กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight

 • WonderfulPackage ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่แดนมังกร เมืองคุนหมิง ด้วยสายการบิน LUCKY AIR
 • นั่งกระเช้าชมทิวทัศน์บนเขาซีซานเต็มไปด้วยแมกไม้เขียวขจี และ ลอดประตูมังกรเพื่อเสริมความสิริมงคล
 • วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของมณฑลยูนนาน เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช(จำลอง) ที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองไทย
 • อุทยานน้ำตกคุนหมิง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุด เป็นผลงานการสร้างจากฝีมือมนุษย์ ใช้งบประมาณการสร้างอยู่ที่ 1,100 ล้านหยวน
 • ช้อปปิ้งจุใจที่ เมืองโบราณกวนตู้ และช้อปปิ้งที่ประตูม้าทองไก่หยก แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง
 • เที่ยวชมอุทยานป่าหินสีดำ ชมหินรูปร่างต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลกว่า 2-3 ร้อยล้านปี
 • เก็บและชิม ผลไม้ตามฤดูกาลสดๆจากสวน อาทิ สตอเบอร์รี่ เชอร์รี่ องุ่น สาลี่ ลูกท้อ และกีวี่ ฯลฯ
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: LUCKY AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ตรงวันหยุด ธ.ค.61
รหัสสินค้า: CNKMGKMG8L08

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
0 December 5-8Dec 2018
(วันพ่อแห่งชาติ)
8L802
20:55-23:50
8L801
18:30-19:45
9,999 THB เต็ม
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง - เข้าที่พัก
HUI SHANG INTER HOTEL
2 อุทยานน้ำตกคุนหมิง - บัวหิมะ - อุทยานป่าหินดำ - เก็บผลไม้ตามฤดูกาล
ZI ZHU YUAN HOTEL
3 นั่งกระเช้าชมเขาซีซาน - ลอดซุ้มประตูมังกร - วัดหยวนทง - ร้านหยก - เมืองโบราณกวนตู้
GAO YUAN MING ZHU HOTEL
4 พิพิธภัณฑ์นายร้อย - ทะเลสาบชุยหู - ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก - คุนหมิง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง - เข้าที่พัก

 • คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L802  (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                       
 • เดินทางถึง สนามบิน ฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงมีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • พักที่ HUI SHANG INTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สอง : อุทยานน้ำตกคุนหมิง  - บัวหิมะ - อุทยานป่าหินดำ - เก็บผลไม้ตามฤดูกาล                  

 • ชม อุทยานน้ำตกคุนหมิง ที่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ล้านหยวน(ประมาณ 5,500 ล้านบาท) เพื่อนําน้ำแม่น้ำหนิวหลันเจียงเข้าสู่ทะเลสาบเตียนฉือ น้ำตกกว้าง 400 เมตร สูง12.5 เมตร
 • ชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ด้วย ยาบัวหิมะ ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยาที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
 • อุทานป่าหินดำ(ไหนกู ซือหลิน) ไหนกู  เป็นภาษาของชาวชนเผ่ายี มีความหมายว่า ดำ และ เก่าแก่ มีพื่นที่10ตรางกิโลเมตร ชุดชมวิวแบ่งเป็นเขตตะวันออก เขตตะวันตก ทะเลสาปไป๋หยุน ถ่ำไป๋หยุน สนามรบโบราณ ฯลฯ บนยอดเขาสามารถเห็นป่าหินสีดำเหมือน ทะเลป่าสีดำ ชมหินรูปร่างต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลกว่า 2 3 ร้อยล้านปี 
 • พาท่านแวะ ชมและเก็บผลไม้ เดือน11-เดือน 3 ฤดูเก็บสตอเบอร์รี่ , เดือน 04-06 ฤดูเก็บเชอร์รี่ , เดือน 7-9 ฤดูเก็บองุ่น สาลี่ ลูกท้อ , เดือน 09-10ฤดูเก็บกีวี่ ให้ท่านได้เก็บและชิมผลไม้ตามฤดูกาลได้สดๆๆจากสวนด้วยตัวท่านเอง   
 • พักที่ ZI ZHU YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม : นั่งกระเช้าชมเขาซีซาน - ลอดซุ้มประตูมังกร - วัดหยวนทง - ร้านหยก - เมืองโบราณกวนตู้      

 • นำท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร  พาท่านนั่งกระเช้าชมวิวเขาซีซาน ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าสร้างในช่วง ค.. 1718- 1843 นำท่าน ลอดผ่าน ประตูมังกร  “หลงเหมิน” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น “ประตูแห่งความสิริมงคล”ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ ว่ากันว่าจะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี 
 • วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถังวัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิม วัดหยวนทง เป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา  
 • พาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก หินหยก หินที่มีลักษณะคล้ายกับหยก ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง    
 • เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน 
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ เมืองโบราณกวนตู้
 • พักที่ GAO YUAN MING ZHU HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ : พิพิธภัณฑ์นายร้อย - ทะเลสาบชุยหู - ร้านผ้าไหม -  อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

 • พิพิธภัณฑ์นายร้อย สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1909 ในสมัยราชวงศ์ชิง เป็นโรงเรียนทหารแห่งแรกของจีน จะมีที่เมืองกวางเจาและคุนหมิงเท่านั้น มี ขุนพลที่มีชื่อเสียงที่เรียนโรงเรียนแห่งนี้ คือจอมพลจูเต๋อ และจอมพลเอี๋ยะเจียนหยิง เป็นผู้ร่วมรบกับเหมาเจ๋อตุง ให้ท่านได้ศึกษาประวัติของความเป็นมากว่าจะได้นายร้อยขึ้นมาคนหนึ่งจะต้อง ผ่านการเข้มงวดมากมายเพียงไหน
 • ชม ทะเลสาบชุยหู หรือทะเลสาบมังกรหยก ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์รอบทะเลสาบสีมรกตจะมีฝูงนกสีขาวมาคลอเคลียกันดั่ง หนุ่มสาวจีบกันบางครั้งเดินทางไปที่ทะเลสาบแห่งนี้จะเห็นทะเลสาบเป็นสีขาวโพลนทั่วทั้งสระและสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นที่นัดพบของหนุ่มสาวเมืองนี้และ เป็นแหล่งที่มีโอโซนมากที่สุดดุจดั่งวังน้ำเขียวเมืองจีน
 • ชม โรงงานผ้าไหมจีน มีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L801(ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                     
 • เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ


สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สําหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
  วีซ่าเข้าจีนประเภทกรุ๊ป (ใช้สแกนหน้าพาสปอร์ตส่งให้ทาง บริษัททัวร์ 10 วันก่อนเดินทาง) หมายเหตุ ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือเหลือเวลาไม่พอสำหรับยื่นวีซ่ากรุ๊ป ผู้เดินทาง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยวเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 200 หยวน /ท่าน/ตลอดรายการ

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน จะเที่ยวกันเองหรือไปทั้งครอบครัวก็ไปได้

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน แนะนำประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ กับความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน ที่เที่ยวสวยๆ ใกล้ไทยนิดเดียว ชวนกันไปเที่ยวทั้งครอบครัว หรือจะลุยเดี่ยวเที่ยวด้วยตัวเองก็ได้ทั้งนั้น

เที่ยวเมืองจีน แดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่น่าหลงใหล

สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของจีน ทั้งขุนเขาในตำนาน เขาง้อไบ๊ อุทยานแห่งชาติจิ้วจ่ายโกว กุ้ยหลิน เขาฉางไป๋ คุณหมิง และมรดกโลกทางธรรมชาติ จางเจียเจี้ย

เที่ยวคุนหมิงเส้นทางใหม่ ภูเขาเจ็ดสีตงชวน คุณอาจจะยังไม่เคยไป!

คนไม่ได้ไปควรไป ส่วนใครเคยไปคุนหมิงมาแล้ว อาจจะเคยไปเส้นทางเดิมๆ แต่นั่นยังไม่หมด อยากจะให้ไปที่ "ตงชวน" เพราะว่าน่าไปมากๆ ธรรมชาติสวยๆ เห็นวิว 360 องศา หากเที่ยวคุนหมิงมุมอื่นมาแล้ว แนะนำว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาด

ทายสิว่าฉันอยู่ที่ไหน? บอกใบ้ว่าเราจะพามาเที่ยวคุนหมิง

ทายสิว่าฉันอยู่ที่ไหน? บอกใบ้ว่าเราจะพามาเที่ยวคุนหมิง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!