Group&Go ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 4 วัน 3 คืน

Highlight
 • เที่ยวกันเองเป็นกลุ่มส่วนตัว เดินทางสบายๆ เอาใจคนวัย 50+
 • บินโดยสายการบิน China Southern Airlines สายการบินใหญ่อันดับหนึ่งของจีน
 • พักโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 3 คืน ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนที่พัก
 • ไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันให้เต็มปอด ดื่มด่ำกับความงามทางธรรมชาติกันอย่างเต็มที่ นั่งกระเช้าเหยาซานชมทัศนียภาพสวยๆ ชมความงามของเขาเชียงกง ชมสวนเขางวงช้าง และตื่นตากับถ้ำขลุ่ยอ้อ
 • หลากหลายสถานที่แนะนำที่จะทำให้คุณหลงรักกุ้ยหลินมากขึ้นกว่าเดิม ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพลิดเพลินไปกับโชว์ DREAM LIKE LIJIANG สุดประทับใจ
 • ชวนกันไปเดินเล่นสบายๆ ช้อปปิ้งจุใจบนถนนคนเดินที่ตลาดใต้ดิน

50+ Travel พาเพลิน
สิทธิพิเศษเพื่อคนรุ่นใหญ่หัวใจอ่อนวัย

สำหรับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จองได้ในราคาพิเศษเพียง 14,900 บาท (จากปกติ 15,900) *ราคาเฉพาะเดินทางตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป 
ช่วงเวลาเดินทางที่ร่วมโปรโมชั่น:
ช่วงเดินทาง: วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2560

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: China Southern Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 15 ก.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - กุ้ยหลิน - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
GUILIN PARK HOTEL
2 ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ร้านยาบัวหิมะ - เขาเชียงกง - ร้านหยก - โชว์ DREAM LIKE LIJIANG
GUILIN PARK HOTEL
3 เขาเหยาซาน นั่งกระเช้า - ร้านยางพารา - เขางวงช้าง - ตลาดใต้ดิน ถนนคนเดิน
GUILIN PARK HOTEL
4 กุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ -

ช่วงเวลาเดินทาง วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2560

ตารางเวลาบิน ไป-กลับ 
สายการบิน China Southern Airlines

สายการบิน เที่ยวบินขาไป
กรุงเทพฯ - กุ้ยหลิน
เที่ยวบินขากลับ
กุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ
China Southern Airlines (CZ) CZ 6100 13.25-18.40 CZ 6099 08.40-12.40

*สามารถเดินทางได้ทุกวัน

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่เดินทาง
2-3 ท่าน
ผู้ใหญ่เดินทางตั้งแต่
4 ท่าน ขึ้นไป
เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียงเสริม
พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2560 17,900

15,900

21,900 20,900 3,000

รายละเอียดที่พัก GUILIN PARK HOTEL ****

พักกุ้ยหลินในโรงแรม 4 ดาวตลอด 3 คืนเต็มที่ GUILIN PARK HOTEL กับห้องพักในหลากหลายมุมมองให้เลือกสรร ในดีไซน์สไตล์จีน สามารถชมวิวทิวทัศน์ท่ามกลางธรรมชาติของกุ้ยหลินได้จากในห้องพัก

แพลนเที่ยวกุ้ยหลิน 4 วัน 3 คืน

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - กุ้ยหลิน - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง

 • 11.30 น. เช็คอินท์ด้วยตนเองที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ U ประตู 9 สายการบิน ไชน่าเซาน์เทิร์นแอร์ไลน์  
 • 13.25 น. เหินฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน ไชน่าเซาน์เทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ 6100
 • 18.40 น. ถึงสนามบินกุ้ยหลิน ผ่านวิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • ชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เพื่อเป็น ศิริมงคล อยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงินรอบ ๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน 
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ GUILIN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สอง : ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ร้านยาบัวหิมะ - เขาเชียงกง - ร้านหยก - โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

 • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ มีหินงอกหินย้อยงดงามตลอดทาง มีภาพเขียนสีโบราณสมัยราชวงศ์ถัง มีการทำทางเดินและประดับประดาไฟภายในถ้ำ เพื่อให้สามารถชมความงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ จากนั้นเลือกซื้อยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ  
 • เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
 • เดินทางสู่ เขาเซียงกง ชมวิวแม่น้ำหลีเจียง รายล้อมรอบด้วยเขาหลายๆ ลูก ตรงจุดนี้ถือเป็นจุดชมแม่น้ำหลีเจียงสวยที่สุด ถ้าอากาศเป็นใจ จะเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม เครื่องประดับนำโชค ที่ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ชม โชว์ DREAM LIKE LIJIANG เป็นการแสดง ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่อง ราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง
 • พักที่ GUILIN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม : เขาเหยาซาน นั่งกระเช้า - ร้านยางพารา - เขางวงช้าง - ตลาดใต้ดิน ถนนคนเดิน

 • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางสู่ ภูเขาเหยาซาน เพื่อนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดที่สูงที่สุดในเมืองกุ้ยหลิน พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบ บริเวณโดยรอบจะมีต้นนกแขกเต้าออกดอกในฤดูใบไม้ร่วงและเหล่าหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว เป็นภาพที่สวยงามมาก จากนั้นนำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ร้านยาพารา และสินค้าแปรรูปที่น่าสนใจ
 • เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
 • เดินทางชม สวนเขางวงช้าง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน อีกหนึ่งสถานที่สำคัญของกุ้ยหลินที่ไม่ควรพลาด เราจะเห็นรูปร่างของภูเขาหินที่คล้ายกับงวงของช้างที่กำลังโน้มลงเพื่อกินน้ำจากแม่น้ำหลีเจียงที่อยู่เบื้องล่าง ที่ใต้เขายังมี ถ้ำคืนไข่มุก ภายในถ้ำโดดเด่นด้วยพระพุทธรูปแกะสลักหินที่ผนังถ้ำ
 • ค่ำ อิสระอาหารค่ำ และช้อปปิ้งบนถนนคนเดิน
 • พักที่ GUILIN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ : กุ้ยหลิน - กรุงเทพ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 08.40 น. กลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ 6099
 • 12.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน เข้าออก 1 ครั้ง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 5 วัน x 3 คน = 150 หยวน

RELATED PRODUCTS

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

Group&Go ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 4 วัน 3 คืน

เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ตั๋วเครื่องบินไปกลับ China Southern Airlines+ ที่พักระดับ 4 ดาว 3 คืน + มื้ออาหาร 5 มื้อ + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถปรับอากาศนำเที่ยว + วีซ่าจีน)

เริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ล่องเรือมังกรชมพระราชวังฤดูร้อน 5 วัน 3 คืน

สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือมังกรชมความงามพระราชวังฤดูร้อน พร้อมด้วยหลากหลายความยิ่งใหญ่ของจีน กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ ช้อปปิ้งจุใจหวังฝูจิ่งและ The Place ชมกายกรรมปักกิ่ง

เริ่มต้น 15,999 บาท/ท่าน

ทัวร์จีน ซัวเถาไหว้พระทำบุญเสริมสิริมงคล ไต่ฮงกง เฮี่ยงบู่ซัว ไฮ่ตังม่า วัดดอกไม้ขาว 4 วัน 3 คืน

เสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตที่ซัวเถา นมัสการศาลเจ้าพ่อเสือเฮียงบู้ซัว, สักการะไฮตั่งม่า หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม, วัดดอกไม้ขาว เรื่องความร่ำรวย, วัดไคหยวน อายุกว่า 1,300 ปี, เยือนสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ

เริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

ชวนกันไปไหว้พระ...ที่ซัวเถา

ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลแก่ชีวิตที่ทำได้ตลอด ไม่ต้องรอเทศกาล ซัวเถาเป็นที่หนึ่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนอยู่หลายแห่ง ไปทีเดียวได้ไหว้ขอพรกันครบเลยล่ะ ชวนคนที่คุณรักไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลร่วมกันที่ซัวเถา ประเทศจีน

10 เทคนิค เที่ยวอย่างไรให้ประหยัด

จะไปเที่ยวแต่ละที ก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีอยู่ไม่น้อยเลยล่ะ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป เรามีวิธีดีๆ มาแนะนำ ที่จะทำให้คุณประหยัดงบไปได้อีกเยอะ

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

รู้แล้วบอกต่อ...วิธีออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศ

อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่มีเงินเก็บกับเค้าซักที ลองมาใช้วิธีต่อไปนี้ดู แล้วคุณจะรู้ว่าการออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก แป๊บๆ ก็ไปเที่ยวได้แล้ว

Grand Canyon in China ที่เที่ยวจีนเปิดใหม่แห่งจางเจียเจี้ย

ตื่นตากับโตรกผาธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมล่องเรือไปตามแม่น้ำ ชมความงดงามอย่างใกล้ชิด อีกหนึ่งความมหัศจรรย์แห่งจางเจียเจี้ยที่ธรรมชาติสร้างไว้ได้อย่างลงตัว สัมผัสความงามได้ที่จางเจียเจี้ย

9 สิ่งไฮไลท์ ที่ห้ามพลาดเมื่อไปเยือนปักกิ่ง

เมืองจีนช่างกว้างใหญ่ และถ้าพูดถึงประเทศจีน ปักกิ่งก็ถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ที่นึกถึง เพราะเต็มไปด้วยสิ่งน่าสนใจมากมาย และนี่คือ 9 สิ่งห้ามพลาดเมื่อไปเยือนปักกิ่ง

รีวิวจัดเต็ม คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน

รีวิวจัดเต็ม คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน แนะนำประสบการณ์การเดินทางไปคุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ กับความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!