กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight

 • ชมเรือโบราณ เรือโคบุกซอน เรือรบหุ้มเกราะถือกำเนิดขึ้นก่อนหน้านั้นเป็นอายุถึงร้อยปี
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car ทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ที่สวยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบพาโนรามา 360 องศา
 • ชมวัดแฮดง ยงกุงซา ที่สร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใสของทะเลใต้ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ลมพัดสบายกายและใจ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามราวกับภาพวาด
 • เยือนปูซานทาวเวอร์ หอคอยสูง 120 เมตร ที่สวนยองดูซาน เป็นอุทยานแห่งชาติและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ใจกลางเมือง ถือเป็น Landmark สำคัญของเมือง
 • บินด้วยสายการบิน Korean Air บริการด้วยคุณภาพ
Details
ประเทศ: เกาหลี
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Korean Air
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. 61 - มี.ค.62
รหัสสินค้า: KRPUSPUSKE10

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
6 November 10-13Nov 2018 KE662
01:40-08:45
KE661
20:35-00:20
21,900 THB จอง
20 November 20-23Nov 2018 KE662
01:40-08:45
KE661
20:35-00:20
21,900 THB จอง
6 December 8-11Dec 2018
(วันรัฐธรรมนูญ)
KE662
01:40-08:45
KE661
20:35-00:20
22,900 THB จอง
6 December 18-21Dec 2018 KE662
01:40-08:45
KE661
20:35-00:20
23,900 THB จอง
0 December 29 Dec 2018-1 Jan 2019 KE662
01:40-08:45
KE661
20:35-00:20
28,900 THB เต็ม
6 January 5-8Jan 2019 KE662
01:40-08:45
KE661
20:35-00:20
21,900 THB จอง
6 January 15-18Jan 2019 KE662
01:40-08:45
KE661
20:35-00:20
21,900 THB จอง
6 February 2-5Feb 2019 KE662
01:40-08:45
KE661
20:35-00:20
21,900 THB จอง
6 February 12-15Feb 2019 KE662
01:40-08:45
KE661
20:35-00:20
21,900 THB จอง
6 March 2-5Mar 2019 KE662
01:40-08:45
KE661
20:35-00:20
21,900 THB จอง
6 March 12-15Mar 2019 KE662
01:40-08:45
KE661
20:35-00:20
21,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต้) -
2 สนามบินนานาชาติกิมแฮ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
HOTEL THE MARK HAEUNDAE
3 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล Sky Walkway - สวนริมทะเล แทจงแด – หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ Jukseong - Lotte Premium Outlet
HOTEL THE MARK HAEUNDAE
4 น้ำมันสนเข็มแดง – วัดแฮดองยงกุงซา – คอสเมติก – APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว – ปูซานทาวเวอร์
HOTEL THE MARK HAEUNDAE
5 Duty Free - ศูนย์สมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบิน - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต้)

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินโคเรียนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

วันที่สอง : สนามบินนานาชาติกิมแฮ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน

 • เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE662
 • ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car สู่ยอดเขา Mireuksan ชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ที่สวยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบพาโนรามา 360 องศา ตื่นตากับความสวยงามของของชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งมากมายของเมืองปูซาน
 • นำท่านแวะชม เรือเต่าจำลอง หรือ โคบุ๊คซอน Gangguan Harbor โดยเรือเต่านี้นายพลอีซุนซินเป็นผู้คิดสร้างอาวุธชนิดพิเศษขึ้นมารับมือกับข้าศึก 
 • แวะ ตลาดปลาจุนกัง (Jungang Premium Fish Market) ใกล้กับท่าเรือ Gangguan ที่นี่ถือเป็นตลาดสดพื้นเมืองสำคัญของคนปูซาน เพราะเป็นเมืองชายทะเล ที่ชาวปูซานส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือประมงและอู่ต่อเรือ
 • สัมผัสดินแดนแห่งธรรมชาติ สวนสาธารณะ นายพล ลีซุน ชิน (Yi Sun-sin Park) ที่สงบร่มรื่น ให้ความรู้สึกกลับสู่ธรรมชาติ แตกต่างจากความสับสนวุ่นวายในเมือง โอบล้อมด้วย ต้นไม้น้อยใหญ่ที่ร่มรื่น และ วิวทะเลสวยงาม ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิยุทธนาวีระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นในสมัยราชวงศ์โชซอล ที่เลื่องชื่อ (สงครามฮันซัน) 
 • ที่พัก HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า

ทัวร์เกาหลี พูซาน นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลใต้ 5 วัน 3 คืน


วันที่สาม : หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล Sky Walkway - สวนริมทะเล แทจงแด – หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ Jukseong - Lotte Premium Outlet 

 • พาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า Korea’s Santorini (ซานโตรินี่เกาหลี)โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน และมีสีสันสดใสสวยงามมาก
 • ไปเดินเล่นที่ สะพานเดินทะเล หรือ Sky walk way ที่ชายหาดซองโด (Songdo Beach) แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น่าไปเดินเล่นรับลมทะเล
 • เข้าสู่ สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยู่ที่เกาะยงโด ทางตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมือง โดยได้ตั้งชื่อตามกษัตรย์ของเกาหลีชื่อ TaeJong Mu-Yeol ที่ชอบเดินทางมาที่นี่เพื่อยิงธนู มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 1,100 ไร่
 • ชมวิว Oryukdo Island หรือ หมู่เกาะออยุคโด เรียงตัวกันออกจากฝั่งไปทางตอนใต้ของเมืองปูซาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากแผ่นดิน บางครั้งจะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครั้งจะเห็น 6 เกาะ ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลง เป็นเกาะที่เป็นหินทั้งหมดเป็นหนึ่งในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่มีคนอยู่อาศัย และมีประภาคารตั้งอยู่
 • นอกจากนี้มี ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด สร้างจากหน้าผายื่นออกไปในทะเลยาวประมาณ 35 เมตร อยู่ตรงแนวที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • เดินทางสู่ โบสถ์ Jukseong เป็นโบสถ์หรือคริสตจักรที่สวยที่สุดในเมืองปูซานแห่งหนึ่ง โบสถ์แห่งนี้อยู่ติดริมทะเล เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองปูซาน ได้รับการประดับประดาตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ด้วยศิลปะผสมผสานอย่างสวยงาม มีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปะ ด้านความสวยงาม และด้านจิตใจ
 • ช้อปปิ้ง Lotte Premium Outlet แห่งใหม่ในเมืองปูซาน ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 150 ร้านค้า  และมีสินค้าราคาถูก หลากหลายแบรนด์  ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ในบ้าน นาฬิกา แว่นตา ฯลฯทั้งแบรนด์เกาหลี และแบรนด์ดังๆมากมาย อาทิเช่น Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin Klein , DKNY, Guess, Escada ฯลฯ
 • ที่พัก HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า 


วันที่สี่ : น้ำมันสนเข็มแดง – วัดแฮดองยงกุงซา – คอสเมติก – APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว – ปูซานทาวเวอร์

 • พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบแตกตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี
 • จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัดประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีดำตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานที่ทอดยาว
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เครื่องสำอางค์ หลากหลายแบรนด์
 • ชม นูรี มารู หรือ APEC HOUSE ตั้งอยู่ที่ทะเลแฮอุนแด เป็นอาคาร APEC ที่ใช้ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก ครั้งที่ 13 ในปี 2005 เป็นอาคารที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ อาคารทั้งหมดใช้กระจกกันกระสุนหากมองจากอาคารออกมาแล้วจะสามารถเห็นวิวของสะพานควางอันได้
 • สะพานกวางอันแดเคียว (Busan Gwangandaegyo Bridge) เป็นสะพานข้ามทะเลยาว 7.4 กิโลเมตร เป็นสะพานข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี เมื่ออยู่บนสะพานจะเห็นวิวมุมกว้างที่สวยงามได้ทั้งวิวเมืองปูซาน
 • จากนั้นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ในสวนยองดูซาน อุทยานแห่งชาติบนเนินเขาใจกลางเมือง หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark สำคัญของเมือง คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย
 • เดินทางสู่ ดาวทาวน์ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นชื่อดัง อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางเครื่องประดับ สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เร้าใจที่สุดของคุณ
 • เข้าสู่ที่พัก HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : Duty Free - ศูนย์สมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบิน - กรุงเทพฯ

 • ไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีกันต่อที่ ดิวตี้ฟรี มีแบรนด์ดังๆ ให้เลือกซื้อมากมาย อาทิ Dior, Chanel, Prada, Louis Vuitton, MCM, Rolex
 • ชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรฮอตเกนามู ช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น
 • ไปละลายทรัพย์กันต่อที่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด ให้เลือกซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก
 • เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE661
 • ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,100 บาท/คน/ทิป

RELATED ARTICLES

ซากุระ ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงดอกซากุระ ก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วยังมีซากุระสวยๆ ให้ชมอยู่หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้ง เกาหลี จีน ไต้หวัน แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นก็ว่าฟินแล้ว ได้ไปเกาหลีพ่วงเข้าไปอีก ฟินยกกำลังสองกันเลยทีเดียว บอกเลยว่าเป็นทริปที่คุ้มค่ามากจริงๆ

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!