ทัวร์ยุโรป ท่องสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

Highlight
 • ย้อนรำลึก สัมผัสถิ่นที่ประทับเมื่อทรงพระเยาว์ ณ เมืองโลซานน์ เมืองแห่งความทรงจำอันสง่างามของชาวไทย
 • ชมเปียโนทรงบรรเลง เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเบิร์น
 • ปราสาทชิลยอง ริมทะเลสาบเจนีวาที่สวยงามราวภาพวาด
 • ลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิส ชมอนุสาวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นที่สะพานไม้ชาเปล
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาทิตลิส หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางเมือง / ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฟองดูวร์
 • บินตรงสู่ซูริค โดยการบินไทย สะสมไมล์กับ ROP. ได้ 50%

เที่ยวยุโรป เริ่มต้นที่สวิส
พิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตและเดบิตธนาคารกสิกรไทย

เลือกรับโปรโมชั่น
- ส่วนลดเพิ่ม 1,000.- จากราคาปกติ พร้อมรูดเต็มไม่ชาร์ต
- ผ่อน 0% นาน 6 เดือน มัดจำ 25,000 บาท
เดินทาง: เม.ย. - พ.ค. 60 (วันเดินทางที่ร่วมรายการ)
วันจอง: วันนี้ - 31 มี.ค. 60

Details
ประเทศ: สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ค. - มิ.ย.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
72,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 25 May 12-18May 2017 TG970
00:35-06:55
TG971
13:15-06:10
72,900 THB
จอง 25 June 24-30Jun 2017 TG970
00:35-06:55
TG971
13:15-06:10
72,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) - เบิร์น - มองเทรอซ์ - โลซานน์
HOTEL NOVOTEL LAUSANNE
3 โลซานน์
HOTEL NOVOTEL LAUSANNE
4 โลซานน์ - เจนีวา - ลูเซิร์น
HOTEL IBIS LUCERNE
5 แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
HOTEL IBIS LUCERNE
6 เมืองลูเซิร์น - ซูริค - กรุงเทพฯ -
7 เดินทางถึงกรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

D1: SUVARNABHUMI AIRPORT

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง


วันที่สอง : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) - เบิร์น - มองเทรอซ์ - โลซานน์

D2: BANGKOK – ZURICH AIRPORT (SWITZERLAND) – BERN – MONTREUX – CHATEAU DE CHILLON – LAUSANNE

 • เดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง 20 นาที)
 • กรุงเบิร์น (Berne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) นครหลวงอันงามสง่าของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก 
 • สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเบิร์น ชม เปียโนทรงบรรเลง เปียโนไม้สีน้ำตาลเข้มยี่ห้อ Carl Hards Stuttgart เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ได้ทรงศึกษาในขณะทรงพระเยาว์ ปัจจุบันเปียโนนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า ๙o ปี
 • มองเทรอซ์ (Montreux) เมืองสงบริมทะเลสาบเจนีวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) 
 • ปราสาทชิลยอง (Chateau De Chillon) (ด้านนอก) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดของมองเทรอซ์ ถึงแม้ปราสาทแห่งนี้จะไม่ใหญ่โตนัก แต่ถือเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยทีเดียว
 • โลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิส และเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมสังวาลย์ และยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยพระศรี นครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้เสด็จมาประทับ และทรงศึกษาเมื่อครั้งเยาวว์วัยอีกด้วย
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL NOVOTEL LAUSANNE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม : โลซานน์

D3: LAUSANNE SIGHTSEEING 

 • ตลาดนัดแซงต์ฟรังซัวส์ (St.Francois Market) เปิดตั้งแต่ 07.00-12.00 น. ทุกวันพุธและวันเสาร์ เป็นตลาดที่สมเด็จย่าเสด็จไปซื้อของและอาหารมาทำเครื่องเสวย เพราะมีผักและผลไม้สดใหม่ที่เกษตรกรนำมาขายเอง 
 • โบสถ์แซงต์ฟรังซัวส์ (Saint François) โบสถ์โบราณที่สวยงามโดดเด่น เป็นสถาปัตยกรรมใจกลางเมืองโลซานน์มาตั้งแต่ ศตวรรณที่ 13
 • Majannier Coffee Shop ร้านกาแฟและขนม ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงโปรด ตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนนห้าง Globus Mall

 • แฟลตเลขที่ 16 ถนนทิสโซต์ สถานที่ประทับเมื่อแรกที่ไปอยู่โลซานน์ของราชสกุลมหิดล ในช่วงปี พ.ศ. 2476-2478 เป็นแฟลตที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเล็กน้อย
 • วิลล่าวัฒนา (Villa Vadhana) บ้านเช่าบนลาดเนินเขาเหนือฝั่งทะเลสาบเลอมอง ที่เมืองปุยยี (Pully) นอกเมืองโลซานน์ หันหน้าไปทางทะเลสาบเจนีวา (ทะเลสาบเลม็อง) และมองเห็นเทือกเขาแอลป์ บ้าน 3 ชั้น ขนาด 13 ห้องนอน
 • ถนนอาวองต์ โพสต์ (Avant Poste) แฟลตเลขที่ 19 เป็นที่ที่สมเด็จย่าประทับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงราชาภิเษกกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 • ทะเลสาบเลม็อง (Lac Leman) โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงเรือใบและกรรเชียงเรือเล่นในทะเลสาบแห่งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวสวิสนิยมในช่วงฤดูร้อน และเป็นทะเลสาบที่สวยงามมากฝั่งตรงข้ามจะมองเห็นเทือกเขาแอลป์ 
 • โรงแรมโบริวาจ (Beau-Rivage Palace) โรงแรมริมทะเลสาบเลม็องที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของสวิส เป็นโรงแรมที่สมเด็จพระบรมราชชนกชนนีเคยเสด็จมาประทับหลังพิธีอภิเษกสมรส เมื่อปี ค.ศ. 2463

 • ศาลาไทย (Le Pavillon Thailandais) ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเดอน็องตู สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • น้ำพุรูปปั้นลิง 3 ตัว (Three Wise Monkey) ปิดหู ปิดปาก ปิดตา ซึ่งหมายถึง ปิดตาปิดหูปิดปากจากการทำชั่ว อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์
 • เอกอล นูแวล เดอ ลา ซืออิส โรมองต์ (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande) โรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงเข้าเรียนชั้น 2 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเข้าเรียนชั้นอนุบาล
 • มหาวิทยาลัยโลซานน์ (Lausanne University) ทั้งสองพระองค์เลือกเรียนสายศิลป์ภาษาละตินและภาษาอังกฤษ มีภาษาเยอรมันเป็นภาคบังคับ 
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL NOVOTEL LAUSANNE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สี่ : โลซานน์ - เจนีวา - ลูเซิร์น

D4: LAUSANNE – GENEVA – LUCERNE

 • กรุงเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม ตัวเมืองเจนีวางดงามรายล้อมด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ
 • ลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ชื่อว่า เป็นหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) เพราะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ และยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL IBIS LUCERNE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ห้า : แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น 

D5: ENGELBERG – MT.TITLIS – LUCERNE – SIGHTSEEING

 • เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ยอดเขาบนเทือกเขาแอลป์มีชื่อเสียง 1 ใน 3 ของสวิสเซอร์แลนด์ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีระดับความสูง 10,000 ฟิตจากระดับน้ำทะเล ณ บนยอดเขาทิตลิส 
 • สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น 
 • อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหาร สวิตฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส 
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL IBIS LUCERNE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่หก : เมืองลูเซิร์น - ซูริค - กรุงเทพฯ 

D6: LUCERNE - ZURICH – BANGKOK

 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971


วันที่เจ็ด : เดินทางถึงกรุงเทพฯ

D7: ARRIVAL BANGKOK

 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม จำกัดท่านละ 1 ใบ
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยว (ยื่นสถานฑูตสวิสเซอร์แลนด์)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • หัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าทิปคนขับรถ และทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท **พิเศษ ให้ความคุ้มครองกระเป๋าและไฟท์ดีเลย์ ทุกๆ 8 ชั่วโมง จ่าย 4,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

RELATED PRODUCTS

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน EMIRATES

บินหรู มีระดับ สายการบินที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลก หลากหลายเส้นทาง เอเชีย ยุโรป อเมริกา บริการ Full servicr

เริ่มต้น 5,925 บาท/ท่าน

Group&Go ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย่หลิว จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน (เสี่ยวหลงเป่า)

4 หรือ 6 ท่านออกเดินทางได้เลย ซิตี้ทัวร์ไต้หวัน 2 วันเต็ม เที่ยวผิงซี จิวเฟิ่น เย่หลิว ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทานมื้ออร่อยเสี่ยวหลงเปา และ Hot Pot ชื่อดัง รถรับส่ง Volks Wagen แบบส่วนตัว ที่พักพร้อมอาหา

เริ่มต้น 17,500 บาท/ท่าน

Group&Go ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย่หลิว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน (สุกี้ชาบู)

เที่ยวไต้หวันจุใจ 4 วันแบบกลุ่มส่วนตัว เพียง 4 คนออกเดินทาง กับบริการซิตี้ทัวร์ด้วยรถรับส่งส่วนตัว 2 วันเต็ม เที่ยวทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น น้ำตกสีทอง ทะเลหยินหยาง อุทยานเย่หลิว

เริ่มต้น 18,500 บาท/ท่าน

แพคเกจมัลดีฟส์ Centara Ras Fushi Resort 5 วัน 3 คืน

*ราคาพิเศษ จองวันนี้ - 31 พ.ค.60* เดินทางเป็นคู่ พักห้องพักสุดหรู OCEAN FRONT BEACH อิ่มอร่อยไม่อั้น อาหารเครื่องดื่ม ณ Ocean Restaurant แบบ All Inclusive ตลอดการเข้าพัก

เริ่มต้น 43,500 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

15 อันดับ เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก เที่ยวต่างประเทศ 2016

เมืองไหนในโลกนี้ที่น่าอยู่กันนะ ที่คุณภาพชีวิตดีมากซะจนน่าอิจฉา ทาง Mercer ได้สำรวจมาให้ไว้แล้ว และนี่คือ 15 อันดับแรกของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกในปี 2016

เที่ยวสวิส...ต้องแวะชิมที่นี่ ร้านอาหารยอดนิยมจาก Tripadvisor

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝันที่สวยงามไปทุกแห่ง แต่ละแห่งก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ไปเที่ยวสวิสทั้งที ต้องไปลิ้มลองรสชาติในร้านอาหารของสวิส โดยเป็นร้านอาหารที่ใครๆ ต่างก็เข้ามาแนะนำใน Tripadvisor ไปดูกันว่าจะน่าอร่อยขนาดไหน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!