ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5 วัน 3 คืน

Highlight
 • ชื่นชมความงามของดอกซากุระกันอย่างเต็มที่ทั้ง สวนอุเอโนะ และ เมืองไซตามะ
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชมความงามธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิและภูเขาไฟฟูจิในมุมสวย
 • เดินเล่นเพลินใจที่เมืองเก่า คาวาโกเอะ ลิตเติ้ลเอโดะ เมืองแห่งมันหวานแสนอร่อย
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ เพื่อความเป็นสิริมงคล
 • เต็มอิ่มกับเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู พร้อมน้ำจิ้มรสเลิศ
 • ผ่อนคลายกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่เปล่งปลั่ง

พิเศษ! สมัครสมาชิก Wonderful Family และจอง Online วันนี้ - 31 มี.ค.60 
รับส่วนลดสูงสุด 1,000.- จากราคาปกติ สำหรับวันเดินทาง: 3-7 เม.ย.60
คลิก >> สมัครสมาชิก << 

พิเศษ! ราคานี้ไม่เก็บค่าห้องพักเดี่ยว

Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Thai Airasia X
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: วันจักรี 3-7 เม.ย.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
34,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง -
2 นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอาท์เล็ท - แช่ออนเซ็น
JIRAGONNO HOTEL หรือ BREEZEBAY KAWAGUCHIKO HOTEL
3 ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระสวนอุเอโนะ - นาริตะ
NARITA EXCEL HOTEL TOKYU
4 ชมซากุระเมืองไซตามะ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ ลิตเติ้ลเอโดะ - โตเกียว - ชินจูกุ
NARITA EXCEL HOTEL TOKYU
5 สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง -

วันแรก : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

D1: DMK-NRT XJ600

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์ 1 – 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600

วันที่สอง : นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอาท์เล็ท - แช่ออนเซ็น  

D2: NARITA / HAKONE / LAKE ASHI CRUISE (30 MINS) / OKAKURANI BY BUS / GOTEMBA PREMIUM OUTLET / HOTEL+ONSEN

 • นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เปลี่ยนอิริยาบถด้วยการ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สะท้อนบนพื้นผิวของ “ทะเลสาบอาชิ”
 • นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชชม หุบเขาโอวาคุดานิ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว ปัจจุบันภูเขาไฟนี้ยังคงไม่ดับ จึงทำให้มีบ่อน้ำร้อนและถ้ำกำมะถันหลงเหลืออยู่และที่หุบเขานี้ยังมองเห็นภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย 
 • นำท่านสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท แหล่งรวมสินค้านําเข้าและแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกัน ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดัง
 • ที่พัก JIRAGONNO HOTEL หรือ BREEZEBAY KAWAGUCHIKO HOTEL    
 • หลังจากนั้นเชิญท่านผ่อนคลายกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่องการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิต และผิวพรรณที่เปล่งปลั่ง        


วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระสวนอุเอโนะ - นาริตะ

D3: MT.FUJI (DEPEND ON CLIMATE) / TOKYO / ASAKUSA KANNON / UENO PARK FOR SAKURA / NARITA / HOTEL         

 • เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร นำท่านขึ้นสัมผัสมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ "ชั้น 5" บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร 
 • เดินทางสู่ “กรุงโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียว หมายถึง นครหลวงตะวันออก เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่งจึงทำให้กรุงโตเกียวเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี
 • เดินทางไปนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุซะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ
 • นำท่าน ชมดอกซากุระที่สวนอุเอโนะ  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ในฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปีสวนอุเอโนะจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระซึ่งมักจะบานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน (ช่วงเวลาชมซากุระบานขึ้นอยู่กับช่วงวันเดินทางและสภาพอากาศ)  
 • ที่พัก NARITA EXCEL HOTEL TOKYU  หรือเทียบเท่า 


วันที่สี่ : ชมซากุระเมืองไซตามะ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ ลิตเติ้ลเอโดะ - โตเกียว - ชินจูกุ

D4: SAITAMA FOR SAKURA / KAWAKOE LITTLE EDO / TOKYO / SHINJUKU / HOTEL

 • ชมซากุระ เมืองไซตามะ บริเวณสวนริมนํ้ายาวเป็นอุโมงค์ต้นซากุระยาวเกือบ 2 กิโลเมตรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามและมีชื่อเสียงติดอันดับสถานที่ชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นด้วย นอกจากนั้นท่านจะได้ชมดอกเรพซีด (Rapeseed) หรือคนญี่ปุ่นเรียกว่า นาโนะฮานะ สีเหลืองสดออกดอกบานเป็นทุ่งพร้อมๆกันกับดอกซากุระทําให้มีสีเหลืองตัดกับสีชมพูของดอกซากุระสวยงามยิ่งนัก (ช่วงเวลาชมดอกเรพซีดและดอกซากุระบานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
 • เดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าโบราณ สถาปัตยกรรมในสมัยเอโดะ ปัจจุบันคาวาโกเอะก็ยังคงรักษาความเป็นเมืองเก่าผสมกับความทันสมัยได้อย่างดี
 • เดินเล่นย่านถนนคุราซึคุริ (KURAZUKURI STREET) หรือ  KAWAGOE’S WAREHOUSE DISTRICT ย่านยอดฮิตและยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีบนถนนสายหลักนั้นตลอดสองข้างทางจะเรียงรายไปด้วยอาคารเก่าแก่ยุคโบราณสมัยเอโดะที่แสนคลาสสิก
 • เมืองคาวาโกเอะมีตรอกขนมหวานชื่อว่า ตรอกคาชิยะโยโคะโชะ ซึ่งเป็นตรอกที่มีร้านขนมหวานตั้งเรียงรายกัน โดยเฉพาะขนมจากมันหวานของดีของเมืองคาวาโกเอะ  สิ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นก็คือ หอระฆังโทคิโนะคาเนะ (TOKINO KANE BELL TOWER) ที่ตั้งโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง สร้างระหว่างปี 1624 และ 1644 
 • นำท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว ศูนย์รวมร้านค้าหลากสไตล์  อย่างเช่น ร้าน 100 เยน  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ 
 • ที่พัก NARITA EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

D5: NRT-DMK XJ601

 • เดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์  เที่ยวบินที่ XJ 601
 • ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักใบละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 2 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ เป็นเงิน 3,000 เยน / ท่าน ตลอดการเดินทาง**

RELATED ARTICLES

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017 ใครที่กำลังตั้งตารอคอยไปชมช่วงที่มีแต่สีสันทั่วญี่ปุ่น มีข่าวมาฝาก พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นในปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะเริ่มเปลี่ยนสีจากเหนือสุด ลงไปใต้สุด ตั้งแต่ ฮอกไกโด > โทโฮคุ > คันโต > ชูบุ > ค้นไซ > ชูโงะกุ > ชิโกะกุ > คิวชู

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

TRIP INFORMATION

Group Size:

34คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!