กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight

 • ชมเรือโบราณ เรือโคบุกซอน เรือรบหุ้มเกราะถือกำเนิดขึ้นก่อนหน้านั้นเป็นอายุถึงร้อยปี
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car ทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ที่สวยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบพาโนรามา 360 องศา
 • ชมวัดแฮดง ยงกุงซา ที่สร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใสของทะเลใต้ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ลมพัดสบายกายและใจ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามราวกับภาพวาด
 • เยือนปูซานทาวเวอร์ หอคอยสูง 120 เมตร ที่สวนยองดูซาน เป็นอุทยานแห่งชาติและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ใจกลางเมือง ถือเป็น Landmark สำคัญของเมือง
 • บินด้วยสายการบิน Korean Air บริการด้วยคุณภาพ
Details
ประเทศ: เกาหลี
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Korean Air
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
รหัสสินค้า: KRPUSPUSKE10

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
6 March 12-15Mar 2019 KE662
01:40-08:45
KE661
20:35-00:20
21,900 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต้) -
2 สนามบินนานาชาติกิมแฮ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
HOTEL THE MARK HAEUNDAE
3 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล Sky Walkway - สวนริมทะเล แทจงแด – หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ Jukseong - Lotte Premium Outlet
HOTEL THE MARK HAEUNDAE
4 น้ำมันสนเข็มแดง – วัดแฮดองยงกุงซา – คอสเมติก – APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว – ปูซานทาวเวอร์
HOTEL THE MARK HAEUNDAE
5 Duty Free - ศูนย์สมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบิน - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต้)

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินโคเรียนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

วันที่สอง : สนามบินนานาชาติกิมแฮ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน

 • เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE662
 • ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car สู่ยอดเขา Mireuksan ชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ที่สวยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบพาโนรามา 360 องศา ตื่นตากับความสวยงามของของชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งมากมายของเมืองปูซาน
 • นำท่านแวะชม เรือเต่าจำลอง หรือ โคบุ๊คซอน Gangguan Harbor โดยเรือเต่านี้นายพลอีซุนซินเป็นผู้คิดสร้างอาวุธชนิดพิเศษขึ้นมารับมือกับข้าศึก 
 • แวะ ตลาดปลาจุนกัง (Jungang Premium Fish Market) ใกล้กับท่าเรือ Gangguan ที่นี่ถือเป็นตลาดสดพื้นเมืองสำคัญของคนปูซาน เพราะเป็นเมืองชายทะเล ที่ชาวปูซานส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือประมงและอู่ต่อเรือ
 • สัมผัสดินแดนแห่งธรรมชาติ สวนสาธารณะ นายพล ลีซุน ชิน (Yi Sun-sin Park) ที่สงบร่มรื่น ให้ความรู้สึกกลับสู่ธรรมชาติ แตกต่างจากความสับสนวุ่นวายในเมือง โอบล้อมด้วย ต้นไม้น้อยใหญ่ที่ร่มรื่น และ วิวทะเลสวยงาม ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิยุทธนาวีระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นในสมัยราชวงศ์โชซอล ที่เลื่องชื่อ (สงครามฮันซัน) 
 • ที่พัก HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า

ทัวร์เกาหลี พูซาน นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลใต้ 5 วัน 3 คืน


วันที่สาม : หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล Sky Walkway - สวนริมทะเล แทจงแด – หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ Jukseong - Lotte Premium Outlet 

 • พาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า Korea’s Santorini (ซานโตรินี่เกาหลี)โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน และมีสีสันสดใสสวยงามมาก
 • ไปเดินเล่นที่ สะพานเดินทะเล หรือ Sky walk way ที่ชายหาดซองโด (Songdo Beach) แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น่าไปเดินเล่นรับลมทะเล
 • เข้าสู่ สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยู่ที่เกาะยงโด ทางตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมือง โดยได้ตั้งชื่อตามกษัตรย์ของเกาหลีชื่อ TaeJong Mu-Yeol ที่ชอบเดินทางมาที่นี่เพื่อยิงธนู มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 1,100 ไร่
 • ชมวิว Oryukdo Island หรือ หมู่เกาะออยุคโด เรียงตัวกันออกจากฝั่งไปทางตอนใต้ของเมืองปูซาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากแผ่นดิน บางครั้งจะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครั้งจะเห็น 6 เกาะ ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลง เป็นเกาะที่เป็นหินทั้งหมดเป็นหนึ่งในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่มีคนอยู่อาศัย และมีประภาคารตั้งอยู่
 • นอกจากนี้มี ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด สร้างจากหน้าผายื่นออกไปในทะเลยาวประมาณ 35 เมตร อยู่ตรงแนวที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • เดินทางสู่ โบสถ์ Jukseong เป็นโบสถ์หรือคริสตจักรที่สวยที่สุดในเมืองปูซานแห่งหนึ่ง โบสถ์แห่งนี้อยู่ติดริมทะเล เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองปูซาน ได้รับการประดับประดาตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ด้วยศิลปะผสมผสานอย่างสวยงาม มีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปะ ด้านความสวยงาม และด้านจิตใจ
 • ช้อปปิ้ง Lotte Premium Outlet แห่งใหม่ในเมืองปูซาน ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 150 ร้านค้า  และมีสินค้าราคาถูก หลากหลายแบรนด์  ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ในบ้าน นาฬิกา แว่นตา ฯลฯทั้งแบรนด์เกาหลี และแบรนด์ดังๆมากมาย อาทิเช่น Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin Klein , DKNY, Guess, Escada ฯลฯ
 • ที่พัก HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า 


วันที่สี่ : น้ำมันสนเข็มแดง – วัดแฮดองยงกุงซา – คอสเมติก – APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว – ปูซานทาวเวอร์

 • พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบแตกตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี
 • จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัดประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีดำตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานที่ทอดยาว
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เครื่องสำอางค์ หลากหลายแบรนด์
 • ชม นูรี มารู หรือ APEC HOUSE ตั้งอยู่ที่ทะเลแฮอุนแด เป็นอาคาร APEC ที่ใช้ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก ครั้งที่ 13 ในปี 2005 เป็นอาคารที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ อาคารทั้งหมดใช้กระจกกันกระสุนหากมองจากอาคารออกมาแล้วจะสามารถเห็นวิวของสะพานควางอันได้
 • สะพานกวางอันแดเคียว (Busan Gwangandaegyo Bridge) เป็นสะพานข้ามทะเลยาว 7.4 กิโลเมตร เป็นสะพานข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี เมื่ออยู่บนสะพานจะเห็นวิวมุมกว้างที่สวยงามได้ทั้งวิวเมืองปูซาน
 • จากนั้นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ในสวนยองดูซาน อุทยานแห่งชาติบนเนินเขาใจกลางเมือง หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark สำคัญของเมือง คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย
 • เดินทางสู่ ดาวทาวน์ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นชื่อดัง อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางเครื่องประดับ สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เร้าใจที่สุดของคุณ
 • เข้าสู่ที่พัก HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : Duty Free - ศูนย์สมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบิน - กรุงเทพฯ

 • ไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีกันต่อที่ ดิวตี้ฟรี มีแบรนด์ดังๆ ให้เลือกซื้อมากมาย อาทิ Dior, Chanel, Prada, Louis Vuitton, MCM, Rolex
 • ชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรฮอตเกนามู ช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น
 • ไปละลายทรัพย์กันต่อที่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด ให้เลือกซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก
 • เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE661
 • ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 45,000 วอน หรือ 1,400 บาท/คน/ทิป

RELATED ARTICLES

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นก็ว่าฟินแล้ว ได้ไปเกาหลีพ่วงเข้าไปอีก ฟินยกกำลังสองกันเลยทีเดียว บอกเลยว่าเป็นทริปที่คุ้มค่ามากจริงๆ

ผู้หล่อ บอกต่อด้วย ตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม

ย่านเมียงดงหรือตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม ย่านช้อปปิ้งเมียงดง หรือ มยองดง (Myeong-dong) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

ซากุระ ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงดอกซากุระ ก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วยังมีซากุระสวยๆ ให้ชมอยู่หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้ง เกาหลี จีน ไต้หวัน แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!