ทัวร์เกาหลี WINTER SO COOL 5 วัน 3 คืน

Trip Highlight
 • ชวนคุณไปสัมผัสบรรยากาศหนาวสุดขั้ว เล่นสกีอย่างเต็มอิ่ม ที่ลานสกีขึ้นชื่อของเกาหลี
 • ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกและวิวทิวทัศน์ที่งดงามบนเกาะนามิ.
 • สนุกสนานกับการเก็บ สตรอเบอร์รี่ จากต้นด้วยตัวท่านเอง 
 • สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • ชมความสวยงามของ พระราชวังถ๊อกซูกุง และ หมู่บ้านบุกชอนฮอนฮก 
 • ชมวิวกรุงโซล ณ ภูเขานัมซานและถ่ายรูปคู่กับ หอคอย N’Seoul Tower พร้อมทั้งคล้องกุญแจคู่รัก
 • สนุกสนานกับช้อปปิ้งย่านดังของเกาหลีใต้ เช่น ย่านเมียงดง และฮงอิก 
 • พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน ระดับมาตรฐาน
 • ลิ้มรสเมนูสุดฮิต ชื่อดังของชาวแดนโสม พร้อมสัมผัสบรรยากาศแบบต้นตำรับสไตล์เกาหลีแท้ๆ
Details
ประเทศ: เกาหลี
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: Jin Air
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. 61

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะนามิ – เล่นสกี
JM HOTEL OR CENTRAL PLAZA
3 ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ร้านคอสเมติก – น้ำมันสนเข็มแดง
GALAXY HOTEL OR H CS AVENUE HOTEL
4 พระราชวังถ๊อกซูกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง – คล้องกุญแจคู่รัก – โซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – เมียงดง
GALAXY HOTEL OR H CS AVENUE HOTEL
5 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ฮันบก – ตลาดฮงอิก – Seoullo 7017 – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินจินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
 • เดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ004   

วันที่สอง : กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะนามิ – เล่นสกี

 • หมู่บ้านเทพนิยาย (DONGWHA MAEUNL) ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บ้านที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย โดยนำนิยายที่ทุกท่านคุ้นเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้  
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- ทัคคัลบี (ไก่ผัดซอส)
 • นำท่านล่องเรือทะเลสาบจองเพียงสู่ เกาะนามิ ซึ่งระหว่างทางที่ท่านนั่งเรือไปก็จะได้ชื่นชมกับธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ บนเกาะบรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นสน ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้อื่นๆ ที่จะผลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล
 • เดินทางสู่ ลานสกี ให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี หรือ กระดานเลื่อนหิมะ สัมผัสหิมะและสถานที่อันงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- พุลโกกิ (หมูผัดซอสสไตล์เกาหลี)
 • ที่พัก JM HOTEL OR CENTRAL PLAZA หรือเทียบเท่า  


วันที่สาม : ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ร้านคอสเมติก – น้ำมันสนเข็มแดง

 • นำท่านสู่ ไร่สตรอเบอรี่ เชิญท่านลิ้มรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์รี่จริงๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอรี่ของเกาหลีว่า มีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอรี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- คัลบี หรือ หมูย่างเกาหลี 
 • เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
 • น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ เป็นต้น
 • อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลีที่ คอสเมติก มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- บิบิมบับ+ซุป (ข้าวยำเกาหลี)
 • ที่พัก โรงแรม GALAXY HOTEL OR H CS AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า 


วันที่สี่ : พระราชวังถ๊อกซูกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง – คล้องกุญแจคู่รัก – โซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – เมียงดง 

 • ชมความสวยงามของ พระราชวังถ๊อกซูกุง (Deoksugung Palace) พระราชวังเก่าแก่ ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ยิ่งช่วงใบไม้แดงแล้วยิ่งสวยงาม พระราชวังแห่งนี้มีถนนกำแพงหินอันมีชื่อเสียงที่มักมีผู้นิยมไปเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมกับงามงดงามของพระราชวัง 
 • หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- ซัมเกทัง (ไก่ตุ๋นโสม)
 • เข้าชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
 • ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้าง จากอาหารและยา 
 • ชม หอคอยนัมซานทาวเวอร์ (Namsan Tower) เป็น 1 ในหอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก ภายในมีทั้งหอคอยดูดาว มีภัตตาคาร ซึ่งแยกเป็น 3 โซน Tower, Plaza, และ Lobby ท่านสามารถขึ้นไปบนหอคอยเพื่อชมทัศนียภาพของกรุงโซลได้ในแบบ 360 องศาม่รวมค่าลิฟท์) และจุดไฮไลท์ของ N Seoul Tower ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลี จะต้องทำอย่างเสียไม่ได้คือ การคล้องกุญแจคู่รัก โดยที่จะเขียนข้อความ หรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจ ด้วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่ จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาว 
 • ต่อด้วยช้อปปิ้งสินค้าที่ ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้าเครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- จิมดัก (ไก่พะโล้เกาหลี) 
 • ช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆ
 • ที่พัก โรงแรม GALAXY HOTEL OR H CS AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า 


วันที่ห้า : พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ฮันบก – ตลาดฮงอิก – Seoullo 7017 – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

 • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี
 • ช้อปปิ้งต่อที่ ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ---โอซัมพุลโกกิ (ปลาหมึกผัดซอส)
 • ก่อนเดินทางไปสนามบิน แวะชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับสะพานที่ทรุดโทรม ให้เป็นถนนลอยฟ้า
 • ละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี 
 • เดินกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ003
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


สนใจแพ็คเกจทัวร์เกาหลีอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินเกาหลีราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 35,000 วอน/ท่าน/ทิป

RELATED ARTICLES

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

ซากุระ ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงดอกซากุระ ก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วยังมีซากุระสวยๆ ให้ชมอยู่หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้ง เกาหลี จีน ไต้หวัน แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

10 เทคนิค เที่ยวอย่างไรให้ประหยัด

จะไปเที่ยวแต่ละที ก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีอยู่ไม่น้อยเลยล่ะ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป เรามีวิธีดีๆ มาแนะนำ ที่จะทำให้คุณประหยัดงบไปได้อีกเยอะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!