Group&Go ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 4 วัน 3 คืน

Highlight
 • เที่ยวกันเองเป็นกลุ่มส่วนตัว เดินทางสบายๆ เอาใจคนวัย 50+
 • บินโดยสายการบิน China Southern Airlines สายการบินใหญ่อันดับหนึ่งของจีน
 • พักโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 3 คืน ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนที่พัก
 • ไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันให้เต็มปอด ดื่มด่ำกับความงามทางธรรมชาติกันอย่างเต็มที่ นั่งกระเช้าเหยาซานชมทัศนียภาพสวยๆ ชมความงามของเขาเชียงกง ชมสวนเขางวงช้าง และตื่นตากับถ้ำขลุ่ยอ้อ
 • หลากหลายสถานที่แนะนำที่จะทำให้คุณหลงรักกุ้ยหลินมากขึ้นกว่าเดิม ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพลิดเพลินไปกับโชว์ DREAM LIKE LIJIANG สุดประทับใจ
 • ชวนกันไปเดินเล่นสบายๆ ช้อปปิ้งจุใจบนถนนคนเดินที่ตลาดใต้ดิน

50+ Travel พาเพลิน
สิทธิพิเศษเพื่อคนรุ่นใหญ่หัวใจอ่อนวัย

สำหรับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จองได้ในราคาพิเศษเพียง 14,900 บาท (จากปกติ 15,900) *ราคาเฉพาะเดินทางตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป 
ช่วงเวลาเดินทางที่ร่วมโปรโมชั่น:
ช่วงเดินทาง: วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2560

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: China Southern Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 15 ก.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - กุ้ยหลิน - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
GUILIN PARK HOTEL
2 ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ร้านยาบัวหิมะ - เขาเชียงกง - ร้านหยก - โชว์ DREAM LIKE LIJIANG
GUILIN PARK HOTEL
3 เขาเหยาซาน นั่งกระเช้า - ร้านยางพารา - เขางวงช้าง - ตลาดใต้ดิน ถนนคนเดิน
GUILIN PARK HOTEL
4 กุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ -

ช่วงเวลาเดินทาง วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2560

ตารางเวลาบิน ไป-กลับ 
สายการบิน China Southern Airlines

สายการบิน เที่ยวบินขาไป
กรุงเทพฯ - กุ้ยหลิน
เที่ยวบินขากลับ
กุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ
China Southern Airlines (CZ) CZ 6100 13.25-18.40 CZ 6099 08.40-12.40

*สามารถเดินทางได้ทุกวัน

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่เดินทาง
2-3 ท่าน
ผู้ใหญ่เดินทางตั้งแต่
4 ท่าน ขึ้นไป
เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียงเสริม
พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2560 17,900

15,900

21,900 20,900 3,000

รายละเอียดที่พัก GUILIN PARK HOTEL ****

พักกุ้ยหลินในโรงแรม 4 ดาวตลอด 3 คืนเต็มที่ GUILIN PARK HOTEL กับห้องพักในหลากหลายมุมมองให้เลือกสรร ในดีไซน์สไตล์จีน สามารถชมวิวทิวทัศน์ท่ามกลางธรรมชาติของกุ้ยหลินได้จากในห้องพัก

แพลนเที่ยวกุ้ยหลิน 4 วัน 3 คืน

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - กุ้ยหลิน - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง

 • 11.30 น. เช็คอินท์ด้วยตนเองที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ U ประตู 9 สายการบิน ไชน่าเซาน์เทิร์นแอร์ไลน์  
 • 13.25 น. เหินฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน ไชน่าเซาน์เทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ 6100
 • 18.40 น. ถึงสนามบินกุ้ยหลิน ผ่านวิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • ชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เพื่อเป็น ศิริมงคล อยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงินรอบ ๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน 
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ GUILIN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สอง : ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ร้านยาบัวหิมะ - เขาเชียงกง - ร้านหยก - โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

 • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ มีหินงอกหินย้อยงดงามตลอดทาง มีภาพเขียนสีโบราณสมัยราชวงศ์ถัง มีการทำทางเดินและประดับประดาไฟภายในถ้ำ เพื่อให้สามารถชมความงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ จากนั้นเลือกซื้อยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ  
 • เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
 • เดินทางสู่ เขาเซียงกง ชมวิวแม่น้ำหลีเจียง รายล้อมรอบด้วยเขาหลายๆ ลูก ตรงจุดนี้ถือเป็นจุดชมแม่น้ำหลีเจียงสวยที่สุด ถ้าอากาศเป็นใจ จะเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม เครื่องประดับนำโชค ที่ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ชม โชว์ DREAM LIKE LIJIANG เป็นการแสดง ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่อง ราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง
 • พักที่ GUILIN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม : เขาเหยาซาน นั่งกระเช้า - ร้านยางพารา - เขางวงช้าง - ตลาดใต้ดิน ถนนคนเดิน

 • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางสู่ ภูเขาเหยาซาน เพื่อนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดที่สูงที่สุดในเมืองกุ้ยหลิน พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบ บริเวณโดยรอบจะมีต้นนกแขกเต้าออกดอกในฤดูใบไม้ร่วงและเหล่าหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว เป็นภาพที่สวยงามมาก จากนั้นนำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ร้านยาพารา และสินค้าแปรรูปที่น่าสนใจ
 • เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
 • เดินทางชม สวนเขางวงช้าง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน อีกหนึ่งสถานที่สำคัญของกุ้ยหลินที่ไม่ควรพลาด เราจะเห็นรูปร่างของภูเขาหินที่คล้ายกับงวงของช้างที่กำลังโน้มลงเพื่อกินน้ำจากแม่น้ำหลีเจียงที่อยู่เบื้องล่าง ที่ใต้เขายังมี ถ้ำคืนไข่มุก ภายในถ้ำโดดเด่นด้วยพระพุทธรูปแกะสลักหินที่ผนังถ้ำ
 • ค่ำ อิสระอาหารค่ำ และช้อปปิ้งบนถนนคนเดิน
 • พักที่ GUILIN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ : กุ้ยหลิน - กรุงเทพ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 08.40 น. กลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ 6099
 • 12.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน เข้าออก 1 ครั้ง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 5 วัน x 3 คน = 150 หยวน

RELATED PRODUCTS

Pocket WiFi China 4G Unlimited (รับที่สนามบินในไทย) สำหรับใช้ในจีน

เช่า Pocket WiFi China 4G Unlimited ในราคาประหยัด สำหรับใช้ในจีน รับประกันความเร็ว 4G ไม่จำกัด

เริ่มต้น 300 บาท/ท่าน

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

ซิมท่องโลก Travel Sim World 4GB Non-Stop 15 วันต่อเนื่อง

ใหม่! ซิมเดียวท่องเที่ยวได้รอบโลก สุดคุ้มๆ ด้วย ซิมท่องโลก Travel Sim World 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 15 วันต่อเนื่อง ซิมเดียวที่ให้เที่ยว สบายใจ ตลอดทริป ไม่ต้องกังวลเน็ตรั่ว ครอบคลุม 40 ประเทศทั่วทุกทวี

เริ่มต้น 899 บาท/ท่าน

ทัวร์จีน ทริปไหว้พระ ซัวเถา ไต่ฮงกง เฮียงบู่ซัว ไฮ่ตังม่า วัดดอกไม้ขาว เมืองเฉาหยาง 4 วัน 3 คืน

เสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตที่ซัวเถา นมัสการศาลเจ้าพ่อเสือเฮียงบู้ซัว, สักการะไฮตั่งม่า หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม, วัดดอกไม้ขาว เรื่องความร่ำรวย, วัดไคหยวน อายุกว่า 1,300 ปี, เยือนสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ

เริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

ชวนกันไปไหว้พระ...ที่ซัวเถา

ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลแก่ชีวิตที่ทำได้ตลอด ไม่ต้องรอเทศกาล ซัวเถาเป็นที่หนึ่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนอยู่หลายแห่ง ไปทีเดียวได้ไหว้ขอพรกันครบเลยล่ะ ชวนคนที่คุณรักไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลร่วมกันที่ซัวเถา ประเทศจีน

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

9 สิ่งไฮไลท์ ที่ห้ามพลาดเมื่อไปเยือนปักกิ่ง

เมืองจีนช่างกว้างใหญ่ และถ้าพูดถึงประเทศจีน ปักกิ่งก็ถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ที่นึกถึง เพราะเต็มไปด้วยสิ่งน่าสนใจมากมาย และนี่คือ 9 สิ่งห้ามพลาดเมื่อไปเยือนปักกิ่ง

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

เที่ยวจีน ชมธรรมชาติ กับ 40 อันดับจาก CNN

เที่ยวจีน ชมธรรมชาติ กับ 40 อันดับจาก CNN ต้องยอมรับว่าประเทศจีนกว้างใหญ่มากจริงๆ ไม่แปลกใจเลยที่จะมีธรรมชาติที่ทั้งสวยงามแปลกตาอยู่เต็มไปหมด ถึงขนาดที่ CNN Travel นำมาจัดอันดับได้ถึง 40 อันดับ ที่บอกเลยว่าสายธรรมชาติห้ามพลาด

10 เหตุผลที่บอกให้คุณรู้ว่า ไม่ไปเที่ยวจีนไม่ได้แล้ว

10 เหตุผลที่บอกให้คุณรู้ว่า ไม่ไปเที่ยวจีนไม่ได้แล้ว อะไรคือเหตุผลที่เราควรเก็บกระเป๋าไปเที่ยวจีนกันได้แล้ว หลายคนอาจนึกกลัวการไปเที่ยวจีน จนไม่กล้าและนี่คือเหตุผลดีๆ ที่ทำไมจีนถึงน่าไป และไม่ไม่เห็นจะไม่ได้แล้วล่ะ

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน จะเที่ยวกันเองหรือไปทั้งครอบครัวก็ไปได้

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน แนะนำประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ กับความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน ที่เที่ยวสวยๆ ใกล้ไทยนิดเดียว ชวนกันไปเที่ยวทั้งครอบครัว หรือจะลุยเดี่ยวเที่ยวด้วยตัวเองก็ได้ทั้งนั้น

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน หากกำลังคิดว่าเซี่ยงไฮ้คือเมืองใหญ่ที่น่าไปที่สุดในจีน ถ้าอ่าน 10 เหตุผลนี้ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะ เพราะว่าหังโจวยังมีอะไรน่าสนใจที่กำลังก้าวตามเซี่ยงไฮ้มาติดๆ

เที่ยวคุนหมิงเส้นทางใหม่ ภูเขาเจ็ดสีตงชวน คุณอาจจะยังไม่เคยไป!

คนไม่ได้ไปควรไป ส่วนใครเคยไปคุนหมิงมาแล้ว อาจจะเคยไปเส้นทางเดิมๆ แต่นั่นยังไม่หมด อยากจะให้ไปที่ "ตงชวน" เพราะว่าน่าไปมากๆ ธรรมชาติสวยๆ เห็นวิว 360 องศา หากเที่ยวคุนหมิงมุมอื่นมาแล้ว แนะนำว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!