GROUP & GO 4 NIGHTS IN TAIWAN - หยางหมิงซาน ตั้นสุ่ย

Highlight
 • เที่ยวแบบส่วนตัว 4 คนเดินทาง ด้วย toyota wish, 6 คนเดินทางด้วย wolkswagen โดยสารการบิน Tigerair Taiwan
 • บริการซิตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วันเต็ม และนำท่านสู่ร้านอาหารเย็น หลังซิตี้ทัวร์ ลิ้มรสสุกี้-ชาบูไต้หวัน
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัวด้วย Volks Wagen
 • ที่พัก Green World Hotels 4 คืน (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ฟรี Local ซิมการ์ด 1 ซิม (ต่อกรุ๊ป)  เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกับคนขับรถ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ค. - ต.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ไต้หวัน
Green World Hotels
2 หยางหมิงซาน(Cherry Blossom) - Jing Shan Old Street - ตั้นสุ่ย
Green World Hotels
3 เส้นทางรถไฟผิงซี - จิ่วเฟิ่น - น้ำตกสีทอง - ทะเลหยินหยาง - อุทยานเหย่หลิ่ว
Green World Hotels
4 อิสระช้อปปิ้ง
Green World Hotels
5 ไต้หวัน - กรุงเทพฯ -

TAIWAN GROUP & GO 4 NIGHTS IN TAIWAN
หยางมิงซาน - ตัมสุ่ย - ผิงซี - Shin Lin Night Market - จิวเฟิ่น - เย่หลิว

วันที่ 1: กรุงเทพฯ - ไต้หวัน

 • กรุ๊ปส่วนตัวพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 เพื่อ เช็คอินกับสายการบิน Tigerair Taiwan 
 • ออกเดินทางจากดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ IT 506
 • ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถตู้ ส่วนตัว เข้าพักที่ โรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า

เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

Toyota Wish สำหรับนั่ง 4 คน

VolksWagen สำหรับ นั่ง 6 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 8 คน (1 คน นั่งข้างคนขับ)


วันที่ 2: หยางหมิงซาน(Cherry Blossom) - Jing Shan Old Street - ตั้นสุ่ย

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • รถตู้ส่วนตัวรับจากที่พักนำท่านชม อุทยานหยางหมิงซาน(เชอร์รี่บลอสซัม) สวนธรรมชาติที่สวยงามตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟและน้ำพุร้อน - Jing Shan Old Street - ชมพระอาทิตย์ตกที่ตั้นสุ่ย - เดินตลาดเก่าตั้นสุ่ย
 • เย็น ทานมื้อค่ำที่ Shinlin Night Market (หรือเลือกทาน Hot Pot สุกี้ไต้หวัน)
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก


วันที่ 3: เส้นทางรถไฟผิงซี - จิ่วเฟิ่น - น้ำตกสีทอง - ทะเลหยินหยาง - อุทยานเหย่หลิ่ว

 • เช้า ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านชม เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณ - จิ่วเฟิ่น Old Street - น้ำตกสีทอง - ทะเลหยินหยาง - อุทยานหินเหย่หลิ่ว ลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล มีโขดหินรูปร่างแปลกๆ เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำทะเล
 • เย็น Dinner ที่ Keelung Night Market
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก


วันที่ 4: อิสระช้อปปิ้ง

 • ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • อิสระช้อปปิ้ง กินเที่ยวตามอัธยาศัย แนะนำขาช้อปต้องไม่พลาดไป Ximending ย่านช้อปปิ้งของคนไต้หวัน
  – เลือกช้อปรองเท้ากีฬาแบรนด์เนมราคาถูกให้จุใจ ไม่ว่าจะเป็น Nike, Adidas, Puma หรือรองเท้าแตะยี่ห้อดัง Birkenstock
  – ห้ามพลาดกับของกินยอดฮิตเต้าหู้เหม็น ถ้าไม่ได้ลองถือว่ายังมาไม่ถึงไต้หวัน
  – อีกอย่างที่น่ากิน สำหรับคนรักอาหารแนว Street Food ไส้กรอกหมูยอดฮิตที่ใครไปก็ต้องลอง


วันที่ 5: ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

 • ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม Green World Hotels / หรือเทียบเท่า
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • ได้เวลานัดหมาย รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
 • เช็คอิน
 • เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT 505

Q & A

ถาม: เดินทางไม่ถึง 6 คน คิดราคาเท่าไหร่? จ่ายเงินถูกลงหรือเปล่า?
ตอบ: เดินทางไม่ถึง 6 คน แต่เริ่มตั้งแต่ 4 คน ก็จ่ายราคาเดียวกัน โดยทางเราจะมีการปรับขนาดของรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เดินทาง ซึ่งอัตราค่าบริการนี้ เป็นราคาที่ประหยัดมากๆ อยู่แล้วเมื่อเทียบกับค่า TAXI ที่ต้องจ่ายเองในไต้หวัน

  

ถาม: เดินทางมากกว่า 6 คน คิดราคาเท่าไหร่? ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเปล่า? รถนั่งได้มั้ย ต้องปรับขนาดรถหรือเปล่า?
ตอบ: เดินทางมากกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ก็จ่ายราคาเดียวกันได้เลย...ไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดรถ ที่นั่ง และสัมภาระกระเป๋าเดินทาง เพราะทางเราจะปรับขนาดรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เดินทางและสัมภาระของท่านอยู่แล้ว โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ – ไต้หวัน– กรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg
 • ค่าที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 6 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วันพร้อมอาหารเย็น 2 มื้อ หลังจบซิตี้ทัวร์
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ
 • Local Sim Card 1 sim/group

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • เรามี Local Sim Card ให้กรุ๊ปของท่าน 1 sim เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับคนขับรถ กรุณา save เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถหลังได้รับ Sim Card
 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับใช้บริการ 1 Day Tour 10 ชั่วโมง/วัน หากใช้บริการเกินจากนี้คิดค่าบริการเพิ่ม 600บาท/ชั่วโมง/คัน

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่าน , 6 ท่าน, 8 ท่าน จนถึง 10 ท่าน*

RELATED PRODUCTS

Pocket WiFi Taiwan 4G Unlimited (รับที่สนามบินในไทย) สำหรับใช้ในไต้หวัน

เช่า Pocket Wifi Taiwan 4G Unlimited ในราคาประหยัด สำหรับใช้ในไต้หวัน รับประกันความเร็ว 4G ไม่จำกัด

เริ่มต้น 199 บาท/ท่าน

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

GROUP&GO ไต้หวัน สุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต 2 วัน 1 คืน

โรงแรมพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า + รถยนต์ส่วนตัว 4/6/8 ท่าน + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวไต้หวัน แบบส่วนตัว 2 วันเต็ม + Local Sim

เริ่มต้น 7,200 บาท/ท่าน

Group&Go ไฮไลท์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ 4 วัน 3 คืน

โรงแรมพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ + รถยนต์ส่วนตัว 4 ท่าน รับส่งไปกลับ สนามบินและที่พัก + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวไต้หวัน แบบส่วนตัว 1 วัน

เริ่มต้น 8,900 บาท/ท่าน

TRIP INFORMATION

Group Size:

6คน

RELATED ARTICLES

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

8 เหตุผลโดนใจ ที่จะทำให้คุณอยากไป เที่ยวไต้หวัน ในปี 2560 นี้

เที่ยวไต้หวัน ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก และมีความลงตัวผสมความละมุนละไม ทั้งความทันสมัยของบ้านเมือง ธรรมชาติที่สมบูรณ์มากและน่าอัศจรรย์ใจ เป็นแหล่งศิลปและวัฒนธรรมที่สวยงาม หากได้ลองไปสัมผัสและ ท่องเที่ยวไต้หวัน สักครั้ง รับรองคุณจะต้องหลงรักและประทับใจ จนอยากไปอีกหลายๆรอบแน่ๆ

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

ถึงไต้หวันแล้ว จะเดินทางเข้าตัวเมืองไทเป อย่างไรดี ?

หลายคนที่มีแพลนไปเที่ยวไต้หวันกันเอง ก็คงจะจองตั๋วเครื่องบินกันแล้วใช่มั้ยล่ะ แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าพอไปถึงแล้วจะเดินทางเข้าตัวเมืองไทเปกันยังไง แล้วถ้าไปถึงดึกๆ ดื่นๆ จะมีรถมั้ย ไม่ต้องกังวล เพราะเรามีคำตอบดีๆ มาให้ทุกคนแล้ว

10 เทคนิค เที่ยวอย่างไรให้ประหยัด

จะไปเที่ยวแต่ละที ก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีอยู่ไม่น้อยเลยล่ะ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป เรามีวิธีดีๆ มาแนะนำ ที่จะทำให้คุณประหยัดงบไปได้อีกเยอะ

จองตั๋วเครื่องบินยังไง? ให้ได้ราคาถูก

สายการบินขยันออกโปรกันจัง แต่จองทีไรก็ไม่ได้ราคาโปรกับเค้าซักที ลองวิธีนี้ดู อาจจะได้ราคาถูกแบบไม่ต้องรอโปรเลยก็ได้

ของฝากไต้หวัน กับ 5 ร้านเครื่องสำอางที่สาวๆ ห้ามพลาด!

ที่ไต้หวันมีร้านเครื่องสำอางดีๆ ให้เราช้อปปิ้งเพียบ แบบที่สาวๆ ต้องชอบแน่ๆ นอกจากจะไปสอยเครื่องสำอางเป็นของตัวเองแล้ว ยังเป็นของฝากไต้หวันที่คนรับต้องถูกใจ แถมคนให้ยังสบายกระเป๋าอีกต่างหาก เพราะว่าราคาโดนใจมากๆ โดยเฉพาะหมวดสกินแคร์ของไต้หวัน เค้าขึ้นชื่อเลยล่ะ ส่วนจะเป็นที่ไหนบ้าง ตามไปช้อปด้วยกันเลย

สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวัน ต้องช้อป ONITSUKA TIGER

ถ้าจะพูดถึงรองเท้าผ้าใบ Onitsuka Tiger แน่นอนว่าถ้าใครไปเที่ยวไต้หวันต้องไม่พลาด เพราะว่าที่ไต้หวันเค้าลดหนักมาก ถูกกว่าถึง 30-60% เลยทีเดียว เรามาดูแต่ละที่กันดีกว่า ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนน่าไปช้อปบ้าง

เที่ยวไทเป ชมทางรถไฟสายผิงซี...ความโรแมนติกที่ใกล้ไทเปนิดเดียว

หลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวไทเปในสถานที่ยอดนิยมกันแล้ว วันนี้เราจะพาออกนอกไทเปไปแค่นิดเดียว แต่ได้ความโรแมนติกกลับมามากมาย นั่นก็คือ ทางรถไฟสายผิงซี

ไหว้พระไต้หวัน ขอพร 10 ศาลเจ้าและวัดเก่าแก่ อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด...เคยไปกันหรือยัง ?

ไต้หวัน มีศาลเจ้าเก่าแก่และวัดชื่อดังอันศักดิ์สิทธิ์มากมายทั่วเกาะไทเป ที่มีความเชื่อกันว่า หากใครได้มากราบไหว้จะประสบแต่สิ่งดีๆ แก่ตนเองและครอบครัว จนมีคำพูดที่ว่า สามก้าวหนึ่งศาล ห้าก้าวหนึ่งวัด เราตามไปดูกับ 10 อันดับศาลเจ้าและวัดที่คนไต้หวันเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ใครมีโอกาสมาเที่ยวไต้หวัน แนะนำต้องไป กราบไหว้ขอพร รับออร่า ความเฮง กันเถอะ! ตามไปดูกัน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!