กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight

 • โปรโมชั่น พิเศษ สำหรับลูกค้า True You ลดเพิ่ม 1,000.-
 • วิธีการรับรหัสสิทธิประโยชน์ : ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*54877# โทรออก
 • ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )
  วันจอง : วันนี้ - 15 ธ.ค. 61
  เดินทาง : วันนี้ - มี.ค.62

 • WonderfulPackage ชวนคุณบินตรงสู่แดนมังกร เมืองเจิ้งโจว ด้วยสายการบิน LUCKY AIR
 • เที่ยวชมดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวง 7 ราชวงศ์นับตั้งแต่ยุคจ้านกว๋อ และรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง
 • เที่ยวชมศาลไคเฟิง สถานที่ซึ่งในอดีตใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม
 • บุกวัดเส้าหลิน จุดเริ่มต้นวิชากังฟูแห่งสำนักเส้าหลิน  แฟนนิยายจีนของกิมย้งและหนังจีนกำลังภายในไม่ควรพลาด
 • ชมโชว์กังฟูของศิษย์เส้าหลินรุ่นใหม่  ที่เต็มไปด้วยความอดทน  มีระเบียบวินัย
 • ประติมากรรมพันปีที่ถ้ำผาหลงเหมินเมืองลั่วหยาง เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวของจีนที่การันตีให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้
 • อุทยานสววรค์หยุนไถซาน อุทยานระดับ 5A ถ่ายรูปอยู่บนสะพานหินเหนือแอ่งน้ำสีฟ้า และโตรกผาศิลาแดงหรือภูเขาหินทรายสูงตระหง่าน คล้ายๆ แกรนด์แคนยอน!! ที่มาของคำว่าอุทยานสวรรค์
 • ศาลเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ จัดเป็นศาลเจ้ากวนอูที่มีชาวจีนเดินทางมากราบไหว้มากที่สุดในประเทศ เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: LUCKY AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
รหัสสินค้า: CNCGOCGO8L22

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
0 November 6-10Nov 2018 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
16,999 THB เต็ม
0 November 20-24Nov 2018 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
19,999 THB เต็ม
20 December 4-8Dec 2018
(วันพ่อแห่งชาติ)
8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
16,999 THB จอง
20 December 11-15Dec 2018 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
16,999 THB จอง
20 December 18-22Dec 2018 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
18,999 THB จอง
20 January 8-12Jan 2019 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
18,999 THB จอง
20 January 22-26Jan 2019 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
18,999 THB จอง
20 February 12-16Feb 2019 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
18,999 THB จอง
20 February 19-22Feb 2019
(วันมาฆบูชา)
8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
19,999 THB จอง
20 March 5-9Mar 2019 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
18,999 THB จอง
20 March 19-23Mar 2019 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
18,999 THB จอง
20 March 26-30Mar 2019 8L824
15:20-20:20
8L823
11:15-14:15
18,999 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - เจิ้งโจว - เข้าที่พัก
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZHENG ZHOU
2 เมืองเจิ้งโจว - เมืองไคฟง - ศาลเปาบุ้นจิ้น - ศาลามังกร - เจดีย์เหล็ก - เมืองเติงเฟิง
TIAN ZHONG HOTEL
3 เมืองเติงเฟิง - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์กังฟู - เมืองลั่วหยาง - ถ้ำหลงเหมิน - ศาลเทพเจ้ากวนอู - เมืองเจียวจั้ว
SHAN YANG JIAN GUO HOTEL
4 อุทยานหยุนไถซาน - หุบผาหินแดงหงสือเสีย - เมืองเจิ้งโจว
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZHENG ZHOU
5 เจิ้งโจว - กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - เจิ้งโจว - เข้าที่พัก 

 • คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L824  (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)        
 • เดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจวเมืองเจิ้งโจวเป็นเมืองเอกมณฑลเหอหนาน มีพื้นที่ 7,446.2 ตร.กม. คือหนึ่งในเมืองแห่งอุตสาหกรรมหลักของจีนตั้งแต่พ.ศ. 2492 อุตสาหกรรมหลักของเมืองคือสิ่งทอ ผลิตผลอื่นๆของเมืองได้แก่ รถแทรกเตอร์, หัวรถจักร, บุหรี่, ปุ๋ย, เนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธี, เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์ไฟฟ้า  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZHENG ZHOU หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สอง : เมืองเจิ้งโจว - เมืองไคฟง - ศาลเปาบุ้นจิ้น - ศาลามังกร - เจดีย์เหล็ก -ร้านผ้าไหม- เมืองเติงเฟิง

 • เดินทางสู่ เมืองไคเฟิง (ชั่วโมง 30 นาที) ไคเฟิงเป็นเมืองเก่าแก่ เคยเป็นเมืองหลวง ราชวงศ์นับตั้งแต่ยุคจ้าน กว๋อและรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีเนื้อที่ 900 คารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.9 ล้านคน
 • ชม ศาลไคเฟิงของท่านเปาบุ้นจิ้น (เปากงฉือ) ที่สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น ขุนนางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม จนเป็นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ ชมห้องพิจารณาคดีที่มีที่ตัดหัวสุนัข หัวเสือ และหัวมังกร ชมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาฯ สูง 2.5 เมตร              
 • ชม ศาลามังกร (หลงถิง) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1692 ในสมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง (กรุ๊ปที่มาไคเฟิงในระหว่างวันที่ 18 ต.ค.-18 พ.ย. จะได้ชมเทศกาลดอกเบญจมาศซึ่งจัดที่ศาลามังกรหลงถิง)
 • เจดีย์เหล็ก (เถียถ่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาด 13 ชั้น สูง 54.6 เมตร รูปทรง 8 เหลี่ยม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1049 โดยลักษณะภายนอกใช้กระเบื้องหลากสีมาประติดประต่อห่อหุ้มจนมีความสวยงามโดดเด่น แวะชม ร้านผ้าไหมจีน ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งผ้าห่ม เสื้อผ้าที่ผลิตจากไหมจีนที่มีคุณสมบัติพิเศษ ห่มหน้าร้านเย็นสบาย ห่มหน้าหนาวอุ่น 
 • เดินทางสู่ เมืองเติงเฟิง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย 
 • พักที่ TIAN ZHONG HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม : เมืองเติงเฟิง - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์กังฟู - เมืองลั่วหยาง -ร้านกระเบื้อง3สี- ถ้ำหลงเหมิน - ศาลเทพเจ้ากวนอู - เมืองเจียวจั้ว      

 • 07.00น. ชม วัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า "พระโพธิธรรม" ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรมต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม "กังฟู" นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์
 • ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน
 • ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง (1.30 ชั่วโมง) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เป็นที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี "บูเซ็คเทียน"โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองว่า "นครเสินตู" มีความหมายว่า "เทพนคร"  นำท่านแวะ ร้านกระเบื้องสามสี ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อ สินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอหนาน ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถัง  
 • ชม ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร  (รวมค่ารถเล็ก)   หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก เพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 
 • ศาลเจ้ากวนอู เจ้าพ่อกวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ศาลเทพเจ้ากวนอูที่นี่ คือ 1 ใน 3 ศาลเจ้ากวนอู อันโด่งดังที่คนจีนเคารพศรัทธาและนิยมเดินทางมากราบไหว้ที่สุดใจเมืองจีน เนื่องจากเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู  ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก  
 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจียวจั้ว
 • พักที่ SHAN YANG JIAN GUO HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ : อุทยานหยุนไถซาน - หุบผาหินแดงหงสือเสีย - เมืองเจิ้งโจว 

 • อุทยานสวรรค์หยุนไถซานอุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน จัดเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจในเมืองเจิ้งโจว กินพื้นที่กว่า 190 ตารางกิโลเมตร ซึ่งที่นี่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างงดงาม ปานประหนึ่งอุทยานแห่งสรวงสวรรค์ มีธารน้ำใสอยู่เบื้องล่าง ป่าไม้เขียวขจีล้อมรอบ
 • นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน หุบผาหินแดงหงสือเสีย ให้ท่านได้เดินเลาะเลียบชมความงดงาม สดชื่นรื่นรมย์กับสายน้ำใสสะอาด ยามตกกระทบโขดหิน และในบางครั้งอาจได้เห็นแสงสีรุ้งทอพาดโค้งผ่านในช่วงกลางวัน สำหรับช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว บรรดาต้นไม้ต่างๆภายในอุทยานก็พากันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็น เหลือง ส้ม แดง แต่งแต้มไปทั่วทั้งอุทยาน จนทำให้ได้รับการขนานนามว่า จิ่วไจ้โกวน้อย 
 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว
 • พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZHENG ZHOU หรือเทียบเท่า 4****


วันที่ห้า : เจิ้งโจว - กรุงเทพฯ

 • ** สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน**
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L823 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                                                 
 • เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ


สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สําหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • วีซ่าเข้าจีนประเภทกรุ๊ป (ใช้สแกนหน้าพาสปอร์ตส่งให้ทาง บริษัททัวร์ 20 วันก่อนเดินทาง) หมายเหตุ ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ผู้เดินทาง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้าวีซ่าเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 250 หยวน /ท่าน/ตลอดรายการ

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!