กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • Wonderfulpackage ชวนคุณเหินฟ้าสู่แดนมังกร โดยสายการบิน Air Asia
 • ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สัมผัสประสบการณ์ใหม่ท้าทายความสูงที่ “สะพานแก้วแกรนด์แคนยอน” ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
 • ชมมรดกโลกอันงดงามและทรงคุณค่า ที่จางเจียเจี้ย ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งกระเช้ากอนโดล่า ผ่านชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด ชมเส้นทาง 99 โค้งสู่ “ถ้ำประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน
 • เที่ยวชมระเบียงกระจกแห่งของเมืองจางเจียเจี้ย
 • จิตรกรรมภาพเม็ดทราย (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่าจิตรกรรมภาพเม็ดทราย
 • ช้อปปิ้ง “ถนนคนเดินหวงซิ่ง” แหล่งรวมสิ้นค้าต่างๆมากมายเพื่อเป็นของฝาก
 • พักโรงแรม 5 ดาว ทุกคืน
 • เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อปฯ
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: Air Asia
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.-ธ.ค 61
รหัสสินค้า: CNCSXCSXFD01

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
5 November 8-11Nov 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
15,900 THB จอง
5 November 9-12Nov 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
17,900 THB จอง
5 November 10-13Nov 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
17,900 THB จอง
5 November 15-18Nov 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
17,900 THB จอง
5 November 16-19Nov 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
17,900 THB จอง
5 November 17-20Nov 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
17,900 THB จอง
5 November 22-25Nov 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
17,900 THB จอง
5 November 23-26Nov 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
17,900 THB จอง
5 November 24-27Nov 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
17,900 THB จอง
5 November 29 Nov 2018-2 Dec 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
17,900 THB จอง
5 November 30 Nov 2018-3 Dec 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
17,900 THB จอง
5 December 2-5Dec 2018
(วันพ่อแห่งชาติ)
FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
20,900 THB จอง
5 December 6-9Dec 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
19,900 THB จอง
5 December 7-10Dec 2018
(วันรัฐธรรมนูญ)
FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
23,900 THB จอง
5 December 8-11Dec 2018
(วันรัฐธรรมนูญ)
FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
23,900 THB จอง
5 December 13-16Dec 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
15,900 THB จอง
5 December 14-17Dec 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
17,900 THB จอง
5 December 20-23Dec 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
17,900 THB จอง
5 December 21-24Dec 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
17,900 THB จอง
5 December 22-25Dec 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
17,900 THB จอง
5 December 27-30Dec 2018 FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
23,900 THB จอง
5 December 28-31Dec 2018
(วันสิ้นปี)
FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
27,900 THB จอง
5 December 29 Dec 2018-1 Jan 2019
(วันขึ้นปีใหม่)
FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
27,900 THB จอง
5 December 31 Dec 2018-3 Jan 2019
(วันขึ้นปีใหม่)
FD540
07:40-12:05
FD541
12:55-15:20
25,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ฉางซา - ถนนหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
BEST WESTERN GRAND HOTEL
2 จางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
BEST WESTERN GRAND HOTEL
3 จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ฉางซา
DOLTON SPA HOTEL
4 ฉางซา - ดอนเมือง -

วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - ฉางซา - ถนนหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย

 • พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 3 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการบิน Air Asiaโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • เหินฟ้าสู่ ฉางซา  โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • ถึงสนามบิน ฉางซา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร เมืองฉางซา และรับสัมภาระ
 • ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย
 • เดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์
 • พักที่ BEST WESTERN GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า 5*


วันที่สอง : จางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด

 • ชม ถนนซีปู้เจีย ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงหยวนซึ่งเป็นแหล่งสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากมีมานานนับพันปี
 • ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
 • พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 
 • พักที่ BEST WESTERN GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า 5*


วันที่สาม : จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ฉางซา

 • นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย 
 • นั่งกระเช้าขึ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด
 • ชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน 
 • จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร 
 • นำท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน
 • พักที่ DOLTON SPA HOTEL หรือเทียบเท่า 5*


วันที่สี่ : ฉางซา - ดอนเมือง    

 • เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541(ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
    

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

 

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 •   ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 •   น้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้นน้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 •   ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 •   ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 •   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 •   โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 •   ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 •   ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 •   ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 •   ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 •   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 •   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 •   ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 •   ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น  = 160 หยวน/ท่าน/ตลอดการเดินทาง
 •   ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 1,000 บาท กรุ๊ป เข้า-ออกครั้งเดียว (การยื่นวีซ่ากรุ๊ปต้องเข้า-ออกพร้อมกันทั้งกรุ๊ป ใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน )  

หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทำวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริบัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่มท่านละ 500 บาท  พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำการยื่นคำขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น  

 

 

RELATED ARTICLES

Grand Canyon in China ที่เที่ยวจีนเปิดใหม่แห่งจางเจียเจี้ย

ตื่นตากับโตรกผาธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมล่องเรือไปตามแม่น้ำ ชมความงดงามอย่างใกล้ชิด อีกหนึ่งความมหัศจรรย์แห่งจางเจียเจี้ยที่ธรรมชาติสร้างไว้ได้อย่างลงตัว สัมผัสความงามได้ที่จางเจียเจี้ย

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

เที่ยวจีน ชมระเบียงกระจกผันหลงหยา ระเบียงกระจกแหล่งที่ 3 ของจางเจียเจี้ย

มาเสียวกันอีกรอบ กับประสบการณ์ท้าความสูงแห่งใหม่ของจางเจียเจี้ย "ระเบียงกระจกผันหลงหยา" ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมนี่เอง ที่นี่ถือเป็นทางเดินกระจกริมหน้าผาแหล่งที่ 3 ของจางเจียเจี้ย มีความยาวประมาณ 100 เมตร

เที่ยวเมืองจีน แดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่น่าหลงใหล

สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของจีน ทั้งขุนเขาในตำนาน เขาง้อไบ๊ อุทยานแห่งชาติจิ้วจ่ายโกว กุ้ยหลิน เขาฉางไป๋ คุณหมิง และมรดกโลกทางธรรมชาติ จางเจียเจี้ย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!