ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คารุยซาว่า นิกโก้ 6 วัน 3 คืน

Highlight
 • เที่ยวเมืองคารุยซาว่า เมืองโรแมนติกสไตล์ยุโรปที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ
 • ขอพรองค์พระใหญ่อุชิคุ ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คให้เป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก
 • ชมสวนไคระคุเอ็น สวนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น
 • เยือนเมืองมรดกโลกนิกโก้ ชมศาลเจ้าโทโชกุ ที่มีเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงาม
 • เก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ แสนหอมหวานทานได้ไม่อั้น
 • เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง 2 เอาท์เล็ตชื่อดัง คารุยซาว่า พริ๊นซ์ และ ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • ผ่อนคลายกับการแช่เท้าที่ คุซัทสึออนเซ็น ติดอันดับ 1 ออนเซ็นที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น
 • พักโรงแรมสุดคลาสสิกในบรรยากาศสไตล์ยุโรปพร้อมแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: Japan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - มี.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินนาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - คาวาโกเอะ ลิตเติ้ลเอโดะ - คารุยซาว่า พริ๊นซ์ ช้อปปิ้งพลาซ่า - แช่ออนเซ็น
GREEN PLAZA KARUIZAWA
3 คุซัทสึออนเซ็น - ASAMA SAKE BREWERY - เก็บสตรอเบอร์รี่ทานไม่อั้น - ซาโนะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท
DAIWA ROYNET HOTEL UTSUNOMIYA
4 นิกโก้ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - อิบารากิ - สวนเซ็นบาโกะ ไคระคุเอ็น - มิโตะช้อปปิ้ง
MITO KEISEI HOTEL
5 พระใหญ่อุชิคุ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ -
6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

D1: BKK-NRT JL718

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • เดินทางสู่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 718

วันที่สอง : สนามบินนาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - คาวาโกเอะ ลิตเติ้ลเอโดะ - คารุยซาว่า พริ๊นซ์ ช้อปปิ้งพลาซ่า - แช่ออนเซ็น

D2: ARRIVE NARITA / TOKYO / ASAKUSA KANNON / KAWAGOE EDO STREET / KARUIZAWA PRINCE SHOPPING PLAZA / HOTEL + ONSEN

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น แวะ วัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร
 • นำท่านก้าวข้ามผ่านประตูย้อนเวลาสู่อดีตสมัยเอโดะที่ เมืองคาวาโกเอะ ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะและดินแดนแห่งมันหวานแสนอร่อย ที่นี่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมต่างๆและบรรยากาศของเมืองเก่าเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์โดย 
 • นำท่านเดินทางสู่ คารุยซาว่า พริ๊นซ์ ช้อปปิ้งพลาซ่า Outlet Mall ขนาดใหญ่ของเมืองคารุยซาว่า ภายในเรียงรายไปด้วยช้อปสินค้าแบรนด์ดังมากมาย คัดสรรสินค้ามาจากดีไซน์เนอร์ชื่อดังในราคาที่จับต้องได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย มีให้เลือกซื้อเลือกชมกันได้อย่างจุใจ
 • ที่พักโรงแรม GREEN PLAZA KARUIZAWA หรือเทียบเท่า

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว คารุยซาว่า นิกโก้ 5 วัน 3 คืน


วันที่สาม : คุซัทสึออนเซ็น - ASAMA SAKE BREWERY - เก็บสตรอเบอร์รี่ทานไม่อั้น - ซาโนะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท

D3: KUSATSU ONSEN / ASAMA SAKE BREWERY / STRAWBERRY PICKING / SANO PREMIUM OUTLET / HOTEL

 • นำท่านเดินทางสู่ คุซัทสึ เป็นเมืองตากอากาศมีชื่อเสียงเรื่องน้ำพุร้อนที่เก่าแก่ นำท่านชมเขต ยูบาทาเกะ จุดสัญลักษณ์ใหญ่กลางเมืองที่เป็นแหล่งกำเนิด บ่อน้ำพุร้อนคุซัทสึ เป็นแหล่งออนเซ็นที่นิยมกันอย่างมากมาย ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของออนเซ็นในญี่ปุ่น
 • นำท่านแวะชม ASAMA SAKE BREWERY โรงบ่มเหล้าสาเกที่ผลิตสาเกที่มีรสชาตินุ่มลึกและมีเอกลักษณ์ ขึ้นชื่อในเรื่องคุณภาพขั้นสูง รสชาติ และกลิ่นหอม ชมวิธีการผลิต และสามารถชิม หรือหากใครติดใจอยากจะซื้อกลับบ้านก็มีจำหน่ายด้วยเช่นกัน 
 • นำท่านสู่ Sano Tourism Farm Agritown เก็บสตรอเบอร์รี่อันแสนหอมหวานสดๆ ทานได้ไม่อั้น ซึ่งช่วงฤดูหนาวสตรอเบอร์รี่จะสด แดง ลูกใหญ่และรสชาดดีที่สุด
 • นำท่านเดินทางสู่ ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เอาท์เล็ทแห่งจังหวัดโทจิกิ ภูมิภาคคันโตที่มีจุดเด่นอยู่ที่บรรยากาศแห่งความสวยงาม
 • ที่พักโรงแรม DAIWA ROYNET HOTEL UTSUNOMIYA หรือเทียบเท่า

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว คารุยซาว่า นิกโก้ 5 วัน 3 คืน


วันที่สี่ : นิกโก้ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - อิบารากิ - สวนเซ็นบาโกะ ไคระคุเอ็น - มิโตะช้อปปิ้ง

D4: NIKKO / SHINKUO BRIDGE / NIKKO TOSHOGU SHRINE / IBARAKI / KAIRAKU-EN GARDEN / KEISEI DEPARTMENT STORE / HOTEL

 • นำท่านเดินทางสู่ นิกโก้ เมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่งดงามแสนสงบยังคงวัฒนธรรมในแบบดั้งเดิมไว้ ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันงดงาม
 • นำท่านชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) สะพานศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ประตูทางเข้าศาลเจ้าเป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น ที่คอยคุ้มครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส 
 • นําท่านชม สวนเซ็นบาโกะ ไคระคุเอ็น ที่ได้รับการจัดอันดับที่สวนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เมืองมิโตะ เมืองหลวงของอิบารากิ สวนไคระคุเอ็นแห่งนี้ภายในมีต้นบ๊วยมากกว่า 3,000 ต้น 
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ Keisei Department Store ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ขายที่กว้างขว้างอยู่ในแหล่งชุมชนของเมืองมิโตะ มีร้านค้าที่ครบครัน เช่น “พาซาจิว” มีแหล่งรวมร้านอาหารที่เป็นที่นิยมและร้านเฉพาะทาง เช่น”LOFT” “มะรุเซ็น” เป็นต้น
 • ที่พักโรงแรม MITO KEISEI HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว คารุยซาว่า นิกโก้ 5 วัน 3 คืน


วันที่ห้า : พระใหญ่อุชิคุ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ

D5: USHIKU GREAT BUDDHA / TOKYO / SHINJUKU / HANEDA AIRPORT

 • นําท่านกราบนมัสการ พระใหญ่อุชิคุ (Ushiku Daibutsu) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ทําจากบรอนซ์ขนาดใหญ่และได้ถูกบันทึกในกินเนสบุคว่าเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 120 เมตร ใช้เวลาในการสร้างถึง 10 ปี
 • ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า และเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว คารุยซาว่า นิกโก้ 5 วัน 3 คืน


วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

D6: HANEDA AIRPORT / BANGKOK

 • เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 033
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ มาตรฐานญี่ปุ่น 2,000 เยนต่อท่าน

RELATED PRODUCTS

Pocket WiFi Japan 4G Unlimited (รับที่สนามบินในไทย) สำหรับใช้ในญี่ปุ่น

เช่า Pocket WiFi Japan 4G Unlimited ในราคาประหยัด สำหรับใช้ในญี่ปุ่น รับประกันความเร็ว 4G ไม่จำกัด

เริ่มต้น 280 บาท/ท่าน

TIME TO AUTUMN IN TOKYO ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ทะเลสาบคาวากุจิ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ & เจดีย์ 5 ชั้น

ชมสีสันความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและวิวภูเขาไฟฟูจิ ชมวิวเจดีย์ 5 ชั้น & ภูเขาไฟฟูจิ Sagamiko Illumillion ชมการประดับไฟที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคคันโต

เริ่มต้น 2,950 บาท/ท่าน

TIME TO AUTUMN IN TOKYO ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบคาวากุจิ ทุ่งต้นโคเคีย 1 Day Trip

สนุกกับการนั่งเครื่องเล่น Fuji Airways Ride ชมทุ่งต้นโคเคีย ริมทะเลสาบคาวากุจิ และวิวภูเขาไฟฟูจิ รับประทานอาหารกลางวันในชุด เส้นโฮโตและผัก + ข้าว + เท็มปุระผัก

เริ่มต้น 3,279 บาท/ท่าน

TIME TO AUTUMN IN TOKYO เส้นทางใบไม้เปลี่ยนสียามานาชิ นากาโน่ 2 วัน 1 คืน

พาเที่ยวทั่วโตเกียว 2 วัน 1 คืน ไปตามเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสียามานาชิ นากาโน่ บ่อมิชากะ น้ำตกโอะโตะเมะ รถไฟชมวิวสายยัตสึกะทาเกะโคเก็น

เริ่มต้น 8,547 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

อาหารญี่ปุ่น สุดยอดของความอร่อย ตอนที่ 1

อาหารญี่ปุ่น ไม่ว่าจะมาจากเมืองไหนของญี่ปุ่น ก็ยังคงความอร่อยและมีเอกลักษณ์ของเมืองนั้นๆ มีอะไรน่าอร่อยให้ชิมบ้างนะ

ไปญี่ปุ่นซื้ออะไรดีที่ 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า กับ 5 แห่งต่อไปนี้ที่คนชอบช้อปปิ้งไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปเดินให้ได้

นิกโก้ (Nikko) มรดกโลกที่ญี่ปุ่น สวยงาม อลังการ ในเรื่องธรรมชาติ By AooDdY

นิกโก้ (Nikko) มรดกโลกที่ญี่ปุ่น สวยงาม อลังการมาก ในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรม

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

แนวการแต่งตัวและเสื้อผ้าแฟชั่นญี่ปุ่น

แฟชั่นญี่ปุ่น มีแนวการแต่งตัวที่นิยมกันหลากหลายแนว ทั้งแบบแอ๊บแบ๊วใสๆ ตุ๊กตาน่ารักๆ แนว Lolita หรือจะให้เท่ห์สไตล์พังค์ ก็มีให้เห็นกัน

1 ดาวมิเชลิน ปะทะ 2 ดาวกินตะลุยโตเกียว

พาชิมอาหารญี่ปุ่นจากร้านดังระดับมิเชลิน Fukamachi โตเกียว กับเทมปุระที่ทำให้ทานกันสดๆ กรอบนอกนุ่มใน น่าทานมากๆ

เที่ยวญี่ปุ่นตะลุยแหล่งช้อปปิ้งโตเกียว ที่นักช้อปไม่ควรพลาด

ไปโตเกียว นอกจากจะได้ชื่นชมความงามของภูเขาฟูจิแล้ว หากต้องการช้อปปิ้ง หรือเดินเล่นชมเมือง ก็มีสถานที่ช้อปปิ้งฮิตๆ อยู่หลายที่เลยล่ะ แต่ละที่ก็มีเสน่ห์ของตัวเองแตกต่างกันไป ตามไปดูกันว่ามีที่ไหนบ้าง

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2016 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2016 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

เที่ยวนิกโก้ เมืองมรดกโลกที่เข้าถึงญี่ปุ่นไปอีกขั้น

นิกโก้ เป็นอีกเมืองของญี่ปุ่นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี ด้วยธรรมชาติอันงดงามและแสนสงบ และวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยเอโดะ จึงทำให้นิกโก้เป็นเมืองมรดกโลกที่ควรค่าแก่การไปเยือน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!