ทัวร์จีน ปักกิ่งฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง สกีเอ้อร์หลงซาน 6 วัน 4 คืน

Highlight
 • WonderfulPackage ชวนคุณบินลัดฟ้าสัมผัสความหนาวเย็น ที่เมืองฮาร์บิ้น ด้วยสายการบิน AIR CHINA
 • เที่ยวชมความงดงามของหิมะที่ขาวโพลนสุดแสนโรแมนติก ชมการฝีมือการแกะสลักน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ด้วยสายตาตนเองและถูกประดับประดาด้วยแสงสีอย่างงดงามตระการตา
 • เล่นสกีจุใจ ณ ลานสกีเอ้อร์หลงซาน พร้อมเครื่องเล่นมากมาย อาทิเช่น แคร่เลื่อน สโนว์โมบิล รถม้าลาก เล่นสเก็ตบนทะเลสาบน้ำแข็งฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศเมืองหนาว กับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามที่ถูกแต่งแต้มด้วยเกล็ดหิมะ
 • พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก บนความยาวหมื่นลี้ ที่ท้าคุณก้าวไปให้ถึง
 • ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูร้อน สถานที่ตากอากาศในยุครุ่งเรืองของพระนางซูสีไทเฮา
 • เที่ยวชมหอฟ้าเทียนถาน ในส่วนที่ใช้ในพิธีกรรมของการบูชาสวรรค์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลซูโจว
 • พิเศษ!!! รับฟรี เสื้อกันหนาว ได้ที่เมืองฮาร์บิ้น
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 14 มื้อ
สายการบิน: Air China
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค.60 - ก.พ.61

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 December 29 Dec 2017-3 Jan 2018
(วันสิ้นปี - ปีใหม่)
CA980
01:05-06:30
CA979
19:45-23:45
38,900 THB
จอง 13 January 24-29Jan 2018 CA980
01:05-06:30
CA979
19:45-23:45
37,900 THB
จอง 15 February 8-13Feb 2018 CA980
01:05-06:30
CA979
19:45-23:45
37,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - หยก - บัวหิมะ - พระราชวังฤดูร้อน - ไข่มุก
APPLE HOTEL
3 ร้านชา - วัดลามะ - หอฟ้าเทียนถาน - ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น
LONG DA SHI DAI HOTEL
4 สกีเอ้อร์หลงซาน - ถนนจงหยาง - ร้านตุ๊กตารัสเซีย - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง Harbin Ice and Snow Festival “ปิงเซี่ยวะต้าซรื่อเจี้ย”
LONG DA SHI DAI HOTEL
5 เกาะพระอาทิตย์ - เทศกาลแกะสลักหิมะ - สวนเสือไซบีเรีย - ฮาร์บิ้น - ปักกิ่ง
APPLE HOTEL
6 จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 • คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น เคาน์เตอร์ U  ประตู 10  สายการบิน AIR CHINA พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - หยก - บัวหิมะ - พระราชวังฤดูร้อน - ไข่มุก

 • เหินฟ้าสู่ เมืองปักกิ่ง  โดยสายการบิน AIR CHINA  เที่ยวบิน CA980
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตราคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีความยาวถึง 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปีก่อน 
 • นำท่านชม โรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง จากนั้นเลือกซื้อยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ  
 • รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา อี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อนอุทยานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยู่ พระราชวังฤดูร้อนจึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์บัญชาการของพระนาง
 • จากนั้นนำท่านแวะเลือกซื้อ ไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 • พักที่ APPLE  HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

ทัวร์จีน ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง สกีเอ้อร์หลงซาน 6 วัน 4 คืน


วันที่สาม: ร้านชา - วัดลามะ - หอฟ้าเทียนถาน - ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น

 • เดินทางสู่ ร้านชา อันลื่อชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่ วัดลามะ หรือ ยงเหอกง เป็นโบราณสถานที่รวมเอกลักษณ์ของชนชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติสำคัญของจีนไว้ได้อย่างลงตัวและครบครัน
 • เดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน หอฟ้าเทียนถานนี้ จะเป็นจุดที่ใช้ใน พิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ
 • ออกเดินทางสู่เมืองฮาร์บิ้น  โดยสายการบิน AIR CHINA  เที่ยวบิน CA1611 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
 • ถึงสนามบินเมืองฮาร์บิ้น
 • พักที่ LONG DA SHI DAI HOTEL หรือเทียบเท่า  4****


วันที่สี่: สกีเอ้อร์หลงซาน - ถนนจงหยาง - ร้านตุ๊กตารัสเซีย - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง Harbin Ice and Snow Festival “ปิงเซี่ยวะต้าซรื่อเจี้ย”

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีเอ้อร์หลงซาน (รวมบัตรเข้า ไม่รวมอุปกรณ์ในการเล่น) ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮาร์บินไปประมาณ 56 กม. ในเขตเทือกเขาเอ้อหลงซาน ณ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 266 เมตร 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชมและช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกบริเวณ ถนนจงหยาง ซึ่งเป็นถนนสายธุรกิจความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร บริเวณสองฝั่งถนนสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปของตัวอาคารและลวดลายการตกแต่งแบบบารอคและไบเซนไทน์
 • นำท่านเดินทางสู่ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งใหญ่ Harbin Ice and Snow Festival “ปิงเซี่ยวะต้าซรื่อเจี้ย” หรือหรือเทศกาลโคมน้ำแข็งซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัวกลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ (งานเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งจะเริ่มมีตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมของทุกปี  และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 5 มกราคมของทุกปี หากไม่ใช่พรีเรียดช่วงเปิดเทศกาลก็มีงานโคมไฟให้ชมเช่นกัน )
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- สุกี้ตงเป่ย  ICE  DOM RESTAURANT
 • พักที่ LONG DA SHI DAI  HOTEL หรือเทียบเท่า  4****

ทัวร์จีน ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง สกีเอ้อร์หลงซาน 6 วัน 4 คืน


วันที่ห้า: เกาะพระอาทิตย์ - เทศกาลแกะสลักหิมะ - สวนเสือไซบีเรีย - ฮาร์บิ้น - ปักกิ่ง

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
 • นำท่านสู่ ไท่หยางต่าว (เกาะพระอาทิตย์) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัว มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น สถานที่สวยงามร่มรื่น
 • ชม เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง  ซึ่งมีการแกะสลักหิมะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน เช่น รูปกำแพงเมืองจีน  ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ำแข็งอย่างแท้จริง 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำทุกท่านชม สวนเสือไซบีเรีย (สัตว์อนุรักษ์ที่มีค่าชนิดหนึ่งของประเทศจีน) สวนเสือตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำซงฮัว มีพื้นที่ 196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรีย สัตว์อนุรักษ์ที่มีความสวยงามน่ารัก และเป็นเสือที่ไม่ดุร้ายอาศัยอยู่กว่า 100 ตัว
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิ้น
 • เดินทางสู่ นครปักกิ่ง  โดยสายการบิน AIR CHINA  เที่ยวบิน CA1612
 • พักที่ APPLE  HOTEL หรือเทียบเท่า  4****

ทัวร์จีน ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง สกีเอ้อร์หลงซาน 6 วัน 4 คืน


วันที่หก: จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน
 • เที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์
 • รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • พาทุกท่าน ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน AIR CHINA  เที่ยวบิน CA979
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทศกาลสักการะพระเขี้ยวแก้ว กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน 5 วัน 4 คืน

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 6 วัน x 3 คน = 180 หยวน

RELATED ARTICLES

กำแพงเมืองจีนมีกี่ด่าน กำแพงเมืองจีนไม่ได้มีแค่ด่านเดียว

กำแพงเมืองจีนมีกี่ด่าน กำแพงเมืองจีนไม่ได้มีแค่ด่านเดียว เรารู้จักกันส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ไม่กี่ด่าน เช่นด่านปาต้าหลิง ด่านเจวียงกวน เอาจริงๆ แล้วก็ยังไม่เป็นที่สุด เพราะเค้าว่ากันว่าด่านที่สวยที่สุดคือ "ด่านซือหม่าไถ"

10 เหตุผลที่บอกให้คุณรู้ว่า ไม่ไปเที่ยวจีนไม่ได้แล้ว

10 เหตุผลที่บอกให้คุณรู้ว่า ไม่ไปเที่ยวจีนไม่ได้แล้ว อะไรคือเหตุผลที่เราควรเก็บกระเป๋าไปเที่ยวจีนกันได้แล้ว หลายคนอาจนึกกลัวการไปเที่ยวจีน จนไม่กล้าและนี่คือเหตุผลดีๆ ที่ทำไมจีนถึงน่าไป และไม่ไม่เห็นจะไม่ได้แล้วล่ะ

เที่ยวจีน ชมธรรมชาติ กับ 40 อันดับจาก CNN

เที่ยวจีน ชมธรรมชาติ กับ 40 อันดับจาก CNN ต้องยอมรับว่าประเทศจีนกว้างใหญ่มากจริงๆ ไม่แปลกใจเลยที่จะมีธรรมชาติที่ทั้งสวยงามแปลกตาอยู่เต็มไปหมด ถึงขนาดที่ CNN Travel นำมาจัดอันดับได้ถึง 40 อันดับ ที่บอกเลยว่าสายธรรมชาติห้ามพลาด

เที่ยวคุนหมิงเส้นทางใหม่ ภูเขาเจ็ดสีตงชวน คุณอาจจะยังไม่เคยไป!

คนไม่ได้ไปควรไป ส่วนใครเคยไปคุนหมิงมาแล้ว อาจจะเคยไปเส้นทางเดิมๆ แต่นั่นยังไม่หมด อยากจะให้ไปที่ "ตงชวน" เพราะว่าน่าไปมากๆ ธรรมชาติสวยๆ เห็นวิว 360 องศา หากเที่ยวคุนหมิงมุมอื่นมาแล้ว แนะนำว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!