค์ม้าเซ็กเธาว์ ม้าคู่ใจขององค์กวนอูที่ช่วยเสริมส่งบารมีของผู้เป็นเจ้านายด้วยเช่นกัน ดังคำกล่าวของชาวจีนที่ว่า "เมื่อม้ามาถึง ทุกอย่างสำเร็จ"
 • นำท่านเดินทางโดยรถสาธารณะ กลับสู่เกาะฮ่องกง
 • สมควรแก่เวลานำท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง)
 • 20.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินTHAI AIRWAYS เที่ยวบิน ที่ TG 607
 • 22.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ = 180 HKD / ตลอดทริป/ต่อท่าน

RELATED ARTICLES

ทริปนี้อิ่มบุญ ขอพรไหว้พระ มาเก๊า

ทริปนี้อิ่มบุญ ขอพรไหว้พระ จัดเต็ม ที่มาเก๊า วันนี้เราจะพาไปไหว้พระขอพรกันสักหน่อย และไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่ แค่มาเก๊าเอง ไปจ้าา ตามไปขอพรกันให้ครบไปเลย

มาเก๊ามีดี มากกว่าคาสิโน

มาเก๊า มีดีมากกว่าคาสิโนเพราะถ้าให้นึกถึงมาเก๊า แว๊บ!! แรกคงเป็นคาสิโนกันใช่มั้ย แต่ถ้าไม่เข้าคาสิโน แล้วจะไปเที่ยวไหนดี ??? วันนี้เราจะพาไปเที่ยวมาเก๊าในมุมต่างๆ ตามไปดูกันได้เลย

ครั้งเเรกกับสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

วันก่อนไปเยือนฮ่องกงเลยมีโอกาสได้ไปเยือนสะพาน "ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า" สะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก โดยเป็นสะพานยาว 55 กม.ที่เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญทางภาคใต้ของจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่

ครั้งหนึ่งที่มาเก๊า Check in ที่ Okura Hotel โรงแรมมาเก๊าสุดหรูระดับ 5 ดาว

แชร์ประสบการณ์ ครั้งหนึ่งที่มาเก๊า กับโรงแรมมาเก๊า ณ Okura hotel โรงแรมในเครือกาแล็กซี่มาเก๊า ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินแค่นิดเดียว กับความหรูระดับ 5 ดาว ท่ามกลางกลิ่นอายญี่ปุ๊น ญี่ปุ่น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!