กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • มนต์เสน่ห์เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ เป็นมณฑลที่เป็นเกาะใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเกาะไต้หวัน  
 • ท่องเที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน เมืองซานย่า แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะไหหลำ
 • ล่องเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ  หาดที่ เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น้ำ 3 สาย
 • เที่ยวชม อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลก  ณ  เกาะกลางทะเล ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก
 • อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์แห่งความรักอันโรแมนติกของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี และเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า ซันย่า ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพ ความเจริญของเมืองทั้งหมดจากบนภูเขานี้
 • ชม หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน"
 • ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาะไหหลำ  ณ  พิพิธภัณฑ์ไห่หนาน
 • ช้อปปิ้ง Haikou Qilou Old Street ย่านเมืองเก่าแก่ดั้งเดิมของเมืองไหโข่ว ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นที่ใครๆจะต้องมาเมื่อมาเยือนไหโข่ว
 • ลิ้มรส อาหารพิเศษมากมาย อาทิ ติ่มซำไหหลำ ไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล้ เนื้อแกะตงซาน
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
สายการบิน: Hainan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย.-ธ.ค. 61
รหัสสินค้า: CNHKAHKAHU13

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
0 September 19-23Sep 2018 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
17,900 THB เต็ม
5 September 21-25Sep 2018 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
15,888 THB จอง
5 October 17-21Oct 2018 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
16,900 THB จอง
5 November 7-11Nov 2018 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
18,900 THB จอง
2 November 9-13Nov 2018 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
18,900 THB จอง
5 November 16-20Nov 2018 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
18,900 THB จอง
5 December 7-11Dec 2018 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
20,900 THB จอง
5 December 14-18Dec 2018 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
18,900 THB จอง
5 December 21-25Dec 2018 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
18,900 THB จอง
5 December 26-30Dec 2018 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
18,900 THB จอง
5 December 27-31Dec 2018 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
19,900 THB จอง
5 December 28 Dec 2018-1 Jan 2019 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
21,900 THB จอง
5 December 29 Dec 2018-2 Jan 2019 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
21,900 THB จอง
5 December 30 Dec 2018-3 Jan 2019 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
21,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ไห่โข่ว - พิพิธภัณฑ์ไห่หนาน
OSCAR HOTEL
2 ไหโข่ว - เมืองโบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย - ล่องเรือหาดหยก - เมืองซานย่า - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว - สวนกุหลาบ (รวมรถราง)
GUOXI HOTEL
3 อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) - เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. - วัดหนานซาน - ร้านสินค้าพื้นเมือง - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - ร้านเยื่อไผ่
GUOXI HOTEL
4 ร้านชา - ซานย่า - ไหโข่ว (รถไฟความเร็วสูง) - สุสานไหลุ่ย - Haikou Qilou Old Stree
OSCAR HOTEL
5 ไหโข่ว - กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - ไห่โข่ว - พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน

 • คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์ Q โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองไหโข่ว โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HU7940
 • เดินทางถึง เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน 
 • ชม พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน ภายในเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาะ มีการแสดงงานต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นภาพวาดที่แสดงถึงการใช้ชีวิตในหมู่บ้านช่วงต้นของการสร้างเมืองไห่หนานในรูปแบบสามมิติและของโบราณที่ถูกขุดพบจากซากเรืออับปางของฮัวกวนเจี๋ยวที่หนึ่ง ราชวงศ์ซ่ง
 • พักที่ OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สอง : ไหโข่ว - เมืองโบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย - ล่องเรือหาดหยก - เมืองซานย่า - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว - สวนกุหลาบ (รวมรถราง) 

 • เมืองโบ๋อ่าว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)
 • ชม ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย อาคารที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย ในปี 2002
 • นั่งเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกว้างเพียง 10-500 ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น้ำ 3 สาย 
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลไห่หนาน เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน
 • ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลำ 
 • ชม สวนดอกกุหลาบ แห่งเมืองซานย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ แล้วเข้าชมสินค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครีมทาหน้า น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ ขนมดอกกุหลาบเป็นต้น   
 • พักที่ GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม : อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) - เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. - วัดหนานซาน ร้านสินค้าพื้นเมือง - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - ร้านเยื่อไผ่

 • เที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ และสอนให้ผู้คนพบทางสว่าง สถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเล
 • ชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน
 • เลือกซื้อ สินค้าพื้นเมือง ของเมืองซานย่า
 • อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก
 • หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน"
 • เลือกชมสินค้าที่ผลิตด้วย เยื่อไผ่
 • พักที่ GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ : ร้านชา - ซานย่า - ไหโข่ว (รถไฟความเร็วสูง) - สุสานไหลุ่ย - Haikou Qilou Old Stree

 • นำท่าน ชิมชา ที่ขั้นชื่อของซานย่า
 • เดินทางกลับสู่ เมืองไหโข่ว โดยรถฟความเร็วสูง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.) 
 • ชม สุสานไหลุ่ย  ท่านไหลุ่ยได้รับตำแหน่งเป็นนายอำเภอ สมัยราชวงศ์หมิง และมีลักษณะนิสัยเป็นซื่อสัตย์ เหมือนดั่ง ท่านเปาบุ้นจิ้น ชาวไหหลำจึงให้ฉายาว่า เปาบุ้นจิ้นไหหลำ” 
 • อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินHaikou Qilou Old Street  มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อฝากคนทางบ้าน
 • พักที่ OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่ห้า : ไหโข่ว - กรุงเทพฯ

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินไหโข่ว
 • ออกเดินทางจาก เมืองไหโข่ว โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU7939
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหลำ
 • หมายเหตุ : อัตราดังกล่าว สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 

(ยื่นวีซ่ากรุ๊ปฟรี ไม่ต้องส่งเอกสารสำหรับทำวีซ่า ใช้แค่สำเนาหน้าพาสปอร์ตปัจจุบัน) 

หรือ หากต้องการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยว ราคา 1,500 บาท  ถ้าเป็นพาสต่างชาติหรือพาสต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น

R  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละไม่เกิน 1ใบ น้ำหนักรวมไม่เกิน 23 กก.

R  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัทประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้าท่านใดสนใจ.ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

                - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

                - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

                ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 

                [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

                ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 

                [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]


อัตรานี้ไม่รวม

 •   ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 •   ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 •   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 •   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 •   ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 •   ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น  = 150  หยวน ตลอดการเดินทาง 

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!