ทัวร์ยุโรป ท่องสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน

Highlight
 • ย้อนรำลึก สัมผัสถิ่นที่ประทับเมื่อทรงพระเยาว์ ณ เมืองโลซานน์ เมืองแห่งความทรงจำอันสง่างามของชาวไทย
 • ปราสาทชิลยอง ริมทะเลสาบเจนีวาที่สวยงามราวภาพวาด
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาทิตลิส หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
 • ชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ ปราสาทต้นกำเนิดสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางเมือง / ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฟองดูวร์
 • บินตรงสู่ซูริค โดยการบินไทย สะสมไมล์กับ ROP. ได้ 50%
Details
ประเทศ: สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - มิ.ย.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 25 February 25 Feb 2017-1 Mar 2017 TG970
00:35-06:55
TG925
13:35-06:10
59,900 THB
จอง 25 March 11-15Mar 2017 TG970
00:35-06:55
TG925
13:35-06:10
59,900 THB
จอง 25 March 25-29Mar 2017 TG970
00:35-06:55
TG925
13:35-06:10
63,900 THB
จอง 25 April 2-6Apr 2017
(วันจักรี)
TG970
00:35-06:55
TG925
13:35-06:10
63,900 THB
จอง 25 April 13-17Apr 2017
(วันสงกรานต์)
TG970
00:35-06:55
TG925
13:35-06:10
79,900 THB
จอง 25 April 27 Apr 2017-1 May 2017
(วันแรงงานฯ)
TG970
00:35-06:55
TG925
13:35-06:10
63,900 THB
จอง 25 May 7-11May 2017
(วันวิสาขบูชา)
TG970
00:35-06:55
TG925
13:35-06:10
63,900 THB
จอง 25 May 21-25May 2017 TG970
00:35-06:55
TG925
13:35-06:10
63,900 THB
จอง 25 June 3-7Jun 2017 TG970
00:35-06:55
TG925
13:35-06:10
63,900 THB
จอง 25 June 18-22Jun 2017 TG970
00:35-06:55
TG925
13:35-06:10
63,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 กรุงเทพฯ - ซูริค(สวิตเซอร์แลนด์) - เบิร์น - มองเทรอซ์ - โลซานน์
HOTEL NOVOTEL LAUSANNE
3 โลซานน์ - ลูเซิร์น
HOTEL IBIS LUCERNE
4 ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ฟุสเซ่น
HOTEL EUROPARJ, FUSSEN
5 ฟุสเซ่น - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ศาลาว่าการเมือง
HOTEL LEONARDO, MUNICH
6 มิวนิค - กรุงเทพฯ -
7 เดินทางถึงกรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

D1: SUVARNABHUMI AIRPORT

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง : กรุงเทพฯ - ซูริค(สวิตเซอร์แลนด์) - เบิร์น - มองเทรอซ์ - โลซานน์

D2: BANGKOK – ZURICH AIRPORT (SWITZERLAND) – BERN – MONTREUX – LAUSANNE

 • เดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970
 • เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ และวัฒนธรรม รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธนาคาร การเงินของโลก
 • เดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) นครหลวงอันงามสง่าของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก
 • เดินทางสู่ มองเทรอซ์ (Montreux) เมืองสงบริมทะเลสาบเจนีวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
 • นำชม ปราสาทชิลยอง (Chateau De Chillon) (ด้านนอก) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดของมองเทรอซ์ ถึงแม้ปราสาทแห่งนี้จะไม่ใหญ่โตนัก แต่ถือเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียว
 • นำท่านเดินทางสู่ โลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิส และเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมสังวาลย์ 
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL NOVOTEL LAUSANNE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ทัวร์ยุโรป ท่องสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน


วันที่สาม : โลซานน์ - ลูเซิร์น

D3: LAUSANNE – LUCERNE – ENGELBERG – MT.TITLIS 

 • วิลล่าวัฒนา (Villa Vadhana) บ้านเช่าบนลาดเนินเขาเหนือฝั่งทะเลสาบเลอมอง ที่เมืองปุยยี (Pully) นอกเมืองโลซานน์ หันหน้าไปทางทะเลสาบเจนีวา (ทะเลสาบเลม็อง) และมองเห็นเทือกเขาแอลป์ บ้าน 3 ชั้น ขนาด 13 ห้องนอน
 • ถนนอาวองต์ โพสต์ (Avant Poste) แฟลตเลขที่ 19 เป็นที่ที่สมเด็จย่าประทับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงราชาภิเษกกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 • ทะเลสาบเลม็อง (Lac Leman) โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงเรือใบและกรรเชียงเรือเล่นในทะเลสาบแห่งนี้
 • โรงแรมโบริวาจ (Beau-Rivage Palace) โรงแรมริมทะเลสาบเลม็องที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของสวิส เป็นโรงแรมที่สมเด็จพระบรมราชชนกชนนีเคยเสด็จมาประทับหลังพิธีอภิเษกสมรส เมื่อปี ค.ศ. 2463

 • ศาลาไทย (Le Pavillon Thailandais) ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเดอน็องตู สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • น้ำพุรูปปั้นลิง 3 ตัว (Three Wise Monkey) ปิดหู ปิดปาก ปิดตา ซึ่งหมายถึง ปิดตาปิดหูปิดปากจากการทำชั่ว อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์
 • เอกอล นูแวล เดอ ลา ซืออิส โรมองต์ (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande) โรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงเข้าเรียนชั้น 2 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเข้าเรียนชั้นอนุบาล

 • มหาวิทยาลัยโลซานน์ (Lausanne University) ทั้งสองพระองค์เลือกเรียนสายศิลป์ภาษาละตินและภาษาอังกฤษ มีภาษาเยอรมันเป็นภาคบังคับ และหลังจากนั้น รัชกาลที่ 8 ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์ ขณะที่รัชกาลที่ 9 ทรงเลือกเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร์
 • เดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที) เมืองที่ได้ชื่อว่า เป็นหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) เพราะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ และยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา
 • นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว 
 • แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหาร สวิตฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL IBIS LUCERNE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ทัวร์ยุโรป ท่องสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน


วันที่สี่ : ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ฟุสเซ่น

D4: LUCERNE – ENGELBERG – MT.TITLIS – FUSSEN

 • เดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ยอดเขาบนเทือกเขาแอลป์มีชื่อเสียง 1 ใน 3 ของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีระดับความสูง 10,000 ฟิตจากระดับน้ำทะเล 
 • เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมันติดชายแดน ออสเตรีย ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพเป็นที่กล่าวถึงในนามของป่าดำ
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL EUROPARJ, FUSSEN หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ทัวร์ยุโรป ท่องสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน


วันที่ห้า : ฟุสเซ่น - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ศาลาว่าการเมือง 

D5: FUSSEN – NEUSCHWANSTEIN CASTLE – MUNICH – SIGHTSEEING 

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา หมู่บ้านเชิงเขาอันเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล 
 • นำท่านเปลี่ยนเป็นใช้รถท้องถิ่นขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายภาษาอังกษด้านใน พร้อมหูฟังบรรยายภาษาไทย) ชมบรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้า
 • ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย (การเปิดให้เข้าชมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน) ซึ่งพาดผ่าน โตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสูง 200 เมตร ในปี ค.ศ.1869 
 • เดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) เมืองทางใต้ของประเทศเยอรมัน และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย  อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวมากที่สุด
 • นำชม จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี1638 ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน
 • นำชม ศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ ชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสินค้าการเกษตร
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL LEONARDO, MUNICH หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ทัวร์ยุโรป ท่องสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน


วันที่หก : มิวนิค - กรุงเทพฯ 

D6: MUNICH – BANGKOK

 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 40 นาที)

วันที่เจ็ด : เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

D7: AIRRIVE BANGKOK

 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยว (ยื่นสถานฑูตสวิสเซอร์แลนด์)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • หัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท **พิเศษ ให้ความคุ้มครองกระเป๋าและไฟท์ดีเลย์ ทุกๆ 8 ชั่วโมง จ่าย 4,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร

RELATED PRODUCTS

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน EMIRATES

บินหรู มีระดับ สายการบินที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลก หลากหลายเส้นทาง เอเชีย ยุโรป อเมริกา บริการ Full servicr

เริ่มต้น 5,925 บาท/ท่าน

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน

ย้อนรำลึก สัมผัสถิ่นที่ประทับเมื่อทรงพระเยาว์ ณ เมืองโลซานน์ ชมปราสาทชิลยอง นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส เยือนอิตาลีชมมหาวิหารดูโอโม่ ที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

เริ่มต้น 59,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ยุโรป ท่องสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน

ย้อนรำลึก สัมผัสถิ่นที่ประทับเมื่อทรงพระเยาว์ ณ เมืองโลซานน์ ชมปราสาทชิลยอง นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส เยือนฝรั่งเศส ชมพระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูซ

เริ่มต้น 65,900 บาท/ท่าน

ทัวร์ยุโรป ท่องสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

น้อมรำลึกถึงที่มาแห่งพระอัจฉริยภาพ สัมผัสถิ่นที่ประทับเมื่อทรงพระเยาว์ ณ เมืองโลซานน์ ชมความงดงามปราสาทชิลยองริมทะเลสาบเจนีวา เยือนเมืองตากอากาศลูเซิร์น นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาทิตลิส

เริ่มต้น 72,900 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

10 ประเทศยุโรปในฝันที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต เที่ยวยุโรปสุดคูล

หากมีโอกาสได้ไปยุโรปสักครั้ง จะไปเที่ยวที่ไหนดีนะ? หลากหลายเส้นทางในยุโรป ดินแดนในฝันสุดโรแมนติก ที่อาจจะเลือกกันไม่ถูกว่าจะไปที่ไหนดี เพราะแต่ละที่ต่างมีความน่าสนใจไม่แพ้กัน และนี่คือ 10 ประเทศยุโรปในฝันที่น่าไปเยือน

15 อันดับ เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก เที่ยวต่างประเทศ 2016

เมืองไหนในโลกนี้ที่น่าอยู่กันนะ ที่คุณภาพชีวิตดีมากซะจนน่าอิจฉา ทาง Mercer ได้สำรวจมาให้ไว้แล้ว และนี่คือ 15 อันดับแรกของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกในปี 2016

Best Christmas market 2016 กับ 15 ตลาดคริสมาสต์ที่น่าไปเดินเล่นที่สุด

ใกล้ช่วงเวลาแห่งความสุขเข้าไปทุกที คริสมาสต์นี้จะไปเดินเล่นตลาดคริสมาสต์ที่ไหนดีนะ และนี่คือผลสำรวจจากเว็บไซต์ European Best Destinations ที่คัดเลือกมาจากนักท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัสมาจริงๆ กับ 15 ตลาดคริสมาสต์ที่น่าไปเดินเล่นที่สุดในปี 2016

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น มาดูกันเลย

เที่ยวสวิส...ต้องแวะชิมที่นี่ ร้านอาหารยอดนิยมจาก Tripadvisor

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝันที่สวยงามไปทุกแห่ง แต่ละแห่งก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ไปเที่ยวสวิสทั้งที ต้องไปลิ้มลองรสชาติในร้านอาหารของสวิส โดยเป็นร้านอาหารที่ใครๆ ต่างก็เข้ามาแนะนำใน Tripadvisor ไปดูกันว่าจะน่าอร่อยขนาดไหน

รู้จักกับ 27 มรดกโลกแห่งใหม่จาก UNESCO

บนโลกใบนี้มีอีกหลายสถานที่ที่เรายังไม่เคยสัมผัส โดยเฉพาะมรดกโลกที่ควรค่าแก่การรักษา ซึ่งในปีนี้ทางยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศรายชื่อมรดกโลกแห่งใหม่จำนวน 27 แห่ง เป็นที่ใดบ้างไปดูกัน

เที่ยวต่างประเทศชม 15 สถานที่จริง แรงบันดาลใจสู่ภาพยนตร์ดิสนีย์

รู้หรือไม่ ก่อนจะมาเป็นภาพที่สวยงามบนภาพยนตร์ดิสนีย์ที่เราได้เห็นกัน มีแรงบันดาลใจมาจากสถานที่สวยๆ ทั่วโลก จะเป็นที่ไหนไปดูพร้อมๆ กันเลย

Best Christmas Markets in Europe 2017

มาแล้ว กับผลการสำรวจ Christmas Markets ที่ดีที่สุดในยุโรปประจำปี 2017 จาก europeanbestdestinations ที่มีการเปิดให้โหวตและเพิ่งปิดโหวดไปได้ไม่นาน และได้สรุปผลออกมาดังนี้...

เที่ยวยุโรป 5 เส้นทางสายโรแมนติก ที่คุณอาจยังไม่เคยไปสัมผัส

ยุโรป เส้นทางสายโรแมนติกที่ใครๆ ก็หวังว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปสัมผัสให้ได้ เรามาทำความรู้จักกับยุโรปในเส้นทางที่คุณอาจยังไม่เคยไปสัมผัส จะเป็นที่ใดและโรแมนติกขนาดไหน ตามไปดูกันเลย

ย้อนอดีต 15 เมืองใหญ่ของโลก เคยเป็นยังไงมาก่อนนะ?

กว่าจะเป็นภาพที่สวยงามให้เราเห็นในปัจจุบัน เคยลองคิดย้อนไปดูในอดีตกันบ้างมั้ย ว่าในแต่ละเมืองหน้าตาจะเป็นอย่างไร ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน เรามาเปรียบเทียบ Before After กันเลย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!