GROUP & GO 4 NIGHTS IN TAIWAN - หยางหมิงซาน ตั้นสุ่ย

Highlight
 • เที่ยวแบบส่วนตัว 4 คนเดินทาง ด้วย toyota wish, 6 คนเดินทางด้วย wolkswagen โดยสารการบิน Tigerair Taiwan
 • บริการซิตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วันเต็ม และนำท่านสู่ร้านอาหารเย็น หลังซิตี้ทัวร์ ลิ้มรสสุกี้-ชาบูไต้หวัน
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัวด้วย Volks Wagen
 • ที่พัก Green World Hotels 4 คืน (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ฟรี Local ซิมการ์ด 1 ซิม (ต่อกรุ๊ป)  เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกับคนขับรถ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ค. - ต.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 4 May 26-30May 2017 IT506
19:20-06:10
IT505
15:35-18:20
17,900 THB
จอง 4 June 16-20Jun 2017 IT506
19:20-06:10
IT505
15:35-18:20
17,900 THB
จอง 4 August 11-15Aug 2017
(วันแม่แห่งชาติ)
IT506
19:20-06:10
IT505
15:35-18:20
17,900 THB
จอง 4 September 8-12Sep 2017 IT506
19:20-06:10
IT505
15:35-18:20
17,900 THB
จอง 4 October 6-10Oct 2017 IT506
19:20-06:10
IT505
15:35-18:20
17,900 THB
จอง 4 October 20-24Oct 2017
(วันปิยมหาราช)
IT506
19:20-06:10
IT505
15:35-18:20
17,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ไต้หวัน
Green World Hotels
2 หยางหมิงซาน(Cherry Blossom) - Jing Shan Old Street - ตั้นสุ่ย
Green World Hotels
3 เส้นทางรถไฟผิงซี - จิ่วเฟิ่น - น้ำตกสีทอง - ทะเลหยินหยาง - อุทยานเหย่หลิ่ว
Green World Hotels
4 อิสระช้อปปิ้ง
Green World Hotels
5 ไต้หวัน - กรุงเทพฯ -

TAIWAN GROUP & GO 4 NIGHTS IN TAIWAN
หยางมิงซาน - ตัมสุ่ย - ผิงซี - Shin Lin Night Market - จิวเฟิ่น - เย่หลิว

วันที่ 1: กรุงเทพฯ - ไต้หวัน

 • กรุ๊ปส่วนตัวพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 เพื่อ เช็คอินกับสายการบิน Tigerair Taiwan 
 • ออกเดินทางจากดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ IT 506
 • ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถตู้ ส่วนตัว เข้าพักที่ โรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า

เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

Toyota Wish สำหรับนั่ง 4 คน

VolksWagen สำหรับ นั่ง 6 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 8 คน (1 คน นั่งข้างคนขับ)


วันที่ 2: หยางหมิงซาน(Cherry Blossom) - Jing Shan Old Street - ตั้นสุ่ย

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • รถตู้ส่วนตัวรับจากที่พักนำท่านชม อุทยานหยางหมิงซาน(เชอร์รี่บลอสซัม) สวนธรรมชาติที่สวยงามตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟและน้ำพุร้อน - Jing Shan Old Street - ชมพระอาทิตย์ตกที่ตั้นสุ่ย - เดินตลาดเก่าตั้นสุ่ย
 • เย็น ทานมื้อค่ำที่ Shinlin Night Market (หรือเลือกทาน Hot Pot สุกี้ไต้หวัน)
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก


วันที่ 3: เส้นทางรถไฟผิงซี - จิ่วเฟิ่น - น้ำตกสีทอง - ทะเลหยินหยาง - อุทยานเหย่หลิ่ว

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านชม เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณ - จิ่วเฟิ่น Old Street - น้ำตกสีทอง - ทะเลหยินหยาง - อุทยานหินเหย่หลิ่ว ลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล มีโขดหินรูปร่างแปลกๆ เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำทะเล
 • เย็น Dinner ที่ Keelung Night Market
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก


วันที่ 4: อิสระช้อปปิ้ง

 • ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • อิสระช้อปปิ้ง กินเที่ยวตามอัธยาศัย แนะนำขาช้อปต้องไม่พลาดไป Ximending ย่านช้อปปิ้งของคนไต้หวัน
  – เลือกช้อปรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมราคาถูกให้จุใจ ไม่ว่าจะเป็น Nike, Adidas, Puma หรือรองเท้าแตะยี่ห้อดัง Birkenstock
  – ห้ามพลาดกับของกินยอดฮิตเต้าหู้เหม็น ถ้าไม่ได้ลองถือว่ายังมาไม่ถึงไต้หวัน
  – อีกอย่างที่น่ากิน สำหรับคนรักอาหารแนว Street Food ไส้กรอกหมูยอดฮิตที่ใครไปก็ต้องลอง


วันที่ 5: ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

 • ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • ได้เวลานัดหมาย รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
 • เช็คอิน
 • เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT 505

Q & A

ถาม: เดินทางไม่ถึง 6 คน คิดราคาเท่าไหร่? จ่ายเงินถูกลงหรือเปล่า?
ตอบ: เดินทางไม่ถึง 6 คน แต่เริ่มตั้งแต่ 4 คน ก็จ่ายราคาเดียวกัน โดยทางเราจะมีการปรับขนาดของรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เดินทาง ซึ่งอัตราค่าบริการนี้ เป็นราคาที่ประหยัดมากๆ อยู่แล้วเมื่อเทียบกับค่า TAXI ที่ต้องจ่ายเองในไต้หวัน

  

ถาม: เดินทางมากกว่า 6 คน คิดราคาเท่าไหร่? ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเปล่า? รถนั่งได้มั้ย ต้องปรับขนาดรถหรือเปล่า?
ตอบ: เดินทางมากกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ก็จ่ายราคาเดียวกันได้เลย...ไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดรถ ที่นั่ง และสัมภาระกระเป๋าเดินทาง เพราะทางเราจะปรับขนาดรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เดินทางและสัมภาระของท่านอยู่แล้ว โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ – ไต้หวัน– กรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg
 • ค่าที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 6 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วันพร้อมอาหารเย็น 2 มื้อ หลังจบซิตี้ทัวร์
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ
 • Local Sim Card 1 sim/group

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • เรามี Local Sim Card ให้กรุ๊ปของท่าน 1 sim เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับคนขับรถ กรุณา save เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถหลังได้รับ Sim Card
 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับใช้บริการ 1 Day Tour 10 ชั่วโมง/วัน หากใช้บริการเกินจากนี้คิดค่าบริการเพิ่ม 600บาท/ชั่วโมง/คัน

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่าน , 6 ท่าน, 8 ท่าน จนถึง 10 ท่าน*

RELATED PRODUCTS

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน China Airlines

บินสู่ไต้หวัน ญี่ปุ้น ยุโรป และ อเมริกา บริการประทับใจ ระดับ 5 ดาว

เริ่มต้น 9,910 บาท/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน เช็คอิน 9 แหล่งท่องเที่ยวสุดชิค 4 วัน 3 คืน

เช็คอินกับ 9 จุดเช็คอินที่เป็นไฮไลท์ของไต้หวัน ที่ต้องห้ามพลาด ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉาน วัดบุ๋นบู้ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 จิ่วเฟิ่น เย่หลิว ซีเหมินติง เจียงไคเช็ค

เริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน

Group&Go ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย่หลิว จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน (เสี่ยวหลงเป่า)

4 หรือ 6 ท่านออกเดินทางได้เลย ซิตี้ทัวร์ไต้หวัน 2 วันเต็ม เที่ยวผิงซี จิวเฟิ่น เย่หลิว ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทานมื้ออร่อยเสี่ยวหลงเปา และ Hot Pot ชื่อดัง รถรับส่ง Volks Wagen แบบส่วนตัว ที่พักพร้อมอาหา

เริ่มต้น 17,500 บาท/ท่าน

Group&Go ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย่หลิว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน (สุกี้ชาบู)

เที่ยวไต้หวันจุใจ 4 วันแบบกลุ่มส่วนตัว เพียง 4 คนออกเดินทาง กับบริการซิตี้ทัวร์ด้วยรถรับส่งส่วนตัว 2 วันเต็ม เที่ยวทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น น้ำตกสีทอง ทะเลหยินหยาง อุทยานเย่หลิว

เริ่มต้น 18,500 บาท/ท่าน

TRIP INFORMATION

Group Size:

6คน

RELATED ARTICLES

ห้ามพลาด! สุดยอด 15 สถานที่เช็คอินและถ่ายภาพเมื่อไปเที่ยวไต้หวัน

Wonderfulpackage แนะนำที่เที่ยวไต้หวัน ที่คุณไม่ควรพลาดกับ 15 สถานที่เช็คอินและถ่ายภาพ คัดสรรสถานที่ไฮไลท์สำหรับนักท่องเที่ยวไต้หวันโดยเฉพาะ ถ้าคุณอยากไปเที่ยวไต้หวัน และค้นหาแรงบันดาลใจที่แตกต่างแห่งเกาะที่ได้สมญานาม "อัญมณีแห่งเอเชีย"

ไอเดียถ่ายภาพ Group Shot ชิคๆ จาก ‪#‎Gorgeousway‬

Gorgeousway เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อน ที่ชวนกันไปเที่ยวตามที่ต่างๆ และเริ่มที่จะถ่ายภาพแบบ Group Shot โดยเฉพาะธีมเสื้อผ้าที่มากันเป็นเซ็ต ตระเวนถ่ายรูปแปลกๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

เที่ยวไต้หวัน ชมทางรถไฟสายผิงซี...ความโรแมนติกที่ใกล้ไทเปนิดเดียว

ทางรถไฟสายผิงซี ทางรถไฟสายเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยถูดยึดครองจากญี่ปุ่น โดยเฉพาะสถานีจิ่งถง สถานีปลายทางที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นไม้และไม่ได้ดัดแปลงอะไรเพิ่มเติม รวมถึงหมู่บ้าน ร้านค้าต่างๆ สวยคลาสสิคมากๆ

10 เทคนิค เที่ยวอย่างไรให้ประหยัด

จะไปเที่ยวแต่ละที ก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีอยู่ไม่น้อยเลยล่ะ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป เรามีวิธีดีๆ มาแนะนำ ที่จะทำให้คุณประหยัดงบไปได้อีกเยอะ

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

รู้แล้วบอกต่อ...วิธีออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศ

อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่มีเงินเก็บกับเค้าซักที ลองมาใช้วิธีต่อไปนี้ดู แล้วคุณจะรู้ว่าการออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก แป๊บๆ ก็ไปเที่ยวได้แล้ว

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (Taroko National Park) เที่ยวไต้หวัน

สถานที่ฮอตฮิตติด 1 ใน 3 ของไต้หวัน ลัดเลาะผ่านช่องเขาที่เป็นผาสูงชัน เราจะพบกับความงดงามของลวดลายหินอ่อนสลับกับหยก ที่ดูแล้วตื่นตาตื่นใจมากๆ เจอธารน้ำตกสายเล็กๆ ที่มีเบื้องหลังเป็นขุนเขาหินแกรนิตขนาดมหึมา

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

จองตั๋วเครื่องบินยังไง? ให้ได้ราคาถูก

สายการบินขยันออกโปรกันจัง แต่จองทีไรก็ไม่ได้ราคาโปรกับเค้าซักที ลองวิธีนี้ดู อาจจะได้ราคาถูกแบบไม่ต้องรอโปรเลยก็ได้

5 ร้านเครื่องสำอางในไต้หวัน ที่สาวๆ ห้ามพลาด!

ที่ไต้หวันมีร้านเครื่องสำอางดีๆ ให้เราช้อปปิ้งเพียบเลยล่ะ แบบที่สาวๆ ต้องชอบแน่ๆ ส่วนจะเป็นที่ไหนบ้าง ตามไปช้อปด้วยกันเลย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!