ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คารุยซาว่า นิกโก้ 6 วัน 3 คืน

Highlight
 • เที่ยวเมืองคารุยซาว่า เมืองโรแมนติกสไตล์ยุโรปที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ
 • ขอพรองค์พระใหญ่อุชิคุ ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คให้เป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก
 • ชมสวนไคระคุเอ็น สวนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น
 • เยือนเมืองมรดกโลกนิกโก้ ชมศาลเจ้าโทโชกุ ที่มีเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงาม
 • เก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ แสนหอมหวานทานได้ไม่อั้น
 • เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง 2 เอาท์เล็ตชื่อดัง คารุยซาว่า พริ๊นซ์ และ ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • ผ่อนคลายกับการแช่เท้าที่ คุซัทสึออนเซ็น ติดอันดับ 1 ออนเซ็นที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น
 • พักโรงแรมสุดคลาสสิกในบรรยากาศสไตล์ยุโรปพร้อมแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: Japan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - มี.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินนาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - คาวาโกเอะ ลิตเติ้ลเอโดะ - คารุยซาว่า พริ๊นซ์ ช้อปปิ้งพลาซ่า - แช่ออนเซ็น
GREEN PLAZA KARUIZAWA
3 คุซัทสึออนเซ็น - ASAMA SAKE BREWERY - เก็บสตรอเบอร์รี่ทานไม่อั้น - ซาโนะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท
DAIWA ROYNET HOTEL UTSUNOMIYA
4 นิกโก้ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - อิบารากิ - สวนเซ็นบาโกะ ไคระคุเอ็น - มิโตะช้อปปิ้ง
MITO KEISEI HOTEL
5 พระใหญ่อุชิคุ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ -
6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

D1: BKK-NRT JL718

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • เดินทางสู่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 718

วันที่สอง : สนามบินนาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - คาวาโกเอะ ลิตเติ้ลเอโดะ - คารุยซาว่า พริ๊นซ์ ช้อปปิ้งพลาซ่า - แช่ออนเซ็น

D2: ARRIVE NARITA / TOKYO / ASAKUSA KANNON / KAWAGOE EDO STREET / KARUIZAWA PRINCE SHOPPING PLAZA / HOTEL + ONSEN

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น แวะ วัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร
 • นำท่านก้าวข้ามผ่านประตูย้อนเวลาสู่อดีตสมัยเอโดะที่ เมืองคาวาโกเอะ ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะและดินแดนแห่งมันหวานแสนอร่อย ที่นี่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมต่างๆและบรรยากาศของเมืองเก่าเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์โดย 
 • นำท่านเดินทางสู่ คารุยซาว่า พริ๊นซ์ ช้อปปิ้งพลาซ่า Outlet Mall ขนาดใหญ่ของเมืองคารุยซาว่า ภายในเรียงรายไปด้วยช้อปสินค้าแบรนด์ดังมากมาย คัดสรรสินค้ามาจากดีไซน์เนอร์ชื่อดังในราคาที่จับต้องได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย มีให้เลือกซื้อเลือกชมกันได้อย่างจุใจ
 • ที่พักโรงแรม GREEN PLAZA KARUIZAWA หรือเทียบเท่า

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว คารุยซาว่า นิกโก้ 5 วัน 3 คืน


วันที่สาม : คุซัทสึออนเซ็น - ASAMA SAKE BREWERY - เก็บสตรอเบอร์รี่ทานไม่อั้น - ซาโนะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท

D3: KUSATSU ONSEN / ASAMA SAKE BREWERY / STRAWBERRY PICKING / SANO PREMIUM OUTLET / HOTEL

 • นำท่านเดินทางสู่ คุซัทสึ เป็นเมืองตากอากาศมีชื่อเสียงเรื่องน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ นำท่านชมเขต ยูบาทาเกะ จุดสัญลักษณ์ใหญ่กลางเมืองที่เป็นแหล่งกำเนิด บ่อน้ำพุร้อนคุซัทสึ เป็นแหล่งออนเซ็นที่นิยมกันอย่างมากมาย ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของออนเซ็นในญี่ปุ่น
 • นำท่านแวะชม ASAMA SAKE BREWERY โรงบ่มเหล้าสาเกที่ผลิตสาเกที่มีรสชาตินุ่มลึกและมีเอกลักษณ์ ขึ้นชื่อในเรื่องคุณภาพขั้นสูง รสชาติ และกลิ่นหอม ชมวิธีการผลิต และสามารถชิม หรือหากใครติดใจอยากจะซื้อกลับบ้านก็มีจำหน่ายด้วยเช่นกัน 
 • นำท่านสู่ Sano Tourism Farm Agritown เก็บสตรอเบอร์รี่อันแสนหอมหวานสดๆ ทานได้ไม่อั้น ซึ่งช่วงฤดูหนาวสตรอเบอร์รี่จะสด แดง ลูกใหญ่และรสชาดดีที่สุด
 • นำท่านเดินทางสู่ ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เอาท์เล็ทแห่งจังหวัดโทจิกิ ภูมิภาคคันโตที่มีจุดเด่นอยู่ที่บรรยากาศแห่งความสวยงาม
 • ที่พักโรงแรม DAIWA ROYNET HOTEL UTSUNOMIYA หรือเทียบเท่า

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว คารุยซาว่า นิกโก้ 5 วัน 3 คืน


วันที่สี่ : นิกโก้ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - อิบารากิ - สวนเซ็นบาโกะ ไคระคุเอ็น - มิโตะช้อปปิ้ง

D4: NIKKO / SHINKUO BRIDGE / NIKKO TOSHOGU SHRINE / IBARAKI / KAIRAKU-EN GARDEN / KEISEI DEPARTMENT STORE / HOTEL

 • นำท่านเดินทางสู่ นิกโก้ เมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่งดงามแสนสงบยังคงวัฒนธรรมในแบบดั้งเดิมไว้ ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันงดงาม
 • นำท่านชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) สะพานศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ประตูทางเข้าศาลเจ้าเป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น ที่คอยคุ้มครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส 
 • นําท่านชม สวนเซ็นบาโกะ ไคระคุเอ็น ที่ได้รับการจัดอันดับที่สวนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เมืองมิโตะ เมืองหลวงของอิบารากิ สวนไคระคุเอ็นแห่งนี้ภายในมีต้นบ๊วยมากกว่า 3,000 ต้น 
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ Keisei Department Store ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ขายที่กว้างขว้างอยู่ในแหล่งชุมชนของเมืองมิโตะ มีร้านค้าที่ครบครัน เช่น “พาซาจิว” มีแหล่งรวมร้านอาหารที่เป็นที่นิยมและร้านเฉพาะทาง เช่น”LOFT” “มะรุเซ็น” เป็นต้น
 • ที่พักโรงแรม MITO KEISEI HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว คารุยซาว่า นิกโก้ 5 วัน 3 คืน


วันที่ห้า : พระใหญ่อุชิคุ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ

D5: USHIKU GREAT BUDDHA / TOKYO / SHINJUKU / HANEDA AIRPORT

 • นําท่านกราบนมัสการ พระใหญ่อุชิคุ (Ushiku Daibutsu) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ทําจากบรอนซ์ขนาดใหญ่และได้ถูกบันทึกในกินเนสบุคว่าเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 120 เมตร ใช้เวลาในการสร้างถึง 10 ปี
 • ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า และเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว คารุยซาว่า นิกโก้ 5 วัน 3 คืน


วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

D6: HANEDA AIRPORT / BANGKOK

 • เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 033
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ มาตรฐานญี่ปุ่น 2,000 เยนต่อท่าน

RELATED ARTICLES

ไปญี่ปุ่นซื้ออะไรดีที่ 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า กับ 5 แห่งต่อไปนี้ที่คนชอบช้อปปิ้งไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปเดินให้ได้

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

เที่ยวนิกโก้ เมืองมรดกโลกที่เข้าถึงญี่ปุ่นไปอีกขั้น

นิกโก้ เป็นอีกเมืองของญี่ปุ่นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี ด้วยธรรมชาติอันงดงามและแสนสงบ และวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยเอโดะ จึงทำให้นิกโก้เป็นเมืองมรดกโลกที่ควรค่าแก่การไปเยือน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!