กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight

 • โปรโมชั่น พิเศษ สำหรับลูกค้า True You ลดเพิ่ม 1,000.-
 • วิธีการรับรหัสสิทธิประโยชน์ : ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*54877# โทรออก
 • ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )
 • วันจอง : วันนี้ - 15 ธ.ค. 61
 • เดินทาง : วันนี้ - มี.ค.62

 • WonderfulPackage ชวนคุณบินตรงสู่แดนมังกร เมืองเจิ้งโจว ด้วยสายการบิน LUCKY AIR
 • บุกวัดเส้าหลิน จุดเริ่มต้นวิชากังฟูแห่งสำนักเส้าหลิน แฟนนิยายจีนของกิมย้งและหนังจีนกำลังภายในไม่ควรพลาด
 • ชมโชว์กังฟูของศิษย์เส้าหลินรุ่นใหม่ ที่เต็มไปด้วยความอดทน  มีระเบียบวินัย
 • ประติมากรรมพันปีที่ถ้ำผาหลงเหมินเมืองลั่วหยาง เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวของจีนที่การันตีให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
 • ศาลเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จัดเป็นศาลเจ้ากวนอูที่มีชาวจีนเดินทางมากราบไหว้มากที่สุดในประเทศ เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู
 • เที่ยวชมเมืองซานเหมินเสีย เป็นเมืองใหม่ที่ได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งริมแม่น้ำหวงเหอ”
 • เที่ยวชมสุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ สิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่ 8 ของโลก ที่เป็นหลักฐานสำคัญทางโบราณคดี
 • เที่ยวชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ศาสนสถานโบราณที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในแผ่นดินจีน
 • ชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อน ให้เห็นถึงความเจริญทาง
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 13 มื้อ
สายการบิน: LUCKY AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
รหัสสินค้า: CNCGOCGO8L23

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
12 December 1-6Dec 2018
(วันพ่อแห่งชาติ)
8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
19,999 THB จอง
17 December 6-11Dec 2018
(วันรัฐธรรมนูญ)
8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
19,999 THB จอง
20 December 8-13Dec 2018
(วันรัฐธรรมนูญ)
8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
19,999 THB จอง
20 December 22-27Dec 2018 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
21,999 THB จอง
12 December 29 Dec 2018-3 Jan 2019
(วันปีใหม่)
8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
23,999 THB จอง
20 January 10-15Jan 2019 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
22,999 THB จอง
20 January 19-24Jan 2019 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
22,999 THB จอง
20 February 14-19Feb 2019
(วันมาฆบูชา)
8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
22,999 THB จอง
20 February 23-28Feb 2019 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
22,999 THB จอง
20 March 2-7Mar 2019 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
22,999 THB จอง
20 March 9-14Mar 2019 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
22,999 THB จอง
20 March 16-21Mar 2019 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
22,999 THB จอง
20 March 23-28Mar 2019 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
22,999 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - เจิ้งโจว - เข้าที่พัก
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZHENG ZHOU
2 เมืองเติงเฟิง - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์กังฟู - เมืองลั่วหยาง - ศาลเทพเจ้ากวนอู
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL YI CHUAN
3 ลั่วหยาง - ถ้ำหลงเหมิน - เมืองซานเหมินเสีย
ZI JIN GONG HOTEL
4 เมืองซานเหมินเสีย - ซีอาน - กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ - อิสระช้อปปิ้งตลาดมุสลิม - โชว์ราชวงศ์ถัง
TITAN CENTRAL PARK HOTEL
5 เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองซีอาน - รถไฟความเร็วสูง - เมืองเจิ้งโจว
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZHENG ZHOU
6 เจิ้งโจว - กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - เจิ้งโจว - เข้าที่พัก 

 • คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L824  (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)        
 • เดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจวเมืองเจิ้งโจวเป็นเมืองเอกมณฑลเหอหนาน มีพื้นที่ 7,446.2 ตร.กม. คือหนึ่งในเมืองแห่งอุตสาหกรรมหลักของจีนตั้งแต่พ.ศ. 2492 อุตสาหกรรมหลักของเมืองคือสิ่งทอ ผลิตผลอื่นๆของเมืองได้แก่ รถแทรกเตอร์, หัวรถจักร, บุหรี่, ปุ๋ย, เนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธี, เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์ไฟฟ้า  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZHENG ZHOU หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สอง : เมืองเติงเฟิง - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์กังฟู - เมืองลั่วหยาง - ร้านผ้าไหม-ศาลเทพเจ้ากวนอู     

 • ชม วัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า "พระโพธิธรรม" ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรมต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม "กังฟู" นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์
 • ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน
 • ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง (1.30 ชั่วโมง) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เป็นที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี "บูเซ็คเทียน"โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองว่า "นครเสินตู" มีความหมายว่า "เทพนคร" 
 • แวะชม ร้านผ้าไหมจีน ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งผ้าห่ม เสื้อผ้าที่ผลิตจากไหมจีนที่มีคุณสมบัติพิเศษ ห่มหน้าร้านเย็นสบาย ห่มหน้าหนาวอุ่น   
 • ศาลเจ้ากวนอู เจ้าพ่อกวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ศาลเทพเจ้ากวนอูที่นี่ คือ 1 ใน 3 ศาลเจ้ากวนอู อันโด่งดังที่คนจีนเคารพศรัทธาและนิยมเดินทางมากราบไหว้ที่สุดใจเมืองจีน เนื่องจากเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู  ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก 
 • พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL YI CHUAN  หรือเทียบเท่า 4**** 


วันที่สาม : ลั่วหยาง - ถ้ำหลงเหมิน - ร้านกระเบื้อง3สี -เมืองซานเหมินเสีย                

 • ชม ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก เพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000   
 • นำท่านแวะ ร้านกระเบื้องสามสี ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อ สินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอหนาน ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถัง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองซานเหมินเสีย เป็นเมืองใหม่ที่ได้รับสมญานามว่า ไข่มุกแห่งริมแม่น้ำหวงเหอ
 • พักที่ ZI JIN GONG HOTEL  หรือเทียบเท่า 4**** 


วันที่สี่ :เมืองซานเหมินเสีย-ซีอาน-กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้-ร้านยางพารา-อิสระช้อปปิ้งตลาดมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง  

 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน 
 • ชมสถานที่ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดของเมืองซีอานคือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน และใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี   เข้าชมศูนย์สินค้า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นในลักษณะสินค้าที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้าเพื่อสุขภาพพร้อมวิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์  
 • ตลาดมุสลิม แหล่งรวมของอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อหลากชนิด รวมถึงร้านขายของที่ระลึกและร้านขายผลไม้แห้ง เช่น พุทรา อินทผาลัม และถั่วต่างๆ ก็มีให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมายหลายร้าน
 • ชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อน ให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรือง
 • พักที่ TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่ห้า : เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองซีอาน - รถไฟความเร็วสูง - เมืองเจิ้งโจว

 • เดินทางสู่ วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่รวมขึ้นเจดีย์) วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด
 • ชม กู่เฉิงเฉียงกำแพงเมืองโบราณซีอาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีความยาว 14 กิโลเมตร และมีความสูง 39 ฟุต ปัจจุบันทรุดโทรมแต่ยังคงล้อมรอบเมืองซีอานอยู่และได้มีการบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิม โดยด้านนอกจัดเป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน จากนั้นพาท่านชม วัดลามะ สร้างขึ้นมามีอายุพันกว่าปีมาแล้ว  ซึ่งเป็นวัดที่สร้างสมัยองค์หญิงเหวินเฉินแต่งงานกับซงจ้านกานปู้ ไปยู่ธิเบตได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกันโดยนิมนต์พระลามะมาอยู่ที่ฉางอัน และได้สร่างวัดดังกล่าวขึ้นมาและยังเป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฎกที่ได้อัญเชิญมาจากธิเบต
 • นำท่านโดยสาร รถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่เมืองเจิ้งโจว ด้วยความเร็ว (350ก.ม./ชั่วโมง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นรถไฟชินคันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว  
 • พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZHENG ZHOU หรือเทียบเท่า 4****


วันที่หก : เจิ้งโจว - กรุงเทพฯ

 • ** สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน**
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L823 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                                                 
 • เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ


สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สําหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • วีซ่าเข้าจีนประเภทกรุ๊ป (ใช้สแกนหน้าพาสปอร์ตส่งให้ทาง บริษัททัวร์ 20 วันก่อนเดินทาง) หมายเหตุ ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ผู้เดินทาง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้าวีซ่าเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 300 หยวน /ท่าน/ตลอดรายการ

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!