กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • บินกับสายการบินประจำชาติ บริการแบบฟูลเซอร์วิส
 • เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลก
 • รื่นรมย์กับบรรยากาศย้อนยุคที่ทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเติ้ลเอโดะ
 • ตื่นตากับอุโมงค์ไฟล้านดวง อันสุดแสนตระการตา ณ เทศกาลประดับไฟ นาบานาโนะซาโตะ
 • ชมซากุระ 4 ฤดู ที่จะบานเพียง 2 ครั้งในรอบ 1 ปี
 • ชมเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี Fuji Kawaguchiko Autumn Festival (ระหว่างวันที่ 1-23 พฤศจิกายน 2561)
 • เยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทมัตซึโมโต้
 • สนุกสนานกับช้อปปิ้งย่านดัง ชินจูกุ
 • อิ่มอร่อยกับเมนู ขาปูยักษ์ และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็น
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 7วัน 5คืน
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤศจิกายน 61
รหัสสินค้า: JPNGONRTPK0516

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
6 November 17-22Nov 2018 TG644
00:05-07:30
TG677
17:25-21:55
63,900 THB จอง
6 November 24-29Nov 2018 TG644
00:05-07:30
TG677
17:25-21:55
62,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ -
2 สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกย่า) – โครังเค (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – โอบาระ – สวนโอบาระ (ชมซากุระ 4 ฤดู) – มิเอะ – นาบานาโนะ ซาโตะ (Begonia Garden Illumination) – นาโกย่า
NAGOYA KANKO HOTEL
3 นาโกย่า – กุโจ – ทำอาหารจำลอง(ทาร์ตไข่) – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ออนเซ็น
HIDA PLAZA HOTEL
4 ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทะเลสาบยามานาคาโกะ – ออนเซ็น
FUJIMATSUZONO HOTEL
5 ทะเลสาบยามานาคะโกะ – เจดีย์ชูเรโตะ – Fujikawakuchiko Autumn Festival – โตเกียว – ชินจูกุ
SHINAGAWA PRINCE HOTEL
6 โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท)
SHINAGAWA PRINCE HOTEL
7 โตเกียว – สวนเมจิจิงกูไกเอ็น – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ 

 • คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันสอง : สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกย่า) โครังเค (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) โอบาระ สวนโอบาระ (ชมซากุระ 4 ฤดู) มิเอะ นาบานาโนะ ซาโตะ (Begonia Garden Illumination) – นาโกย่า   

 • เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
 • ชมความงดงามของ โครังเค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไอชิโคเง็น เมืองโทโยตะ มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องความงามของใบไม้เปลี่ยนสี 
 • สะพานไม้โทเก็ทสึเคียว ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำโครังเคพร้อมทั้งเป็นจุดถ่ายภาพที่งดงามอีกด้วย
 • ชม สวนโอบาระ (ชมซากุระ 4 ฤดู) สถานที่ที่ท่านสามารถชมใบไม้แดงไปพร้อมกับดอกซากุระในช่วงปลายปีได้ โดยจุดเด่นของที่นี่ก็คือสีสันของใบเมเปิ้ลที่ตัดกับสีชมพูของดอกซากุระทำให้เป็นสวนที่มีความสวยงามอย่างมาก ซึ่งซากุระของที่นี่เป็นซากุระพันธุ์ที่มีชื่อว่า SHIKI ZAKURA (FOUR SEASON CHERRY BLOSSOM) ที่จะบานสองครั้งใน 1 ปี คือ ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง นอกจากจะได้ชมความสวยงามแล้วท่านยังสามารถเก็บภาพความประทับใจได้ตามอัธยาศัยอีกด้วย 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • สู่ เมืองมิเอะ เที่ยวชม สวนนาบานาโนะ ซาโตะ สวนดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งบนเนื้อที่ประมาณ 3 แสนตารางเมตร ซึ่งเป็นทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่โดยเริ่มจากเรือนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไม้บานตามฤดูกาลมากมาย ทั้งซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรักเร่หรือดอกดาเลีย และดอกคอสมอสในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งถือเป็นทัศนียภาพที่งดงามติดตาตรึงใจ นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ชม เทศกาลสุดโรแมนติกกับการลอดอุโมงค์ไฟฟ้าที่ประดับด้วยดวงไฟหลากสีกว่าล้านดวง (ซึ่งจะเริ่มประมาณ 6 โมงเย็น)
 • อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA KANKO HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : นาโกย่า กุโจ ทำอาหารจำลอง(ทาร์ตไข่) หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ทาคายาม่า ออนเซ็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • สู่ เมืองกุโจ หรือ กุโจฮาจิมัง ศูนย์กลางการผลิตอาหารจำลองมานานหลายทศวรรษ ที่ผลิตได้จำนวนมากถึงกว่าครึ่งของตลาดอาหารจำลองในญี่ปุ่น และให้ท่านได้ทดลองทำอาหารจำลอง (ทาร์ตไข่) โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ พร้อมรับอาหารจำลองกลับบ้านเป็นที่ระลึก 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร -- พิเศษ! ให้ท่านลิ้มรสอาหารพื้นเมืองสุดพิเศษที่หารับประทานภูมิภาคอื่นไม่ได้ “โฮบะมิโซะ” หมู หรือเนื้อย่างบนใบแมกโนเลียแห้งสีน้ำตาลบนเตาเล็กทานคู่กับปลาอายุ เครื่องเคียง น้ำซุป และข้าวสวยร้อนๆ
 • สู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม 1995 
 • สู่ เมืองทาคายาม่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HIDA PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” 

วันที่สี่ : ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทะเลสาบยามานาคาโกะ - ออนเซ็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • ชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าทาคายาม่า เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้าและความเรียบง่ายของเมือง 
 • ชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมสมัยเอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านฮาราจูกุ เป็นย่านท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ เป็นศูนย์รวมแฟชั่น เสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนม วัฒนธรรม ธรรมชาติใจกลางเมือง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- พิเศษ! ให้ท่านเต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารสดใหม่ อาทิเช่น ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ของหวานและเครื่องดื่มซอฟดริ้งไม่อั้น
 • สู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ซึ่งถือเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น  
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม -- เมนูขาปุยักษ์
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJIMATSUZONO HOTEL   หรือเทียบเท่า
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” 

วันที่ห้า : เจดีย์ซูเรโตะ – Fujikawakuchiko Autumn Festival – โตเกียว – ชินจูกุ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม เจดีย์ชูเรโตะ เจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม
 • ชม Fuji Kawaguchiko Autumn Festival จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในแถบภูเขาฟูจิ โดยช่วงที่งดงามจะเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้ร่วงหล่นลงมากองตามทางแม่น้ำปกคลุมจนกลายเป็นสีส้มแดงไปทั่วบริเวณ **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ** (เทศกาลนี้จัดตั้งเเต่วันที่ 1-23 พฤศจิกายน 2561)
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟเมนูขึ้นชื่อในแถบฟูจิ โดยทุกท่านจะได้ลิ้มรสเนื้อหมู หรือ เนื้อวัวที่คัดสรรมาพิเศษ นำมาปิ้งบนแผ่นหินภูเขาไฟพร้อมผักตามฤดูกาล รับประทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ น้ำซุปสูตรต้นตำรับของทางร้าน และน้ำจิ้มรสเด็ดที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ 
 • สู่ มหานครโตเกียว เพื่อเข้าสู่ ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัวที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด และซอฟดริ้งแบบไม่อั้น
 • เข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL   หรือเทียบเท่า

วันที่หก : โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท)  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) 
 • อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
 • เข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL   หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด : โตเกียว – สวนเมจิจิงกุไกเอ็น – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม สวนเมจิจิงกูไกเอ็น สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีประจำกรุงโตเกียว และจุดเด่นของที่นี่ก็คือ ต้นแปะก๊วยที่เรียงรายตลอดสองข้างทางบนถนน Icho Namiki 
 • อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
 • อิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิด 
 • สู่ สนามบินนาริตะ
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

** ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทย เท่านั้น!! **

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

หยุดเวลาไว้ที่ Little Kyoto ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ญี่ปุ่น

หยุดเวลาไว้ที่ Little Kyoto เมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะ ที่ทาคายาม่า ญี่ปุ่น เสน่ห์เมืองเก่าที่มีมาแต่โบราณกาล ยาวนานถึง 300 ปี บ้านไม้โบราณโทนสีน้ำตาลดำ เรียงรายไปตามทางเดิน มีคูน้ำอยู่รอบเมือง บรรยากาศดีมาก

มาแล้ว...พยากรณ์ซากุระบาน ปี 2018 ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเถอะ

เที่ยวญี่ปุ่น และแล้วเวลาที่หลายๆ คนรอคอยก็มาถึง กับการพยากรณ์ซากุระบานของญี่ปุ่น ที่มีเป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะคำนวณว่าตรงไหนของญี่ปุ่น ดอกซากุระจะบานสวยที่สุดช่วงเวลาไหน มีพยากรณ์จาก Weather Map มาฝากกัน

Japan Flower Calendar..เมื่อดอกไม้ญี่ปุ่นบานสะพรั่ง

ที่ญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่ซากุระนะ ยังมีดอกไม้ชนิดต่างๆ ที่จะมาคอยสับเปลี่ยนหน้าที่เบ่งบานสลับกันไปในแต่ละฤดูกาล เกิดเป็นสีสันสวยงามต่างกันไป ให้เราสามารถเที่ยวชมดอกไม้ในญี่ปุ่นได้ตลอดปี เรามาดูกันดีกว่า ว่าในตลอดทั้งปีนี้ ดอกไม้อะไร บานช่วงไหนบ้าง

เติมความหวานละมุน ด้วยขนมญี่ปุ่น..จากดอกซากุระ

กินขนม ชิมชา ชมซากุระ ช่างเป็นช่วงเวลาพิเศษของญี่ปุ่นจริงๆ ยิ่งช่วงเวลานี้ซากุระเริ่มผลิบานกันแล้ว หลายคนคงตั้งตารอชมกันอยู่แล้วล่ะ แต่ถ้าจะพูดถึงขนมแสนอร่อยที่ทำมาจากดอกซากุระ จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปชิมพร้อมๆ กันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!