กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • WONDERFULPACKAGE นำคุณบินลัดฟ้าสู่ เมืองซัวเถา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE
 • ชมมรดกโลก...หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง 
 • นมัสการ ศาลเจ้าพ่อเสือ ที่เฮียงบู้ซัว สถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าในชีวิตต้องมาซักครั้ง ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้าสักการะไฮตั่งม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นเทพเจ้าอีกหนึ่งหนึ่งที่มีคนนับถืออยู่มากมาย โดยเฉพาะที่ศาลเจ้าแห่งนี้ มีทั้งองค์แม่ทับทิม และองค์เจ้าแม่กวนอิม เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีพลังที่ไม่ธรรมดา
 • ชม วัดไคหยวน วัดหลวงอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวปางทะเลใต้
 • ชม สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน สร้างขึ้นในสมัย เฉียนหลง สถานที่เก็บรวบรวม สิ่งของเครื่องใช้ไว้ให้ท่านได้สักการะ
 • เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่เข้าร้านรัฐบาลฯ
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
สายการบิน: China Southern Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - มี.ค. 62
รหัสสินค้า: CNSWASWACZ02

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
0 February 20-24Feb 2019 CZ8356
13:10-17:00
CZ8355
10:00-12:10
19,900 THB เต็ม
0 March 13-17Mar 2019 CZ8356
13:10-17:00
CZ8355
10:00-12:10
19,900 THB เต็ม
5 March 27-31Mar 2019 CZ8356
13:10-17:00
CZ8355
10:00-12:10
19,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ซัวเถา - เหมยโจว
VIENNA HOTEL
2 เหมยโจว - หมู่บ้านชาวจีนแคระเฉียวซีกู่ยุ่น - หย่งติ้ง - หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง - เหมยโจว
VIENNA HOTEL
3 เหมยโจว - แต่จิ๋ว - วัดไทย - วัดไคหยวน(รวมรถกอล์ฟ) - ผ่านชมสะพานวัวคู่ - ซัวเถา
HAIRUN HOTEL
4 ศาลเจ้าพ่อเสือ(เฮียงบู้ซัว) - ไต่ฮงกง - สุสานพระเจ้าตากสิน
HAIRUN HOTEL
5 ซัวเถา - กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ - ซัวเถา - เหมยโจว

 • คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู เคาน์เตอร์U โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองซัวเถา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 8356
 • ดินทางถึง ท่าอากาศยานเจียหยาง เฉาซาน เมืองเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง สนามบินสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังเมือง เจียหยาง ซัวเถา เฉาหยาง และเมืองอื่นๆที่อยู่ทางภาคตะวันออกของมณฑลกวางตุ้ง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง    
 • เดินทางสู่ เมืองเหมยโจว ถือเป็นเมืองแห่งชาวจีนฮากก มีชาวจีนฮากกาอาศัยอยู่มากที่สุดในจีนตอนใต้  เป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลฮากกาที่มากที่สุดด้วยเช่นกัน ถือเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และเมืองการท่องเที่ยวที่สำคัญชองจีนเมืองหนึ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สอง : เหมยโจว - หมู่บ้านชาวจีนแคระเฉียวซีกู่ยุ่น - หย่งติ้ง - หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง - เหมยโจว

 • หมู่บ้านชาวจีนแคระเฉียวซีกู่ยุ่น (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) คือหมู่บ้านที่ยังคงรักษษอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นดั้งเดิมตามวิถีโบราณ จุดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้คือหอจี้ซาน คือบ้าน 2 ชั้นสร้างมาจาก อิฐสีดำ กระเบื้องสีเทา และมีผนังสีขาว มีเสา 7 ต้น ขื่อ 7 อัน ภายในได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม แม้ภายนอกจะดูเก่าแก่เนื่องจากเป็นการรักษาสภาพคงเดิมไว้
 • หย่งติ่ง(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ในระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติ  บ้านเรือนชาวท้องถิ่นตลอดสองข้างทาง  
 • ชม หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง สร้างตั้งแต่สมัยราชวงส์ซ่ง ด้วยเอกลักษณ์ที่มีความพิเศษ และลักษณะเฉพาะตัว ทำบ้านดินแห่งนี้ได้รับจดทะเบียนทั้งหมด 46 หลัง ถือที่เป็นมรดกโลกลำดับที่ 36 ของเมืองจีน  บ้านมีรูปทรงเลขาคณิตทั้งทรงกลมและสีเหลี่ยม เป็นตึกสูงประมาณ 3-4 ชั้น บ้าน 1 หลังมีห้อง 200 กว่าห้อง ตรงกลางบ้านจะเป็นลาโล่งสำหรับทำกิจกรรมต่างๆภายในครอบครัว ภายใบ้านดินจะทำด้วยไม้ไผ่สานกับดินเหนียวซึ่งเมื่อตอนหน้าหนาวจะช่วยทำให้อบอุ่น หน้าร้อนก็ทำให้รู้สึกเย็นสบาย ในอำเภอหย่งติ้งมีบ้านดินแบบทรงกลมกว่า 300 หลัง และแบบสี่เหลี่ยมกว่า 4,000 หลัง
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเหมยโจว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม : เหมยโจว - แต่จิ๋ว - วัดไทย - วัดไคหยวน(รวมรถกอล์ฟ) - ผ่านชมสะพานวัวคู่ - ซัวเถา

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง มีชายฝั่งทะเลยาว 325 กิโลเมตร เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของ จีน อันประกอบไปด้วย เซินเจิ้น , จูไห่ , เซี่ยะเหมิน และซัวเถา ในทศวรรษที่ 80 ปัจจุบันมีสถานะเทียบเท่ากับเมืองเซินเจิ้น , จูไห่และเซี่ยะเหมิน ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าในแถบภูมิภาคแถบนี้ 
 • ชม วัดไทยตั้งอยู่ติดวัดไคหยวน ซึ่งเจี่ยฮุ่ยหยูได้รวมเงินสมทบของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย รวมทั้งใช้สมบัติส่วนตัว สร้างวัดไทยขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1985 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1992 เบิกพระเนตรโดยหลวงจีนในประเทศไทย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่อัญเชิญมาจากประเทศไทย ในวัดมีวิหาร เจดีย์ทรงไทย ออกแบบโดยช่างไทย
 • นำท่านนมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือที่ วัดไคหยวน(รวมรถกอล์ฟ) เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิมทุกครั้ง
 • ผ่านชมสะพานวัวคู่ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน มีความยาวกว่า 515 เมตร และยังถือว่าสะพานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองแต้จิ๋ว และนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ ซึ่งเป็นกำแพงที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว  นำท่านสู่ ศาลเจ้ามังกรเขียว ให้ท่านได้ไหว้ขอพร เสริมความเป็นสิริมงคล
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ เมืองซัวเถา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • พักที่ HAIRUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ : ศาลเจ้าพ่อเสือ(เฮียงบู้ซัว) - ไต่ฮงกง - สุสานพระเจ้าตากสิน

 • นำทุกท่านโดยสารรถบัสเข้าสู่ เขตเสียนอู่ซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
 • เพื่อนมัสการ ศาลเจ้าพ่อเสือ(เหี่ยงบู๊ซัว) ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอลู่เฟิง มณฑลกวางตุ้ง ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ(เหี่ยงบู๊) ซึ่งประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้า สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ชาวซัวเถาและชาวจีนโพ้นทะเลนิยมมาสักการะอย่างน้อยปีละครั้ง ว่ากันว่าถ้าใครได้มาขอพรแล้วจะสมความปรารถนาทุกประการ จึงทำให้ทุกๆ ปีจะมีผู้คนทั่วทุกสารทิศต่างมานมัสการเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
 • นำท่านเดินทางสู่ อำเภอเฉาหยาง(เตี่ยเอี๋ย)
 • เข้าชมและนมัสการ ศาลเจ้าไต่ฮงกง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ซึ่งเดิมท่านเกิดในสมัยราชวงศ์ซ่ง สอบได้จิ่นสื้อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นว่าการเมืองการปกครองและข้าราชการในสมัยนั้นไม่ดี ท่านจึงตัดสินใจบวชเป็นพระ เดินธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่ อำเภอเตี่ยเอ๋ย มณฑลกว่างตง ท่านได้สร้างวัด สร้างโรงเรียน สร้างสะพานและช่วยรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วย หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่และสร้างศาลเจ้าไว้ หลังจากเมืองจีนเปิดประเทศ ชาวจีนโพ้นทะเลได้ระดมเงินบริจาคร่วมกับเทศบาลเมืองแต้จิ้วเพื่อบูรณะซ่อมแซม และเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในที่สุด ในประเทศไทยก็มีศาลเจ้าไต่ฮงกง หรือที่รู้จักกัน คือ มูลนิธิปอเต็กตึ้งนั้นเอง  
 • ชม สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของสุสานนี้มีแม่น้ำและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อนและหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยามสร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ
 • เดินทางออกจากอำเภอเฉาหยางสู่ตัว เมืองซัวเถา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • พักที่ HAIRUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่ห้า : ซัวเถา - กรุงเทพฯ

 • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
 • เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 8355
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ


สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
 3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 150 หยวน /ลูกค้า 1 ท่าน / ทริป

RELATED ARTICLES

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้าง

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้าง เฮี้ยงบู้ซัว ชมศาลเจ้าพ่อเสือ เกาะหม่าสือ วัดไทยในแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ ศาลเจ้าไต่ฮงกง วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว

ชวนกันไปไหว้พระ...ที่ซัวเถา

ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลแก่ชีวิตที่ทำได้ตลอด ไม่ต้องรอเทศกาล ซัวเถาเป็นที่หนึ่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนอยู่หลายแห่ง ไปทีเดียวได้ไหว้ขอพรกันครบเลยล่ะ ชวนคนที่คุณรักไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลร่วมกันที่ซัวเถา ประเทศจีน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!