ทัวร์ยุโรป เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน

Highlight
 • เทศกาลดอกไม้แห่งเนเธอร์แลนด์ ณ สวนเคอเคนฮอฟ ดังระดับโลก 1 ปีมีครั้ง กว่า 7 ล้านต้น
 • ล่องเรือหลังคากระจก ชมเมืองอัมสเตอร์ดัม สมญานาม “เวนิสทางเหนือของยุโรป”
 • สัมผัสวิถีชีวิตของชาวดัชต์อย่างแท้จริงที่หมู่บ้านกังหันซานส์คันส์
 • มหาวิหารโคโลญ ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี
 • จัตุรัสกรองด์ปราซ จตุรัสกลางเมืองที่สวยที่สุดของยุโรป
 • ช้อปปิ้งแบรนด์เนมชั้นนำที่อัมสเตอร์ดัม // พักโรงแรมระดับมาตรฐาน เดินทางสะดวกสบาย
 • บินตรงโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ 50%

Holiday Summer Sale
ต่อเวลาโปรสู้แดดอีก 1 อาทิตย์
จองด่วน วันนี้- 26 เม.ย. 60

เลือกรับโปรโมชั่น
-ส่วนลดเงินสด
สำหรับ 1-3 ท่าน ลดท่านละ 1,000.- จากราคาปกติ
สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป ลดท่านละ 2,000.-จากราคาปกติ
-ส่วนลด พร้อมรูดเต็มไม่ชาร์ต เฉพาะบัตรเครดิต KBANK และ KTC
สำหรับ 1-3 ท่าน ลดท่านละ 500.- จากราคาปกติ
สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป ลดท่านละ 1,000.-จากราคาปกติ

วันเดินทาง 15-21 พ.ค. 60


Details
ประเทศ: เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน เบลเยียม
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 15-21 พ.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
54,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 กรุงเทพฯ - บรัซเซลส์ (เบลเยียม) - เดลฟท์ (เนเธอร์แลนด์) - ชมเมือง - กรุงเฮก - ศาลโลก
HOTEL IBIS DEN HAAG
3 กรุงเฮก - ลิสส์ - เทศกาลดอกทิวลิป - อัมสเตอร์ดัม - ช้อปปิ้ง
HOTEL NH AMSTERDAM SCHIPHOL AIRPORT
4 อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - โคโลญ (เยอรมัน)
HOTEL MERCURE COLOGNE
5 โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - บรัสเซลส์ (เบลเยียม) - จตุรัสกรองด์ปราซ
HOTEL IBIS BRUSSELS
6 บรัสเซลส์ - กรุงเทพฯ -
7 เดินทางถึงกรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

D1: SUVARNABHUMI AIRPORT

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง : กรุงเทพฯ - บรัซเซลส์ (เบลเยียม) - เดลฟท์ (เนเธอร์แลนด์) - ชมเมือง - กรุงเฮก - ศาลโลก

D2: BANGKOK – BRUSSELS (BELGIUM) – DELFT (NETHERLAND) – SIGHTSEEING – THE HAGUE – SIGHTSEEING

 • เดินทางสู่ กรุงบรัซเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG934 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 10 นาที)
 • เดินทางสู่ เดลฟท์ (Delft) เป็นเมืองในฮอลแลนด์ใต้ (Zuid-Holland) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ตั้งอยู่ระหว่างรอตเตอร์ดัม และเฮก โดดเด่นด้วยบ้านเรือนและอาคารยุคเรเนซองส์ มีแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถานมากมาย
 • ชม ย่านจัตุรัสกลางเมือง (Market Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์เก่า เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าชาย   วิลเลี่ยมส์
 • เดินทางสู่ กรุงเฮก (The hague) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเตอร์ดัม ปัจจุบันกรุงเฮก เป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์อีกด้วย
 • นำท่านชม ศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) ให้ท่านอิสระถ่ายรูปกับอาคารทีมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีเอกลักษณ์ และเป็นที่ซึ่งตัดสินข้อพิพาทระหว่างประเทศ ท่านจะเพลิดเพลินกับบริเวณรอบๆ อาคารที่ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิดที่งดงามเหมาะกับการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL IBIS DEN HAAG หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน


วันที่สาม : กรุงเฮก - ลิสส์ - เทศกาลดอกทิวลิป - อัมสเตอร์ดัม - ช้อปปิ้ง

D3: THE HAGUE – LISSE – KEUKENHOF 2017 – ZAANSE SCHANS – AMSTERDAM – SHOPPING

 • ดินทางสู่ เมืองลิสส์ (Lisse) เมืองทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เพื่อเข้าชม งานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2017 ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก จัดเป็นประจำในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี ให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามของดอกทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านเก่าที่รัฐบาลอนุรักษ์ไว้ บริเวณนี้จะมีกังหันลม สัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งชาวดัตช์ในอดีตใช้เป็นที่อยู่อาศัยและต้องใช้กังหันขนาดใหญ่นี้วิดน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ปัจจุบันซานส์คันส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้ที่มาเยือนเนเธอร์แลนด์จะพลาดไม่ได้
 • เดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป
 • นำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัส ดัมสแควร์ (DamSquare) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ
 • แวะชม ย่าน Red Light หรือ พัฒน์พงษ์แห่งอัมสเตอร์ดัม ให้คณะได้อิสระเดินเล่นชมย่านสถานเริงรมย์กลางกรุงอัมสเตอร์ดัม
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL NH AMSTERDAM SCHIPHOL AIRPORT หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรป เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน


วันที่สี่ : อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชร - โคโลญ (เยอรมัน)

D4: AMSTERDAM – LOVER BOAT –DIAMOND FACTORY – COLOGNE (GERMAN)

 • นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์เรือที่จอดอยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง 
 • นำท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชร (Diamond Factory) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรชื่อดังของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่า
 • เดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที) เมืองต้นตำรับน้ำหอมโอเดอโคโลญ 4711 
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL MERCURE COLOGNE หรือเทียบเท่า 

ทัวร์ยุโรป เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน


วันที่ห้า : โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - บรัสเซลส์ (เบลเยียม) - จตุรัสกรองด์ปราซ

D5: COLOGNE CATHEDRAL – BRUSSELS – GRAND PALACE – SIGHTSEEING 

 • นำท่านชม มหาวิหารโคโลญ ซึ่งเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร
 • เดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
 • นำชมและถ่ายรูปคู่กับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) สัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า 
 • นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Palace) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชม ศาลาว่าการเมือง และ อาคาร ที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส 
 • นำชมและ ถ่ายรูปกับแมนิเกนพีส (Manne Ken Pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ กำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ถือเป็นรูปปั้นผู้สร้างประวัติศาสตร์ และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยียม
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL IBIS BRUSSELS หรือเทียบเท่า 

ทัวร์ยุโรป เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน


วันที่หก : บรัสเซลส์ - กรุงเทพฯ

D6: BRUSSELS – BANGKOK

 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 935 

วันที่เจ็ด : เดินทางถึงกรุงเทพฯ

D7: ARRIVAL BANGKOK

 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยื่นที่สถานทูตเยอรมัน)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท **พิเศษ ให้ความคุ้มครองกระเป๋าและไฟล์ทดีเลย์ ทุกๆ 8 ชั่วโมง จ่าย 4,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 7 วัน = 14 ยูโร

RELATED PRODUCTS

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค 8 วัน 5 คืน

สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งยุโรปตะวันออก ชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองเล็กๆ สุดแสนโรแมนติก ความงดงามของเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบแห่งบูดาเปสต์ เยือนปราสาทแห่งกรุงปราก สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่

เริ่มต้น 57,400 บาท/ท่าน

ซิมท่องโลก Travel Sim World 4GB Non-Stop 15 วันต่อเนื่อง

ใหม่! ซิมเดียวท่องเที่ยวได้รอบโลก สุดคุ้มๆ ด้วย ซิมท่องโลก Travel Sim World 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 15 วันต่อเนื่อง ซิมเดียวที่ให้เที่ยว สบายใจ ตลอดทริป ไม่ต้องกังวลเน็ตรั่ว ครอบคลุม 40 ประเทศทั่วทุกทวี

เริ่มต้น 899 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน EMIRATES

บินหรู มีระดับ สายการบินที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลก หลากหลายเส้นทาง เอเชีย ยุโรป อเมริกา บริการ Full servicr

เริ่มต้น 5,925 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน KLM ROYAL DUTCH AIRLINES

บินสู่หลากหลายเส้นทางทางยุโรป จากสายการบิน KLM ROYAL DUTCH AIRLINES บริการ Full service

เริ่มต้น 19,155 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

Best Christmas Markets in Europe 2017

มาแล้ว กับผลการสำรวจ Christmas Markets ที่ดีที่สุดในยุโรปประจำปี 2017 จาก europeanbestdestinations ที่มีการเปิดให้โหวตและเพิ่งปิดโหวดไปได้ไม่นาน และได้สรุปผลออกมาดังนี้...

เที่ยวต่างประเทศชม 15 สถานที่จริง แรงบันดาลใจสู่ภาพยนตร์ดิสนีย์

รู้หรือไม่ ก่อนจะมาเป็นภาพที่สวยงามบนภาพยนตร์ดิสนีย์ที่เราได้เห็นกัน มีแรงบันดาลใจมาจากสถานที่สวยๆ ทั่วโลก จะเป็นที่ไหนไปดูพร้อมๆ กันเลย

พาทัวร์เรือสำราญ ทำความรู้จักกับเรือล่องแม่น้ำยุโรปสุดหรู

เปิดประสบการณ์ใหม่กับการล่องเรือสำราญสุดหรูไปตามแม่น้ำสายต่างๆ ในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบ แม่น้ำแซนน์ และอื่นๆ อีกหลายสาย แต่ละเส้นทางมีเรือสุดหรูคอยประจำการรอให้เราไปร่วมเดินทาง ที่มีชื่อเรียก ดีไซน์ ขนาด และสิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างกันออกไปในแต่ละลำ เราจะพาไปทัวร์เรือสำราญแบบเจาะลึก ว่าแต่ละลำแตกต่างกันอย่างไร

เที่ยวยุโรป 5 เส้นทางสายโรแมนติก ที่คุณอาจยังไม่เคยไปสัมผัส

ยุโรป เส้นทางสายโรแมนติกที่ใครๆ ก็หวังว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปสัมผัสให้ได้ เรามาทำความรู้จักกับยุโรปในเส้นทางที่คุณอาจยังไม่เคยไปสัมผัส จะเป็นที่ใดและโรแมนติกขนาดไหน ตามไปดูกันเลย

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2016 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2016 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

10 ประเทศยุโรปในฝันที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต

หากมีโอกาสได้ไปยุโรปสักครั้ง จะไปเที่ยวที่ไหนดีนะ? หลากหลายเส้นทางในยุโรป ดินแดนในฝันสุดโรแมนติก ที่อาจจะเลือกกันไม่ถูกว่าจะไปที่ไหนดี เพราะแต่ละที่ต่างมีความน่าสนใจไม่แพ้กัน และนี่คือ 10 ประเทศยุโรปในฝันที่น่าไปเยือน

10 เหตุผลที่ใครๆ ก็อยากไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์ อีกหนึ่งประเทศในยุโรปที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทั่วโลก มาดูกันว่าอะไรคือเหตุผลที่ใครๆ ก็อยากไปเนเธอร์แลนด์

ย้อนอดีต 15 เมืองใหญ่ของโลก เคยเป็นยังไงมาก่อนนะ?

กว่าจะเป็นภาพที่สวยงามให้เราเห็นในปัจจุบัน เคยลองคิดย้อนไปดูในอดีตกันบ้างมั้ย ว่าในแต่ละเมืองหน้าตาจะเป็นอย่างไร ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน เรามาเปรียบเทียบ Before After กันเลย

ตามไปดูเทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof ในแต่ละปีที่ผ่านมา

เทศกาลดอกทิวลิป Keukenhof เทศกาลยิ่งใหญ่ระดับโลกของเนเธอร์แลนด์ ที่มีจัดกันเป็นประจำทุกปี ชมดอกทิวลิปหลากสีพร้อมใจกันเบ่งบานกว่า 7 ล้านต้น เราตามไปดูเทศกาลดอกทิวลิปในแต่ละปีที่ผ่านมากันดีกว่า ว่าจะสวยสดงดงามแค่ไหน

15 อันดับ เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก เที่ยวต่างประเทศ 2016

เมืองไหนในโลกนี้ที่น่าอยู่กันนะ ที่คุณภาพชีวิตดีมากซะจนน่าอิจฉา ทาง Mercer ได้สำรวจมาให้ไว้แล้ว และนี่คือ 15 อันดับแรกของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกในปี 2016

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!