กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • WonderfulPackage ชวนคุณบินตรงสู่แดนมังกร เมืองเจิ้งโจว โดยสายการบิน LUCKY AIR
 • เที่ยวชมดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวง 7 ราชวงศ์นับตั้งแต่ยุคจ้าน กว๋อและรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง
 • เที่ยวชมศาลไคเฟิง สถานที่ซึ่งในอดีตใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม
 • ชมเจดีย์เหล็ก (เถียถ่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาด 13 ชั้น สูง 54.6 เมตร รูปทรง 8 เหลี่ยม
 • ศาลเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จัดเป็นศาลเจ้ากวนอูที่มีชาวจีนเดินทางมากราบไหว้มากที่สุดในประเทศ เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู
 • ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง "หอประตูเมืองอันดับหนึ่งแห่งจงหยวน และเป็นที่หนึ่งแห่งประตูเมืองโบราณ" จนมีคำกล่าวที่ว่า "ไม่มาประตูเมืองโบราณลี่จิง เท่ากับมาไม่ถึงจริงเมืองลั่วหยาง" 
 • ช้อปปิ้งถนนโบราณหมิงชิง สถานที่ท่องเที่ยวเพียงหนึ่งเดียวของลั่วหยาง ที่รวมเอาที่กิน พัก เที่ยว ไว้ในที่เดียว
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: LUCKY AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค. 61
รหัสสินค้า: CNCGOCGO8L24

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
0 November 10-13Nov 2018 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
10,999 THB เต็ม
0 November 17-20Nov 2018 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
12,999 THB เต็ม
0 November 24-27Nov 2018 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
12,999 THB เต็ม
20 December 1-4Dec 2018 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
10,999 THB จอง
20 December 8-11Dec 2018
(วันรัฐธรรมนูญ)
8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
11,999 THB จอง
20 December 22-25Dec 2018 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
12,999 THB จอง
20 December 29 Dec 2018-1 Jan 2019
(วันขึ้นปีใหม่)
8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
14,999 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - เจิ้งโจว - เข้าที่พัก
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZHENG ZHOU
2 เจิ้งโจว - เมืองลั่วหยาง - ศาลเจ้ากวนอู - ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง (ไม่รวมค่าขึ้น) - ช้อปปิ้งถนนคนเดินหมิงชิง
LUOYANG PEONY CITY HOTEL
3 ลั่วหยาง - เมืองไคฟง - เจดีย์เหล็ก - ศาลเปาบุ้นจิ้น - ตลาดกลางคืนกู่โหลว - เมืองเจิ้งโจว
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZHENG ZHOU
4 เจิ้งโจว - กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - เจิ้งโจว - เข้าที่พัก 

 • คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L824  (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง
 • เดินทางถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจว เมืองเจิ้งโจวเป็นเมืองเอกมณฑลเหอหนาน มีพื้นที่ 7,446.2 ตร.กม. คือหนึ่งในเมืองแห่งอุตสาหกรรมหลักของจีนตั้งแต่พ.ศ. 2492 อุตสาหกรรมหลักของเมืองคือสิ่งทอ ผลิตผลอื่นๆของเมืองได้แก่ รถแทรกเตอร์, หัวรถจักร, บุหรี่, ปุ๋ย, เนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธี, เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์ไฟฟ้า  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZHENG ZHOU หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สอง : เจิ้งโจว - เมืองลั่วหยาง - ศาลเจ้ากวนอู - ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง (ไม่รวมค่าขึ้น) - ช้อปปิ้งถนนคนเดินหมิงชิง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง (2 ชั่วโมง) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เป็นที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี "บูเซ็คเทียน"โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองว่า "นครเสินตู" มีความหมายว่า "เทพนคร"  นำท่านแวะ ร้านกระเบื้องสามสี ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อ สินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอหนาน ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถัง  
 • ศาลเจ้ากวนอู เจ้าพ่อกวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ศาลเทพเจ้ากวนอูที่นี่ คือ 1 ใน 3 ศาลเจ้ากวนอู อันโด่งดังที่คนจีนเคารพศรัทธาและนิยมเดินทางมากราบไหว้ที่สุดใจเมืองจีน เนื่องจากเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู  ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจีน  ตามเรื่องของสามก๊ก 
 • ชม ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง  ได้รับการยกย่องว่าเป็น "หอประตูเมืองอันดับหนึ่งแห่งจงหยวน และเป็นที่หนึ่งแห่งประตูเมืองโบราณ"
 • เมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะมี ถนนโบราณหมิงชิง  ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าขายของของชาวบ้าน ที่นี่จึงได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพียงหนึ่งเดียวของลั่วหยาง ที่รวมเอาที่กิน พัก เที่ยว และซื้อหาของฝากมารวมไว้ได้ในที่เดียวกัน 
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ถนนโบราณหมิงชิง
 • พักที่ LUOYANG PEONY CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม : ลั่วหยาง - เมืองไคฟง - เจดีย์เหล็ก - ศาลเปาบุ้นจิ้น - ตลาดกลางคืนกู่โหลว - เมืองเจิ้งโจว

 • เดินทางสู่ เมืองไคเฟิง (ชั่วโมง 30 นาที) ไคเฟิงเป็นเมืองเก่าแก่ เคยเป็นเมืองหลวง ราชวงศ์นับตั้งแต่ยุคจ้าน กว๋อและรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีเนื้อที่ 900 คารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.9 ล้านคน
 • ชม เจดีย์เหล็ก (เถียถ่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาด 13 ชั้น สูง 54.6 เมตร รูปทรง 8 เหลี่ยม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1049 โดยลักษณะภายนอกใช้กระเบื้องหลากสีมาประติดประต่อห่อหุ้มจนมีความสวยงามโดดเด่น
 • ชม ศาลไคเฟิงของท่านเปาบุ้นจิ้น (เปากงฉือ) ที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม จนเป็นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ ชมห้องพิจารณาคดีที่มีที่ตัดหัวสุนัข หัวเสือ และหัวมังกร ชมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาฯ สูง 2.5 เมตร 
 • จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดกลางคืนกู่โหลว
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ  ตลาดกลางคืนกู่โหลว
 • จากนั้นเดินทางสู่  เมืองเจิ้งโจว  
 • พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZHENG ZHOU หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ : เจิ้งโจว - กรุงเทพฯ

 • ** สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน**
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L823 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                                                 
 • เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ


สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สําหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)วีซ่าเข้าจีนประเภทกรุ๊ป (ใช้สแกนหน้าพาสปอร์ตส่งให้ทาง บริษัททัวร์ 20 วันก่อนเดินทาง) หมายเหตุ ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ผู้เดินทาง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้าวีซ่าเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 200 หยวน /ท่าน/ตลอดรายการ

RELATED ARTICLES

เที่ยวมณฑลเหอหนาน เจิ้งโจว อันหยาง ลั่วหยาง ไคฟง สุดยอดอารยธรรมแดนมังกร

แน่นอนว่าจีนยิ่งใหญ่ขนาดนั้น เราเที่ยวยังไงก็เที่ยวไม่หมด อยากจะให้ลองเปลี่ยนบรรยากาศ มาสัมผัสกับธรรมชาติสุดอันซีน และสุดยอดสถานที่สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ ต้องที่มณฑลเหอหนาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง ไคฟง บอกเลยว่าแต่ละแห่งน่าไปทั้งนั้น พลาดแล้วจะเสียใจ...

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!