Group&Go ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย่หลิว จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

Highlight
 • 4 คนเดินทาง ด้วย toyota wish, 6 คนเดินทาง ด้วย wolkswagen 
 • บินตรงสู่ไต้หวัน โดยสารการบิน Tiger Airways
 • ซิตี้ทัวร์ ส่วนตัว 2 วันเต็ม – หลังซิตี้ทัวร์วันแรกทานมื้อเย็นเสี่ยวหลงเปาร้านเตียนชุยโหลว และวันที่สองทาน Hot Pot
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัวด้วย Volks Wagen
 • ที่พัก Green World Hotels 3 คืน (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ฟรี Local ซิมการ์ด 1 ซิม (ต่อกรุ๊ป) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกับคนขับรถ

Group & Go เที่ยวกรุ๊ปส่วนตัว ราคาสบายๆ

พิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย เลือกรับโปรโมชั่นดังนี้

1. ส่วนลด 500.- (จากราคาปกติ) ชำระเต็มจำนวนไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดจ่าย
2. ผ่อน 0% นานสูงสุด6 เดือน (จากราคาปกติ) *มัดจำ 5,000.-
วันเดินทาง 2-5 /23-26 มิ.ย และ 6-9 / 28-31ก.ค.
ระยะเวลาวันจอง 28 มี.ค. - 30 พ.ค. 60


50+ Travel พาเพลิน

สิทธิพิเศษเพื่อคนรุ่นใหญ่หัวใจอ่อนวัย

สำหรับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จองได้ในราคาพิเศษเพียง 16,900 บาท
ช่วงเวลาเดินทางที่ร่วมโปรโมชั่น:
มิ.ย. - ก.ค.60

*เลือกรับเพียงโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่งเท่านั้น

Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: มิ.ย. - ก.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 June 9-12Jun 2017 IT506
19:20-00:25
IT505
15:55-18:20
17,900 THB
จอง 6 June 23-26Jun 2017 IT506
19:20-00:25
IT505
15:55-18:20
17,900 THB
จอง 6 June 29 Jun 2017-2 Jul 2017 IT506
19:20-00:25
IT505
15:55-18:20
17,900 THB
จอง 6 July 20-23Jul 2017 IT506
19:20-00:25
IT505
15:55-18:20
17,900 THB
เต็ม 0 July 28-31Jul 2017
(วันเฉลิมพระชนม์ ร.10)
IT506
19:20-00:25
IT505
15:55-18:20
17,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - ที่พัก
Green World Hotels
2 เส้นทางรถไฟผิงซี - จิ่วเฟิ่น - น้ำตกสีทอง - ทะเลหยินหยาง - อุทยานเหย่หลิ่ว - เสี่ยวหลงเปาร้านเตียนชุยโหลว (Dian Shui Lou) - ที่พัก
Green World Hotels
3 ทะเลสาบสุริยันจันทรา - Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ - Shihmen Reservoir Live Fish / Hot Pot - ที่พัก
Green World Hotels
4 อิสระช้อปปิ้ง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ -

วันที่ 1: กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - ที่พัก

 • 19.20 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Tiger Airways เที่ยวบินที่ IT 506
 • 00.25 น. ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถตู้ส่วนตัว
 • เข้าพักที่ โรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า

เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

Toyota Wish สำหรับนั่ง 4 คน

VolksWagen สำหรับ นั่ง 6 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 8 คน (1 คน นั่งข้างคนขับ)


วันที่ 2: เส้นทางรถไฟผิงซี - จิ่วเฟิ่น - น้ำตกสีทอง - ทะเลหยินหยาง - อุทยานเหย่หลิ่ว - เสี่ยวหลงเปาร้านเตียนชุยโหลว (Dian Shui Lou) - ที่พัก

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านชม เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณ – จิ่วเฟิ่น Old Street - น้ำตกสีทอง – ทะเลหยินหยาง – อุทยานหินเหย่หลิ่ว ลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล มีโขดหินรูปร่างแปลกๆ เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำทะเล
 • เย็น ทานมื้อเย็น เสี่ยวหลงเปาร้านเตียนชุยโหลว (Dian Shui Lou)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก


วันที่ 3: ทะเลสาบสุริยันจันทรา - Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ - Shihmen Reservoir Live Fish / Hot Pot - ที่พัก

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • เช้า รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่นำท่านไป Sun Moon Lake ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” – Ita Thao Old Street – ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเหวินหวู่ เทพเจ้าแห่งปัญญา
 • เย็น Dinner ที่ Shihmen Reservoir Live Fish / Hot Pot
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก


วันที่ 4: อิสระช้อปปิ้ง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • อิสระช้อปปิ้ง – กินเที่ยวตามอัธยาศัย
 • เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • 11.30 น. รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน – เช็คอิน
 • 15.55 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Taiger Airways เที่ยวบินที่ IT505
 • 18.20 น. ถึงกรุงเทพฯ


Q & A

ถาม: เดินทางไม่ถึง 6 คน คิดราคาเท่าไหร่? จ่ายเงินถูกลงหรือเปล่า?
ตอบ: เดินทางไม่ถึง 6 คน แต่เริ่มตั้งแต่ 4 คน ก็จ่ายราคาเดียวกัน โดยทางเราจะมีการปรับขนาดของรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เดินทาง ซึ่งอัตราค่าบริการนี้ เป็นราคาที่ประหยัดมากๆ อยู่แล้วเมื่อเทียบกับค่า TAXI ที่ต้องจ่ายเองในไต้หวัน

  

ถาม: เดินทางมากกว่า 6 คน คิดราคาเท่าไหร่? ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเปล่า? รถนั่งได้มั้ย ต้องปรับขนาดรถหรือเปล่า?
ตอบ: เดินทางมากกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ก็จ่ายราคาเดียวกันได้เลย...ไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดรถ ที่นั่ง และสัมภาระกระเป๋าเดินทาง เพราะทางเราจะปรับขนาดรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เดินทางและสัมภาระของท่านอยู่แล้ว โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ – ไต้หวัน– กรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 6 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน พร้อมอาหารเย็น 2 มื้อ หลังจบซิตี้ทัวร์
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ
 • Local Sim Card 1 sim/group


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ


ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • เรามี Local Sim Card ให้กรุ๊ปของท่าน 1 sim เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับคนขับรถ กรุณา save เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถหลังได้รับ Sim Card
 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับ 1 Day Tour 10 ชั่วโมง/วัน กรณีใช้บริการเกินจากนี้คิด 600บาท/ชั่วโมง/คัน

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่าน, 6, ท่าน, 8 ท่าน จนถึง 10 ท่าน*

RELATED PRODUCTS

Group&Go ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง Sun Moon Lake วัดเหวินหวู่ 4 วัน 3 คืน

ตั๋วเครื่องบินไปกลับ Tigerair Taiwan + ที่พัก Lake Sunrise Inn 3 คืนพร้อมอาหารเช้า + เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว Toyota Wish(4 คน) หรือ VolksWagen(6/8 คน) + City Tour 1 วัน + Local Sim Card 1 sim/group

เริ่มต้น 13,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน ฮวาเหลียน อุทยานทาโรโกะ อี๋หลาน 4 วัน 3 คืน

ชมอุทยานธรรมชาติทาโรโกะ ที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม ถ่ายรูปสุดชิคสวน JIMMY LAO PARK เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมที่สถานีรถไฟสือเฟิ่น ช้อปปิ้งตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต

เริ่มต้น 14,999 บาท/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน เช็คอิน 9 แหล่งท่องเที่ยวสุดชิค 4 วัน 3 คืน

เช็คอินกับ 9 จุดเช็คอินที่เป็นไฮไลท์ของไต้หวัน ที่ต้องห้ามพลาด ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉาน วัดบุ๋นบู้ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 จิ่วเฟิ่น เย่หลิว ซีเหมินติง เจียงไคเช็ค

เริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน

ที่สุดของไต้หวัน Sun Moon Lake อุทยานหินเหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้ากวนอู ชื่นชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเหย่หลิว เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งย่านดังซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน

TRIP INFORMATION

Group Size:

6คน

RELATED ARTICLES

เที่ยวไทเป ชมทางรถไฟสายผิงซี...ความโรแมนติกที่ใกล้ไทเปนิดเดียว

หลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวไทเปในสถานที่ยอดนิยมกันแล้ว วันนี้เราจะพาออกนอกไทเปไปแค่นิดเดียว แต่ได้ความโรแมนติกกลับมามากมาย นั่นก็คือ ทางรถไฟสายผิงซี

จองตั๋วเครื่องบินยังไง? ให้ได้ราคาถูก

สายการบินขยันออกโปรกันจัง แต่จองทีไรก็ไม่ได้ราคาโปรกับเค้าซักที ลองวิธีนี้ดู อาจจะได้ราคาถูกแบบไม่ต้องรอโปรเลยก็ได้

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (Taroko National Park) เที่ยวไต้หวัน

สถานที่ฮอตฮิตติด 1 ใน 3 ของไต้หวัน ลัดเลาะผ่านช่องเขาที่เป็นผาสูงชัน เราจะพบกับความงดงามของลวดลายหินอ่อนสลับกับหยก ที่ดูแล้วตื่นตาตื่นใจมากๆ เจอธารน้ำตกสายเล็กๆ ที่มีเบื้องหลังเป็นขุนเขาหินแกรนิตขนาดมหึมา

รู้แล้วบอกต่อ...วิธีออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศ

อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่มีเงินเก็บกับเค้าซักที ลองมาใช้วิธีต่อไปนี้ดู แล้วคุณจะรู้ว่าการออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก แป๊บๆ ก็ไปเที่ยวได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน ต้องช้อป ONITSUKA TIGER

ถ้าจะพูดถึงรองเท้าผ้าใบ Onitsuka Tiger แน่นอนว่าถ้าใครไปเที่ยวไต้หวันต้องไม่พลาด เพราะว่าที่ไต้หวันเค้าลดหนักมาก ถูกกว่าถึง 30-60% เลยทีเดียว เรามาดูแต่ละที่กันดีกว่า ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนน่าไปช้อปบ้าง

10 เทคนิค เที่ยวอย่างไรให้ประหยัด

จะไปเที่ยวแต่ละที ก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีอยู่ไม่น้อยเลยล่ะ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป เรามีวิธีดีๆ มาแนะนำ ที่จะทำให้คุณประหยัดงบไปได้อีกเยอะ

ของฝากไต้หวัน กับ 5 ร้านเครื่องสำอางที่สาวๆ ห้ามพลาด!

ที่ไต้หวันมีร้านเครื่องสำอางดีๆ ให้เราช้อปปิ้งเพียบ แบบที่สาวๆ ต้องชอบแน่ๆ นอกจากจะไปสอยเครื่องสำอางเป็นของตัวเองแล้ว ยังเป็นของฝากไต้หวันที่คนรับต้องถูกใจ แถมคนให้ยังสบายกระเป๋าอีกต่างหาก เพราะว่าราคาโดนใจมากๆ โดยเฉพาะหมวดสกินแคร์ของไต้หวัน เค้าขึ้นชื่อเลยล่ะ ส่วนจะเป็นที่ไหนบ้าง ตามไปช้อปด้วยกันเลย

ไอเดียถ่ายภาพ Group Shot ชิคๆ จาก ‪#‎Gorgeousway‬

Gorgeousway เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อน ที่ชวนกันไปเที่ยวตามที่ต่างๆ และเริ่มที่จะถ่ายภาพแบบ Group Shot โดยเฉพาะธีมเสื้อผ้าที่มากันเป็นเซ็ต ตระเวนถ่ายรูปแปลกๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ห้ามพลาด! สุดยอด 15 สถานที่เช็คอินและถ่ายภาพเมื่อไปเที่ยวไต้หวัน

Wonderfulpackage แนะนำที่เที่ยวไต้หวัน ที่คุณไม่ควรพลาดกับ 15 สถานที่เช็คอินและถ่ายภาพ คัดสรรสถานที่ไฮไลท์สำหรับนักท่องเที่ยวไต้หวันโดยเฉพาะ ถ้าคุณอยากไปเที่ยวไต้หวัน และค้นหาแรงบันดาลใจที่แตกต่างแห่งเกาะที่ได้สมญานาม "อัญมณีแห่งเอเชีย"

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!