ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โกเบ 5 วัน 3 คืน

Highlight
 • ชมความงามของดอกไม้บานสะพรั่งตามฤดูกาลที่วัดมิมุโระโทจิและสวนดอกไม้อาวาจิ
 • ขอพรเพื่อความมั่งคั่งรุ่งเรืองที่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ พร้อมถ่ายรูปสุดชิคกับเสาโทริอิสีแดงส้มนับพัน
 • ชมความงามของธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ของป่าไผ่อาราชิยาม่า
 • ทาสแมวสุดฟินกับการนั่งรถไฟแมว TAMA TRAIN สุดแสนน่ารัก
 • ชมการแล่ปลาทูน่าขั้นเทพและลิ้มลองอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาคุโรชิโอะ วาคายาม่า
 • มีวันอิสระในโอซาก้าให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ // ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Wonderful Family

จอง 4 ท่าน ลดท่านละ 1,000.-

 • วันเดินทาง 21-25 มิ.ย.60
 • จองด่วน! วันนี้ - 31 พ.ค.60
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ค. - ก.ย.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
35,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 22 June 21-25Jun 2017 TG622
23:30-07:00
TG673
17:35-21:25
35,900 THB
เต็ม 0 July 6-10Jul 2017
(วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา)
TG622
23:30-07:00
TG673
17:35-21:25
36,900 THB
จอง 25 September 27 Sep 2017-1 Oct 2017 TG622
23:30-07:00
TG673
17:35-21:25
35,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - โอซาก้า (สนามบินคันไซ) -
2 สนามบินคันไซ - สะพานอะคาชิไคเคียว - สวนดอกไม้อาวาจิ - โกเบ - โรงเบียร์คิริน - ช้อปปิ้งฮาร์เบอร์แลนด์
SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE
3 เกียวโต - วัดมิมูโระโทจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ตสึเคียว - โอซาก้า
HOTEL COSMO SQUARE INTERNATIONAL
4 อิสระท่องเที่ยวโอซาก้า หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่มีรถบัสบริการ)
HOTEL COSMO SQUARE INTERNATIONAL
5 วาคายาม่า - นั่งรถไฟแมวทามะ (สถานีวาคายาม่า สู่ สถานีแมวทามะหรือสถานีรถไฟคิชิ) - ตลาดปลาคุโรชิโอะ (ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์) - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - โอซาก้า (สนามบินคันไซ)

D1 : BKK-KIX TG673

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาเตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
 • เดินทางสู่ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622

วันที่สอง : สนามบินคันไซ - สะพานอะคาชิไคเคียว - สวนดอกไม้อาวาจิ - โกเบ - โรงเบียร์คิริน - ช้อปปิ้งฮาร์เบอร์แลนด์

D2 : KANSAI AIRPORT / AKASHI KAIKYO BRIDGE / AWAJI FLOWER GARDEN / KIRIN BREWERY KOBE / KOBE HARBOURLAND / HOTEL+ONSEN  (L D)

 • เดินทางสู่ สะพานอะคาชิไคเคียว (Akashikaikyo) หรือสะพานไข่มุกเป็นสะพานแขวนที่ตั้งอยู่ในเมืองโกเบ ซึ่งได้ชื่อว่ามีช่วงข้ามที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวของช่วงข้ามถึง 1,991 เมตร จากความยาวทั้งสิ้น 3,991 เมตร
 • ชม สวนดอกไม้อาวาจิ (Awaji-Hanasajiki Flower Garden) หนึ่งในสวนที่ดีที่สุดสำหรับการชมดอกไม้ในเมืองเฮียวโกะ สวนแห่งนี้มีขนาดใหญ่ถึง 14.6 เฮกเตอร์ ช่วงที่ดอกไม้บานจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้ในแต่ละฤดูแตกต่างกันไป เชิญท่านเดินเล่นชมวิว ถ่ายรูปได้อย่างเพลิดเพลินกับอากาศอันแสนสบาย 
 • ชม โรงเบียร์คิริน (Kirin Brewery Kobe) บริษัทโรงเบียร์คิรินก่อตั้งขึ้นในปี 1907 มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับว่านานใกล้เคียงกับประวัติความเป็นมาของเบียร์ในประเทศญี่ปุ่นหลังจากการเปิดประเทศเพื่อทำการค้ากับต่างประเทศ 
 • ช้อปปิ้งที่ โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของโกเบ มีห้างสรรพสินค้าที่สร้างด้วยโมเสคหันหน้าออกทะเล รวมถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆ มากมาย  
 • ที่พัก SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : เกียวโต - วัดมิมูโระโทจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - สะพานโทเก็ตสึเคียว - โอซาก้า

D3 : KYOTO / MIMUROTOJI TEMPLE / FUSHIMI INARI SHRINE / ARASHIYAMA BAMBOO FOREST / TOGETSUKYO BRIDGE / OSAKA / HOTEL

 • ดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงประเทศญี่ปุ่น ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครอง
 • วัดมิมูโระโทจิ (Mimurotoji Temple) สร้างขึ้นประมาณ 1,200 ปีที่แล้ว วัดแห่งนี้รู้จักกันในชื่อ “วัดดอกไม้” เนื่องจากในบริเวณวัดที่มีสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่ออกดอกตามฤดูกาล
 • นำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตโดยสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เทพแห่งกสิกรรมเพื่อให้พื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตดี เชิญท่านขอพรเทพเจ้าและตื่นตาไปกับ เสาโทริอิสีแดงส้ม นับพันต้นที่ตั้งเรียงรายจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่ยาวถึง 4 กิโลเมตรมีความเชื่อตามศาสนาชินโตว่าเสาโทริอินี้ เป็นสัญลักษณ์แทนประตูเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า 
 • ชม สะพานโทเก็ตสึเคียว หรือ “สะพานพระจันทร์” สัญลักษณ์อันเลื่องชื่อของเมืองอาราชิยาม่า
 • เดินเล่นเย็นใจกันที่ สวนป่าไผ่ ต้นไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างทางเสมือนเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่าน ถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปีมาแล้ว 
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น ที่ถือเป็นเมืองสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามหานครโตเกียว และยังได้รับสมญานามว่า “เวนิชตะวันออก” 
 • ที่พัก HOTEL COSMO SQUARE INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยวโอซาก้า หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่มีรถบัสบริการ)

D4 : FREE DAY FOR SHOPPING OR OPTIONAL UNIVERSAL STUDIO JAPAN

 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดังโอซาก้า (ไม่มีบริการรถบัส)
  ***ไกด์แนะนำที่เที่ยวโดยนั่งรถไฟตะลุยนครโอซาก้า (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) ให้ท่านเที่ยวกันอย่างอิสระ เลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของมหานครโอซาก้าหรือเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเชื่อเสียง หากท่านใดสนใจแหล่งบันเทิงและย่านช้อปปิ้ง พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องแวะมายัง ย่านอุเมดะ และ ย่านนัมบะ ที่มีสถานีรถไฟ และศูนย์การค้าใต้ดินที่ทันสมัยอยู่จำนวนมาก 
 • ส่วนนักจับจ่ายซื้อของและนักชิมอาหารแนะนำ ย่านคุอุดะโอเระ ถนนนักชิมที่มีชื่อเสียงสมคำเล่าลือ ที่ว่าโอซาก้าเป็นเมืองสำหรับนักชิมอย่างแท้จริง อาหารขึ้นชื่อของที่นี่
 • ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านอาหารเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเล ขึ้นชื่อมากมาย 
 • ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้า) ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมาและคูน้ำขนาดใหญ่
 • หรือท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (จ่ายเพิ่มท่านละ 2,600 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) ธีมพาร์คที่แรกที่จะทำให้ทุกท่านรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกแห่งภาพยนตร์ของฮอลลีวูด พบกับเครื่องเล่นมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงมาแล้วก้องโลก
 • ที่พัก HOTEL COSMO SQUARE INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : วาคายาม่า - นั่งรถไฟแมวทามะ (สถานีวาคายาม่า สู่ สถานีแมวทามะหรือสถานีรถไฟคิชิ) - ตลาดปลาคุโรชิโอะ (ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์) - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

D5: Wakayama / Tama Train Wakayama-Kishi station / Kuroshio Fish Market / Kansai airport / KIX-BKK TG673

 • เดินทางสู่ เมืองวาคายาม่า ตั้งอยู่ทางใต้ของภูมิภาคคันไซหันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิค จึงมีอุณหภูมิที่อบอุ่น ทำให้สามารถปลูกผลไม้ได้ผลดีตลอดทั้งปี 
 • เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟแมวทามะ โดยขึ้นจาก สถานีวาคายาม่า สู่ สถานีรถไฟแมว หรือ สถานีรถไฟคิชิ (Kishi Station) สถานีรถไฟที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในหมู่นักท่องเที่ยวที่รักแมวเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่ไม่ธรรมดาของสถานีรถไฟแห่งนี้ก็คือ นายสถานีทามะ  หรือ เจ้าน้องแมวทามะ 
 • นำท่านสู่ ตลาดปลาคุโรชิโอะ ซึ่งตั้งอยู่ในมาริน่า ซิตี้ เป็นสวรรค์ของนักชิมซีฟู๊ด ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้ตลาดปลาซึกิจิในโตเกียวเลยทีเดียว ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์ ซึ่งจะมีโชว์สามครั้งต่อวัน ผู้แล่มีความชำนาญเป็นอย่างยิ่ง ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหารทะเลสดๆ หลายร้านและร้านของที่ระลึกซึ่งมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เลือกมากมาย
 • เดินทางจาก สนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โกเบ วาคายาม่า 5 วัน 4 คืน

เงื่อนไขสินค้า

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักใบละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ทิปคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ มาตรฐานญี่ปุ่น 2,000 เยนต่อท่านตลอดทริป

RELATED PRODUCTS

KANTO BUFFET PACKAGE Mt. Fuji + Kawaguchiko Lake PACKAGE 1 Day

ตั๋ว+Pass รถไฟ 3 วันเต็ม ทริปสุดคุ้มบินไปดูภูเขาไฟฟูจิ ต้องที่นี่เท่านั้น ขึ้นรถบัสย้อนยุคเรโทรบัส รอบทะเลสาบคาวากุจิโกะ

เริ่มต้น 14,500 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก: ญี่ปุ่น

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่น ตั๋วเครื่องบิน Full Service ราคาพิเศษ ประหยัดสุดคุ้ม เดินทางสู่ 5 เส้นทางยอดนิยม นาริตะ ฮาเนดะ โอซาก้า นาโกย่า ฟุกุโอะกะ สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.59 จองเลย!

เริ่มต้น 15,055 บาท/ท่าน

TOKYO SUPERDEAL PACKAGE 5 Days 3 Nights

(แพ็กเกจ ตั๋ว+โรงแรม+รถรับส่ง พร้อมบัตรสวนสนุก) สุดยอดดีลท่องเที่ยวโตเกียว ที่รวมทุกอย่างแบบเข้าใจความต้องการของคุณ ที่ชอบประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยตัวเองแต่ไม่ลืมที่จะเป็นตัวช่วยในการเดินทางเพื่อให้

เริ่มต้น 21,900 บาท/ท่าน

OSAKA SUPERDEAL PACKAGE 5 Days 3 Nights

(แพ็กเกจ ตั๋ว+โรงแรม+รถรับส่ง พิเศษ! Pocket Wifi และคูปองทานอาหาร) สุดยอดดีลท่องเที่ยวโอซาก้า ที่รวมทุกอย่างแบบเข้าใจความต้องการของคุณ ที่ชอบประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยตัวเองแต่ไม่ลืมที่จะเป็นตัวช่วยใ

เริ่มต้น 22,900 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

เติมความหวานละมุน ด้วยขนมจากดอกซากุระ

กินขนม ชิมชา ชมซากุระ ช่างเป็นช่วงเวลาพิเศษของญี่ปุ่นจริงๆ ยิ่งช่วงเวลานี้ซากุระเริ่มผลิบานกันแล้ว หลายคนคงตั้งตารอชมกันอยู่แล้วล่ะ แต่ถ้าจะพูดถึงขนมแสนอร่อยที่ทำมาจากดอกซากุระ จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปชิมพร้อมๆ กันเลย

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

10 เมืองในญี่ปุ่น เล็กๆ สุดน่ารัก

สำหรับใครที่ไปญี่ปุ่นเมืองใหญ่ๆ กันแล้ว อยากให้ลองไปสัมผัสญี่ปุ่นในอีกมุมมองหนึ่งค่ะ ไปเที่ยวชมเมืองเล็กๆ ของญี่ปุ่น ที่แต่ละเมืองก็มีความน่ารักเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว เราหยิบยกมาให้ชม 10 เมืองด้วยกัน เห็นแล้วอยากไปเที่ยวให้ครบทุกเมืองเลยค่ะ

มีเวลา 1 วันในฟุกุโอกะ ทำอะไรได้บ้าง?

หากเรามีเวลา 1 วันในฟุกุโอกะ เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะ แนะนำว่าเดินทางโดยรถไฟจะสะดวกกว่า และสามารถเดินทางไปที่ต่างๆ ได้ง่ายๆ แบบไม่ต้องเสียเวลา ส่วนจะเป็นที่ไหนนั้น จุดใหญ่ๆ ที่แนะนำเลยก็คือ...

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

Review สุดยอดหลังคาแห่งญี่ปุ่น บนเส้นทางเจแปนแอลป์

กำแพงหิมะใหญ่ยักษ์ ความยิ่งใหญ่ที่เปิดให้ชมเพียงปีละครั้ง เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ บนเส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ ที่นี่ เราจะได้ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ Snow Wall หรือกำแพงหิมะที่มีความสูงถึง 10 เมตร

ทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...ชิราคาวาโกะ ที่ญี่ปุ่น

หลากหลายเหตุผลที่ควรรู้เอาไว้ ว่าทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...ชิราคาวาโกะ เมืองมรดกโลกแห่งญี่ปุ่น

มาแล้ว...พยากรณ์ซากุระบาน ปี 2017

และแล้วเวลาที่หลายๆ คนรอคอยก็มาถึง กับการพยากรณ์ซากุระบานของญี่ปุ่น ที่มีเป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะคำนวณว่าตรงไหนของญี่ปุ่น ดอกซากุระจะบานสวยที่สุดช่วงเวลาไหน จะได้ไม่ไปเก้อ หรือไปเจอตอนร่วงหมดแล้วต้องเสียดายแย่ วันนี้มีพยากรณ์จาก Weather Map มาฝากกัน (อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 60) จะได้แพลนกันแต่เนิ่นๆ ว่าจะไปชมซากุระช่วงไหนดี

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า กับ 5 แห่งต่อไปนี้ที่คนชอบช้อปปิ้งไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปเดินให้ได้

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านเล็กๆ ในฟุกุโอกะ ที่ตลบอบอวลไปด้วยความน่ารัก ที่ทำให้เราหลงเสน่ห์เข้าไปอย่างไม่รู้ตัว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!