ทัวร์จีน คุนหมิง นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ภูเขาเจ็ดสีตงชวน 4 วัน 2 คืน

Highlight
 • นั่งกระเช้าชมที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองคุนหมิง ชมทะเลสาบกลางหุบเขาเปรียบเสมือนสระน้ำแห่งสวรรค์ที่ "ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ"
 • หลากหลายความสวยงามตามฤุดูกาล เดือน ต.ค.-พ.ย. ชมนํ้าตกและ ใบไม้เปลี่ยนสี
 • เดือน ธ.ค.-ก.พ. ชมหิมะปกคลุมบนยอดเขา
 • เดือน มี.ค.-ก.ค. ชมดอกไม้นานาชนิด เช่น ดอกกุหลาบพันปี ดอกซากุระ ดอกตู้เจวียน ฯลฯ
 • ชมธรรมชาติยิ่งใหญ่ตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์ และทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย ที่เมืองตงชวน
 • ตื่นตากับความงามแห่งธรรมชาติ "ผืนดินสีแดงตงชวน" ดินแดนแถบตงชวนเป็นสีแดงอมน้ำตาลอุดมไปด้วยแร่เหล็ก ตัดกับสีของดอกไม้เป็นสีสันสดใสสวยงาม
 • เยือน วัดหยวนทง วัดเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช(จำลอง)
 • เที่ยวแลนด์มาร์คใหม่ "อุทยานน้ำตกยักษ์ใจกลางคุนหมิง" ที่มีความใหญ่ยักษ์ และสวยงามอลังการ
 • ลิ้มลองเมนูพิเศษขึ้นชื่อของเมืองคุนหมิงที่คุณจะต้องติดใจ สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง
 • บินตรงสู่คุนหมิง ด้วยสายการบิน SHAN DONG AIRLINES

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารงกรุงเทพ

Wonderful China 
รับส่วนลด 500.-/ ท่าน(จากราคาปกติ) พร้อมรูดเต็มไม่ชาร์จ
จองวันนี้ - ก.พ. 61 เดินทาง พ.ย.60-เม.ย.61

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: Shandong Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.60 - เม.ย.61

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 December 14-17Dec 2017 SC8886
03:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
เต็ม 0 December 15-18Dec 2017 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
เต็ม 0 December 17-20Dec 2017 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
เต็ม 0 December 22-25Dec 2017 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
เต็ม 0 December 30 Dec 2017-2 Jan 2018
(วันสิ้นปี - ปีใหม่)
SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
15,900 THB
จอง 14 January 5-8Jan 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
จอง 20 January 12-15Jan 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
จอง 20 January 19-22Jan 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
จอง 20 January 26-29Jan 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
จอง 20 February 9-12Feb 2018
(วันมาฆบูชา)
SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
13,900 THB
จอง 20 February 23-26Feb 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
13,900 THB
จอง 20 March 1-4Mar 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
จอง 20 March 3-6Mar 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
จอง 20 March 8-11Mar 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
จอง 20 March 10-13Mar 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
จอง 20 March 17-20Mar 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
จอง 20 March 22-25Mar 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8886
01:00-02:05
12,900 THB
จอง 20 April 5-7Apr 2018
(วันจักรี)
SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
13,900 THB
จอง 20 April 7-10Apr 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
จอง 20 April 12-15Apr 2018
(วันสงกรานต์)
SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
15,900 THB
จอง 20 April 14-17Apr 2018
(วันสงกรานต์)
SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
15,900 THB
จอง 20 April 19-22Apr 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
จอง 20 April 21-24Apr 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
จอง 20 April 26-29Apr 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
จอง 20 April 27-30Apr 2018 SC8886
03:55-05:55
SC8885
01:00-02:05
12,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - เมืองถ่างเตี้ยน
FENG YI HOTEL
2 เมืองถ่างเตี้ยน - แผ่นดินสีแดงตงชวน - เมืองคุนหมิง
LONG WAY HOTEL
3 วัดหยวนทง - ร้านนวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - อุทยานน้ำตกยักษ์ใจกลางคุนหมิง - ร้านหยก - ผ้าไหม - ประตูม้าทองไก่หยก - สนามบินคุนหมิง -
4 สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) - เมืองถ่างเตี้ยน (B/L/D)

 • คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ G โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE (SC) จะมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
 • เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที่ยวบินที่ SC8886
 • เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงมีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • เดินทางสู่ เมืองลู่เฉียน ที่ตั้งของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ อยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระหว่างการเดินทางท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ตลอด 2 ข้างทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
 • พาท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเจี้ยวจื่อซาน (รวมรถแบตเตอรี่ในเขตอุทยานและกระเช้าขึ้น-ลงเขา) ให้ท่านได้เดินต่อบนทางเดินไม้ที่ได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับน้ำทะเล)
 • จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองถ่างเตี้ยน เป็นเมืองที่อยู่ห่างจากคุนหมิงประมาณ121 กิโลเมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,086 เมตร
 • เข้าสู่พักที่ FENG YI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สอง : เมืองถ่างเตี้ยน - แผ่นดินสีแดงตงชวน - เมืองคุนหมิง     (B/L/D)

 • เดินทางสู่ เมืองตงชวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ผืนดินแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหล็กที่มีอยู่มากทําให้ดินแถบตงชวนเป็นสีแดงอมนํ้าตาล จึงเป็นที่มาของ ผืนดินสีแดงตงชวน ดินแดนบริสุทธ์แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักถ่ายภาพชาวจีน ถึงทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย จุดชมวิวที่มีอยู่กระจัดกระจายมากมาย ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตา เนินเขาสีแดงเข้ม ตัดสลับกับ ดอกไม้หลากสีสันในท้องทุ่งไร่นา เกษตรกร ที่เพาะปลูกพืชไร่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู เป็นจุดชมวิวที่นักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน ดุจภาพวาดที่จิตกร บรรจงแต่งแต้มสีสันลงบนผืนผ้าใบ (โดยเฉพาะกลางเดือน พ.ค.-มิ.ย. และ ก.ย.-ธ.ค. เป็นช่วงเวลาที่ถ่ายภาพสวยที่สุด)
 • หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ เมืองคุนหมิง (โดยใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างเดินทางท่านจะไดเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของภูเขาและที่ราบสูง หยุน-กุ้ย อันงดงามหลากหลายและน่าอัศจรรย์.....
 • เข้าสู่พักที่ LONG WAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม : วัดหยวนทง - ร้านนวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - อุทยานน้ำตกยักษ์ใจกลางคุนหมิง - ร้านหยก - ผ้าไหม - ประตูม้าทองไก่หยก - สนามบินคุนหมิง (B/L/D)

 • นำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา
 • หลังจากนั้นพาท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ พร้อมชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ด้วย ยาบัวหิมะ ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยาที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
 • พาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก หินหยก หินที่มีลักษณะคล้ายกับหยก ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง
 • เที่ยวชมความสวยงามของ อุทยานน้ำตกยักษ์ใจกลางคุนหมิง แลนด์มาร์คใหม่ที่มีความใหญ่ยักษ์ ตระการตา และสวยงามเป็นอย่างมาก โดยประเทศจีนนั้นได้เนรมิตน้ำตกใจกลางเมืองคุนหมิง มีความเสมือนน้ำตกของจริงมาก แต่นั้นก็เป็นฝีมือขั้นยอดที่มนุษย์ชาวจีนสร้างขึ้น จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองคุนหมิงแห่งมณฑลยูนนาน ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
 • ชม โรงงานผ้าไหมจีน มีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • นำท่านสู่ ประตูม้าทองไก่หยก ซึ่งเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรยูนานโบราณเชื่อว่าใครได้ลอดประตูแห่งนี้ แล้วจะทำให้ศิริมงคลเพิ่มขึ้นทวีคูณ
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินสู่ สนามบินคุนหมิง
 • ทำการเช็คอินที่ สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


วันที่สี่ : สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ (-)

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE เที่ยวบินที่ SC8885
 • เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • วีซ่าเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป เข้า-ออกครั้งเดียว (การยื่นวีซ่ากรุ๊ปต้องเข้า-ออกพร้อมกันทั้งกรุ๊ป ใช้เวลายื่นประมาณ 7-10 วัน ) ***หมายเหตุในกรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ800 บาท
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • หากจะยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบเดี่ยว จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน เพิ่มท่านแบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 4 วัน x 3 คน = 120 หยวน/ท่าน

RELATED ARTICLES

เที่ยวเมืองจีน แดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่น่าหลงใหล

สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของจีน ทั้งขุนเขาในตำนาน เขาง้อไบ๊ อุทยานแห่งชาติจิ้วจ่ายโกว กุ้ยหลิน เขาฉางไป๋ คุณหมิง และมรดกโลกทางธรรมชาติ จางเจียเจี้ย

เที่ยวคุนหมิงเส้นทางใหม่ ภูเขาเจ็ดสีตงชวน คุณอาจจะยังไม่เคยไป!

คนไม่ได้ไปควรไป ส่วนใครเคยไปคุนหมิงมาแล้ว อาจจะเคยไปเส้นทางเดิมๆ แต่นั่นยังไม่หมด อยากจะให้ไปที่ "ตงชวน" เพราะว่าน่าไปมากๆ ธรรมชาติสวยๆ เห็นวิว 360 องศา หากเที่ยวคุนหมิงมุมอื่นมาแล้ว แนะนำว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาด

เมืองคุนหมิงของจีน นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ

เมืองคุนหมิงของจีน นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน จะเที่ยวกันเองหรือไปทั้งครอบครัวก็ไปได้

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน แนะนำประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ กับความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน ที่เที่ยวสวยๆ ใกล้ไทยนิดเดียว ชวนกันไปเที่ยวทั้งครอบครัว หรือจะลุยเดี่ยวเที่ยวด้วยตัวเองก็ได้ทั้งนั้น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!